| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  

ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "กฏหมายเกี่ยวกับวินัยและกระบวนการสอบสวนทางวินัยของเจ้าหน้าที่" (1/4)


ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "กฏหมายเกี่ยวกับวินัยและกระบวนการสอบสวนทางวินัยของเจ้่าหน้าที่"

โดย นายประนัย วนิชชานนท์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี (หลังใหม่)
จัดโดย โครงการจัดตั้งกองกฏหมาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ : 24 สิงหาคม 2554
Download Flash player Here       
         

(1/4)

(2/4)

(3/4)

(4/4)

UBU Media
ค้นหา
วีดิทัศน์สรุปข่าวเด่น ม.อุบลฯ ประจำเดือนกันยายน2561
(28 กันยายน 2561)
   วีดิทัศน์สรุปข่าวเด่น ม.อุบลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
(30 สิงหาคม 2561)
สรุปข่าวเด่น ม.อุบลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
(31 กรกฎาคม 2561)
   สรุปข่าวเด่น ม.อุบลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
(28 มิถุนายน 2561)
สรุปข่าวเด่น ม.อุบลฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
(31 พฤษภาคม 2561)
   สรุปข่าวเด่น ประจำเดือน เมษายน 2561
(26 เมษายน 2561)
สรุปข่าวเด่น ม.อุบลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
(22 กุมภาพันธ์ 2561)
   สรุปข่าวเด่น ม.อุบลฯ ประจำเดือนมกราคม 2561
(19 มกราคม 2561)
วีดิทัศน์ สรุปข่าวเด่น ม.อุบลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560
(28 ธันวาคม 2560)
   งดงาม..อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ สถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต รุ่นที่ 26 ม.อุบลฯ
(8 ธันวาคม 2560)
              
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |