| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
   
 
     

      สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการประเมิน รูปแบบและระบบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา มีอัตราอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการฯ (เป็นแบบเหมาจ่าย) ทุนละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนไม่เกิน ๕ ทุน นั้น

     สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการทราบและเชิญชวนร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 
         
   ประกาศข่าวโดย น.ส.เต็มศิริ ชิดดี     วันที่ประกาศข่าว 2018/02/09 , 14:15:07   (อ่าน 251 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |