| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
         
UBU Media
ค้นหา
นายกสภา อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าฯถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(23 พฤษภาคม 2556)
   รับน้อง ม.อุบลฯ "กันกรา ช่อ 26" ยึดมั่นในอัตลักษณ์สถาบัน "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม"
(17 พฤษภาคม 2556)
ม.อุบลฯ อบรมเทคนิคการเล่นพิณ แคน โหวด โปงลาง แก่เยาวชน
(11 พฤษภาคม 2556)
   ม.อุบลฯ สืบสานงานวิจัยท้องถิ่น "ฟ้อนกลองตุ้ม"
(10 พฤษภาคม 2556)
ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
(7 พฤษภาคม 2556)
   ม.อุบลฯ อบรมเทคนิคการเล่นพิณ แคน โหวด โปงลาง แก่เยาวชน
(6 พฤษภาคม 2556)
ม.อุบลฯ ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยกล้วยไม้ทนร้อนออกดอกตลอดปี
(2 พฤษภาคม 2556)
   UBU Prides 2012
(1 พฤษภาคม 2556)
รวมข่าวพระราชสำนัก งานปริญญาบัตร ม.อุบลฯ ปีการศึกษา2554
(20 เมษายน 2556)
   วิทยา บั้งทอง ปั่นจักรยานทำงานบ้านพัก-ม.อุบลฯ 38 กม. ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
(18 เมษายน 2556)
              
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |