| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
ม.อุบลฯเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๒๔ TSB 2012
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    ม.อุบลฯเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๒๔ TSB 2012
   
 

     

                สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ครั้งที่ ๒๔  (The ๒๔th Annual Meeting of the thai society for   Biotechnology and International Conference on Green Biotechnology : Renewable Energy and Global Care; TSB๒๐๑๒)  โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ  อินทรประเสริฐคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า จัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ครั้งที่ ๒๔  TSB ๒๐๑๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้  โดยได้รับความสนใจจาก นักวิชาการ นักวิจัย สมาชิกสมาคม TSB นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมงานจำนวนกว่า ๓๐๐ คน  โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในกลุ่มของสมาชิกสมาคม และผู้สนใจ ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศของการวิจัย และการสร้างผลงานวิจัยใหม่ๆให้เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยในงานจัดในรูปแบบการประชุมนานาชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหลากหลายสาขา การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ นิทรรศการแสดงผลงาน และการออกร้านจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์

  รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
         
   ประกาศข่าวโดย เพลิน วิชัยวงศ์ งานประชาสัมพันธ์    วันที่ประกาศข่าว 2012/12/03 , 14:32:56   (อ่าน 1186 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |