+  คณะเภสัชศาสตร์รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.-13... (สมัครงาน)
+  คณะเภสัชศาสตร์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศา... (สมัครงาน)
+  คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำร... (สมัครงาน)
+  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อา... (สมัครงาน)
+  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ รับสมัครถึง... (สมัครงาน)
+  รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, หมดเขต 31 กรกฎาคม 2561 (สมัครงาน)
+  รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์, หมดเขต 31 กรกฎาคม 2561 (สมัครงาน)
>> ข่าวทั้งหมด