+  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (UBU – Test) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรภาคฤดูร้อนของ Universitas Muhammadiyah อินโดนีเซีย
+  ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับกลาง Hubert H Humphrey North-South Fellowship ประจำปีการศึกษา 2562
+  ประกาศเลื่อนกำหนดวันทำการขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปี 2560 (การศึกษา)
+  การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (การศึกษา)
+  ม.ทส.รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย ระดับปริญญาโท
>> ข่าวทั้งหมด