+  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรร... (สมัครงาน)
+  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกองกลาง สำนักง... (สมัครงาน)
+  คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน(เงินงบประมาณ)ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี จำนวน 2... (สมัครงาน)
+  ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 (สมัครงาน)
+  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกั... (สมัครงาน)
+  TVSEP - National Research Data Collection Center เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง จำนวนมาก (สมัครงาน)
+  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ และเลื่อนวัน... (สมัครงาน)
>> ข่าวทั้งหมด