| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
ม.อุบลฯ ร่วมมือกับ Google Thailand เปิดโครงการ “การนำ Google App สำหรับสถานศึกษามาใช้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    ม.อุบลฯ ร่วมมือกับ Google Thailand เปิดโครงการ “การนำ Google App สำหรับสถานศึกษามาใช้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
   
 

     

ม.อุบลฯ ร่วมมือกับ GoogleThailandเปิดโครงการ

“การนำ Google App สำหรับสถานศึกษามาใช้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

---------------------------------

             สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมมือกับ GoogleThailand เปิดโครงการ “การนำ Google App สำหรับสถานศึกษามาใช้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการใช้งาน Google Apps อย่างเป็นทางการ เพื่อนำ Google Apps มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ในฐานะที่ Google เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และมีนโยบายที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาอย่างเปิดกว้างทั่วโลก และได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา จึงริเริ่มโครงการขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “Google for Education” โดย Google ยินดีให้การสนับสนุนโครงการในการนำเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน เพื่อการศึกษาที่สามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรที่จะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษา วิจัย ที่สามารถเข้าใช้งานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ Google ยังสนับสนุนทีมงานให้คำปรึกษาด้านการตั้งค่าสำหรับระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการใช้งาน รวมทั้งการจัดอบรบ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา เพื่อให้กระบวนการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจำนวนมาก เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
         
   ประกาศข่าวโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ประกาศข่าว 2014/08/01 , 16:54:52   (อ่าน 1437 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |