| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
อจ.ม.อุบลฯ“ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ” สร้างชื่อ!!คว้ารางวัล ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี’59
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    อจ.ม.อุบลฯ“ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ” สร้างชื่อ!!คว้ารางวัล ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี’59
   
 

     

            อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์  กอบบุญ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก ประจำปี 2559  โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานมอบรางวัล ในโอกาสนี้ ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานพร้อมมอบช่อดอกไม้ ร่วมยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

           ในส่วนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์  กอบบุญ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขาปรัชญา อายุ 42 ปี ปัจจุบันรับราชการตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องด้านภาษาและวรรณคดีไทย, วรรณคดีพระพุทธศาสนา โดยผลงานวิจัยที่ได้รางวัลครั้งนี้คือ เรื่อง “แนวคิดและบทบาทของวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาในสังคมไทย” (Concepts and Roles of Buddhist Thai Literature in Thai Society)

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์  กอบบุญ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของตัวเอง และของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย งานวิจัยได้รับการเผยแพร่และเป็นประโยชน์กับวงวิชาการ ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับทุนจาก สกว. สกอ. และมหาวิทยาลัย ใช้เวลาทำวิจัย 3 ปี สำหรับผลงานวิจัย เรื่อง ​​​: แนวคิดและบทบาทของวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาในสังคมไทย​ได้ศึกษาแนวคิดและบทบาทของวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาซึ่งมีทั้งที่แต่งเป็นภาษาไทย และแปลจากภาษาบาลี โดยสามารถสังเคราะห์ภาพรวมของวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาที่มีอยู่จำนวนมากและหลากหลายประเภท และค้นพบแนวคิด ลักษณะร่วม และบทบาทของวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนา ซึ่งพบว่ามีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแนวคิดและบทบาทมีความสัมพันธ์กันเพราะแนวคิดของวรรณกรรมมีบทบาทในเชิงคุณค่า และบทบาทของวรรณกรรมก็มีส่วนของการนำเสนอแนวคิดของเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาเรื่องใด แนวคิดสำคัญคือ การเชื่อมโยงสารัตถะและรูปแบบกับคัมภีร์หลักคือพระไตรปิฎกและคัมภีร์สำคัญหลังพระไตรปิฎก เป็นวรรณกรรมแห่งประสบการณ์ทั้งของผู้สร้างและผู้เสพ ซึ่งถ่ายทอดด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์ อีกทั้งยังเป็นวรรณกรรมมุ่งอรรถประโยชน์ทั้งระดับสามัญและระดับสูง นอกจากนี้วรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนายังมีบทบาท ทั้งในฐานะพุทธศิลป์ การเรียนการสอน และบทบาทในด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่สำคัญวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนามีบทบาทและคุณค่าอย่างสำคัญต่อการสืบทอดและรักษาพระธรรมวินัยให้ดำรงสืบไป งานวิจัยนี้ตอบคำถามและแสดงให้เห็นแนวคิดและบทบาทของวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน

            งานวิจัย เรื่อง ​​​: แนวคิดและบทบาทของวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาในสังคมไทยสามารถนำข้อสรุปไปใช้เชิงสังคม ในแง่การเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สาธารณะ เพื่อนำข้อสรุปไปใช้ในการจัดการการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การสร้างเป็นคู่มือเพื่อประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสังคม และเป็นคำอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในมิติประวัติศาสตร์ และสังคมร่วมสมัย อันจะเป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบทและความสำคัญของตัวบทต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย และที่สำคัญงานวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยด้านวรรณกรรมศึกษา วัฒนธรรมศึกษา ไทยศึกษา ประวัติศาสตร์   ผศ.ดร.พิสิทธิ์  กอบบุญ กล่าว

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

  รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
         
   ประกาศข่าวโดย เพลิน วิชัยวงศ์ งานประชาสัมพันธ์    วันที่ประกาศข่าว 2017/02/05 , 15:26:41   (อ่าน 6166 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |