+  รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (สมัครงาน)
+  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 2... (สมัครงาน)
+  คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน(เงินงบประมาณ)ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี จำนวน 1... (สมัครงาน)
+  คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (อัตราเงินงบประมาณแผ่นดิน) จำนวน 1 อั... (สมัครงาน)
+  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก (สมัครงาน)
+  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่... (สมัครงาน)
+  รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, 18 กันยายน 2560 (สมัครงาน)
>> ข่าวทั้งหมด