+  คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภ... (สมัครงาน)
+  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเค... (สมัครงาน)
+  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังก... (สมัครงาน)
+  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบภาคความความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ... (สมัครงาน)
+  รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 (สมัครงาน)
+  คณะเภสัชศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษ... (สมัครงาน)
+  รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบล... (สมัครงาน)
>> ข่าวทั้งหมด