| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
       
         
ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย      
       
 
เดือน   ปี
    =วันนี้ , =วันที่มีกิจกรรม
ตุลาคม 2560
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 
 02 
 03 
 04 
 05 
 06 
 07 
 08 
 09 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
19

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ(NGRC) ครั้งที่ 44 และการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ(IGRC) ครั้งที่ 7

 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
       
=วันนี้ , =วันที่มีกิจกรรม
   รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน
  19 ตุลาคม 2560 - การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ(NGRC) ครั้งที่ 44 และการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ(IGRC) ครั้งที่ 7  
     
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |