+  โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ : ทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
+  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 (การศึกษา)
+  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 (การศึกษา)
+  เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครลดยาสูบและอุบัติเหตุในชุมชน
+  ขอเชิญชวนเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
+  รายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (การศึกษา)
+  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสมัครเข้ารับทุน Global Undergraduate Exchange Program ... (การศึกษา)
>> ข่าวทั้งหมด