+  ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงเหล็กสำหรับติดตั้งถังขยะ โดยวิธีตกลงราคา (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ระบบล้างพลาสติกรีไซเคิลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศ ราคากลางรถบัสโดยสาร ยี่ห้อ วอลโว่ รุ่น B7R (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศราคากลาง การพัฒนาเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศสอบราคาซื้อที่นอนขนาด 3 ฟุต จำนวน 696 หลัง (จัดซื้อจัดจ้าง)
>> ข่าวทั้งหมด