| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
   
 
     

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประจำคณะ ได้พิจารณาผลการสอบผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ (ตามไฟล์เอกสารแนบ)

          ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า  และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาค  พร้อมทั้งมารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา และส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561  หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ดำเนินการตามกำหนดการดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสุดวิสัย และไม่ได้รับพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านประสงค์สละสิทธิ์การเข้าศึกษา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ | รายละเอียดแนบ 1 | รายละเอียดเพิ่มเติม
 
         
   ประกาศข่าวโดย ไมตรี โสภากันต์     วันที่ประกาศข่าว 2018/01/12 , 15:09:21   (อ่าน 348 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |