| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
         
UBU Media
ค้นหา
ผู้บริหารพบประชาคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(17 พฤษภาคม 2555)
   ปาฐกถานำการประชุมวิชาการ "วัฒนธรรมในสังคมเปลี่ยนผ่าน" อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 กิน เที่ยว เกี้ยว เล่น consumption, tourism, sexuality and play
(7 มกราคม 2555)
การจัดอบรม หัวข้อ "ใช้เน็ตติดคุก เล่นเฟซบุ๊คถูกฟ้อง" (4 ปีแห่งการบังคับใช้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กับสิทธิเสรีภาพการสื่อสาร)
(22 กันยายน 2554)
   ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "กฏหมายเกี่ยวกับวินัยและกระบวนการสอบสวนทางวินัยของเจ้าหน้าที่"
(24 สิงหาคม 2554)
ประมวลภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ ม.อุบลฯ
(18 สิงหาคม 2554)
   รายการมองรอบทิศ NBT 11 "ม.อุบลฯกับการ มุ่งพัฒนาชุมชน"
(18 สิงหาคม 2554)
ปาฐกถาเกียรติยศเฉลิมพระเกียรติ "การทำงานตามรอยพระบาท"
(29 กรกฎาคม 2554)
   ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ "กฏหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่"
(13 กรกฎาคม 2554)
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ หัวข้อ "กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งที่ 2"
(16 มิถุนายน 2554)
   ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ หัวข้อ "กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งที่ 1"
(12 พฤษภาคม 2554)
              
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |