+  ขอเชิญสมัครเข้ารับทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2563 ของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
+  ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์/บุคลากร จำนวน 1 คน สมัครเข้ารับทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ปีการศึกษา 2562/... (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASEM-DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึ... (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าศึกษา ณ University College Dublin สาธารณรัฐไอร... (การศึกษา)
+  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ ประจำปี 2562 (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2563 (การศึกษา)
+  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2562 รอบที่ 2 (การศึกษา)
>> ข่าวทั้งหมด