+  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจอทัชสกรีนมัลติทัช จำนวน 4 เครื่อง (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 11 เครื่อง (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศเผยแพร่ราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีตกลงราคา (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศเชิญชวน (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา คอมพิวเตอร์ Tablet กล้องวีดีโอระบบ Full HD เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคระดับ WXGA ขนาด 5000 A... (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (จัดซื้อจัดจ้าง)
>> ข่าวทั้งหมด