| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว จ.อุบลฯ ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว จ.อุบลฯ ประจำปี 2562
   
 

     

คณะพยาบาลศาสตร์  ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

และวันแห่งครอบครัว จ.อุบลฯ ประจำปี 2562

            วันที่ 20  เมษายน 2562 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562“ เทศกาลครอบครัวหรรษา วัยเก๋าเฮามาม่วน ปี 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี  สิงหาด  อาจารย์ สุฬดี กิตติวรเวช และ ดร. ภูษณิศา มีนาเขตร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ในโอกาสนี้ ทางคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ในการจัดบูธนิทรรศการ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ในนิทรรศการ หัวข้อ การบริการวิชาการแก่สังคม “สูงวัยสร้างสุข ยุคไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย การนำนวัตกรรมทางการพยาบาลมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Digital Applicationเกมบริหารสมอง เพราะการใช้สมาร์ทโฟน หรือแท็บแลต ผู้สูงอายุต้องใช้ทักษะสูง เป็นการฝึกสมอง ออกกำลังสมอง  เทคโนโลยีช่วยให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ในโลกที่ไร้พรมแดน พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงวัย 4.0 เป็นส่วนเต็มเติมให้ผู้สูงอายุก้าวทันโลกทันเหตุการณ์ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ช่วยฝึกความจำป้องกันสมองเสื่อมและ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข เชื่อมความสัมพันธ์ของบุตรหลานและครอบครัวของผู้สูงอายุ

           รวมไปถึงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  “ ผู้สูงอายุกับภูมิปัญญาไทย การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เยาวชน”ด้วยการสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ ความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ในการสานกระติบข้าวจากต้นกก  การสานพัดจากไม้ไผ่ และ การทำตุ๊กตาการบูรจากถุงเท้า  เป็นต้น ถือเป็นงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่า อีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งเน้นรณรงค์ให้สังคม มีเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ  ตระหนักถึงคุณค่าและความ สำคัญของผู้สูงอายุ รวมถึงเตรียมการประชากรให้เป็นประชากรผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สนองนโยบายรัฐพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย รองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ลดภาระการดูแลของครอบครัว และเป็นพลังของสังคมต่อไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
         
   ประกาศข่าวโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ประกาศข่าว 2019/04/23 , 15:15:37   (อ่าน 530 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |