+  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการองค์การ APSCO ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (สมัครงาน)
+  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สังกัดโ... (สมัครงาน)
+  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สั... (สมัครงาน)
+  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิ... (สมัครงาน)
+  ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบั... (สมัครงาน)
+  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังก... (สมัครงาน)
+  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ตำแหน่งนั... (สมัครงาน)
>> ข่าวทั้งหมด