| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
       
????????? ??????????? UBU Life UBU Gallery
  • กิจกรรม
  • การศึกษา
  • สมัครงาน
  • ฝึกอบรม
  • จัดซื้อ-จัดจ้าง
  • อื่นๆ
 
20 กุมภาพันธ์ 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ การจัดการความรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
 

15 พฤษภาคม 2560 - 14 กรกฎาคม 2560
รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพัก ปีการศึกษา 2560 รอบที่2 ทาง www.ubu.ac.th/web/pnr
 

 
21 เมษายน 2560

นสพ.มติชน นำเสนอข่าว ม.อุบลฯ สัมภาษณ์บุคคล คณบดีคณะรัฐศาสตร์
 
 


     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |