| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
         
UBU Media
ค้นหา
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ "กฏหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่"
(13 กรกฎาคม 2554)
   ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ หัวข้อ "กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งที่ 2"
(16 มิถุนายน 2554)
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ หัวข้อ "กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งที่ 1"
(12 พฤษภาคม 2554)
   การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(15 กุมภาพันธ์ 2554)
ม.อุบลฯ สืบสานวัฒนธรรมอีสานวิจัยท้องถิ่น "กลองตุ้ม"
(1 พฤษภาคม 1099)
   เตรียมพร้อมงานปริญญาบัตร ม.อุบลฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
(2 เมษายน 1099)
ข่าวช่อง7 นักวิจัยม.อุบลฯผลงานนวัตกรรมเครื่องคัดแยกมอดออกจากข้าว๑๐๐%
(7 มีนาคม 1099)
   เตรียมพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.อุบลฯ
(1 มีนาคม 1099)
เตรียมพร้อมงานปริญญาบัตร ม.อุบลฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
(1 มีนาคม 1099)
   ขั้นตอนการส่งชำระเงินคืน กยศ.
(-)
              
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |