| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ระดับอุดมศึกษา
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ระดับอุดมศึกษา
   
 

     

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒จาก “การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕” ซึ่งจัดการแข่งขันโดย สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ได้จัด “การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ “เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕” จากการแข่งขันผลปรากฏว่า นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติคุณ และเงินรางวัลทุนการศึกษา จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท(หกหมื่นบาทถ้วน) ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งทีมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ มีจำนวน ๑ ทีม รวม ๓ คน ได้แก่

๑. นายธีรนันท์  วงศ์จอม             นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๒. นายประสานศิลป์  พันธ์ศิริ      นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๓. นายวีรชาติ  หวินคำ                  นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

  รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
         
   ประกาศข่าวโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ประกาศข่าว 2012/08/21 , 13:49:56   (อ่าน 830 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |