| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
       
????????? ??????????? UBU Life UBU Gallery
  • กิจกรรม
  • การศึกษา
  • สมัครงาน
  • ฝึกอบรม
  • จัดซื้อ-จัดจ้าง
  • อื่นๆ
 
20 กุมภาพันธ์ 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ การจัดการความรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
 

19 ตุลาคม 2560
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ(NGRC) ครั้งที่ 44 และการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ(IGRC) ครั้งที่ 7
 

 
6 กรกฎาคม 2560

นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 ก.ค.60 ม.อุบลฯจับมือเครอข่ายอุทยานวิทยฯโชว์นวัตกรรม
 
 


     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |