| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  

ม.อุบลฯ จัดโครงการองค์ความรู้ด้านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร “การถวายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร” 1


เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการองค์ความรู้ด้านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร “การถวายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๖ โดยรับเกียรติจาก นายเอกสรัล ฉายชูวงษ์ จากกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการถวายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เกี่ยวกับการฝึกซ้อมการเข้าเฝ้าฯ การทูลเกล้าฯ และแนวแนวทางในการถวายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (แบบใหม่) ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
ทั้งนี้ทั้ง ๒ สถาบัน จักได้นำไปเป็นต้นแบบ พร้อมถือเป็นแนวปฏิบัติในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของทุกปี โดยปีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา


วันที่ : 14 ธันวาคม 2556
Download Flash player Here       
         

UBU Media
ค้นหา
สรุปข่าว ม อุบลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
(22 กุมภาพันธ์ 2562)
   สรุปข่าวเด่น ม.อุบลฯ ประจำเดือน มกราคม 2562
(5 กุมภาพันธ์ 2562)
นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย โดย ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ว่าที่อธิการบดี ม.อุบลฯ
(23 มกราคม 2562)
   สรุปข่าวเด่น ม.อุบลฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
(6 ธันวาคม 2561)
บัณฑิตอารมณ์ดี "ยู่ยี่"สุภาภรณ์ จุฑาเลิศ บัณฑิตคณะบริหารศาสตร์ "กันเกรา ช่อที่ 27"
(3 ธันวาคม 2561)
   พญ.เพชรดา อินเนา แพทย์รุ่น 1 ม.อุบลฯความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
(14 พฤศจิกายน 2561)
เอกรัฐ มิ่งไธสง ศิษย์เก่านิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จากเด็กหลังห้องสู่อัยการจังหวัดผู้ช่วย
(14 พฤศจิกายน 2561)
   “พีรภัทร ห้าวเหิม” นศ.ป.โท ม.อุบลฯ เปิดตัวหนังสือเล่มแรก“เกียวโต ประวัติศาสตร์พันปี”
(8 พฤศจิกายน 2561)
ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ คนแรก รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่ง ‘ศาสตราจารย์’
(8 พฤศจิกายน 2561)
   วีดิทัศน์สรุปข่าวเด่น ม.อุบลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561
(6 พฤศจิกายน 2561)
              
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |