+  ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์)เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562
+  ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอินเดีย ภายใต้โครงการ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan ประจำปี 2561-2562
+  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
+  รับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
+  ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561
+  โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562 (การศึกษา)
+  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (การศึกษา)
>> ข่าวทั้งหมด