| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
ช่อง ๗ เผยแพร่ข่าว ม.อุบลฯ นำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่ชุมชน ๕ ตอนต่อเนื่อง
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    ช่อง ๗ เผยแพร่ข่าว ม.อุบลฯ นำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่ชุมชน ๕ ตอนต่อเนื่อง
   
 

     

         ทีมข่าวเกษตร จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗(กรุงเทพมหานคร) ได้เดินทางมาถ่ายทำสกู๊ปรายการเพื่อนเกษตร  โดยนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการเกษตร ของคณาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี  นางสาวธันยาภรณ์  ครองยุติ ผู้สื่อข่าว/ผู้ดำเนินรายการ  นายประจิตร ปั้นจาด ช่างภาพ และ นายอาณัฐ  พิสุทธิวุฒินันท์ ผู้ช่วยช่างภาพ โดยมีผลงานที่ได้รับความสนใจและผลิตจำนวน ๔ เรื่อง ๕ ตอน ประกอบด้วย

         ๑. การขยายพันธุ์ปลาข้างลาย  ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์  แหลมคม อาจารย์ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการฯ  โดยมีประเด็นคือการ ขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยงปลาข้างลาย ได้ครั้งแรกของโลก ปลาข้างลาย เป็นปลาพื้นเมืองในลุ่มแม่น้ำมูล มีพฤติกรรมชอบแทะเล็มตะใคร่น้ำตามโขดหิน ไม่เคยมีผู้เพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ์ได้สำเร็จ  นักวิจัย ม.อุบลฯสามารถทดลองได้สำเร็จ ปลาข้างลาย จึงเป็นปลาเทศบาล และสามารถนำมาเป็นปลาสวยงามได้ในตัว

 www.youtube.com/watch?v=_TfAKnpdU8Q

๒. แนวทางการจัดการยางพาราในภาคอีสาน (ผลิต ๒ ตอน)  ผลงานของ  นายประสิทธิ์  กาญจนา นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการฯ  นำเสนอประเด็นการปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคอีสานที่ได้ผลผลิตสูง  ประหยัดต้นทุนและงบประมาณ ภายใต้โครงการลดการพึ่งพาจากภาครัฐ (ยางพารา)

  www.youtube.com/watch?v=UvKemEzNtrE

 www.youtube.com/watch?v=G4FX0E1ATLs

๓. นวัตกรรม เครื่องฉายรังสีอินฟาเรดเพื่อกำจัดแมลงในข้าวสารผลงานของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขอังคณา ชาหยอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  หัวหน้าโครงการฯ  ประเด็นคือการผลิตนวัตกรรมใหม่ เครื่องฉายรังสีอินฟาเรดเพื่อกำจัดแมลงในข้าวสาร สามารถจำจัดแมลงได้ ๑๐๐%

        www.youtube.com/watch?v=vtinTe4TyTY

        ๔. ปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้านในระบบนาอินทรีย์ได้ผลผลิตเพิ่มเป็น 2 เท่า ผลงานของ   รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  หุตานุวัตร  อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์  หัวหน้าโครงการฯ  นำเสนอประเด็น ส่งเสริมเกษตรกรบ้านบุ่ง ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ในการทดลองทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แทนปุ๋ยเคมี ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มผลผลิตได้ ๑๐๐%ถึง ๑๖๐%

รอคิวออกอากาศ

       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๗ และเจ้าหน้าที่ ทีมข่าวเกษตร ที่สนใจในประเด็นงานวิจัยในด้านต่างๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีผลงานวิจัยที่หลากหลายด้าน ในการเผยแพร่สู่สาธารณชน  ติดตามข่าวสารและผลงานดีๆ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗

  รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติม | รายละเอียดเพิ่มเติม 1 | รายละเอียดเพิ่มเติม 2
 
         
   ประกาศข่าวโดย เพลิน วิชัยวงศ์ งานประชาสัมพันธ์    วันที่ประกาศข่าว 2013/03/04 , 11:53:52   (อ่าน 1087 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |