+  จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมครุภัณฑ์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลัีกไฟ จำนวน 34 โต๊ะพร้อมอุปกรณ์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลั๊กไฟ จำนวน 34 โต๊ะ (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารส่วนโรงพิมพ์และงานถมดินปรับภูมิทัศน์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางเครือข่าย (Log) (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางเครือข่าย (Log) (จัดซื้อจัดจ้าง)
>> ข่าวทั้งหมด