| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
ค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนบัวงามวิทยา
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    ค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนบัวงามวิทยา
   
 

     

          ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการ“ค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2557 โดยมี นายเสถียร  บุราชรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวงามวิทยา เป็นประธานเปิดค่าย นางอัปสร  อินทิแสง ดร.ณัฎฐ์  ดิษเจริญ  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี นางสาวจุฑาทิพย์ เครือนพคุณ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศด้านการออกแบบ Graphic Design และการออกแบบเว็บไซต์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษ คณะครูโรงเรียนบัวงามวิทยา ให้เกียรติพิธีเปิดค่ายและ นายสงกรานต์  สอนศรี ประธานชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี ปี 2557กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเป้าหมายคือต้องการเผยแพร่ทักษะความรู้พื้นฐานในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสาผ่านการทำกิจกรรมโครงการนี้ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ว่า สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม สำหรับการจัดค่ายครั้งนี้ ได้มีการนำความรู้เรื่องการตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Sony Vegas การทำเว็บไซต์โดย Dreamweaver การตกแต่งรูปภาพโดย Photoshopและการนำเสนอผลงานของนักเรียน โดยการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายไปปรับประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา และคณะครูที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ณ โรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

  รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
         
   ประกาศข่าวโดย นายปองพล จันทร์พวง     วันที่ประกาศข่าว 2016/10/01 , 22:57:50   (อ่าน 784 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |