| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
         
ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย      
       
 
เดือน   ปี
    =วันนี้ , =วันที่มีกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2561
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        01

Inspiring of Learning English

 02 
 03 
 04 
 05 
06

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 , ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะอื่นๆ

 07 
08

โครงการแนะแนวการเตรียมสอบ TOEIC

 09 
10

Inspiring of Learning English

 11 
 12 
 13 
 14 
15

โครงการแนะแนวการเตรียมสอบ IELTS , ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (คณะพยาบาลศาสตร์) และคณะอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561

16

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (คณะพยาบาลศาสตร์) และคณะอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561

 17 
 18 
19

รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา2561

20

รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา2561

21

รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา2561

22

โครงการแนะแนวการเตรียมสอบ TOEFL

 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
28

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/2561

     
=วันนี้ , =วันที่มีกิจกรรม
   รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน
  1 กุมภาพันธ์ 2561 - Inspiring of Learning English  
  6 กุมภาพันธ์ 2561 - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561  
  6 กุมภาพันธ์ 2561 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะอื่นๆ  
  8 กุมภาพันธ์ 2561 - โครงการแนะแนวการเตรียมสอบ TOEIC  
  10 กุมภาพันธ์ 2561 - Inspiring of Learning English  
  15 กุมภาพันธ์ 2561 - โครงการแนะแนวการเตรียมสอบ IELTS  
  15 กุมภาพันธ์ 2561 - ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (คณะพยาบาลศาสตร์) และคณะอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561  
  16 กุมภาพันธ์ 2561 - ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (คณะพยาบาลศาสตร์) และคณะอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561  
  19 กุมภาพันธ์ 2561 - รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา2561  
  20 กุมภาพันธ์ 2561 - รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา2561  
  21 กุมภาพันธ์ 2561 - รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา2561  
  22 กุมภาพันธ์ 2561 - โครงการแนะแนวการเตรียมสอบ TOEFL  
  28 กุมภาพันธ์ 2561 - ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/2561  
     
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |