EN  
 UBU - Search  
ข้อมูลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ
ข้อมูลต่างสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
ข้อมูลต่างๆสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย
ระบบ E-Service
   
สภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สภาอาจารย์
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ
กองกลาง
กองแผนงาน
กองคลัง
กองบริการการศึกษา
กองการเจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพ ฯ
งานส่งเสริมการวิจัย ฯ
งานกิจการนักศึกษา
กองบริหารกายภาพฯ
งานวิเทศสัมพันธ์
กองกฏหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ
วิทยาลัยแพทยฯ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาเขตมุกดาหาร
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
สำนักวิทยบริการ
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
สถานปฏิบัติการโรงแรม ฯ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์การจัดการความรู้ฯ
หน่วยงานอื่น
 
แบนเนอร์ต่างๆ
Previous
UBU RADIO
Next
    ระบุชื่อกิจกรรม   จากหน่วยงาน
    ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ ไอเดียผุด!!เจ้าแรกทำขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป “ปุ้น ปุ้น” สูตรดั้งเดิม
    บัณฑิตนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ๋ง!!1ใน15ผู้สอบผ่านเป็นนายทหารพระธรรมนูญ ผู้สมัคร1.5พัน
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนและสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
    เปลี่ยนอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch)
    เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่องระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged
    ม.อุบลฯ ขานรับและสนองนโยบายรัฐบาลเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอบรม “การใช้ ICT ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1
    ผ่านฉลุย!!นิติฯม.อุบลฯจัดประชุมวิชาการระดับชาติ“พลวัตกฎหมายภายใต้ประชาคมอาเซียน”
    ‘นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา’ชื่นชมผลงานบัณฑิต ม.อุบลฯ นวัตกรรม Smart Think ตอบโจทย์ เกษตร4.0
    รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯผนึกกำลังภาคีสู่สหกิจศึกษาเตรียมความพร้อม นศ.ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ โชว์ผลงาน “ตู้เตือนทานยาอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ” การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 (NESTC 2017)
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กับ กิจกรรมจิตอาสา
    เวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีพ.ศ.2559 (รอบที่2) และประจำปี พ.ศ.2560
    ม.อุบลฯชูผู้สูงอายุ ต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เด็กและเยาวชน
    การอบรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวอย่าง รูปแบบ แนวคิด และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Leaning
    กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 8
    ม.อุบลฯ จัดใหญ่...จับมือกับทุกภาคส่วนแถลงข่าว “งานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี 2017” ในหว่างวันที่ 29 มี.ค.–2 เม.ย. 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัดงาน “UBU JOB FAIR 2017” ในระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชานี
    จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานอธิการบดี
    ไฟป่าน่ากลัวกว่าที่คิด
    บัณฑิตคู่แฝด ม.อุบลฯ“ฟ้า-ฝน”หาเงินส่งตนเองเรียน จบ3.95 คว้าเกียรตินิยม แพ็คคู่!!
    นศ.คณะนิติศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดสุนทรพจน์ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
    ม.อุบลฯ เสริมศักยภาพชุมชนมีส่วนร่วมเปิดตัว “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแหลมสวรรค์” อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
    กิจกรรม Research Café ครั้งที่ 9 “การผลักดันผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม”
    นศ.ม.อุบลฯ รวมพลังจิตอาสาสู่“มหาวิทยาลัยสีเขียว” UBU Green University
    ใจบุญ..สมาคมชาวอีสานแห่งรัฐอิลลินอยส์ มอบทุนการศึกษา 1 แสน นักศึกษา ม.อุบลฯ
    อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เชิญชวนร่วมกิจกรรม Rise 2017
    ตราตรึงใจน้ำตาแห่งความสำเร็จ พิธีมอบเข็มสถาบัน บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯรุ่นที่4
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
    วิศวะฯม.อุบลฯคว้าแชมป์ 3 สมัย ถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันโครงสร้างไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 11
    ตรวจสอบภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 2-14 มีนาคม 2560
    เหลียวหน้าแลหลัง 7ปีพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ พร้อมเดินหน้าผลิตบัณฑิตคุณภาพรับใช้ชุมชน
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรมครู “พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 60 ณ ห้องปฏิบัติการฯ SC443-444 ชั้น 4 อาคารวิจัย ม.อุบลฯ
    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ AIT ปชส. ทุน โท - เอก ไม่มีข้อผูกพันใดๆ โดยรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัดเวทีนำเสนอผลงาน “เพาะพันธ์ปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ม.อุบลฯ
    ผู้ทรงฯเครือข่ายสังคมไทยปลอดบุหรี่ ตรวจเยี่ยม ม.อุบลฯมั่นใจ!!มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
    นิเทศฯ ม.อุบลฯ จัดงาน A GAS STATION ON TOUR @UBU
    กิจกรรม Inspiring and Motivating English Learning by Teacher Greg
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชนสืบสานงาน“บุญข้าวจี่” ถ่ายทอดความรู้กฎหมายแก่ชาวบ้าน
    งานบุญอีสาน ฮีต 12 บุญข้าวจี่
    “ศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา อบอุ่น ประทับใจ”ศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯจัดพิธี“ครอบครู”
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญเวียนเทียน สืบสานวันมาฆบูชา
    กิจกรรม Inspiring and Motivating English Learning by Teacher Greg
    สาขาภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่นปี 2016 (J-UBU Nihonsai 2016)
    ม.อุบลฯ สนองรับ...ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ
    นศ.เภสัช ม.อุบลฯ คว้ารางวัลGolden Medal Award(Poster presentation) ในการประชุมระดับนานาชาติ
    อจ.เภสัชฯ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลBronze Medal Award(Poster presentation)การประชุมระดับนานาชาติ
    ตรวจสอบภายใน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    “นฤเบศร์ สมบูรณ์” นิเทศ ปี 3 ขึ้นแท่น!!! นั่งนายกสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ ปี’60
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม “นครอุบลฯ ปั่นร้อยใจภักดิ์ ตามรอยเสด็จพระราชา”
    ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    การลงนามบันทึกความร่วมมือ พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ม.อุบลฯ กับ ม.อุบลฯร่วมจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    ทำบุญตักบาตรประจำปี 2560 คณะนิติศาสตร์
    พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงบริเวณหอพักนักศึกษา หอพักราชพฤกษ์ 1
    นศ. ม.อุบลฯ เรียนภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริงกับ นศ. 15 ประเทศ UBU International Day 2017
    กีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพักนักศึกษาต้านยาเสพติด "UBU โกล์หนู CUP 2017"
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    หอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
    ม.อุบลฯ จัดมหกรรม “งานเกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2560
    อจ.ม.อุบลฯ“ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ” สร้างชื่อ!!คว้ารางวัล ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี’59
    ทีมข่าว NBTอุบลฯ ลงพื้นที่ ม.อุบลฯยึดจุดแลนด์มาร์ค งานเกษตรอีสานใต้ ถ่ายทอดสดรายการ
    สื่อวิทยุเวียดนาม ชื่นชมหลักสูตรภาษาเวียดนาม 3+1 ม.อุบลฯ หนึ่งเดียวในไทย
    ภาพกิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 8 “การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเชิงพื้นที่”
    ม.อุบลฯ จัดมหกรรม “งานเกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ
    นิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ จากการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Games 2016)
    ประชุมระดมความเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยประเด็น “ผู้สูงอายุ”
    คึกคัก!!! ชาวเน็ตแห่เซลฟี่ทุ่งดอกไม้หลากสี เบ่งบานทั่วพื้นที่งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก Far East University สาธารณรัฐเกาหลีใต้
    สอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรงทั่วไป
    สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบครุภัณฑ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    ม.อุบลฯ ต้อนรับอัครราชทูต สหภาพยุโรป และส่งมอบงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ พร้อมเปิดตัวสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด ครบวงจร เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 ณ ม.อุบลฯ
    วิศวะ ม.อุบลฯแชมป์ประเทศไทย ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน แข่งขันคอนกรีตมวลเบา อุดมศึกษา ครั้งที่11
    พร้อมแล้ว!!!งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ“สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตร พอเพียง”3-12ก.พ.60
    ม.อุบลฯ เดินหน้าปฏิรูปหลักสูตร สร้าง“แพทย์-บุคลากรสุขภาพ”รุ่นใหม่ ตอบโจทย์-แก้ไขปัญหา“ระบบสุขภาพ” ยุคโลกาภิวัฒน์
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาเหล่ากาชาด และยุวกาชาดไทย
    นิติ ม.อุบลฯเจ๋ง..ชนะเลิศระดับชาติ คว้าถ้วยประทานฯการแข่งขันศาลจำลอง(Moot Court)
    นิติ ม.อุบล คว้าถ้วยประทานพระองค์ภาฯ จากการแข่งขัน PSU Moot Court Academy 2017
    ม.อุบลฯ ต้อนรับอัครราชทูต สหภาพยุโรป และส่งมอบงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ พร้อมเปิดตัวสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด ครบวงจร เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 ณ ม.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ“ศักดิ์ศรี กองพิมพ์”เข้าเฝ้าฯ ร.10 รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2559
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2560 ณ วัดแสนสำราญ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
    3 บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน พ่อหลวง ร.9
    ว.แพทย์ฯม.อุบลฯหนุนนโยบาย สธ.พัฒนาบุคลากรสาธารณะยุคใหม่ในยุคศตวรรษที่21 วันที่27ม.ค.นี้
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ Mini_UKM ครั้งที่ 15 : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป บำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
    ประชุมสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2559 พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อสวัสดีปีใหม่
    คณะนิติศาสตร์ร่วมกับ เทศบาลตำบลธาตุจัดโครงการให้ความรู้ทางกฏหมาย
    คึกคัก..ม.อุบลฯ ร่วมแบ่งปันความสุข งานวันเด็กแห่งชาติ ปี60
    วิศวะฯม.อุบลฯคิดค้นนวัตกรรม เครื่องถอนมันสำปะหลังขนาดเล็ก ลดต้นทุนทุ่นแรงเกษตรกร
    ผู้บริหาร และบุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
    ผู้บริหาร บุคลากร นศ.ม.อุบลฯ ร่วมใจบริจาคทาน งานปฏิบัติธรรมวัดหนองป่าพง
    กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สปข.2 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา"
    นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ พร้อมด้วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อจ.ม.อุบลฯคว้ารางวัลนักวิจัยผลงานดีเด่นระดับชาติ จากหิ้งสู่ห้าง ร่วมสร้างประเทศไทย 4.0
    พิธีทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานอธิการบดี ในโอกาส ปีใหม่ 2560
    กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดหนองป่าพง
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา ในโอกาสศึกษาดูงาน
    ยิ่งใหญ่...คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงาน “วันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2560” Engineering Technology Day 2017 ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2560
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธชินราชจำลอง “พระบูชายิ่ง มิ่งมงคล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ณ ลานชั้น 1 ธรรมศาลากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    อจ.ม.อุบลฯผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ นำองค์กรนานาชาติTextile Society of Americaสัมผัสมรดกผ้าทอ อุบลฯ
    ตรวจสอบภายใน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2560
    ม.อุบลฯ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากการวิจัยฯ ม.อุบลฯอวยพรปีใหม่ พ่อเมืองอุบลฯ และ ผบ.มทบ.๒๒
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2560
    เปิดใจพ่อแม่7พี่น้องเรียน ม.อุบลฯ“ครอบครัวเกียรตินิยม”เผยอธิฐานให้ลูกเกิดมาเป็นคนดี
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
    คณะนิติศาสตร์สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    กำหนดการ กิจกรรม โรงทานจิตอาสามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๐
    เซ็ตอัพระบบเครือข่ายและติดตั้งอุปกรณ์ Access Point ณ ห้องงานทะเบียนและห้องงานรับเข้า
    ชุมนุมรวมใจสิงห์ ม.อุบลฯ แสดงพลังสามัคคี"รวมใจ ปันรัก ปันไออุ่น"แด่น้อง นร.ผู้ขาดแคลนในชนบท
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ฝึกภาษา เรียนรู้นอกห้องเรียน กับค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ม.อุบลฯ ณ เขื่อนสิรินธร
    สานสัมพันธ์ วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560
    นศ.ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการ จัดค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 5
    ม.อุบลฯ ร่วม “พิธีสวดมนต์ข้ามปีรักษาศิลห้าฯ และพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี 2560”
    ค่ายนิติศาสตร์อาสาพัฒนา ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนหนองกุงดอนตาเข จ.อุบลราชธานี
    ปลื้ม..บัณฑิต ม.อุบลฯป.เอกคนแรกสาขา FOOD TECH คนแรกของแขวงจำปาสัก สปป.ลาว
    ม.อุบลฯมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น2 “รู้จริงปฏิบัติได้ถ่ายทอดเป็น"
    ศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว ฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการปฏิบัติงานนำเที่ยว 6 จังหวัด
    ชื่นชม..บัณฑิตสังกะลี“ปกรณ์ ปุกหุต”เข้าสักการะพระมหาเถระผู้ใหญ่ หลังรับปริญญา ม.อุบลฯ
    ปลื้ม!!บัณฑิตเภสัชฯม.อุบลฯ“เป้”ฤทธิเดช บัณฑิตจิตอาสาทำความดีเก็บขยะระหว่างทางลงเขาใหญ่
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (งวดสอง) พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560
    หลักสูตรประวัติศาสตร์ ม.อุบลฯ “ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์” พิษณุโลก สุโขทัยและกำแพงเพชร
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560
    ปลื้ม!!บัณฑิตลูกชาวนา 7พี่น้องครอบครัว“ชินนะแสง”จบ ม.อุบลฯคว้าเกียรตินิยมทุกคน
    นศ. ม.อุบลฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ UBU Ambassadors ลงพื้นที่ฝึกให้ข้อมูลสถานที่สำคัญในจังหวัดอุบลฯ แก่ชาวต่างชาติ
    2 นศ.ม.อุบลฯคว้าชนะเลิศ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one Idol ตัวแทนไอดอลอุบลฯสู่เวทีระดับประเทศ
    เกษตรฯม.อุบลฯเจ้าภาพ2งานระดับชาติ ประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย-ประเพณี4จอบแห่งชาติ
    Research Cafe ครั้งที่ 7 “เทคนิคการสื่อสารงานวิจัย และการประชาสัมพันธ์”
    สุดปลื้ม..บัณฑิตลูกหม้อ ม.อุบลฯ“สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล”คนแรกจบ ตรี-โท-เอก IE ม.อุบลฯ
    สุดปลื้ม..บัณฑิตพยาบาลกราบร่างแม่ เป็นตัวแทนบัณฑิต ม.อุบลฯ ถวายสูจิบัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
    4นักปั่น ม.อุบลฯร่วมปั่นทางไกล700กม.กราบถวายอาลัยพระบรมศพ“พ่อหลวง รัชกาลที่9”
    ม.อุบลฯ จัดอบรม UBU Ambassadors ทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ พร้อมเต็มตัวสู่อาเซียน
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ แถลงข่าว ยันพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34” และเปิดตัวนำโชค “น้องแจ้ง”
    บัณฑิตน้ำตาซึม ร่วมร้อง“ม.อุบลฯสัมพันธ์” กิจกรรมชูเกียรติบัณฑิต“กันเกรา ช่อที่ 25”
    สุดปลื้ม!!ครั้งหนึ่งในชีวิต 12 บัณฑิต ม.อุบลฯเพศทางเลือกแต่งหญิงเข้ารับปริญญาบัตร
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ สคช. เป็น “องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ” (Certification Body : CB) เปิดรับสมัครทดสอบ รุ่นแรก กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนและจัดทำแผนการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตและระดับคณะ ปี พ.ศ.2559
    บัณฑิตชนเผ่าม้ง 6 ภาษา หนึ่งเดียว ม.อุบลฯนำความสำเร็จกราบพ่อแม่กลางสายฝน
    งดงามสมพระเกียรติ!!ม.อุบลฯตกแต่งพระแท่นพระราชทานปริญญาบัตร ชูแนวคิด “พระมหาชนก”
    ตรวจสอบภายใน สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม 2559
    ตรวจสอบภายใน หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม 2559
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
    บัณฑิต ม.อุบลฯรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
    เบื้องหน้าการจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
    สัมมนาในหัวข้อ ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินทางวินัย และมาตราการลงโทษของ อ.พ.ก.กระทรวง
    พิธีแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัล รัตโนบล ประจำปี 2559
    กิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
    พิธีแสดงความยินดีต่อนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 9
    “ลุงเสาร์ สุวรรณะ” คนงาน ม.อุบลฯ ผู้ปิดทองหลังพระ จัดสวนสวยงามต้อนรับบัณฑิต
    พร้อมเพรียง..บัณฑิตม.อุบลฯ เข้าฝึกซ้อมวันแรกงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร “กันเกรา ช่อที่ 25”
    ประมวลภาพการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
    ปลื้ม..บัณฑิต“ชุติกาญจน์ โพธิรัชต์” จบป.ตรี2ใบ วัย20 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 วิศวะฯม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ๕๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดท่ากกแห่
    “นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ” นั่งคณบดี ว.แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ
    คึกคัก..บัณฑิต ม.อุบลฯ ส่งเสริม ททท.ตระเวนถ่ายภาพจุดแลนด์มาร์คอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯยกระดับคุณภาพการศึกษาจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านICTรองรับDigital Economy
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “กันเกรา รุ่นที่ 25”
    คณะพยาบาล ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชนจัดโครงการ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “สุขภาพดีวิถีไทย”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
    ม.อุบลฯ จับมือสถานบันการศึกษาในจ.อุบลฯ แสดงมหาดุริยางค์ไทย ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง ร.9
    สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
    นิเทศฯ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “เปิดกะโหลกออกจากกะลา” พร้อมโครงการบริจาคสมทบทุนการศึกษา โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ
    คณะศิลปศาสตร์ เดินทางถวายสักการะ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
    จุดเล็กๆแห่งความจงรักภักดี ศูนย์เด็กฯม.อุบลฯแปรอักษรถวายอาลัยพ่อหลวง ร.9
    23 โครงการ นักศึกษา ม.อุบลฯ ผ่านฉลุย...รับทุนสนับสนุน 3,000.- บาท/โครงการ
    คณะพยาบาล ม.อุบลฯหนุนนโยบายรัฐจับมือ 4 หน่วยงาน ผุดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น 2
    การบรรยายสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 14
    โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 14
    ม.อุบลฯ ประชุมเตรียมพร้อม..งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 กำหนด 13 ธ.ค.59
    นศ.แพทย์ฯ ม.อุบล ฯ คว้ารองชนะเลิศการประกวดหนังสั้นระดับประเทศ Thailand Medical Student‘s Code of Conduct
    นศ.ม.อุบลฯ หน่วยจัดการเรียนฯมุกดาหาร ทำดีถวายพ่อหลวง ร.9 เก็บกระเป๋าเงินได้ส่งคืนเจ้าของ
    สนามข่าว 7 สี นำเสนอข่าว ม.อุบลฯจัดกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี"
    งานแสดงมุฑิตาจิต ท่านอาจารย์สมบัติ วอทอง
    ว.แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ น้อมรำลึกถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
    สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อรับเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 (โครต้าในพื้นที่)
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมร้อยดวงใจแปรอักษรแทนใจ ถวายความอาลัยแด่ “พ่อหลวง”
    ม.อุบลฯ พร้อมใจร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”ถวายอาลัยพ่อหลวง ร.9
    ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดนิทรรศการภาพถ่าย “นิเทศศาสตร์ในรัชกาลที่ ๙”
    ม.อุบลฯ ประชุมเตรียมพร้อม..งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 กำหนด 13 ธ.ค.59
    ชื่นชม..หมอกระต่าย ว่าที่บัณฑิต ม.อุบลฯ ช่วยผู้ประสบเหตุบนถนน
    นศ.บริหาร ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชมเชยระดับภาคจากการแข่งขันแผนธุรกิจ R2M 2017
    ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Access Point ที่อาคารสำนักวิทยาบริการ
    คณะวิทย์ ม.อุบลฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 23 สถาบันทั่วประเทศ การประชุมองค์การนิสิต นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (กวส.) กีฬาอะตอมเกมส์ภายใต้ชื่อ "ไตรธาราเกมส์"
    ม.อุบลฯ จัดเวที “แสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข”
    ปลื้ม..นศ.ม.อุบลฯพร้อมใจเดินเก็บขยะ หลังเข้าร่วมการแปรอักษรภาพ1แสนคน จ.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมแปรอักษแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีปล่อยขบวนนักปั่นจักรยาน จ.อุบลราชธานี กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2559
    สอบทานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ กองคลัง ระะหว่างวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2559
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมใจซ้อมรำถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
    นศ.เกษตร ม.อุบลฯ เกี่ยวข้าวแปรอักษรภาพ ถวายอาลัยพ่อหลวง ร.9 “กษัตริย์เกษตร”
    ม.อุบลฯร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ลงนามถวายอาลัย ร.9 "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
    ม.อุบลฯแปรอักษรภาพจากแสงเทียน-แฟลชสมาร์ชโฟน หลอมดวงใจ999ดวง ถวายอาลัยพ่อหลวง
    กิจกรรมทำความสะอาดอาคารรับปริญญาบัตร
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายองค์พระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
    ม.อุบลฯ ร่วมงานบุญประจำปี “เส้นทางธรรมสืบฮีต สานฮอย มูลมังดีประเพณีศรีอีสาน” ณ วันไชยมงคล จ.อุบลราชธานี
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ แปรอักษรหลอมดวงใจถวายอาลัย “พ่อหลวง ร.๙”
    นศ.แลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย ลงพื้นที่ ม.อุบลฯศึกษาวิชาการพยาบาล เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
    ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ สอบติด TOP10 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จากผู้เข้าสอบ 4,764 คน
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า สดุดีวีรกรรมตำรวจตระเวนชายแดน
    โครงการสำรวจค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร โดยชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี ม.อุบลฯ ร่วมกับโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม และโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
    คณบดีรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ บันทึกภาพจัดนิทรรศการถวายความอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ 9
    ม.อุบลฯ เปิด “ตลาดจำหน่ายสินค้าการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต” ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าโรงแรมยู-เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ปลื้มสุดๆๆ...ผลงานนักศึกษาปี 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ไอเดียเจ๋งสุดๆๆ...สร้าง “โรงงานอบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตไส้หมอนขิดจากน้ำยางพารา”
    "ไอซ์ จุฑารัตน์” นศ.ตัวจิ๋ว ม.อุบลฯ ขับเสภาถวายอาลัยพ่อหลวง ร.9
    ตรวจสอบภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2559
    ม.อุบลฯ ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว เดินหน้าโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา
    ฝึกอบรม ทบทวน การใช้กระบองควบคุมสถานการณ์ จริง !!!
    ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชนครั้งที่ 7 ประจำปี 2559
    หมอแกร่งสู้ชีวิต!!เด็กบ้านนอกผู้เกิดมาแต่ดิน สู่บัณฑิตแพทย์ฯเกียรตินิยม ม.อุบลฯ
    บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    วิศวะฯม.อุบลฯ น้อมรำลึกถวายอาลัยรวมใจแปรอักษรภาพ แด่พ่อหลวง ร.9
    ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ “นิวัฒน์ แก้วดี” น้อมนำเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง สร้างความสุขที่แท้จริงชีวิต
    ประชุมแถวก่อนปฏิบัติหน้าที่
    นศ.ม.อุบลฯทัศนศึกษาบ่อขยะ Active Learningสู่การเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
    นศ.นิเทศฯ ม.อุบลฯ จัดสัมมนา ฟรี! เปิดโลกทัศน์ใหม่งานโฆษณากับนักครีเอทีฟชื่อดัง"เบนซ์ ธนชาติ"
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเดิม)
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี “บุญกฐิน” ณ วัดป่าเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า (ร.4) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
    จิตอาสาทำความสะอาดสระน้ำหน้าสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่
    ม.อุบลฯ จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ถามคือสอน พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
    “ลุงเซียง” ม.อุบลฯ ถวายอาลัยผ่านเสียงพิณ บอกทุ่งนาและรวงข้าว พระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
    ม.อุบลฯ ร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงแรม เซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานครฯ
    ภาพกิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 6 “เคล็ด(ไม่)ลับ การบริหารการเงิน การบัญชีโครงการวิจัย”
    ประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจำการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "ไตรธาราเกมส์"
    ม.อุบลฯ ร่วมงานเชิญชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ วัดสุทัศนารา จังหวัอุบลราชธานี
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมถวายอาลัย “พ่อหลวง” และขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
    “นิรันดร์ วารินทร์”นศ.ม.อุบลฯสู้ชีวิต เรียนดี3.79น้อมนำแนวทางพระราชดำริฯตามรอยพ่อหลวง
    วิเทศสัมพันธ์สัญจร
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะเดินทางศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
    นีกศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อุบล น้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในฯ สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    บัณฑิต ม.อุบลฯ“ปกรณ์ ปุกหุต”คว้ารางวัลระดับชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
    ตรวจสอบภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2559
    UBU Startup Camp 2016 ม.อุบล จัดกิจกรรม บ่มเพาะประสบการณ์ พัฒนาทักษะ นักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
    ภาพกิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 5 “ตัวอย่างผลงานวิจัยเชิงบูรณาการผ่านการรับรอง”
    ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของสายตรวจ และเจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำหอพัก ม.อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯพร้อมใจถวายอาลัยพ่อหลวงปวงชนชาวไทย ยืนสงบนิ่ง 9 นาทีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
    คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ไทยคดีศึกษาในภูมิภาคอีสาน”
    ชี้แจงหน้าแถวก่อนปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทุกวัน
    ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานกลุ่มประตู
    บัณฑิต ม.อุบลฯ “อ๊อฟ ศุภชาติ” จบวิทย์ฯการยาง เปิดฟาร์มผักไฮโดร เรียนรู้สู่ความสำเร็จ
    โครงการ ม.อุบลฯ ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2559
    "สุพจน์ อ่อนรัตน์"จนท.รักษาศพบริจาคร่างตนเป็น“ครูใหญ่”เบื้องหลังความสำเร็จ นศพ.ม.อุบลฯ
    เด็กนิเทศฯ ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ผ่านคัดเลือก เข้าอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 14
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิด “โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559” ในระหว่างวันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “ค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ Science to ASEAN” และสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ScUBU TEP
    กิจกรรม การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ม.อุบลฯ ประจำปี 2559
    ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม ที่หอพักราชพฤกษ์ 1
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
    “ธนัท อุตรวิเศษ”ศิษย์เก่าม.อุบลฯเจ๋ง..ฝึกนกกระเรียนพันธุ์ไทย กลับคืนสู่ธรรมชาติ
    ม.อุบลฯร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายเทวิน ศรีดาโคตร บุคลากรรุ่นบุกเบิกก่อตั้งม.อุบลฯ
    ค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนบัวงามวิทยา
    ว่าที่บัณฑิตม.อุบลฯ“ลลิดา สุวรรณไตรย์"ลูกชาวนาสู้ชีวิตทำงานส่งตนเอง เรียนดี4.00 เพชรเม็ดงาม UBU MUK:Bright Idol
    งานบุญอีสาน ฮีต 12 (บุญข้าวจี่)
    กิจกรรม "สานสัมพันธ์น้องพี่ต้นกล้าเทคโนโลยี 2016" | ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี
    ค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
    โครงการ "เปิดบ้าน ม.อุบลฯ" ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4 /2559
    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559
    อบรมให้ความรู้การกู้ยืมนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
    อบรมให้ความรู้การกู้ยืมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
    กิจกรรมบริจาคโลหิต
    สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)
    พิธีอัญเชิญและสมโภชหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
    คึกคัก นศ.ม.อุบลฯ..แห่ชมกล้วยไม้แดงอุบล ออกดอกชูช่อทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัย
    ม.อุบลฯจัดงานน้อมรำลึก“พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย” วันมหิดล 24 กันยายน 2559
    นศ.ม.อุบลฯ จัดงาน“วันมหิดล” โชว์ผลงาน นิทรรศการ นวัตกรรมเด่น ตรวจสุขภาพ กลางห้างดัง จ.อุบลฯ
    นศ.ชุมนุมรวมใจสิงห์ ม.อุบลฯ จิตอาสาทำความสะอาดลานวัด หลังพายุฝน
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ “แอน นิศารัตน์ พิมพกัณต์” คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่น จ.อุบลฯ ปี 59
    ศิษย์เก่าเภสัชฯ ม.อุบลฯ ชนะเลิศระดับชาติ นวัตกรรมวงจรไตเสื่อม เชื่อมโยงการใช้ยา
    งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี’59 “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา”
    ศิษย์เก่า ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ลุยเดี่ยว 5 เดือน 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง กว่า 5,000 กม.
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ ชวนร่วมงาน วันมหิดล ผ่านรายการ มองรอบทิศ NBTอุบลราชธานี
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ “ศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง” คนแรกของคณะ และ ม.อุบลฯ ที่มีอายุน้อยที่สุด
    สกว.จับมือศูนย์มานุษฯเผยแพร่งานวิชาการ ประเดิมผลงานชิ้นแรก อจ.ม.อุบลฯ“ดร.คำล่า มุสิกา”
    พิธีทำบุญ 1 ทศวรรษ สิงห์แสด ม.อุบลฯ สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานคุณธรรม ตามหลักการประชาธิปไตย
    นศ.ป.โท ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ สาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา คว้าทุนดูงาน 4 ประเทศ
    ศึกษาดูงาน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ได้ศึกษาดูงาน การเตรียมการเกณฑ์ประกันคุณภาพ CUPT QA ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    ว.แพทย์ฯม.อุบลฯจัดงานวันมหิดล น้อมรำลึก“พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย”
    4นศ.ม.อุบลฯตลุยอินโดฯแลกเปลี่ยนประสบการณ์พยาบาลช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน แผ่นดินไหว-น้ำท่วม
    ม.อุบลฯ หารือพร้อมจับมือATCIเดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล มุ่งสู่Thailand 4.0
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดบรรยายพิเศษ “การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ”
    กองคลัง ม.อุบลฯ จัดสัมมนา “แนวทางการพิจารณาการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ”
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Open House) ครั้งที่ 11”
    มุทิตาคารวะ15ขุนพล ม.อุบลฯผู้เกษียณอายุราชการปี’59“ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา”
    ม.อุบลฯจัดบรรยาย (Campus France Thailand) พร้อมแนะแนวทุนการศึกษาต่อฝรั่งเศส
    ชื่นชม นศ.ภาษาญี่ปุ่น ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้าทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 1 ปีเต็ม
    บ.ไทยบริดจสโตน ใจป้ำ..มอบทุนการศึกษา นศ.เรียนดี 3 สถาบัน ม.อุบลฯ-มข.-มทส.กว่า 2 ล้าน
    นศ.เภสัช ม.อุบลฯเจ๋ง..คิดค้น App คำนวณขนาดยาในเด็ก สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ใช้งานง่าย
    แกะกล่อง..อัยการผู้ช่วยป้ายแดง ม.อุบลฯ"เอกรัฐ มิ่งไธสง"เผยป.ตรี ติดFอยู่กลุ่มบ้วยของรุ่น!!
    ม.อุบลฯจับมือ 17 สถาบันอุดมศึกษาอีสานตอนล่าง MOU สหกิจศึกษา กับ บ.เมเจอร์ กรุ๊ปฯ
    ม.อุบลฯ 1 ใน 9 แม่ข่ายอุดมศึกษา สนองนโยบายรัฐเดินหน้าแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
    ม.อุบลฯไอเดียผุด..ฝึกศิลปะป้องกันตัวแก่นศ. มวยไทยไชยา..ยืมแรงคู่ต่อสู้!!
    นศ.ม.อุบลฯ สวย-เก่ง คว้ารองชนะเลิศ เวทีระดับชาติYFS 2016 “สุดยอดคนรุ่นใหม่ในเส้นทางนักการเงิน”
    บัณฑิต ม.อุบลฯสู้ชีวิต“ร.ต.ท.หญิง จิรายุ สุขนา”อัยการหญิงอายุน้อยสุด เข้ารายงานตัวแล้ว
    คึกคัก..นศ.ม.อุบลฯเดินต้านโกง “วันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ” หนุนนโยบายรัฐขจัดคนโกง
    “จั๊บจั๊บ” ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ กับความสำเร็จธุรกิจใหม่ ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
    ค่ายคันชั่งสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
    งานราตรีนิติศาสตร์สัมพันธ์
    นศ.ม.อุบลฯ ผนึกกำลังจิตอาสา ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
    ม.อุบลฯ จัดการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศสัญจร
    คณะศิลปศาสตร์ รุก!!! อบรมภาษาเพื่อพัฒนานักศึกษา
    ม.อุบลฯ จัดอบรมพร้อมลงพื้นที่ หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม”
    อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ“ฟิล์ม” ลักษมณ โทบุดดี คว้ารางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี’59
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ มอบทุนการศึกษา บุตรสมาชิกกว่า 4 หมื่นบาท
    ภาพการอบรมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2559
    ศิลปศาสตร์และชมรมละครเวที ม.อุบลฯ ปัง!!!โชว์การแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
    คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาครั้งที่ 4 "ย้อนอดีตดินแดนลุ่มน้ำโขง” ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 59 ณ ม.อุบลฯ
    ชื่นชม นศ.ม.อุบลฯ “น้องกล้วย กฤษณา” เก็บกระเป๋าเงินได้ส่งคืนเจ้าของ
    อึ้ง!! เฟรชชี่ “โอ๋นโอ๋น” จิ๋ว แต่ แจ๋ว เรียนวิศวะฯ ม.อุบลฯ
    นศ.หนุ่มหล่อ ม.อุบลฯ “แบรนด์ เจริญศิลป์ กิ่งบู” คว้ารองอันดับ 1 Mr.Universal Ambassador Thailand 2016
    วิศวะฯ ม.อุบลฯ จับมือ บ.ไทยบริดจสโตน บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 สนับสนุนทุนเรียนฟรี
    พิธีไหว้ครู คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2559
    ม.อุบลฯ จัดงานใหญ่ “สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 11วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม”
    เผยโฉม เด็กเก่ง ม.อุบลฯ ผลการเรียนยอดเยี่ยมแห่งปี พร้อมรับเกียรติบัตรในวันไหว้ครู’59
    ประมวลภาพ...นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมระลึกคุณครูบาอาจารย์จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมระลึกคุณครูบาอาจารย์จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพ...นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมระลึกคุณครูบาอาจารย์จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการบริหารและพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เข้าศึกษาดูงาน
    ม.อุบลฯ บุกห้างดัง ยึดพื้นที่เปิดบ้านบริหารศาสตร์ BUS OPEN HOUSEโชว์หลักสูตรเด่น สู่ Thailand 4.0
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (งวดแรก) จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,494,200 บาท
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และจัดทำแแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
    กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    ม.อุบลฯ ร่วมสานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย สนับสนุนสถานที่จัดโครงการ “Osotspa Road to University 2016 ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.อุบลฯ
    อจ.ม.อุบลฯ วัย 44 ปี “ทวนทอง จุฑาเกตุ” ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์”
    คันชั่งสัมพันธ์ต้อนรับนักศึกษานิติฯใหม่ ม.อุบลฯ เน้นสร้างสรรค์และตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน
    นศ.ศิลปศาสตร์ ภาษาจีน ม.อุบลฯ แลกเปลี่ยนภาษา ณ เมืองฮาร์บิน เมืองแห่งน้ำแข็ง ประเทศจีน
    การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
    การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2559
    มหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ม.อุบลฯเปิดสอน นักศึกษาแลกเปลี่ยนเวียดนาม
    ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ นศ.ม.อุบลฯ โชว์หนังสั้น“จุดเริ่มต้น” สื่อกลางรับร้องเรียนสู่การแก้ไข
    นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วม สัมมนา"สินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยในยุคอาเซียน" โดย สคบ.
    วิทยาศาสตร์การเกษตร "วิทยาศาสตร์กินได้" ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2559
    อึ้ง นศ.ม.อุบลฯวัย 44 ปี เรียน ป.ตรี เต็มหลักสูตรภาษาเวียดนาม สู่ที่สุดของเป้าหมายชีวิต
    ม.อุบลฯ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม’59เสริมทักษะบริการชุมชน ดูแลผู้สูงวัยใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุข
    ม.อุบลฯ จัดใหญ่ “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพ....ม.อุบลฯ จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙”
    ประมวลภาพ....ม.อุบลฯ จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙”
    คึกคัก..งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ นร.แห่เข้าชม สัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่
    โครงการ AGGIE DAY วันที่ 13 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน
    ภาพกิจกรรมโครงการพี่พบน้อง วันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน
    ม.อุบลฯ เยือนประเทศเพื่อนบ้าน ขยายโอกาส สหกิจศึกษา ระดับอาเซียน
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู ป.ธ.๙ PH.D) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ รับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร พาน้องใหม่ลงแขกดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา มหาราชินี
    เปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ สังคมแห่งการเรียนรู้ อบอุ่นเหมือนบ้าน
    ชาวนาสวย ม.อุบลฯ สีสันลงแขกดำนา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ“ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”
    ม.อุบลฯ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหามหาราชินี 84 พรรษา
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ แม่หลวง
    อบรมให้ความรู้การกู้ยืมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์
    การอบรมสัมมนาคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ สัปดาห์เภสัชกรรม 2559“ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข”
    “โบว์” สุพัตรา นศ. ม.อุบลฯ สาวงามรอบ 16 คน Miss Universe Thailand 2016 บอกรักแม่
    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชน เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยแอปพลิเคชั่น
    กิจกรรมเนื่องในวันรพี บิดาแห่งกฎหมายไทย
    ปลื้ม..พ่อเมืองอุบลฯ รับขวัญ นศ.ใหม่ ม.อุบลฯ เกศแก้วนิโลบล “กันเกรา ช่อที่ 29”
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯจัดงานวันรพี 59 สมพระเกียรติ นร.ทั่วภาคอีสานเข้าร่วมคึกคัก
    นศ.นิติฯ ม.อุบล ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา ณ ศาลแรงงานกลาง
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ปชส. จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559” ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ฉุดไม่อยู่ นิติฯ ม.อุบลฯ อีกแล้ว คว้ารางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิชาการ ระดับชาติ ศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ
    บัณฑิตพยาบาล ม.อุบลฯ นำมาลัยกราบร่าง“แม่” คว้ารางวัล“นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี 59”
    ม.อุบลฯปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ อธิการบดี ย้ำ!! นศ.พร้อมทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนจบ
    ม.อุบลฯปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ อธิการบดี ย้ำ!! นศ.พร้อมทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนจบ
    รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
    ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
    ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล รำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ 6 ส.ค.59
    การมอบเงินค่าประกันอุบัติเหตุของบุคลากร ม.อุบลฯ (นายชัซฎากรณ์ บัวจูม) แก่มารดาผู้เสียชีวิต
    ปลัดใหม่ป้ายแดง บรรจุ 5 ปลัดอำเภอ สิงห์แสดรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ
    อจ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ออกแบบชุดทำงานผ้าไทย วันสตรีไทย ปี 59
    ต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติภายใต้โครงการทุนรัฐบาลไทย หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ
    ตรวจสอบภายใน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 16 กันยายน 2559
    กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2559
    ประชุมหารือด้านความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา
    ม.อุบลฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
    กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 28-29 ก.ค. 2559 ครบรอบ 26 ปี
    ฮือฮา!!“เล็ก-ใหญ่” 2 นศ.พี่น้องคู่แฝด เรียนแพทย์ ม.อุบลฯ
    สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.อุบลฯ จัดโครงการสัมมนาเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
    นิติฯม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดระดมความเห็นเรื่องการจัดทำมคอ.1 นิติศาสตรบัณฑิต อ.นิติศาสตร์ทั่วภาคอีสานร่วมคึกคัก
    ม.อุบลฯ จัดประชุมนานชาติ SEPSA 2016 สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม หนุนนโยบายรัฐ
    กิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 4 “การบูรณาการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง”
    งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมสัมมนา “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารสัญญาก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
    ม.อุบลฯ ย้ำ!! รับน้องสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ สนองนโยบาย/มาตรการ สกอ.
    ร่วมยินดี พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑
    Free Workshop on action research โดย ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
    นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานงานแห่เทียนพรรษา ชูเทียนโบราณต้นแบบอุบลราชธานี สืบทอดมานานกว่า 100 ปี
    ประมวลภาพ... ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559
    ประมวลภาพ... ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559
    ประมวลภาพ... ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559
    ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    “เมชฌ สอดส่องกฤษ” อจ.ม.อุบลฯ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 59
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมแสดงแสง-เสียง โชว์ขบวนเทียนโบราณต้นแบบ อลังการแห่เทียนอุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
    ปปช.อุบลฯ มอบรางวัล “ช่อสะอาดเมืองอุบล” เดินหน้าหนุนกิจกรรมต้านโกง นศ.ม.อุบลฯ
    การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559
    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดทิศทางนโยบายของสภามหาวิทยาลัย สำหรับปี พ.ศ. 2560 - 2562"
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2559 ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
    UBU International Night 2016
    ม.อุบลฯ จัดงาน“สายธารธรรมลุ่มน้ำโขง” เรียนรู้วิถีชุมชน ตักบาตรรุ่งอรุณริมโขง
    ศิษย์เก่า ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้าทุน YSEALI Academic Fellowship Fall 2016 โดย ประธาณาธิบดีบารัค โอบาม่า
    ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
    อจ.ม.อุบลฯ คว้า 3 รางวัล นักวิจัยดีเด่น/ผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา ร่วม กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 28-29 กรกฎาคม 2559
    ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญ “งานรำลึกบูชาบรรพชนเทียน ปราชญ์แห่งเทียน ครูเทียน ช่างเทียนพรรษา อุบลฯ ปีที่ 5
    ปักหมุดเชียร์“โบว์”สุพัตรา MUT04 นศ.ม.อุบลฯ ก้าวสู่ฝันเวทีสาวงาม Miss Universe Thailand 2016
    คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ม.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯคว้ารางวัลประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร Food Innovation Contest 2016
    ซักซ้อม ปรับปรุง แก้ไข ก่อนปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สื่อประชาสัมพันธฺ์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ตรวจสอบภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 5-15 กรกฎาคม 2559
    ตรวจสอบภายใน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 15-27 มิถุนายน 2559
    สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.อุบลฯ จัดโครงการสัมมนาเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    ม.อุบลฯ เปิดเดินสายแนะแนวศึกษาต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    ม.อุบลฯ จัดอบรมการเงิน การคลัง และการบัญชีภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อจ.นศ.ม.อุบลฯ ร่วมประชุมAPSSAพัฒนานักศึกษานานาชาติ สู่การเป็นพลเมืองโลก
    บัณฑิตสาว ม.อุบลฯ“แอ่นแอ๊น” โชว์เล่าข่าวแนวใหม่ "ข่าวแซบแบบอีสาน" NBT อุบล จัดให้!!!
    ร่วมยินดี “นกยูง” ชนิตา จันทเนตร ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ เข้ารอบ 1 ใน 10 และคว้ารางวัล Best in swimming suit เวที Miss Grand Thailand 2016
    ปังๆดังอีกครั้ง!!นศ.ม.อุบลฯ คว้าชนะเลิศระดับชาติ ออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าฝ้าย
    ดังใด้อีก!! นิติ ม.อุบลฯ ดังเปรี้ยงอีก!!! เมื่อ 2 ศิษย์เก่าสอบใด้อัยการ
    10 สิงห์แสด รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ สอบผ่านขึ้นบัญชี ปลัดอำเภอ เกือบยกโหล
    เชิญชม ศึกกันเกรา..ต้านภัยยาเสพติด นศ.สาว ม.อุบลฯ โชว์กำปั้นสังเวียนคู่เอก 25มิ.ย.นี้
    5 นศ.ชมรมคอรัป "ฉัน" ไม่ขอรับ ม.อุบลฯ ผ่านการคัดเลือก ร่วม โครงการ YOUTH2020 รุ่นที่ 6
    ม.อุบลฯ เปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับน้องใหม่ ระหว่างวันที่ 17–30 มิ.ย.59,17–30 มิ.ย.59,23–30 มิ.ย.59 และ 1-10 ก.ค.59
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559
    นศ.วิศวะ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดผลงานสหกิจศึกษา
    ม.อุบลฯ เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Siam Physics Congress: SPC 2016
    ชมรม นศ.ม.อุบลฯ ขยายเครือข่ายต้านโกง จัดค่ายเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชัน
    ติดตั้ง Access Point ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1c10-11, 2c10-11, 2c15-16
    ประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการ Access Point ในหอพักนักศึกษา
    ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติมในหอพักนักศึกษา ราชาวดี 1-2, ราชพฤกษ์ 2
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ“ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
    ปลื้ม..พ่อเมืองอุบลฯ รุกเยี่ยมค่ายอาสาฯ ชื่นชมพลัง นศ.ม.อุบลฯ ช่วยชาติพัฒนาชุมชน
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จิตอาสา ทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี
    “ธัญ” ธัญชนก จิตภิรมย์ศักดิ์ นศ.ม.อุบลฯ คว้ารองชนะเลิศ GSB Gen Campus Star
    นศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯ สร้างชื่อคว้ารองแชมป์ การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับชาติ
    นศ.แพทย์ฯ ม.อุบลฯจัดงานใหญ่ ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 15 มุ่งแก้ปัญหาสุขภาวะชายแดน“คนชายขอบ”
    ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เติมเต็มจินตนาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย/อังกฤษผ่านการเล่านิทานแก่ นร.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    ทำบุญวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2559
    นศ.ม.อุบลฯ ปิดเทอม!!ลุยค่ายอาสาฯบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง“ค่ายรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้ง10”
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติพบปะพูดคุยและต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์
    นศ.ม.อุบลฯ จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเก็บขยะริมหาดทะเล หลังศึกษาดูงาน
    นศ.ม.อุบลฯ สานสัมพันธ์ เรียนรู้อาเซียน กับค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10” (The 10th Botanical Conference of Thailand : BCT10)
    ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-27 มิถุนายน 2559
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัด “งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20” ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 59 ณ ม.อุบลฯ
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ จัด “งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20” ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นศ.ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร เน้นความเป็นไทย รอบชิง Food Innovation contest 2016
    ตื่นตา พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 "ฮักแพงเกมส์ รอยยิ้มแห่งความทรงจำ" ณ ม.อุบลฯ
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ ไอเดียเจ๋ง..จัดอบรมอาชีพ สร้างรายได้ เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกและเกษตรกร
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”สนองนโยบายรัฐ DIGITAL THAILAND
    ตรวจความเรียบร้อยบริเวณศูนย์กีฬา กิจกรรมกีฬา "ฮักแพงเกมส์"
    ม.อุบลฯ สืบสานบุญประเพณี “บุญซำฮะ” ชำระล้าง สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ชีวิต
    ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่ 6
    ม.อุบลฯ อบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่ อจ.จาก.สปป.ลาว
    อุทยานวิทย์ฯ ม.อุบลฯจัดสัมมนา Startupเตรียมบุกตลาดการค้าเวียดนามปลายปี
    ม.อุบลฯ...เชิญชม “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 20” ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชมพรรษา ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมเอี่ยว พพ.จับมือ 6 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านพลังงาน
    ประชุม“ความร่วมมือจัดตั้งโรงงานจำลอง(Pilot Plant)ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)และม.อุบลฯ
    หมอยา ม.อุบลฯคึกคัก!! เจ้าภาพกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 "ฮักแพงเกมส์ รอยยิ้มแห่งความทรงจำ"
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
    การประชุมพัฒนาโจทย์การวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนา “ข้าว” จังหวัดอุบลราชธานี
    ประมวลภาพทัพนักกีฬาบุคลากร ม.อุบลฯ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"
    นศ. เทคโนโลยีการยาง ม.อุบลฯ คว้า 165,000 บาท ประกวดโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 10 "หมอนขิดจากน้ำยางพารา ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน"
    ลีดวิทยา ม.อุบลฯ สะกดทุกสายตา!! “แอ่นหัวหาย” เสียงกรี๊ดลั่น..ตื่นตาตื่นใจใน“อะตอมเกมส์”
    การประชุมวิเคราะห์ฐานข้อมูลการวิจัยประเด็น “ข้าว” กรณีศึกษาข้าวอินทรีย์โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ฯ
    ปลาบปลื้ม ว่าที่นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 รับฟังปัจฉิมโอวาทจากอธิการบดี ม.อุบลฯ ตั้งปณิธานยึดเป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Hawaii at Manoa และเปิดกิจกรรม UBU-UH 2016 Project
    งานประชาสัมพันธ์กองทุนนิวตัน โดย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย
    “ผศ.สงวน ธานี” นั่งคณบดีพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เน้นองค์กรการเรียนรู้อย่างมีความสุข
    บัณฑิตวิศวะฯ ม.อุบลฯ ทำหน้าที่ รปภ.เรียนรู้อาชีพของพ่อที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
    นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ ตะลุยโครงการ “U. มี IDEAS” ของ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)
    ม.อุบลฯ ร่วมรายการ 8 โมงเช้า ข่าว NBT ตอน ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สยามฟิสิกส์ Siam Physics Congress 2016
    ตรวจสอบภายใน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2559
    ตรวจความเรียบร้อยกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
    นศ.การตลาด ม.อุบลฯ จัดสัมมนาใหญ่ Marketing UBU "พลิกดินสู่ดาว จากเมืองลาวสู่ตลาดไทย"
    นศ. ม.อุบลฯ แห่ชื่นชมความงาม “ดอกกันเกรา” บานสะพรั่งหอมกระจายทั่วพื้นที่
    ม.อุบลฯ หนุนนโยบายรัฐ เปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น 2 ลดช่องว่างระหว่างวัยนำท่องโลกอินเตอร์เน็ต
    ชื่นชม“นกยูง ชนิตา” ศิษย์เก่า ม.อุบลฯคว้ามิสแกรนด์อุบลราชธานี 2016 คนแรกของประเทศ
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ ลงพื้นที่สร้างสัมพันธภาพผู้สูงอายุ ฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาล
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำเสนองานด้วย Information graphic และการใช้ Online tools”
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ 8 โมงเช้า ข่าว NBT เผยแพร่ “ม.อุบลฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ Vanda Institute of Accounting Cambodia
    ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติดนตรีภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 “อาเซียนในดนตรีไทย-ดนตรีไทยในอาเซียน”
    นศ.ม.อุบลฯ พร้อมใจทำความสะอาด“บ้าน ม.อุบลฯ” หลังพายุฤดูร้อน
    นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
    แกะกล่องนายกป้ายแดง ม.อุบลฯ “ชัยยัณ ยอดจักร์” นิติ ปี 3 ขึ้นแท่นนั่งนายกสโมสร นศ. ปี 59
    ม.อุบลฯ ร่วมงานเนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ครบรอบปีที่ ๖๖
    อาจารย์ ม.อุบลฯ นำเสนอข้อมูล ประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชน เสริมภาพลักษณ์ประเทศต่อประชาคมโลก
    “อายด์ อัฉราพร” นศ.รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ นศ.กิจกรรมธรรมดาๆ ที่ไม่ธรรมดา
    กิจกรรม Research Cafeครั้งที่ 3 “เตรียมข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน”
    จัดการจราจรและรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดและเข็มที่ระลึก
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตของเหล่ากาชาด ที่ ม.อุบลฯ
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ คว้ารางวัลเวทีการประชุมวิชาการ ระดับ นานาชาติ
    บุคลากร ม.อุบลฯคว้ารางวัล ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน
    Mekong on Films 2016 เทศกาลภาพยนตร์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2016 ณ ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
    โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสำนักงานพัฒนานักศึกษา 5 ปี (2560-2564)
    นศ.ม.อุบลฯ อนุรักษ์รากเหง้าวัฒนธรรมไทย สวมใส่ผ้าถุงโสร่ง แต่งกายแบบไทย แต่งให้งามก็เท่ห์ได้
    ม.อุบลฯ จัดโครงการ หอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี 2559
    ม.อุบลฯ จัดโครงการ UBU Active Learning 21 เตรียมพร้อมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารกายภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 12-25 พฤษภาคม 2559
    คึกคัก เลือกตั้งองค์การ นศ.ม.อุบลฯ 2พรรคแกนนำประกาศเจตนารมณ์ต้นแบบประชาธิปไตย
    โค้งสุดท้ายเลือกตั้งองค์การ นศ.ม.อุบลฯ จัดเวทีดีเบต 2 พรรค นำเสนอนโยบายสุดเจ๋ง..
    กกต.จ.อุบลฯ จับมือ ชมรมคอรัป "ฉัน" ไม่ขอรับ ย้ำ!! เลือกตั้ง องค์การ นศ.ม.อุบลฯ โปร่งใส เน้น ประชาธิปไตย
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯต้อนรับศาตราจารย์อาคันตุกะชื่อดังจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย เตรียมพร้อมสู่อาเซียน
    ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดบ้านจัดแข่งขันทักษะความรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร
    สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559
    โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558
    ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชน บูรณาการเรียนการสอน ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในครอบครัว โครงการบำรุงจิต ใกล้ชิดใจ
    ม.อุบลฯ อบรมการผลิตสื่อเสียงพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21
    ภาพกิจกรรมการอบรมเครื่อง microencapsulator
    เรียนรู้อาเซียน !!! นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายประเทศเพื่อนบ้าน ณ สปป.ลาว
    ม.อุบลฯ จับมือ กระทรวงพลังงาน ร่วมอนุรักษ์พลังงาน จัดอบรมทั่วไทย
    ดร.ทัช ลูกหม้อ ม.อุบลฯ จากลูกชาวนาสู่ หน.ภาควิชา พักยกงานสอนส่งความสุขผ่านเสียงเพลง“ฮักเด้อ”
    นศ.ม.อุบลฯคว้า 1.6แสน รองชนะเลิศระดับประเทศ โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน"
    2 อาสาสมัคร 2 ผู้เชี่ยวชาญ ม.อุบลฯ ตัวแทนประเทศไทย เข้าเฝ้าฯกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP
    การประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
    ม.อุบลฯ จัดบรรยายพิเศษ “ทิศทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่” เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการ "สัมมนา ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี" ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559
    เชิดชูเกียรติ 2 อาจารย์ ม.อุบลฯ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2558”
    ภาคภูมิใจ ม.อุบลฯ “รัชชนนท์ แกะมา” 1 ใน10 ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ตะลุยอาเซียน ในวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรมบูรณาการกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ณ สปป.ลาว
    เบื้องหลังความสำเร็จ กับ กิจกรรมจิตอาสา ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ม.อุบลฯ อบรม STEM Education บูรณาการความรู้ใน 4 ศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานกฎหมายและนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สอบวัดความรู้มาตรฐาน IT จากประเทศเกาหลี รับทุนการศึกษาดูงานประเทศเกาหลี 1 สัปดาห์
    สโมสร นศ. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 จำปาเกมส์
    จัดการจราจร ชี้แจงนโยบายสร้างความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ
    ม.อุบลฯ ร่วมไว้อาลัย ดร.สิริวงษ์ หงส์สวรรค์ ป.เอก ภาษาเวียดนาม คนแรกของประเทศ ล่ามภาษาแก่รัฐบาลไทย
    พระตะวัน ตปคุโณ บัณฑิตนิติ ม.อุบลฯ มุ่งสู่ความสำเร็จทางธรรม เรียนรู้บูรณาการชีวิตสู่ศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ
    ม.อุบลฯ ร่วมยินดี “น้องเมย์” นักแบดมินตันสาวขวัญใจชาวไทย สร้างประวัติศาสตร์ แบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 1 ของโลก
    ม.อุบลฯ MOU ร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นและชุมชน
    ชื่นมื่นสนุกสนานร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ยกเสาเอกสร้างธรรมศาลา “พระบูชายิ่ง มิ่งมงคลคณะวิทยาศาสตร์” และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ภาพกิจกรรม Research café ครั้งที่ 2 “การสร้างทีมวิจัยจะเริ่มจากตรงไหนดี”
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
    งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3 /2559
    ศิษย์เก่าและนักศึกษา กยศ./กรอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558
    ยอดเยี่ยม การท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม HOS FAIR ครั้งที่ 4
    โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2558
    ม.อุบลฯ เดินหน้าโชว์นวัตกรรมเด่นเสริมนโยบายรัฐ 1 ตำบล 1SME เกษตร
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
    UBU JOB FAIR 2016
    สุดยอด ม.อุบลฯคว้ารางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลประเพณีสี่เส้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมโครงการ บำรุงจิต ใกล้ชิดใจ ครั้งที่4 และโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
    ม.อุบลฯบุกทำเนียบ โชว์ผลงานเจ๋ง..กวยจั๊บสำเร็จรูปและนวัตกรรม“บิ๊กตู่”นายกรัฐมนตรี ปลื้ม!!
    “ยุสนีตาร์ ตาเละ” บัณฑิตพยาบาล ม.อุบลฯ ลงพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จว.ชายแดนภาคใต้ พร้อมพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด
    ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๙
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ มอบใบประกอบวิชาชีพ เชิดชูเกียรติบัณฑิตแพทย์และมอบเสื้อกาวน์ นศ.พ.ชั้นคลินิก
    ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาทุนต่อเนื่องและสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2559
    สรศักดิ์ ประวิทย์สิทธิกุล สุดยอดบัณฑิต 4 ภาษา ม.อุบลฯ เรียนรู้ด้วยตนเอง
    พิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558
    ม.อุบลฯ เชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน
    ม.อุบลฯ ร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม
    ประมวลภาพถ่ายฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
    สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย จัดประชาสัมพันธ์และแนะแนวการสมัครรับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย
    นศ.ม.อุบลฯ เจ๋ง โชว์ผลงานเด่นเวทีระดับชาติ หมอนขิดจากยางพารา ชิงถ้วยพระราชทาน รางวัล8.5 แสน
    “การอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
    ม.อุบลฯสอนรูปแบบบทบาทสมมุติ (Role-Play Method) ในวิชาการพูดสำหรับวิทยุโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์
    เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา นศ. ม.อุบลฯ 1.5 แสน
    ทางเลือกเพื่อนักศึกษาและประชาชน UBU JOB FAIR 2016
    อุทยานวิทยฯ ม.อุบลฯ (UBU S.Park)เดินหน้าส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม SMEs ไทย
    ม.อุบลฯ แสดงความยินดีกับผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้รับรางวัลรัตโนบล ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เตรียมความปลอดภัยและจราจร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2557
    ตรวจสอบภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 4 เมษายน 2559
    บัณฑิตน้ำตาซึม นศ.ม.อุบลฯ พร้อมใจเชิดชูเกียรติพี่บัณฑิต มอบโล่ ร้องเพลงสถาบัน ยิ่งใหญ่พิธีบูม
    เบื้องหลังความสำเร็จปริญญาบัตร ม.อุบลฯ ตกแต่งแท่นที่ประทับ พื้นที่เขตพิธี เน้นปีนักษัตรไทย
    ภาพบรรยากาศ การซ้อมจริง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    บัณฑิต ม.อุบลฯ ปลื้มปีติ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมน้อมรับพระราโชวาทและปฏิญาณตนเป็นบัณฑิตที่ดีของชาติ
    ม.อุบลฯ นำผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2558
    ถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 www.ubu.ac.th
    ภาพบรรยากาศ การซ้อมย่อยแต่ละคณะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการครั้งที่ 2/2559
    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
    นศ.ม.อุบลฯ พร้อมใจจิตอาสา “ออมความดี”สร้างสามัคคี รับขวัญพี่บัณฑิต
    กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2559
    8 บัณฑิตเกียรตินิยม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เรียนดี กิจกรรมเด่น แบบอย่างที่สร้างสรรค์
    “นันทิยา ศรีหะนันท์” บัณฑิตเกียรตินิยม พยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ นำความสำเร็จกราบร่าง "แม่"
    โชว์ บรรเจิด นศ.นิเทศ ม.อุบลฯ ในงานบรรเจิด 6 1960S
    สารแสดงความยินดี บัณฑิตรุ่นที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    พิธีมอบเข็มสถาบันแก่บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    สารแสดงความยินดี บัณฑิตรุ่นที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากนายกสภามหาวิทยาลัย
    สหกรณ์ ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด และ รางวัลการส่งเสริมธรรมาภิบาล
    นศ.นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ เฮ..จบหลักสูตร 3 ปีครึ่ง เกือบครึ่งห้อง
    ศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยโคชิ (Kochi University) ประเทศญี่ปุ่น
    ม.อุบลฯ ประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.15 น. ณ อาคา
    ตรวจความเรียบร้อย ให้กำลังใจก่อนปฏิบัติหน้าที่
    เปิดศูนย์ miniTCDC ที่ ม.อุบลฯ กระตุ้นไอเดียสร้างสรรค์สู่ภูมิภาค
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 "กันเกรา ช่อที่ 24"
    ตรวจสอบภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 7-17 มีนาคม 2559
    วช.จับมือ 2 สถาบัน ม.อุบลฯ-มรภ.อุบลฯ จัดงาน“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค”
    สหกรณ์ ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด และ รางวัลการส่งเสริมธรรมาภิบาล ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
    ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด
    คณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2559 และร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม 2016 (UBU Research and Innovation Expo: UBU Rise 2016)
    ม.อุบลฯ ร่วมงาน วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
    คึกคักสโมสร นศ.จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์รวมใจ ม.อุบลฯเกมส์ ประจำปี 2558
    ตรวจแถวก่อนปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    จุดก่อนวอดวาย
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดประชุมสรุปการดำเนินงาน สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
    กิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 1“เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัย (รุ่นใหม่)”
    ตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559
    ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรม เครื่องดำนาแบบมือถือ เพิ่มผลผลิต รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
    มหากรรมแสดงสินค้านวัตกรรม 2016 UBU Research & Innovations Expo 2016 : RISE2016
    “เปิดโลกการเรียนรู้เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน” กับหลักสูตรภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
    เปิดใจ เป้ ฤทธิเดช นศ.เภสัชฯ ม.อุบลฯ จิตอาสาเดินเท้าเก็บขยะเส้นทางขึ้นเขาใหญ่ จิตใจดี เรียนเก่ง 3.45
    กิจกรรม การประชุม “ระดมความคิดเห็นสู่การวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี”
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการและกิจกรรม “สานสายใยน้องพี่ Comsci IT & MATH”
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 /2559
    “ปาล์มมี่” นันทริยา นศ.ม.อุบลฯ นางเอกแกะกล่องป้ายแดง ภ.“อ้อมกอดเขมราฐ” 1 พ.ค.นี้ทั่วประเทศ
    ชาวเน็ตแห่ชื่นชม เป้ ฤทธิเดช นศ.ม.อุบลฯ ทำความดีเก็บขยะระหว่างทางเดินเท้าขึ้นเขาใหญ่
    ม.อุบลฯลงพื้นที่บริการแนะแนวการศึกษาต่อ แก่โรงเรียนมัธยมฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ.อุดรฯ-จ.บึงกาฬ
    อธิการบดี ม.อุบลฯ ชื่นชม นศ.วิศวะฯ คว้าแชมป์ 2 สมัย ชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ แข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559
    โครงการปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา
    โครงการปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์1
    วช.จับมือ ม.อุบลฯ และ มรภ.อุบลฯ จัดงานมหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 59 วันที่ 3-5 มี.ค.ศกนี้
    อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559
    ม.อุบลฯ เชิญชมละครเวที "บันทึกรักหอตะวันตก" หรือ“ซีเซียงจี้” หนึ่งในวรรณกรรมเลื่องชื่อของจีน 23 ก.พ.นี้
    วิศวะฯ ม.อุบลฯ คว้าแชมป์ 2 สมัย เวทีระดับชาติ ชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ แข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 10
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก ภาคการศึกษาปลายประจำปีการศึกษา 2558
    ประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
    ภาคภูมิใจบัณฑิต ม.อุบลฯ การท่องเที่ยวรุ่นแรก เจ้าของนวนิยายดีสู่ละครดัง ‘เสน่หาสัญญาแค้น’ และ ‘หงส์’
    การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุม
    ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 /2559
    ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2559
    พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐอิลลินิยส์ สหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2559
    ม.อุบลฯจับมือ มอ.วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี จัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วยด้วยคุณภาพดีแก่เกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติราคายางตกต่ำ
    นศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯคว้ารางวัลพระราชทานรางวัลเรียนดี อันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี พร้อมจบ ป.ตรี2ใบ วัย20 ปี
    การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559
    บรรยายกาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559
    การประกวดร้องเพลงสานฝันดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กุมภาพันธ์ 2559
    การประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2016 ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2559
    นศ.สา’สุข ม.อุบลฯ เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันโครงการและนิทรรศการวิชาการ
    ประกาศรายชื่อวงดนตรี-นักร้อง ที่ผ่านเข้ารอบเข้าสู่การประกวดเวที AG MUSIC AWARD 2016 ที่งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ
    พิธีเปิด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 กุมพาพันธ์ 2558
    เปิดแล้ว...งานเกษตรอีสานใต้ “ตามรอบเกษตราพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 5 - 14 ก.พ. 59 ณ ม.อุบลฯ
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ “มอบหมวกและดวงประทีป” นักศึกษาพยาบาลปี 2
    ตรวจสอบภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 3-15 กุมภาพันธ์ 2559
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ เลขานุการเอกสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
    ม.อุบลฯ จัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้’59 "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" 5-14 ก.พ.59
    ติดตั้งสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกและอุปกรณ์กระจายสัญญาญอินเตอร์เน็ต เพื่อให้บริการในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2559”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” 2559
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564)” ในระหว่างวันที่ 1-3 ธ.ค. 58
    การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย
    ปิดฉากอย่างสมบูรณ์ กีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ม.อุบลฯ ส่งต่อ มทส.เจ้าภาพปี’60
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ทัศนศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน ณ จังหวัดขอนแก่น
    ม.อุบลฯ เปิดตัวโครงการ “More Ubon Bike” ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 15 กิโลเมตร ใน ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลฯ โชว์เทคโนโลยี 3 มิติ งาน “วันเด็กแห่งชาติ”
    ศูนย์รักษาความปลอดภัย กับ กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
    โครงการโรงทานจิตอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๙
    ม.อุบลฯ เจ้าภาพ “กันเกราเกมส์” ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “สุรนารีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร
    ประมวลภาพ พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
    กำหนดการ พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" พร้อมประมวลภาพพิธีเปิด
    ม.อุบลฯ เจ้าภาพยิ่งใหญ่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญญาชน “กันเกราเกมส์”
    ประมวลภาพ อธิการบดี ม.อุบลฯ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล พร้อมพบปะคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬา"กันเกราเกมส์"
    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกให้แด่ผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบรั้วมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในจังหวัด
    ม.อุบลฯลุ้น 3 ทอง ร่วมเชียร์กำปั้นทีมเจ้าภาพ ทะลุตัด 3 รุ่น มวยไทย-สากลสมัครเล่น
    ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 สำนักและคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่แด่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
    พิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ “กันเกราเกมส์ สร้างสามัคคี ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และสิ่งเสพติด”
    อธิการบดี ม.อุบลฯ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล พร้อมพบปะคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬา"กันเกราเกมส์"
    ม.อุบลฯจับมือ สสจ. ผนึกกำลังเตรียมรับ “กันเกราเกมส์”คุมเข้ม อาหาร ที่พัก สิ่งแวดล้อม ต้องปลอดภัยได้มาตรฐาน
    ม.อุบลฯ บวงสรวงพระพรหม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และสามัคคี “กันเกราเกมส์”
    CAT เสริมระบบไอทีเพิ่มความสุข กันเกราเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 ที่ ม.อุบลฯ
    นักศึกษา ม.อุบลฯ เป็นหนึ่งในตัวแทนนักศึกษาไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนหรือ JENESYS 2015 Thailand : 1st Batch
    ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2559
    นางสาวคชาภร ภวะวิจารณ์ นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาเวียดนาม คว้ารางวัลชมเชย Student ASEAN Singing Contest
    สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ณ กองแผนงาน ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59
    “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Big Cleaning Day Food Safety Day”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีส่งเสด็จพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2558
    นศ.ศิลปศาสตร์ เข้ารอบ Online Audition จากโครงการ “Spring NewGen Reporter”
    “กัญจนา รัตนพงษ์” นศ.ม.อุบลฯ เดินหน้าชมรมต้านโกง สร้างจิตสำนึก ขยายเครือข่าย ต่อต้านคอร์รัปชั่น
    ม.อุบลฯ เปิดรับ นศ.โควตา แพทย์ฯ เภสัชฯ สาธาฯ รับตรงทั่วไป/ตามพื้นที่ ปี’59
    ม.อุบลฯร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
    ประธาน ก.ก.ม.ท. มั่นใจ 100% ม.อุบลฯ พร้อมแล้วเจ้าภาพกีฬาปัญญาชน “กันเกราเกมส์”
    โค้งสุดท้าย ก.ก.ม.ท.ตรวจสนาม ม.อุบลฯ พร้อมลุยเปิดศึกกีฬาปัญญาชน “กันเกราเกมส์” ต้นมกรา’59
    ม.อุบลฯ จัดแถลงข่าว“กันเกราเกมส์” ย้ำพร้อมจัดเต็มที่เจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยฯ 9-18 มกรา’ 59
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร พ่อหลวง 5ธันวามหาราช
    ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตร “วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช” เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
    เชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกของระบบโทรศัพท์ ที่อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตรวจสอบภายใน กองคลัง (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2559
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2558
    ประชุมสัมมนาเรื่องการนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ไปใช้:ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 2
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสาน วัฒนธรรม งามล้ำประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
    นศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯ สร้างชื่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ แข่งขันสะพานเหล็ก ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558
    นศ.วิทยาศาสตร์การยาง ม. อุบลฯ ผ่านเข้าสู่รอบ 20 ทีมสุดท้าย การแข่งขันโครงงาน“กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน” ปี10
    เปิดประสบการณ์ต่างแดน ว่าที่บัณฑิต ม.อุบลฯ พัชรินทร์ บุปผาสัมผัสผู้นำระดับโลก บารัค โอบาม่า
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม วันอาเซียน 2558
    ร่วมสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558ที่ ม.อุบลฯ25 พ.ย.นี้
    นศ.ม.อุบลฯ ส่งมอบผลงานเด่นระดับชาติ สระเคลือบน้ำยางธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้และกักเก็บน้ำด้านการเกษตรสำหรับชุมชน
    ประชุมชุดสืบเพื่อป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ตามใบสั่ง
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณี "ตักบาตรข้าวเหนียวนึ่งพระกัมมัฏฐาน ๑๐๙ รูป"
    ม.อุบลฯ ร่วมงานใต้ร่มพระบารมีฯ หกหมื่นคนรำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี เสด็จเยี่ยมทุกข์สุขราษฎรชาวอุบลฯ ๒๔๙๘
    โครงการ "อ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ...ทำไงดี"
    นศ. ม.อุบลฯ 3,000 คน พร้อมใจเดินเท้า 14 กม.สืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา
    ม.อุบลฯ จัดค่ายสร้างสรรค์ เรียนรู้เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ กับชาวบรู ณ อำเภอโขงเจียม
    สืบสานงานบุญ ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิด งานทอดมหาบุญจุลกฐิน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ำ ศีล ๕”
    ค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 3ตอนเปิดประสบการณ์ชีวิตกับการรู้จักนักวิทย์การยาง
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวัรนที่ 18-30 พฤศจิกายน 2558
    นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล การแข่งขันสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก (change the world speech contest)
    ตรวจสอบภายใน กองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมใจน้อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๕๘
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คว้ารางวัลชนะเลิศโต้วาทีภาษาจีนและรางวัลผู้โต้วาทียอดเยี่ยม
    ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
    ซ้อมใหญ่ บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ เตรียมพร้อม รำใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลฯ
    ขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง "สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี ลอยกระทง ม.อุบลฯ " ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานสันทนาการ 70 ไร่ มหาวิทยาลัยอุบ
    ประชุมปรึกษาหารือเรื่องทิศทางความร่วมมือในการผลิตแพทย์ ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
    ม.อุบลฯ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราชา 2558” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
    นศ.คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารเ ตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ อาคารสัมมนาสวนสัตว์อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯร่วมต้อนรับ สกอ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลฯ
    ตัวแทนบุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ๑,๐๐๐ คน เตรียมพร้อม รำใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมโครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา นำนศ.ใหม่เดินเท้า 14กม. วันที่14พ.ย.นี้
    หารือการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ Far East University, South Korea
    สืบสานประเพณี ม.อุบลฯ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีพระปทุมวรราชสิริยวงศ์(ท้าวคำผง) เจ้าเมืองคนแรก จ.อุบลราชธานี
    โครงการก่อสร้าง เปลี่ยนหน้าต่างบานเกร็ดหอพัก 4 หลัง ใหม่
    ร่วมยินดี มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ“ดุสิต สิงห์คีรี” นั่ง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลฯ
    ค่ายภาษาอังกฤษเชิงกฎหมายสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร นศ. ป.โท.-เอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
    บ.เกียรติสุนนท์ กรู๊ป มอบ 1 ล้าน สนับสนุน “กันเกราเกมส์”
    ม.อุบลฯประชุมเตรียมพร้อม งานใหญ่เจ้าภาพกีฬาปัญญาชน ปี 59“กันเกราเกมส์”
    ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา ม.อุบลฯ มอบ 3 แสน สนับสนุน “กันเกราเกมส์”
    เชิดชูเกียรติคันชั่งม.อุบลฯ ประดับเครื่องหมายสัญลักษณ์ นิติศาสตร์ ครั้งแรก ม.อุบลฯ
    ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
    การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
    ตรวจสอบภายใน สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2558
    ตรวจสอบภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2558
    ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา เยือน ม.อุบลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต้านคอร์รัปชั่น
    การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในหอพักและบริเวณหอพัก วันที่ 30 ตุลาคม 2558
    นศ.ศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ “ออนซอนทีม” เข้ารอบสุดท้ายรายการชนช้างกราฟิก รายการกราฟิกดีไซน์โชว์ครั้งแรกของประเทศไทย
    ม.อุบลฯ เปิดรับนักศึกษาโควตารับตรงตามพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 จำนวนกว่า 2,800 คน
    อธิการบดี ม.อุบลฯชื่นชม นศ.ชมรมดนตรีไทย สร้างชื่อเสียง วธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติ ประเภทองค์กร
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณีออกพรรษา อุบลราชธานี ๒๕๕๘
    หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญบรรยาย “Sustainable Agriculture” และรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 30,000.- บาท
    รองเลขาธิการUNDP เยี่ยมชมร้านกาแฟต้านคอร์รัปชัน นศ.ม.อุบลฯ เผยนำแนวคิดนี้ไปดำเนินการในหลายประเทศทั่วโลก
    นายกสภามหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และพาเยี่ยมชมร้านกาแฟต้านคอร์รัปชัน นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรม หัวข้อ "การให้บริการสู้ความเป็นเลิศขององค์กร"
    ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า)
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สกว. จัดประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า 13 งานวิจัย ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตนศิริปภา ม.อุบลฯ
    นศ.แพทย์ฯ ม.อุบลฯพร้อมใจใส่ใจสุขภาพ เดิน-วิ่งทุกเช้า ฝึกระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตวิญญาณการเป็นแพทย์ที่ดี
    สภาอาจารย์ ม.อุบลฯ เสวนา “การเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และสังคมคาร์บอนต่ำ”
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา
    ม.อุบลฯ จัดสัมมนาเจาะลึกอุตสาหกรรมบริการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
    รู้จักมาสคอต 25 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ (มีคลิป)
    ทีมวอลเลย์บอล ม.อุบลฯ เจ้าภาพซ้อมเข้มหวังคว้าเหรียญกีฬามหาวิทยาลัย“กันเกราเกมส์”
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Muhammadlyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
    ผวจ.อุบลฯ พบปะผู้บริหาร ม.อุบลฯ พร้อมจับมือเจ้าภาพร่วม กีฬาปัญญาชน “กันเกราเกมส์”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายพ่อหลวง อุบลราชธานี อย่างยิ่งใหญ่
    ม.อุบลฯประชุมเตรียมพร้อมเจ้าภาพ “กันเกราเกมส์” มกรา’59
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดงานบุญอุทิศส่วนกุศล รำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่
    นรินทร์ ฉัตรยากูล"นศ.นิเทศ ม.อุบลฯ ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 13 โดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
    นศ.นิติ ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม“ออมความดี” จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
    ชมรมดนตรีไทย ม.อุบลฯ ผลงานเด่นระดับประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่เชิดชูเกียรติ ประเภทองค์กร
    การเยี่ยมผู้รับทุนรัฐบาลไทยและหารือแนวทางการบริหารจัดการผู้รับทุน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เปลี่ยนและติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ Access Point ที่อาคารเรียนรวม 4, 5
    วิศวะ ม.อุบลฯชนะเลิศระดับชาติ คว้าถ้วยพระราชทาน โค่นแชมป์เก่า สร้างสถิติใหม่ แข่งขันคอนกรีตมวลเบา
    ม.อุบลฯ ร่วม “พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 1 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ Yamaguchi University และ บริษัท IWATA Chemical จากประเทศญี่ปุ่น ปฎิวัติอุตสากรรมการผลิตเอทานอลของโลก
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ ผลงานเด่น กวาด 6 รางวัลเยาวชนดีเด่น ปี 2558
    ภาพกิจกรรม การรายงานความก้าวหน้าและเสนอเอกสารเชิงหลักการ ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด”
    นิตยสารลิปส์ (LIPS) สัมภาษณ์คอลัมน์พิเศษ อจ.ม.อุบลฯ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าโบราณ
    นศ.ม.อุบลฯ ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2558
    ภาพกิจกรรม การประชุม “สัมมนาวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร และการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2558"
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนกู้ยืมฯ ครั้งที่ 4/ 2558
    พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2558
    ชมรมคอรัป "ฉัน" ไม่ขอรับ ม.อุบลฯ จับมือ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ชุมชน ขยายเครือข่ายต้านโกงแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้าที่ 2 ของประเทศ แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ระดับอุดมศึกษา
    ม.อุบลฯ จัดงาน วันมหิดล รำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ นศ.แลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม Hue University, College of Foreign Languages ณ คณะศิสปศาสตร์
    “ยอดนักพัฒน์ คือภัทรียา” พิธีเปิดนิทรรศการ เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา วิสัยจร ณ คณะศิลปศาสตร์
    ประชุมเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM
    ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2558
    MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ม.อุบลฯ โดยคณะนิติศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
    ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2)
    ม.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร และการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๘”
    ทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส แก่ นศ.ม.อุบลฯ
    หารือการซักซ้อมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ในม.อุบลฯ
    บรรยากาศ ชื่นมื่น อบอุ่น ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ใต้ร่มกันเกรา มุฑิตาจิตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    อบรมการอนุรักษ์พลังงานสัญจรเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน" ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
    โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นายกสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมกิจการ นศ.เปิดบริการร้านกาแฟคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ
    นศ.การตลาด ม.อุบลฯ คว้าชนะเลิศ ประกวดแผนการตลาด ในงาน Marketing Contest ปี 2
    นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชม ร้านกาแฟคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ และรับฟังการดำเนินกิจกรรมของชมรมคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเสริมทักษะการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    พิธีร่วมลงนาม MOU ระหว่าง ม.อุบลฯ และ TOT
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ IDP จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ TOT ลงนามบันทึกข้อตกลงติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Access Point) จำนวน 293 จุด
    ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point เพื่อให้บริการในงานตลาดนัดหลักสูตร ประจำปี 2558
    เปลี่ยนและติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ Access Point ที่อาคารกิจกรรม และศูนย์กีฬาอเนกประสงค์
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”
    โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 1-2 กันยายน 2558
    ม.อุบลฯ โชว์กวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูป คนแห่รอแถวชิมในงานThailand Research Expo 2015
    ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุก มอบรางวัล นศ.ผลการเรียนยอดเยี่ยม และกิจกรรมโดดเด่น ในพิธีไหว้ครู 2558
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับดีเด่น นวัตกรรมหุ่นแขน ลดต้นทุนจากหมื่นเหลือแค่ร้อย
    นศ.นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหากฎหมาย ขึ้นแท่นตัวแทนภาคสู่เวทีระดับประเทศ
    ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร รับน้องสร้างสรรค์ รับขัวญตุ้มโฮม ช้างน้าว ช่อที่ 7
    ผุดต้นกล้า MEนศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯ ลงแขกดำนา เรียนรู้วิถีชีวิต พร้อมนำผลผลิตเลี้ยงรับพี่บัณฑิต
    "คิดถึงภาษา คิดถึงศิลปศาสตร์"นิทรรศการญี่ปุ่น Japanese cultural day ส่งเสริมการเรียนภาษาตะวันออกในอีสานตอนใต้
    ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง…อธิการบดี ม.อุบลฯ ไม่ผิดหมิ่นประมาทอาจารย์
    Osotspa Road to University 2015 นำทัพติวเตอร์ ติวเข้มนักเรียน ม.๖ ในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ ม.อุบลฯ ปีที่ ๗
    เผยโฉมนักศึกษา ม.อุบลฯ ผลการเรียนยอดเยี่ยม แห่งปี 2557
    ต้อนรับฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ.
    พิธีไหว้ครู ม.อุบลฯ 2558
    พลังคนรุ่นใหม่ นศ.ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร "GEN A PROJECT" พลังอ่าน เปลี่ยนเมือง
    กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรมให้กับนักศึกษา
    ม.อุบลฯ ปลุกกระแสวัยรุ่นต้านโกง จัดมหกรรมเดินวิ่ง “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” 2015 พร้อมเปิดตัวร้านกาแฟคอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ
    นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตพร้อมแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและผลกระทบเหตุจาก เหตุระเบิด ณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์
    นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมระลึกคุณครูบาอาจารย์จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปี 2558
    อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558
    ขอเชิญบุคลากร ร่วมตอบบแบบสำรวจความสุข "HAPPINOMETER"
    คณะเกษตรศาสตร์ ตะลุยสวนสัตว์อุบลราชธานี บูรณาการการเรียนการสอนวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล
    นศ.ม.อุบลฯ แสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรง พร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ระเบิดกลางกรุง
    โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยและซ้อมแผนอพยพ ประจำปี 2558
    คึกคัก..สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดโลกทัศน์ใหม่ ศึกษาเรียนรู้ ร่างอาจารย์ใหญ่
    ม.อุบลฯ ร่วมทุบสถิติโลก กิจกรรม “BIKE FOR MOM” ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
    ม.อุบลฯร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล กต.ตร.คืนความสุขให้แก่ประชาชน
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดงาน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558” ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2558
    คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา มหาราชินี
    ม.อุบลฯ ส่งกำลังใจและมอบเงิน 2.7แสน ค่าประกันฯ แก่ครอบครัว นศ.เสียชีวิตอุบัติเหตุทางจราจร
    ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง !!! อธิการบดี ม.อุบลฯ ไม่ผิด ม.๑๕๗
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
    นศ.ม.อุบลฯ “ชุดาภา มากดี” เรียนดีกิจกรรมเด่น กับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยงาน สปข. 2
    ม.อุบลฯ ปชส. จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558” 17 – 18 สิงหาคม 2558 ทาง NBT จังหวัดอุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่อาเซียน
    ม.อุบลฯ ร่วม “พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีรวมพลังทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    นักศึกษาม.อุบลฯต่อแถวคิวยาว 300 คน บริจาคโลหิตทำความดีถวายแด่แม่ของแผ่นดิน
    รับน้องแนวใหม่ ม.อุบลฯ เน้น..สร้างสรรค์ อบอุ่น และประทับใจ พร้อมตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นักศึกษา
    ทำบุญวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2558
    คนแรก ม.อุบลฯ บัณฑิตนิติศาสตร์ สอบได้ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย เส้นทางสู่ฝันของนักกฎหมาย
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ ๒๕ ปี สถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน”
    พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นายก“แอน สมปรารถนา”นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ นศ.บัณฑิตศึกษา ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ
    ตรวจสอบภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 4-17 สิงหาคม 2558
    งดงาม ยิ่งใหญ่ ม.อุบลฯ สืบสานประเพณี ร่วมขบวนแห่เทียน ๑๑๔ ปีเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
    คณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ศึกษาดูงาน
    พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและกีฬาบุคลากร พ.ศ.2558
    ตรวจสอบการรับคืน-จ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ณ กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม 2558
    แกนนำ นศ.ม.อุบลฯ MOUกำหนดรูปแบบการรับน้องสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    ม.อุบลฯ บายศรีสู่ขวัญ“กันเกรา ช่อที่ 28”รับขวัญน้องใหม่ สู่จังหวัดอุบลราชธานี
    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558 คณะรัฐศาสตร์
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและศิษย์เก่า หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558
    ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558
    “การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL)”
    บรรยากาศวันรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 “กันเกรา ช่อที่ 28”
    ขอแสดงความยินดีกับ นายไชยวุฒิ ไชยานุกุล นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รับโล่รางวัล Nursing Student Award นักศึกษาพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
    อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานเรื่อง "วิธีง่ายๆในการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเองและ 108 วิธีการประหยัดพลังงาน"
    การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
    บรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนกู้ยืมฯ ครั้งที่ 3/ 2558
    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2557
    ลงพื้นที่บริการนักศึกษาด้านสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี 2558
    คณะผู้บริหาร และบุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ อบรมผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมเปิดเทอม เน้นอาหารปลอดภัย รสชาติอร่อย
    25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่สถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
    ประมวลภาพการเปิดเวทีโครงการวิจัยการจัดการน้ำเสีย ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ(ABC) 16 ก.ค. 58
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรม Aquaponic system ให้แก่ Faculty of Agriculture and Rural Development, University of Management and Economics Cambodia
    ประมวลภาพบรรยากาศโครงการอบรมสร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 6 - 10 ก.ค. 58
    ภาพบรรยากาศรายงานความก้าวหน้า ABC ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร
    เตรียมพบกับ "มินิคอนเสิร์ต คอรัปชั่น "กบ" ไม่ขอรับ" โดย กบ ทรงสิทธิ์ 20 ก.ค.นี้ ที่ ม.อุบลฯ
    ตรวจสอบภายใน กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 13-23 กรกฎาคม 2558
    ตรวจสอบภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 13-23 กรกฎาคม 2558
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมประกอบรัฐพิธี เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    ม.อุบลฯ ร่วมประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ เปิดหลักสูตรใหม่ สถาปัตย์ฯ รับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา2558 มุ่งพัฒนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานและลุ่มน้ำโขง
    ทีมข่าว ช่อง 7 สี ลงพื้นที่ ม.อุบลฯ ผลิตสกู๊ปรายการข่าว เพื่อนเกษตร 5 ตอน
    บรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๒๔
    ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีบุญเดือนเจ็ด : ประเพณีบุญซำฮะ
    ม.อุบลฯ ประชุมสัมมนาระดมสมอง กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์นักศึกษา
    นศ.บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้า 3 รางวัล โครงการYoung Corporate Financial Officer 2015
    ม.อุบลฯ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน:ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน”
    การสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
    นักศึกษาพยาบาล ม.อุบลฯ ร่วมโครงการ Internationnal Summer School (INSS) ๒๐๑๕ ณ University of Muhammadlyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
    ตรวจสอบโครงการ AEC ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
    นักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2558” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558 ณ ม.อุบลฯ
    "แผนปฏิบัติการ SAVE หยุดซื้อหยุดขาย สร้างภูมิคุ้มกันสถานศึกษา"
    ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบริษัท สยามซิตี้ประกันภัยจำกัด มอบเงินค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
    นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ม.อุบลฯ เจ๋ง...คว้ารางวัลจาก 5 ค่ายวิชา “การแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557”
    ตรวจสอบภายใน สำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    ม.อุบลฯร่วมกับ สกว. เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาพอน ณ สถานีประมง เมืองดอนโขง แขวงจำปาสัก
    ม.อุบลฯ จัดเวที คืนความรู้ เผยแพร่ผลการวิจัย การพัฒนาการผลิตกะหล่ำปลีให้ได้มาตรฐานที่ดี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    สำนักงานวิทเทศสัมพันธ์ ม.อุบลฯ “อบรมนักวิเทศสัมพันธ์สู่ความเป็นมืออาชีพ ประจำปี 2558”
    อบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1
    meet and greet เหล่ากองทัพดารา เด็กหัวการค้า คึกคักงานตลาดนัดหลักสูตร ที่ ม.อุบลฯ
    การประชุม เตรียมความพร้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพ กันเกราเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43
    นศ.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ๋ง...ผลิตสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย มอบสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
    นศ.วิศวฯ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล TPA robot of the year แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
    ศึกษาดูงานระบบประมวลผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    เยี่ยมบ้านนักศึกษา ประจำปี 2558 (สายอำเภอเดชอุดม)
    เยี่ยมบ้านนักศึกษา ประจำปี 2558 (สายอำเภอตระการพืชผล)
    เยี่ยมบ้านนักศึกษา ประจำปี 2558 (สายอำเภอพิบูลมังสาหาร)
    นศ.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล นำเสนอโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กิจกรรม Boot camp 2014
    จัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย งานแสดงนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 19
    ม.อุบลฯ จัด "งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙"
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ กับ "จิตอาสา"
    สำนักบริหารทรัพย์สินจัดซื้อฟูกที่นอนใหม่ หอพักปรับอากาศชาย/หญิง จำนวน 617 หลัง
    ปรึกษาหารือการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
    โครงการวิจัยร่วม ระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง ไทย - ลาว แน่นแฟ้น งานวิจัยในอนาคตแนวโน้มสดใส
    Big cleaning day โครงการจิตอาสา ส.สะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานอธิการบดี
    โครงการศึกษาดูงานคณะทำงานจัดหาระบบสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย ประจำปี 2558 "เตรียมพร้อมอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ"
    ม.อุบลฯ สร้างแรงจูงใจพัฒนาทักษะนักวิจัย หนุนขอตำแหน่งทางวิชาการ
    ม.อุบลฯ จัดทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาเวียดนาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย
    นศ.ม.อุบลฯ สนองนโยบายรัฐต่อต้านการทุจริตของชาติ เปิดร้านกาแฟต้านโกงแห่งแรก “คอร์รัป ‘ฉัน’ ไม่ขอรับ”
    ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558
    รายการข่าว คอลัมน์หมายเลข 7 ช่อง 7 สี จับประเด็นเด่นเปิดร้านกาแฟคอรัป"ฉัน"ไม่ขอรับ ที่ ม.อุบลฯ
    นิเทศฯ ม.อุบลฯ ได้รับเลือกจาก NBT ให้เป็นผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ พร้อมเผยเคล็ดลับผ่านการทดสอบ
    ประกาศ...กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2558
    ตรวจสอบภายใน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 9-19 มิถุนายน 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “คืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย”
    ม.อุบลฯ ผงาดขึ้นแท่นสู่ความสำเร็จ ในการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”
    ม.อุบลฯ ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ UNDP เปิดร้านกาแฟ คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ ต้านโกงแห่งแรกของโลก
    นศ.ม.อุบลฯ บุกห้างดังอุบลฯโชว์ผลงานสุดเจ๋ง..วิทยานิพนธ์ “อวดดีไซน์ ตอน มันส์มอง”
    ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ให้กับอุปกรณ์ Core Switch
    นศ.ม.อุบลฯ จัดค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
    ม.อุบลฯส่งมอบเงินบริจาค 1.7 แสน สมทบรัฐบาลสู่โครงการ“หัวใจไทย ส่งไปเนปาล”
    ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา อบอุ่น ผูกพัน สู่บัณฑิตคุณภาพ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก 2558”
    ม.อุบลฯ จัดการฝึกอบรม โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์
    วารสารวิชาการ ม.อุบลฯผ่านการรับรองคุณภาพ จัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 พร้อมอยู่ในฐานข้อมูลของTCI
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปขมท. ประจำปี 2558 “ปฏิรูปตนเองในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม กิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ เจ๋ง...คว้ารางวัล 5.3 แสน การประกวดโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน"
    นศ.ม.อุบลฯรับ 1 แสน รางวัลชนะเลิศ โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน
    เด็กนิเทศ ม.อุบลฯ ตะลุยรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ และสื่อบริษัทเอกชนชั้นนํา
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    ตรวจสอบภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558
    ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพกิตติมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง และ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ประชุมหารือการทำวิจัยด้านการปลูกกะหล่ำปลี และการเพาะเลี้ยงปลาพอน ร่วมกับ สปป.ลาว
    อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย
    เจ้าหน้าที่
    ขอแสดงความยินดี กับ ชมรมดนตรีไทย ม.อุบลฯได้รับการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณ ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
    กู้ชีพ ม.อุบลฯโดยนักศึกษา เพื่อประชาชน ไม่หวังผลตอบแทน
    นศ.วิศวะ ม.อุบลฯ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ทำบั้งไฟ เสริมรายได้
    โครงการซ้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมงานวันกำลังสำรอง ประจำปี 2558 ณ มณฑลทหารบกที่ 22
    พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘
    โครงการซ้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
    ขอเชิญชมนิทรรศการประชาคมอาเซียน
    นศ.ม.อุบลฯ ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุ ในชุดเครื่องแบบนักศึกษา
    ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2558
    อาจารย์ม.อุบลฯ คว้ารางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม ประจำปี 2558
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ Dr. Dang Van My ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยดานัง วิทยาเขตคอนตูม เวียดนาม และคณะผู้บริหาร
    ตรวจสอบภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 6-18 พฤษภาคม 2558
    ม.อุบลฯร่วมงานราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘
    โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี ม.อุบลฯ
    IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” 22/04/2558
    IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” 23/04/2558
    IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” 22/04/2558
    IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” 23/04/2558
    ม.อุบลฯขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
    นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๒๔ รูป อวยชัยกันเกราช่อที่ ๒๔
    นศ.ม.อุบลฯ เจ๋ง..คว้ารางวัล 5.3 แสน รองชนะเลิศประกวดโครงงาน"กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน"
    30 เมษายน 2558 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยในหอพัก ร่วมด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ อบรม ณ หอพักราชาวดี 2
    สิ้นสุดการรอคอยกับงาน Film Festival Season2 # TV On Stage ชมฟรี 30 เม.ย.นี้
    ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ณ อาคารปฏิบัติการเครื่องมือกลางฯ
    ม.อุบลฯ จัดศึกษาดูงานด้านกระบวนการทำงานและระบบบริหารจัดการด้านวิเทศสัมพันธ์ และ International Office
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
    ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมเดินทาง..บันทึก..ศึกษา ศิลปะงานช่างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเมืองอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (คนไทยหัวใจเดียวกัน) ห้วงที่ 2
    งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ จัด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
    โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (คนไทยหัวใจเดียวกัน)
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43"กันเกราเกมส์"
    นศ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ThaiStar Packaging Awards 2015พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย สู่การประกวดระดับเอเชีย
    เปิดแล้ว...ม.อุบลฯ จัดงาน IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2558 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
    ตรวจสอบ E-Auction กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
    ประชุมหารือและซักซ้อมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
    ตรวจสอบภายใน กองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
    ม.อุบลฯ บูรณาการการเรียนการสอน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว
    โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    โครงการหอพักสัมพันธ์ 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
    อุปทูต ดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เยือน ม.อุบลฯ พร้อมพบปะนักศึกษา
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ และเข้าสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ และเข้าสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ และเข้าสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สนง.พัฒนานักศึกษา เดินทางไปร่วมงานศพ นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประชุมแผนกลยุทธ์สำนักงานพัฒนานักศึกษา
    ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ 2015
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา เดือน มีนาคม2558
    การประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มสำนัก ปีการศึกษา 2556
    ม.อุบลฯ ตุ้มโฮมน้องพี่ ชื่นมื่น สนุกสนานร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
    งานสวัสดิการนักศึกษาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
    ตรวจสอบภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 9 เมษายน 2558
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 9 เมษายน 2558
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์
    ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่สามัคคี ม.อุบลฯ : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๘”
    คณะศิลปศาสตร์ จัดการแสดงละครเวที UBU s The Little Mermaid the Musical
    นศ.ม.อุบลฯ เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา นำผู้นำ นศ.ม.อุบลฯ เข้าร่วมอบรม "ค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มจังหวัดที่ ๑
    ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุมายุ 5 รอบ
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
    นศ.วิทยาศาสตร์การยาง ม.อุบลฯ ผ่านฉลุย 1 ใน 5 โครงงาน สู่รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน การแข่งขัน โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 9
    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลที่ 3 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2015)
    ม.อุบลฯ ร่วมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ม.อุบลฯ จัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)”
    ม.อุบลฯ จัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning)”
    นศ.นิเทศ ม.อุบลฯ โชว์ที่สุดแห่งบรรเจิด ในงานบรรเจิด 5 My…ผู้ชมล้นทะลักโรงละคร
    ม.อุบลฯ จัดงาน “ดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
    เรียนรู้ มุ่งสู่อาเซียน ค่ายภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา ม.อุบลฯและจากภูมิภาคอาเซียน 2nd Language and Culture Camp 2015
    หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ม.อุบลฯ จัดแข่งขันกีฬาลูกช้างน้าวสัมพันธ์ เชื่อมสัมพันธ์ อาจารย์ บุคลากร-นักศึกษา
    ม.อุบลฯ ร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2558
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ร่วมพัฒนาองค์กรเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    นักเรียน-นักศึกษา จ.อุบลฯ รวมใจเป็นหนึ่ง เตรียมพร้อมบรรเลงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมหารือ West Virginia Universityความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยน อาจารย์-นักศึกษา ด้านเภสัชศาสตร์
    การอบรม เรื่อง "การบริหารจัดการโครงการวิจัย" วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม U2 โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี2558 สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ
    ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนต่อเนื่องและสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนกู้ยืมฯ ครั้งที่ 2/ 2558
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนกู้ยืมฯ ครั้งที่ 1/2558
    ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน
    โครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 6
    โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษาและก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน
    บรรยายปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาธารณสุข ปี4
    โครงการ UBU JOB FAIR 2015
    โครงการ UBU JOB FAIR 2015
    ผู้บริหารมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ตรวจเยี่ยมและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2558
    ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ม.อุบลฯ วิจัยชี้ราคาที่ดินอีสานล่างพุ่ง 20-30 เท่า
    ม.อุบลฯ จัดงานดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อลังการแห่งมหาดุริยางค์ไทย
    ศูนย์พี่เลี้ยงม.อุบลฯ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา คัดเลือกผลงานนักเรียนนำเสนอผลงานระดับประเทศ
    ม.อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
    งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมค่ายแกนนำ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี
    พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับสถาบันอุดมศึกษา ภาคอีสานตอนล่าง 8 สถาบัน
    ม.อุบลฯ สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุสู่เยาวชน
    นศ.ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันความรู้ แด่น้องนักเรียน รร.ตชด.
    ม.อุบลฯ ก้าวสู่กลยุทธ์การบริหารงานเชิงรุก มุ่งสู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในกลุ่มประเทศอาเซียน
    ตรวจความเรียบร้อยการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
    คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”
    IT DAY@OCN 2014_12-130257
    สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ฝึกงาน และ work and travel
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะ เทคนิคการทำงานกับชุมชนในงานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2558 ณ หมู่บ้านบัวเทิง และ หมู่บ้านดงบัง
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯคว้ารางวัลการประเมินผลธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ระดับดีมาก
    กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพฯ เดือน มีนาคม 2558
    เชิญชวนร่วมชมละครเพลงภาษาอังกฤษ-บรรยายไทย UBU s The Little Mermaid the Musical
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่นฯ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการวิชาการ โครงการแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ โดย มัคคุเทศก์น้อย
    นักศึกษาสาขา IT และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลฯ เข้ารอบชิงชนะเลิศ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)”
    นักศึกษา ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ทัศนศึกษา ณ เมืองโอซะกะ ประเทศญี่ปุ่น
    ตรวจสอบภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอำเภอวารินชำราบ
    โครงการหอพักน่าอยู่ สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี (หอพักลีลาวดี 1)
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญชวนแต่งกายเสื้อสีม่วง ตราเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
    ม.อุบลฯ จัดงาน Mekong on film 2015 : เทศกาลภาพยนตร์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงชมฟรีสุดยอดภาพยนตร์ 5 เรื่อง 5 สัปดาห์ 5 ประเทศ
    ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการงานมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ สัมมนาวิชาการ ระบบการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุไทยในบริบทอาเซียน
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย H.E.Thierry VITEAU
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัด "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2015"
    ม.อุบลฯ เลือกตั้งคึกคัก นศ.แห่ใช้สิทธิ์ รวมใจ ม.อุบล ครองพื้นที่ สมัยที่ 4 “สิทธินนท์ ศรีพันธ์” นั่งเก้าอี้นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
    ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาบทความทางวิชาการ" ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558
    MOUน้ำ 4 ฝ่าย เข้าสำรวจการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ณ บ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ม.อุบล คว้ารางวัล การแข่งขัน MBS Festival ๒๐๑๕
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
    พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ แรงไม่หยุด..คว้าที่ 1และ2 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯการแข่งขันวิชาการโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 9
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลฯ จัดงาน “วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR ๒๐๑๕)
    แห่งแรกในประเทศ ม.อุบลฯ เปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ นักเรียนรุ่นแรกอายุรวมกว่า 2,000 ปี
    กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2558
    นศ.สา’สุข ม.อุบลฯ เจ๋ง คว้าชนะเลิศ 2 รางวัล ระดับชาติ การประกวดโปสเตอร์ภาพถ่ายรณรงค์ควบคุมบริโภคบุหรี่และสุรา
    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม (สะพานไม้จำลอง) ครั้งที่ ๙
    ม.อุบลฯ คึกคัก นักศึกษาจัดงานจัดกิจกรรมวันดอกเหมยบาน สืบสานตำนานตรุษจีน ๒๕๕๘
    ม.อุบลฯ จัดค่ายปฏิบัติธรรม บูรณาการการเรียนการสอน ปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม แก่นักศึกษา
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมสัมมนา “การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2558” ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    ตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 16-26 กุมภาพันธ์ 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมวันครบรอบ ๕ ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
    วงสังกะลีแบนด์ คว้าแชมป์ AG MUSIC AWARD 2015 ประกวดวงดนตรีสากล งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ
    เวทีรับฟัง:เสียงประชาชน เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 58 ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ มอบกระเช้า ในโอกาสเข้าพบ พ่อเมืองอุบลฯ คนใหม่
    การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    พันธุ์ไม้ กล้วยไม้ ไม้ดอก-ประดับ ร้านหนังสือ สินค้าเบ็ดเตล็ดยามค่ำคืนในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    จัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย งานเกษตรอีสานใต้ 2558
    ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ อวยพรปีใหม่คณะ/สำนัก
    ออกโรงทานเพื่ออาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ประจำปี 2558
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียนเบื้องต้น (อังกฤษ เวียดนาม เขมร) ของหอพักลีลาวดี2
    บรรยากาศ กิจกรรมการบริจาคโลหิต วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ
    โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 2558 ครั้งที่ 1
    ม.อุบลฯ ร่วมงานปีใหม่เวียดนาม (สมาคมเชื้อสายเวียดนามอุบล)
    การแข่งขันการปรุงอาหารเมนูเนื้อแพะ งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันจัดสวนถาด แบบชื้น-แห้ง ระดับประถมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ใช้สีเทียน สีพลาสเทล) งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 9 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ใช้สีโปสเตอร์), 10 กุมภาพันธ์ 2558
    ประกาศรายชื่อวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ AG MUSIC AWARD 2015 ชิงชัย 14 ก.พ.นี้
    การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมุ่งสู่ฝันเกษตรอีสานใต้ 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันกองเส็ง งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล 2558, 8 กุมภาพันธ์ 2558
    โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558
    การประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2015 งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 8 กุมภาพันธ์ 2558
    เปิดแล้ว...งาน “เกษตรอีสานใต้ 2558” ภายใต้แนวคิด “ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้กษัตริย์เกษตร” ระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นักศึกษา ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการ Asian Youth Forum
    ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลล้มละลายกลางคณะนิติศาสตร์
    "ชีวิตคือเกษตร" เริ่มเปิดแสดงแล้วครับ มาดูตัวเป็นๆ เลยที่งานเกษตรอีสานใต้ 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กุมภาพันธ์ 2558
    นิทรรศการทางประมง ปลาทะเล สัตว์น้ำจืดหาดูยาก ที่งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ, 6 กุมภาพันธ์ 2558
    การสัมมนากลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ติดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ณ ห้องเรียน 5202
    ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการสัญญาณ WiFi ในบริเวณพื้นที่จัดงานเกษตรอีสานใต้ 2558
    2 พรรคใหญ่ ม.อุบลฯ จัดเวทีดี-เบต ประกาศเจตนารมณ์เป็นต้นแบบประชาธิปไตย เลือกตั้งสร้างสรรค์ องค์การนักศึกษา ปี’58
    โครงการค่ายยุวชนรัฐศาสตร์สู่เส้นทางประชาธิปไตย รุ่นที่ ๔ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรมการดับไฟป่าประจำปี งบประมาณ 2558
    ยิ่งใหญ่ที่สุด..งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" 6-15 ก.พ.58
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้การต้อนรับ Mr. Mitsugu Saito อัครราชทูต สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
    ม.อุบลฯ ร่วมขบวนแห่ เทศกาลประจำปี บุญพระเวสสันดร อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯร่วมพิธีสดุดีและวางพวงมาลา 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก เชิดชูผู้เสียสละ
    นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมการผลิต สกู๊ปข่าว รายการปฏิบัติการข่าวดี ออกอากาศช่อง NBT
    การสอบคัดเลือกนักเรียน วมว. รอบสอง ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ร่วมงาน ธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำมูน ครั้งที่ ๔ "ปั่นจักรยาน บอกรักแม่น้ำมูน"
    นศ.ม.อุบลฯ-นศ.วิทยาเขตมุกดาหาร รวมใจเป็นหนึ่งร่วมสืบสานประเพณี งานนมัสการพระธาตุพนม
    ม.อุบลฯ ร่วมเทศกาลประจำปีบุญพระเวสสันดร ปิดทองรอยพระพุทธบาท จำลอง วันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
    ตรวจสอบภายใน คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดหน่วย UBRAs ให้บริการงานวิจัย อบรมสัมมนา บริการวิชาการ และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ
    ม.อุบลฯ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
    ปฏิทินกิจกรรม งานเกษตรอิสานใต้ ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไทย กษัตริย์ ๖-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
    ม.อุบลฯ รับธงก.ก.ม.ท.พร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43“กันเกราเกมส์” ปี 59
    การป้องปรามการโจรกรรมทรัพย์สินของนักศึกษา/บุคลากรและความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย ยามวิกาล
    ประชุมใหญ่สามัญฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ กำไรกว่า 17 ล. สมาชิกเฮ รับปันผลเฉลี่ยคืนทั่วหน้า พร้อมรับสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มในกรณีพิเศษ
    ม.อุบล แถลงข่าว เตรียมเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์ “
    ม.อุบลฯจัดค่าย “Rubber Bridge UBU” ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง แก่เยาวชนในพื้นที่ จ.อุบลฯ พร้อมรับการขยายตัวอุตสาหกรรมยางในอนาคต
    กิจกรรมวันเด็ก ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
    เชิญชวน ร่วมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไทย กษัตริย์ ๖-๑๕ กุมภาพันธ์
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับ Unity Technologies Singapore
    ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2558”
    ม.อุบลฯ ปลื้ม..ผลการทดสอบมัคคุเทศก์น้อย นำนักท่องเที่ยวชมป่าต้นน้ำร่องก่อเชิงนิเวศน์
    ร่วมจัดตั้งโรงทานจิตอาสา ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
    โครงการโรงทานจิตอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๘
    ตรวจสอบภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-26 มกราคม 2558
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-26 มกราคม 2558
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ 2558 "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" 6-15ก.พ.58
    ตรวจรับการส่งมอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จำนวน 122 ตัว
    ขอเชิญร่วม โครงการโรงทานจิตอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๘ ที่ ๑๒ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดหนองป่าพง
    ม.อุบลฯ จับมือ โรงพยาบาล – สนง.สาธารณสุข ผลิตผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
    ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวชุดาภา มากดี นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
    บรรยากาศการอบรมในโครงการ Research Express 13 มกราคม 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลฯ นำเทคโนโลยี 3 มิติ โชว์ในงาน“วันเด็กแห่งชาติ”
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคการศึกษาปลาย) ประจำปีการศึกษา 2557
    ม.อุบลฯ เปิดให้บริการห้องพักรับรอง ราคาประหยัดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันเด็ก มณฑลทหารบกที่ ๒๒
    หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสวัสดปีใหม่ 2558 สำนักงานตรวจสอบภายใน
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ”
    เอกสาร power point ประกอบการประชุมชี้แจงทุนวิจัยโครงการ (ABC) โดย ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
    บรรยากาศการประชุมชี้แจงการรับทุนวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC)
    สานสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2558_261257
    ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ พ่อเมืองอุบลฯ และ ผบ.มทบ.๒๒
    งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง-สตริง และวงดนตรีสากล ชิงรางวัลกว่า 50,000 บ.
    Trường Đại học Ubon Ratchathani tổ chức việc cắm trại để chuẩn bị gia nhập cộng đồng ASEAN dành cho học sinh các trường trực thuộc
    Sinh viên Trường Đại học Ubon Ratchathani phát biểu, đạt được giải nhất 100.000 bạt, chiến thắng các mẫu thiết kế đương đại quốc tế
    Sinh viên Khoa Mỹ thuật ứng dụng và Thiết kế, Trường Đại học Ubon Ratchathani đã đạt được 100.000 bạt
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ “มอบรอบทิศ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ “การผลิตแสตมป์และ ส.ค.ส. สามมิติ ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมสัมมนาเรื่องการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
    พิธีบูมพี่บัณฑิต 2556
    กิจกรรมบริจาคน้ำดื่มวัดหนองบัว
    บรรยายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ทำความสะอาดม.อุบลฯ
    กิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และวันชาติไทย
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    สำนักงานส่งเสิรมงานวิจัยฯ ม.อุบลฯ เดินทางมอบกระเช้าในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2558
    ม.อุบลฯ ส่งเสริมอาชีพใหม่แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน ปลูกและซื้อเมล็ดพันธุ์หญ้าจำหน่ายทั่วโลกสร้างรายได้กว่า 100 ล้าน
    ตรวจสอบภายใน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
    นักศึกษาบัณฑิตได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
    ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ จัด “ค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 3”
    กต.มอบอาจารย์ ม.อุบลฯ ทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาเวียดนาม การหารือผู้นำ 2 ประเทศ ไทย-เวียดนาม ในการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ
    กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมรักเหนือรักด้วยศีล ๕
    ม.อุบลฯพร้อมลุยงานใหญ่แห่งปี..เกษตรอีสานใต้ 2558 "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" 6-15 ก.พ.58
    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
    การตรวจสอบและวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิทยาเขตมุกดาหาร
    ม.อุบลฯ ร่วมบริจาค ข้าวไรท์ เบอรี่ ในงานรวมน้ำใจให้กาชาดอุบลราชธานี
    คณะเกษตรศาตร์ ม.อุบลฯติดตามความก้าวหน้าและฝึกอบรมเกษตรกรเมืองเสียมเรียบ
    ประมวลภาพถ่ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการเข้า-ออก มหาวิทยาลัยยามวิกาล
    ม.อุบลฯ ร่วมสนับสนุนและขอเชิญคนไทยรวมพลัง ร่วมผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับใหม่) เพื่อช่วยสกัดเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่
    สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 12-24 ธันวาคม 2557
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
    ร่วมยินดีบัณฑิตเกียรตินิยม คนแรกม.อุบลฯ จบการศึกษาเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.00
    18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 2, 2014
    18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 3, 2014
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ The Best Practice
    ประมวลภาพการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯลงนามความร่วมมือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
    ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
    ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (บัณฑิตศึกษา)
    ถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 2557
    ประมวลภาพกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556 (ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย)
    18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 1, 2014
    ม.อุบลฯร่วมงานราตรีสโมสรเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
    ม.อุบลฯ...เปิดตัวโปรแกรม “UBUCard 3D: บัตรอวยพรปีใหม่(ส.ค.ส.) 3 มิติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้(AR) ครั้งแรกในประเทศไทย
    18th WCCN Gala Dinner, Fostering Scholarship, Friendship and Collabration, Tohsang Khongjiam resort, Ubon Ratchathani, Thailand, December 2, 2014
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
    ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 87 รูป เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นจักรยานทำความดีเพื่อพ่อ” Bike For The KING เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
    ม.อุบลฯร่วมเสวนาและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสื่อสาธารณะระดับชุมชน
    ม.อุบลฯ ร่วมเทิดพระเกียรติ จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช และวันชาติไทย ถวายแด่พ่อหลวงไทย
    สู่ความสำเร็จ ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการโลก “เกษตร อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ” 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food, and Nutrition for Hea
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแสดงความยินดีผู้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์และรับรางวัลโล่รัตนโนบลประจำปี 2557
    กิจกรรมการจัดจราจรบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประปีการศึกษา ๒๕๕๖
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมเชิดชูเกียรติรุ่นพี่บัณฑิต แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    บัณฑิต ม.อุบลฯ ชื่นมื่น ประทับใจ ในงานซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ...เปิดตัวโปรแกรม ม.อุบลฯ...เปิดตัวโปรแกรม “UBUCard 3D: แสตมป์ส่วนตัวสามมิติ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556” ด้วยเทคโนโลยีเออาร์(AR) ครั้งแรกในประเทศไทย
    อลังการ “พญาเทียน” เทียนพรรษา รางวัลชนะเลิศ จ.อุบลฯ ตั้งตระหง่านร่วมชื่นชมบัณฑิตใหม่ ม.อุบลฯ
    กำหนดการเส้นทางในการเดินรถสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556
    ภาพบรรยากาศ การซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันแรก
    ม.อุบลฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติบัณฑิตนักกิจกรรม “กันเกรา ช่อที่ 23”
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดเผยแพร่ความรู้ หลักประกันสุขภาพ สิทธิของคนไทย แก่นักศึกษา
    ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการโลก “เกษตร อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ” 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food, and Nutrition for Health and Wellness”
    คึกคัก บรรยาการรับชุดครุยบัณฑิตใหม่ ม.อุบลฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    นศ.ม.อุบลฯ ทีม N2S Best Product คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 2 ”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนในจังหวัดอุบลฯ
    ภาพการเตรียมงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    เสื้อ ม.อุบลฯ รักในหลวง
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว“มือเรียว รอเกี่ยวรวง”
    ม.อุบลฯ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราชา 2557”
    ม.อุบลฯ ร่วมสนองนโยบายรัฐบาลร่วมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๓๐ พ.ย.– ๓๐ ธ.ค.
    ๔ ชุมชน นำ“พญาเทียน” เทียนพรรษา จ.อุบลฯ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ปี ๕๗ ร่วมยินดีกับบัณฑิตใหม่ ม.อุบลฯ
    คณาจารย์ ม.อุบลฯ เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ม.อุบลฯ ร่วมไว้อาลัยบัณฑิตเกียรตินิยม คณะเกษตรศาสตร์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2 ธ.ค.57
    นศ.บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ สร้างชื่อคว้ารางวัล ในงานการแข่งขันทักษะด้านการโรงแรมระดับชาติ
    กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    รองสมุหราชองค์รักษ์ ลงพื้นที่ ม.อุบลฯ ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ มหาวิทยาลัยดาหนั๋ง วิทยาเขตคอนตูม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในพิธีเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร
    นศ.ม.อุบลฯ นำวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน เชื่อมสายสัมพันธ์ 2 ประเทศ ไทย-ลาว
    สอบทานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
    ตรวจสอบภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
    ม.อุบลฯ เดินหน้าต้านคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ อบรมค่ายนักศึกษาพร้อมนำเสนอไอเดียเปิดร้านการแฟ
    ม.อุบลฯ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "ธุรกิจและการจัดการผลิตสุกรและไก่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของซีพี" ณ คณะเกษตรศาสตร์
    ม.อุบลฯ ร่วมโครงการรณรงค์การให้วัคซีน dT ป้องกันคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน ให้แก่บุคลากร วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าทูลฯถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    ขอแสดงความยินดี นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนโปรแกรม MTS ระดับประเทศ
    ตรวจรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ชุดที่ 2
    รับมอบทุน SCG
    โครงการสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี ลอยกระทง ม.อุบลฯ ประจำปี 2557
    ประชุมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการจัดหางานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
    การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส
    ม.อุบลฯ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๕๗
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย "ตั้งด่านตรวจ" ความปลอดภัยยามวิกาล
    หารือเส้นทางการจราจรและรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดีและเชิดชูคนดีศรีอุบล จ.อุบลราชธานี
    ๓ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมโครงการ Jenesys ๒.๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติรางวัลรัตโนบล ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี ๒๕๕๗
    MOU ม.อุบลฯ ร่วมกับ ไทยทีวี มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    นศ.แพทย์ ม.อุบล ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น Thailand Medical Student‘s Code of Conduct
    ม.อุบลฯ รวมพลัง กันเกราช่อใหม่ ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนาม บันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย และการบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ”
    ウボン大学は大学付属である学校の生徒たちを対象とし、AEC発足対応のキャンプを行った
    ウボン大学の学生はコンテムポラリー・テキスタイル・デサインにおいて優勝し、10万バーツの賞金を授与した。
    ウボン大学応用美術とデサイン学部の学生はタイランドクリエティブデザインセンター(TCDC)およびタイ国民健康応援基金が実施した国家的な大会「地域開発デザイン計画発表大会」で優勝し、10万バーツを授与した。
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อม งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐอิลลินนอยส์
    ม.อุบลฯ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมท้าวคำผง หรือพระปทุมวรราชสิริยวงศ์ เจ้าเมืองคนแรกของ จ.อุบลราชธานี
    กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นศ.ม.อุบลฯ ประจำปี 2557 “รวมใจ ม.อุบลฯ เกมส์”
    ม.อุบลฯ จัดการแสดงคอนเสิร์ตไทยแลนด์ทัวร์ ๒๕๕๗ The Music of ASEAN โดย ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์
    សាកលវិទ្យាល័យឧប៊ុនរាជធានី រៀបចំត្រៀមទទួល AECសម្រាប់សិស្សនៅតាមបណ្តាសាលារៀន
    ជម្រុញឥតឈប់ឈរ...
    និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឧប៊ុនរាជធានីបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងឈ្នះរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១០០,០០០ បាត ពីការប្រកួតរចនាក្បាច់ក្រឡាក្រណាត់ជាអន្ដរជាតិ
    งานสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณพื้นที่ ๗๐ ไร่ ลานวัฒนธรรม ม.อุบลฯ
    ประกาศ 1 ม.อุบลฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ม.อุบลฯ โควตาโครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บ.ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
    ประกาศ 2 ม.อุบลฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการและเข้าสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ม.อุบลฯ
    ประกาศ 3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดการสอบคัดเลือก ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย และแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
    ประกาศ 4 (เฉพาะ)นักเรียนที่มีสิทธิ์และจะเข้าสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ขอความกรุณาเตรียม ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ตามเอกสารแนบ
    ม.อุบลฯ...เปิดตัว “iStamp 3D : แสตมป์ส่วนตัวสามมิติ” รุ่นพระธาตุพนม ครั้งแรกในประเทศไทย
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ ม.อุบลฯ พัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)ผ้าทอ ในพื้นที่ภาคอีสาน
    ตรวจสอบภายใน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 3-13 พฤศจิกายน 2557
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการและกิจกรรม “สานสายใยน้องพี่ Comsci IT & MATH”
    สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
    สำนักบริหารทรัพย์สินฯ มอบชุดนักศึกษาให้กับนักศึกษาหอพัก 3 พฤศจิกายน 2557
    คณะรัฐศาสตร์ เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการ ค่ายยุวชนรัฐศาสตร์สู่เส้นทางประชาธิปไตย รุ่นที่ ๔
    ตรวจรับชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point)
    นศ.คณะศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด โครงการ RD Camp Season 7 "คิดดี...ได้ภาษีสร้างชาติ"
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ ได้รับคัดเลือกทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
    ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมงามล้ำประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
    นายสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี
    นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี
    ตรวจสอบภายใน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2557
    การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ครั้่งที่ ๑/๒๕๕๘
    1 Like = 1 กำลังใจ คว้า popular vote โครงการ “ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” ผลงาน นศ.คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์อาเซียนศึกษา
    乌汶大学为伙伴学校举办迎接东盟活动
    乌汶大学获国际布纹设计冠军10万株奖金。
    乌汶大学应用艺术和设计学院,参加由发展设计中心和国家卫生部组织的社区发展和设计计划项目比赛,获得国家级冠军奖励10万铢
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ອຸບົນຣາດຊະທານີ ຈັດຕັ້ງຄ້າຍເພື່ອກະກຽມການຮອງຮັບ AEC ສຳລັບນັກຮຽນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຄ່າຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ອຸບົນຣາດຊະທານີ.
    ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລອຸບົນ ຣາດຊະທານີ ສາງຊສຽງດວຍການຄວາລາງວັນ 100.000 ບາດ ເຊງຊະນະເລີດໃນການປະກວດການອອກແບບລາຍຜາຮວມສະໄໝສູສາກົນ.
    ມາແຮງບຢຸດ.... ນັກສຶກສາ ສິລະປະປະຍຸກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອຸບົນຣາດຊະທານີ ຍາດໄດລາງວັນ 100.000 ບາດ ຈາກການຊະນະເລີດລະດັບປະເທດໃນການປະກວດແຜນໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ອອກແບບພນທຊຸມຊົນ ເຊງຈັດໂດຍສູນສາງສ
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบหมวกและดวงประทีป ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระปิยะมหาราช
    คลิกฟ้าใส ม.อุบลฯ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านบัววัด ลงพื้นที่ชุมชน “หมู่บ้านนำร่องปอดสะอาด”
    การประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    บุคลากร-นักศึกษา ม.อุบลฯ บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล ณ คณะเกษตรศาสตร์
    ส่งมอบ อาคารเรียนรวมใจ อาคารเรียนหลังแรก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
    สู่ความสำเร็จ..อาคารเรียนรวมใจ อาคารเรียนหลังแรก พร้อมส่งมอบแก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
    สู่ความสำเร็จ..อาคารเรียนรวมใจ อาคารเรียนหลังแรก พร้อมส่งมอบแก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
    นายกสภาฯ-อธิการบดี และผู้บริหาร ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสามัคคีธรรม จ.มุกดาหาร
    กระทรวงพลังงาน จับมือ ม.อุบลฯ ถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ คว้าทุนทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
    นายกสภาฯ-อธิการบดี และผู้บริหาร ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสามัคคีธรรม จ.มุกดาหาร
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2557
    ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล FAPA Lifetime Achievement Award
    รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 2)
    นิติศาสตร์ออนซอน ม.อุบลฯ พร้อมลุย..เวทีประกวดโปงลาง-ลำซิ่ง ชิงแชมป์ประเทศไทย
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ Google จัดอบรมการใช้งาน Google Apps สำหรับผู้บริหาร โครงการ “Google for Education”
    “นุ้ย” สุจิรา ดารา/พิธีกรดัง ตลุยกิจกรรม SET ON CAMPUS 2014 “เปิดตำราความคิด วางแผนชีวิต พิชิตความสำเร็จ” ที่ ม.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง เสนอโปรเจ็คเด่นผ่านฉลุย 1 ใน 40 โครงการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้” โดย SCB
    ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงแรมยูเพรส
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2557 ระว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557
    หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร ประชุมชุดสายตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2558
    เภสัช ม.อุบลฯ รวมพลังแสดงจุดยืนร่วมคัดค้าน พรบ.ยา ฉบับไม่คุ้มครองประชาชน
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมการประกันคุณภาพรอบใหม่ จัดอบรมแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
    สอบธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2557
    มอบทุนเจาฎา ยิ้มศรีปทุม และทุนสนับสนุนนักศึกษาอีสานด้านออกแบบ
    ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดค่ายอบรมวิชาการ “โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2557”
    สั่งซื้อเก้าอี้พลาสติกใหม่เปลี่ยนจากชุดเดิมที่หอพักสวัสดิการ 4 หลัง
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”
    ตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และอาคารเรียนรวม 1
    open house ศูนย์การเรียนรู้ต่อต้านคอรัปชั่นและธุระกิจเพื่อสังคมร้านกาแฟคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ
    ร่วมพิธีมอบทุนไทยบริดจสโตน
    ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนาค้ำพะยูง
    การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557
    ม.อุบลฯ และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้แด่ นางเตรียมจิตร บุณยรัตพันธุ์ (พี่สาว) ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ กยศ. ตรวจค่ายเด็กดีสร้างได้และค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา
    เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนบุตรหลานเกษตรกร จ.สุรินทร์
    กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
    ม.อุบลฯ จัด Roadshow PR ลงพื้นที่บริการโรงเรียนมัธยมทั่วภาคอีสาน แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
    แกะกล่อง “ศาสตราจารย์ป้ายแดง” พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับรางวัลคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (IAQA Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    นำกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมปลูกป่าร่องก่อภายใต้โครงการ "ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนา ค้ำพะยูง"
    แรงไม่หยุด..นศ.ศิลปประยุกต์ ม.อุบลฯ คว้า 1 แสน ชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดแผนโครงการพัฒนาและออกแบบพื้นที่ชุมชน โดยศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) และ สสส.
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม แชร์เมืองไทยให้โลกเห็น #ThailandOnly Photo walk 77 จังหวัด
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดโครงการ “ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนา ค้ำพะยูง”
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ม.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2557 “ชวนอาจารย์เขียนตำรา”
    การทำ SWOT และการปรับปรุงแผนกลยุทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และแผน ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
    คาราวาน ดารา ศิลปิน ครอบครัวข่าว 3 เชิญชวนร่วมปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนาค้ำพะยูง ที่ ม.อุบลฯ 26 ก.ย.นี้
    กิจกรรมสำนักวิทยบริการสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗
    สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการเสวนาโต๊ะกลม “การปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ”
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “วันมหิดล”
    ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา 24 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    โครงการปรับปรุงหอพักราชาวดี 1
    โครงการปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์ 2
    ม.อุบลฯ จัดค่ายเตรียมความพร้อมรองรับ AEC สำหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯจัดเวทีประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๕ คัดเลือก ตัวแทนภาคอีสาน ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    นศ. ม.อุบลฯสร้างชื่อ คว้ารางวัล 1 แสนบาท ชนะเลิศประกวดออกแบบลายผ้าร่วมสมัยสู่สากล
    การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ การบริการจัดการฟาร์มเกษตรประณีต
    รุจ เดอะสตาร์ ร่วมงาน Open House ศูนย์การเรียนรู้ต่อต้านคอรัปชั่น และร้านกาแฟคอรัปชั่น “ฉัน”ไม่ขอรับ ที่ ม.อุบลฯ
    พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 11 กันยายน 2557
    ม.อุบลฯ จัดแนะแนวข้อสอบ IELTS ให้กับนักศึกษา
    ม.อุบลฯ นำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ NBT “มองรอบทิศ”งานวันมหิดล “รำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย”
    โครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง"
    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ จัดงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
    โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
    บรรยายพิเศษ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”ครั้งที่ 2
    บรรยายพิเศษ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”ครั้งที่ 3
    ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 11 กันยายน 2557
    บรรยายพิเศษ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”ครั้งที่ 4
    ประชุมคณะกรรมการกองทุนพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2557
    โครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (ACDO Roadshow)
    ตรวจเยี่ยมทุนบุตรหลานเกษตรกร
    สัมภาษณ์ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
    สัมภาษณ์ทุนสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โอสถสภา นำทัพติวเตอร์ ติวเข้มนักเรียน ม.๖ ในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ ม.อุบลฯ
    ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
    โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับอาจารย์จาก University of Strathclyde
    บุคลากร-นักศึกษา ม.อุบลฯ บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล
    นศ.พยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯคว้า ตำแหน่ง ดาว-เดือนFreshy boy & Girl UBU 2014
    โครงการอบรมความรู้กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
    ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Management and Economics(UME)ราชอาณาจักรกัมพูชา และอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่..นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ครอบคลุม นร.ในพื้นที่บริการภาคอีสาน
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ศึกษาดูงานด้านการเกษตร
    ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ จัดงาน “วันอาเซียน”
    ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ร่วมสร้างคุณธรรมนำชีวีแก่ นศ.ม.อุบลฯ เดินหน้าอบรม“บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว”
    โครงการอบรมใจใฝ่ธรรมนำชีวีเรื่อง สมาธิ โดย วิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ
    การอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงาน หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน”
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประกวดสุนทรพจน์ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”
    อบรมโครางการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน
    อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงแรมทอแสงโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
    การเข้าตรวจประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับวงรอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ การต้อนรับ ผู้แทนกงสุลใหญ่ พร้อมคณะจาก นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ การต้อนรับ ผู้แทนกงสุลใหญ่ พร้อมคณะจาก นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
    ว.แพทย์ฯม.อุบลฯจัดงานทำบุญรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2557
    ม.อุบลฯ ร่วมรายการมองรอบทิศเพื่อ “การประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันอาเซียน ม.อุบลฯ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน รร.ตชด. 22 อุบลราชธานี
    จัดการอบรมในโครงการ Google for Education หลักสูตรสำหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่
    นศ. ม.อุบลฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ผ่านฉลุยเสนอโปรเจคเด่น“ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” 1 ใน 14 โครงการ “ปัญญาชน คนทำดี”ปีที่ 2 ของมูลนิธิเอสซีจี (SCG)
    นักศึกษา ม.อุบลฯ คว้ารางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เก็บตก), 19 สิงหาคม 2557
    “สีสันวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๐” นิทานไทย : แปลงนิทานผสานสื่อร่วมสมัยมูลค่าใหม่ที่น่าจับตามอง
    คึกคัก..นักเรียนแห่เข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 5
    การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์, 19 สิงหาคม 2557
    การประกวดโครงงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์, 19 สิงหาคม 2557
    กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2557
    ม.อุบลฯ ประชุมเตรียมงานการประชุมนานาชาติ 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN)
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗” ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
    รวมพลคนเรียนเก่ง นศ.ม.อุบลฯ เจ๋ง ผลการเรียนยอดเยี่ยม เข้ารับเกียรติบัตร ในงาน “วันไหว้ครู ปี 2557”
    อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness – R2H) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ศักดิ์สิทธิ์ ศัทธา อบอุ่น พิธี“ครอบครูพระพิฆเนศ” ครั้งแรกในรอบ 12 ปี แห่งการก่อตั้งคณะศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ
    ยิ่งใหญ่...ม.อุบลฯ จัด “งานตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๑๒๕ รูป” ครบรอบ ๒๕ ปี และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู
    พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ.ธีรพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, 18 สิงหาคม 2557
    กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2557
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗” ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ประมวลภาพชุดที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗”
    ม.อุบลฯ เติมเต็มความสุขในการทำงาน อบรมนักสร้างสุขขององค์กร สู่มหาวิทยาลัย “องค์กรแห่งความสุข : Happy Work Place”
    ศักดิ์สิทธิ์ ศัทธา อบอุ่น พิธี“ครอบครูพระพิฆเนศ” ครั้งแรกในรอบ 12 ปี แห่งการก่อตั้งคณะศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ
    ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร ระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย
    ผลการประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ “เรียนรู้ท่องไพร….ไปกับสวนพฤกศาสตร์ ม.อุบล”
    ม.อุบลฯ จัดพิธีไหว้ครู “กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู” ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพกิจกรรม ชุดที่ ๑ งานพิธีไหว้ครู "กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู"
    ประมวลภาพกิจกรรม ชุดที่ ๒ งานพิธีไหว้ครู "กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู"
    คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสังขะศึกษาดูงาน
    อธิการบดี ม.อุบลฯ ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย 13 สถาบัน วัฒนธรรมสู่อาเซียนสัมพันธ์ไทย-ลาว ที่ สปป.ลาว
    ยิ่งใหญ่...ม.อุบลฯ จัด “งานตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๑๒๕ รูป” ครบรอบ ๒๕ ปี และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเขียนโปรแกรม MATLAB เพื่องานวิจัยทางด้านไอที”
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ได้รับรางวัล Bronze Award จากนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014)
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    นศ.ม.อุบลฯ 1ใน 15 เยาวชนของโลก เข้ารับรางวัลผู้นำยุวพุทธโลก The 1st World Buddhist Youth Outstanding Leader Award
    ม.อุบลฯ อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส) ประจำหมู่บ้านในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
    ม.อุบลฯ จัดพิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
    พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ นักศึกษา อาจารย์ จากประเทศภูมิภาคอาเซียน
    สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมมือกับ GoogleThailand
    ม.อุบลฯ จัดโครงการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
    อบอุ่นใจ ม.อุบลฯ จัดงานบายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญน้องใหม่ “กันเกรา ช่อที่ ๒๗”
    น้องใหม่ ม.อุบลฯ “กันเกรา ช่อที่ ๒๗”สนุกกับกิจกรรม Walk rally ก่อนเปิดภาคการศึกษา
    ม.อุบลฯ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท - เอก
    นศ.สา’สุข ม.อุบลฯร่วมประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
    ม.อุบลฯ จัดธรรมบรรยาย “ธรรมะกับการบริหารชีวิตวัยเรียน” ให้กับนักศึกษาปี ๑ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
    ม.อุบลฯ จัดอบรมปฏิบัติธรรม “หลักสูตรคุณธรรมนำทางเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน”
    ม.อุบลฯ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗”
    ม.อุบลฯ ร่วมมือกับ Google Thailand เปิดโครงการ “การนำ Google App สำหรับสถานศึกษามาใช้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
    ม.อุบลฯ ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา ๒๔ ปี เพื่อเทิดไท้องค์มหาราชา
    บรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประเมินการปฏิบัติงาน วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    โครงการอบรมบุคลากรให้คำปรึกษา
    ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เทคนิคการสร้างตัวอักษรโค้งทรงกลมประกอบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่องเทคนิคการปรับระดับความดังของเสียงด้วยโปรแกรม Mp3Gain
    อบรมบรรยายสาธิตเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อวีดีทัศน์ ด้วยโปรแกรม Vegas Pro ๑๑
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับมอบหนังสือ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 9
    กยศ. ม.อุบลฯ เยี่ยมบ้านนักศึกษา 17-18 ก.ค. 57
    ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่1/2557
    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
    บรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
    ม.อุบลฯ จัด “โครงการวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗”
    คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบศึกษาดูงาน
    ศรัทธา อบอุ่น รุ่นพี่นำน้องใหม่ ม.อุบลฯ"กันเกรา ช่อที่ ๒๗" สักการะกราบไหว้พระพรหม
    มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๘ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม”
    ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2557
    ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ม.อุบลฯ รับน้อง สร้างสรรค์ อบอุ่น พร้อมตั้งศูนย์ประสานงาน ฮักแฮงแพงน้องใหม่
    ม.อุบลฯ ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา ๒๔ ปี เพื่อเทิดไท้องค์มหาราชา
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ “ประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ปีที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
    มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๘ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม”
    ม.อุบลฯ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ “ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี”
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน สุคำภา และ นายสมพร สุวรรณการ สองนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗”
    คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา ๒๕๕๗ ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ MOU สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงร่วม โครงการวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
    Ubon Ratchathani University International Night 2014
    Ubon Ratchathani University International Night 2014
    ม.อุบลฯ MOU สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงร่วม โครงการวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
    Short-term Cultural Exchange Program 2014
    แกนนำ นศ.ม.อุบลฯ 13 องค์กร ร่วมลงนาม (MOU) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับน้องแนวใหม่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ
    ม.อุบลฯ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
    ม.อุบล ร่วมกัับสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ร่วมลงนาม "ความร่วมมือในกิจกรรมรับน้อง"
    พีธีลงนาม ความร่วมมือในกิจกรรมรับน้อง
    คณะบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นคณะดำเนินงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 113 ปี
    ตารางกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ (กันเกราช่อที่ 27)
    ตั้งค่า Backup Link ให้กับสำนักงานอธิการบดี
    ม.อุบลฯนำขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมือง ขบวนขันหมากเบ็ง และเทียนโบราณ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗
    “ส้มโอ” นศ.ม.อุบลฯ คว้า ๓ รางวัล เวทีประกวดสาวงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี๒๕๕๗
    เข้าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่หอพักราชาวดี 1 และหอพักราชพฤกษ์ 2
    ม.อุบลฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗
    เชื่อมต่อและทดสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    ม.อุบลฯนำขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมือง ขบวนขันหมากเบ็ง และเทียนโบราณ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ส่งขบวนเทียนโบราณ ร่วมขบวนแห่เทียน ๑๑๓ ปีเทียนพรรษาอุบลฯ
    กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ University of Muhammadiyah Yogyakarta ในวันที่ 29 มิ.ย. - 12 ก.ค 57
    ม.อุบลฯ เปิดบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ตามมาตรฐานทางเทคนิค ประกาศ กสทช
    ม.อุบลฯ เดินหน้าพัฒนาภูมิภาคอาเซียน อบรมกลุ่มเกษตรกรกัมพูชา ยกระดับมาตรฐาน ปลูกผัก และผลไม้ และสินค้าเกษตร
    ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ SEPSA เชิญ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล และ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ บรรยายพิเศษ
    กองกลาง ร่วมกับ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน”ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ แสงทอง บีส รีสอร์ท อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
    ตรวจสอบภายใน หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 3-22 กรกฎาคม 2557
    บรรยากาศการประกวด-เดือนค่ายเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการรุ่นที่1
    ม.อุบลฯ เปิดบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ตามมาตรฐานทางเทคนิค ประกาศ กสทช.
    ตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2556 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557
    การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2556 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 2557
    ม.อุบลฯ นำขบวนเทียนโบราณ ร่วมสืบสาน ๑๑๓ ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF” ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
    UBU student is placed 3rd at One Singing Awards 2014
    UBU welcomes Ministry of Fisheries, Republic of Mozambique
    ม.อุบลฯ MOUอบจ.มุกดาหาร เดินหน้าก่อตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน
    แอดมิชชั่น 57 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ติดอันดับ 2 ของประเทศ คณะ/สาขาวิชา ที่มีการแข่งขันสูงที่สุด
    บรรยากาศค่ายเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ รุ่นที่ 1
    ม.อุบลฯ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗”
    ม.อุบลฯ เดินหน้าพัฒนาภูมิภาคอาเซียน อบรมกลุ่มเกษตรกรกัมพูชา ยกระดับมาตรฐาน ปลูกผัก และผลไม้ และสินค้าเกษตร
    การจัดโครงการกิจกรรม Show and Share 2014
    โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่“ทวงสิทธิ ห้ามสูบ”
    อธิบดีกรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระทรวงประมง ประเทศโมซัมบิก เข้าพบอธิการบดี ม.อุบลฯ พร้อมติดตามผลการอบรมการเพาะเลี้ยงปลานิล
    ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับโลก โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ และ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมงานกิจกรรม จ.อุบลฯ “สานสันติสุขปรองดองสมาฉันท์ สถาบันการศึกษาเพื่อปฏิรูป”
    ประชุมสำนักงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2557
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3/57
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 8/2557
    พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ครั้งที่2/2557
    นศ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงจีน THE ONE SINGING AWARDS 2014โดย สถานีโทรทัศน์จีน TCCTV
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.อุบลฯ จัดประชุม “การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
    ม.อุบลฯ อบรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ครูในพื้นที่อีสาน
    ม.อุบลฯ อบรมเยาวชนมัคคุเทศก์น้อย นำท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม ป่าต้นน้ำร่องก่อ
    ม.อุบลฯ เจ้าภาพการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 3/2557
    นศ.ม.อุบลฯร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลงแขกทำนา ยกย่องอาชีพชาวนา คือครัวอาหารโลก
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจัดทำภาพอนาคตงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10 ปี ข้างหน้า วันที่ 11- 12 มิถุนายน 2557
    ประชุมการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
    ม.ฮาวาย นำ นศ.บัณฑิตศึกษาฝึกสอน ที่ ม.อุบลฯ โครงการ UBU-UH 2014 Project
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเบื้องต้น” วันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
    ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการ วมว.
    อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี นอกสถานที่
    ม.อุบลฯ ลงนามร่วมมือ UNDP และภาคีเครือข่าย สร้างศูนย์การเรียนรู้ต้านคอรัปชั่น
    โครงการลูกฮักลูกแพง
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ Dr.TUN Pheakdey อธิการบดี University of Management and Economics (UME) ประเทต้อนรับกัมพูชาและคณะ วันที่ ๒๐พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA 2014 “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1”
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรับปรุงแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย และแผนระบบสารสนเทศ วันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    สำนักวิทยบริการมอบของที่ระลึก Mr.Channy Tith จาก Chea Sim University of Kamchaymear เนื่องในโอกาสครบกำหนดโครงการแลกเปลี่ยน วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเบื้องต้น” วันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    คณะผู้บริหาร ม.แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนเปิดโลกทัศน์ผู้บริหารยุคใหม่
    UBU welcomes Mae Fah Luang University
    ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และ ม.ธรรมศาสตร์
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ ได้รับรางวัลโล่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดกลาง) ประจำปี ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็น จัดทำภาพอนาคตงานวิจัย ม.อุบลฯ ๑๐ ปีข้างหน้า
    สำรวจอุปกรณ์และการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
    ม.อุบลฯ MOU กรมขนส่งทางบกในการจัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และ ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ
    UBU welcomes UH
    การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตติ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เยี่ยมชมงานประกันคุณภาพฯ และ งานการจัดทำงบประมาณ ม.อุบลฯ
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลารสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี
    สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ กับ จิตอาสา
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรมกลุ่มเกษตรกรประเทศกัมพูชา ยกระดับมาตรฐานการ ปลูกผัก และผลไม้ และสินค้าเกษตร
    ม.อุบลฯ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ อ.แลกเปลี่ยนจาก Chea Sim University พร้อมให้การต้อนรับ Dr.Le Van Chanh จาก Hue University of Agriculture and forestry ประเทศเวียดนาม
    ขอเชิญ ชาว ม.อุบลฯร่วมโหวตตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
    ทดสอบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย UBU-WiFi ภายในบริเวณหอพักนักศึกษา
    ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2557
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานการให้บริการ ISO 9001:2008 ระดับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    สัมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    ม.อุบลร่วม พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสิริพัฒนาภรณ์ (สมหมาย บุญเอื้อ) อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง อดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน
    ม.อุบลฯ จัดอบรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก (Hotel - Home stay- Resort) เพื่อรองรับการจัดการท่องเที่ยว AEC
    ประชุมร่วมโครงการ "Google for Education" ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปสู่ : การทำงานได้ผล คนมีความสุข
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2557
    ม.อุบลฯ ร่วมภาคภูมิใจ นางสาวขวัญฤดี สุขสร้อย ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน
    UBU welcomes University of Management and Economics (UME), Cambodia
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2557
    ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) กับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์
    นศ.ศิลปประยุกต์ ม.อุบลฯ หนึ่งเดียวในอีสาน ผ่านสู่รอบ 20 คน นำเสนอผลงานแฟชั่น ELLE 20 ภารกิจปิดเล่ม
    นศ.นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้ารอบ 50 สาวงาม เวทีระดับประเทศ Miss Grand Thailand 2014
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สวทช. อบรม “เทคนิคการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์”
    นักศึกษา ป.โท สาขา IT คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล "Best Paper Award" จาก“การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐ (NCCIT 2014)”
    ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการมองรอบทิศเพื่อ “การประชาสัมพันธ์ภาควิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ
    คณะผู้บริหาร University of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ
    โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยเรื้อรังครั้งที่ 1
    ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความอาลัย พล.ท.ดวงใจ พิจิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว
    UBU hosts 10th Thailand Olympiad in Informatics 2014
    Donation to Internal Security Operations Command
    UBU introduces its Digital Library
    UBU welcomes officers from Ministry of Fisheries, Republic of Mozambique
    โครงการอบรมพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนันกงานกฎหมายและนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 6-21 มกราคม 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 6-21 มกราคม 2557
    สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้สู่งานประกันและเสริมสร้างเครือข่ายสโมสรนักศึกษา ร่วมกับ เครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์
    กิจกรรมย่อยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุในชุมชน
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 14-23 พฤษภาคม 2556
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2556
    ตรวจสอบภายใน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2556
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556
    ตรวจสอบภายใน สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2556
    โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร กับ ค.ต.ป. สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
    สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ณ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 - 13 มกราคม 2557
    สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ กองแผนงาน ระหว่างวันที่ 11-26 ธันวาคม 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 10-25 มีนาคม 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2557
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน “อ่างแก้วเกมส์
    ม.อุบลฯ ปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพชุดที่ ๑ ม.อุบลฯ ปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐” ที่ได้กำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    ประมวลภาพชุดที่ ๒ ม.อุบลฯ ปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐” กำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    ภาคภูมิใจบัณฑิตพยาบาล รุ่น ๑ ม.อุบลฯ จัดพิธีรับเข็มสถาบันแก่บัณฑิต 19 มีนาคม 2557
    ราตรีสีขาว Goodbye senior บัณฑิตพยาบาลรุ่น 1 วันที่ 19 มีนาคม 2557
    ม.อุบลฯ อบรมความรู้พร้อมเดินหน้าจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อประสานความร่วมมือ
    ม.อุบลฯร่วมงานราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗
    สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม เยี่ยมชมงานประกันคุณภาพฯ ม.อุบลฯ
    โครงการอบรมเลขานุการกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
    Chea Sim University of Kamchaymear เยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพเปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐” ระหว่างวันที่ ๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพเปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐”
    ม.อุบลฯ คว้าเหรียญทอง หญิงเดี่ยวโบว์ลิ่ง กีฬาสกอ.ครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์”
    สพร.มอบคณะเกษตร ม.อุบลฯ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือสู่เกษตรกรส่งเสริมการปลูกไม้ผล ประเทศกัมพูชา
    แกนนำ นศ.ม.อุบลฯ ร่วมแถลงการณ์แสดงจุดยืนคัดค้านการสอบ U-NETพร้อมจุดเทียนและร้องเพลงมาร์ชสถาบัน
    องค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ แสดงจุดยืนเดินหน้าคัดค้านการสอบ U-NET พร้อมเสนอแนวทาง สทศ.
    คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงประมง ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก เข้าพบอธิการบดี ม.อุบล
    ม.อุบลฯ รับมอบและเปิด ห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข อีไลเบอร์รี่สมบูรณ์แบบ ณ สำนักวิทยบริการ
    ศิษย์เก่า ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ รวมพลังก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าฯ มุ่งพัฒนาสถาบัน
    ม.อุบลฯร่วมถวายราชสักการะแด่สมเด็กพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗”
    ต้อนรับอบอุ่นจากใต้สู่อีสาน คณะแพทยศาสตร์ มนร. เยี่ยมชมกิจการ ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศ ในการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
    ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สนุกสนานรำวงย้อนยุค
    สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมอนุรักษ์พลังงาน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ EN 6601
    ประมวลภาพงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
    ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ เจ๋ง นำเทคโนโลยีใหม่สุด ช่วยเหลือจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบรถยนต์แก่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าสนับสนุนภารกิจ
    บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ
    สพร.มอบ ม.อุบลฯ อบรมการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง แก่ จนท.กระทรวงประมง สาธารณรัฐโมซัมบิก
    หัวหน้าสำนักงานตรวจแถวปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 2,222 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ การสถาปนาเมืองอุบลราชธานี222 ปี
    UBU visits universities in Indonesia
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2557
    สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “คนสร้างสื่อ สื่อสร้างสุข ปี 3” พัฒนาต้นแบบสื่อที่ดีมีคุณภาพนำเสนอแก่สังคมและชุมชน
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๗"
    ตรวจความเรียบร้อยช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2557
    งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
    งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557(2)
    อีกหนึ่งความภาคภูมิใจบัณฑิต ว.ทบ.สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คนแรก ม.อุบลฯ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 4.00
    ชื่นมื่นสงกรานต์ ม.อุบลฯ ตุ้มโฮมสนุกสนาน สืบสานประเพณี
    ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สนุกสนานรำวงย้อนยุค
    บรรยากาศงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่สามัคคี ม.อุบลฯ : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2557”
    ม.อุบลฯ จัดกอล์ฟการกุศล ร่วมสนับสนุนก่อสร้างราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบิดา และอาคารผู้ป่วยใน
    UBU construction continues – April 2014
    ชาวมุกดาหารหาทุนสร้างอาคารเรียนรวมใจ ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร (ภูผาเจีย) ทอดผ้าป่าสามัคคี ยอดกว่า 3 ล้านบาท
    ตรวจสอบ Access Point ที่คณะวิทยาศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์
    ม.อุบลฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและงานมหกรรมผู้สูงอายุไทยเรียนรู้ก้าวไกลไปกับอาเซียน
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗
    สัมมนาสำนักงานพัฒนานักศึกษา
    เชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ห้องสำนักงานใหม่ งานตรวจสอบภายใน
    อบรมหัวข้อ "กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย"
    โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการขยายผล หลักสูตรขยายผลหลักสูตร 2 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    UBU proposes fisheries training course to Republic of Mozambique
    สำนักงานป.ป.ช.อุบลฯจัดค่ายเยาวชนอุบลสัมพันธ์ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
    บุคลากร - นศ.ม.อุบลฯเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ ๘
    ภาพกิจกรรม โครงการสัมนา การจัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับสำนักงานใหม่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา" รุ่นที่ ๑
    ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (คลีนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการ)
    ม.อุบลฯ อบรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินทรัพยากรประมง
    ถอดอุปกรณ์ Access Point จากหอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 2 และราชาวดี 1
    การตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ เพื่อส่งเสริมศาสนาการศุึกษาและสังคม
    นศ.ศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ แสดงผลงาน "ของขึ้น" กลางศูนย์การค้าCentral plaza อุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัดอบรมการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง แก่ น.วิชาการ ประเทศโมซัมบิก ตามความร่วมมือ สพร.
    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา
    ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปี พ.ศ. 2557
    ม.อุบลฯ จัดโครงการประชุมระดมสมองเพื่อปรับกระบวนทัศน์ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    กองการเจ้าหน้าที่ ม.อุบลฯ จัด “โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    เชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม ที่ห้องสำนักงานผู้ดูแลอาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์
    ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพราะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคัดเลือกตัวแทนโครงงานบนฐานวิจัย (RBL) ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
    กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยในเรื่อง “การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์”
    ภาคภูมิใจบัณฑิตพยาบาล รุ่น ๑ ม.อุบลฯ จัดพิธีรับเข็มสถาบันแก่บัณฑิต
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความอาลัยแด่ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ (อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๕
    การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมเวียดนาม
    อบรม "การใช้งาน Single User Authentication Service" และ "การใช้งาน UBU Blog"
    ว.แพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการ “การพัฒนากำลังคน และการวิจัยด้านสุขภาพ ในยุค AEC” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มี.ค.๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร่วมงานแถลงข่าว จัดงาน ๒๒๒ ปี อุบลราชธานี
    มอ.ภูเก็ต นำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลฯ
    UBU student excels at South Korea camp
    ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดเลือก รร.นำเสนอโครงงานในระดับประเทศ
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับกระบวนการผลิต OTOP ประเภทผ้าทออีสาน
    ประมวลภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยกระดับกระบวนการผลิต OTOP ประเภทผ้าทออีสาน
    ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงาน และสื่อที่ได้รับรางวัล "วันนักข่าว"
    สุขสันต์วันเกิดหัวหน้ารมิตา ผูกรักษ์
    ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15
    ม.อุบลฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาสวัดผาสุการาม“พระครูถาวรธรรมสถิต (ลี ถาวโร)”
    โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ทุนการศึกษา ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “อบรม E-Commerce เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น”
    หลักสูตรภาษาไทย ม.อุบลฯ บูรณาการการเรียนการสอน ฝึกประสบการณ์ นศ.ทำละครเวที“พิศม์พยาบาท”
    ละครเพลงภาษาอังกฤษ “IT GETS BETTER ไม่ได้ขอให้มารัก The Musical” ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
    งาน IT Day@OCN 2014
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อเมล็ดพันธุ์โครงงานฐานวิจัย”
    งานแสดงดนตรี กวี นาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 1 “ความรักและธรรมะ”
    สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้เช่าใช้บริการสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตสำรอง
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบล ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
    นศ.การจัดการอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารองชนะเลิศ การแข่งขัน U-PARK Bartender Challenge2014
    ม.อุบลฯ บูรณาการการเรียนการสอน ป้องกัน ควบคุม ปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกับชุมชน
    การตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนต่อเนื่องและสัมภาษณ์นักศึกษาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2557
    โครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 5
    ม.อุบลฯ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมทางวิชาการ “นำศิลปะร่วมสมัยในอาเซียนไปสู่สถาบันการศึกษา”
    รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ เติมความรักด้วยหัวใจ เติมน้ำใจด้วยการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 14" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน
    สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556_300157
    คณะกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เข้าศึกษาดูงาน_060257
    ภาพกิจกรรมสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งหมด
    ASEAN talk at UBU
    รณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัยขณะสัญจรเข้า-ออก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    กิจกรรมพิเศษ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ
    ปฏิบัติหน้าที่วิทยาอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
    ผช.อธิการบดี ฝ่ายการเงินฯ ม.อุบลฯ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต
    ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรม “พระเดชพระคุณพระสิริพัฒนาภรณ์” อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง และอดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน
    ม.อุบลฯ จับมือ บ.เอ็กซ์ทรี จำกัด พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ นศ.สาขาวิทยาการคอมฯ สู่ความเป็นเลิศ
    ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรม “พระครูถาวรธรรมสถิต(ลี ถาวโร)”(หลวงปูลี)อดีตเจ้าอาวาสวัดผาสุการาม ต.วารินฯ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมอาเซียน จัดการเสวนาหัวข้อ “ASEAN Connectivity : การเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘”
    ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ (CTB)
    ร่วมประสานงานกับทางผู้จัดงาน "โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ UBU Job Fair 2014"
    โครงการรักษาความปลอดภัย ขอประชาสัมพันธ์เส้นทาง เข้า-ออก งานพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกสภากาชาด
    โครงการรักษาความปลอดภัย ฝึกซ้อมการปฏิบัติงานก่อนเข้าประจำจุดรักษาการณ์
    สำนักคอมฯ ม.อุบลฯ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ก้าวสู่อาเซียน จัดงาน IT Day@OCN 2014
    เลือกตั้งฯ คึกคัก พรรครวมใจม.อุบล ผ่านฉลุย เข้าบริหารกิจกรรมนักศึกษาชุดใหม่ ปี 57
    งานพระราชทานเพลิงศพนางสาวเพ็ญพรรณ พึ่งโพธิ์ บุคลากรในสังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี ๒๕๕๗” Engineering Technology Day 2014
    ม.อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ๑๐๐%
    ประมวลภาพ...ม.อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ๑๐๐%
    การประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ประจำเดือนมกราคม
    Ubon Culture 2014
    11th Japanese Education Fair
    UBU welcomes Lao PDR Consul
    Thailand-United States Educational Foundation (Fulbright) announces scholarships
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลฯ จัดงาน “วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2014)ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เชิญ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน บรรยายพิเศษ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    เยี่ยม...นักศึกษา IT ม.อุบลฯ สร้างชื่อเสียงติดลำดับที่ ๑ ใน ๑๒ ทีม จาก ๑๒๕ ทีม(ทั่วประเทศ) ที่เข้าร่วมการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013”
    “ต๊อบ เถ้าแก่น้อย” บุก ม.อุบลฯ แบ่งปันประสบการณ์ และความสำเร็จในงาน "ตี แตก ตลาด สไตร์ ต๊อบเถ้าแก่น้อย"
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ เข้าพบพร้อมหารือและรายงานกิจการต่ออธิการบดี
    อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมดับไฟป่า
    ม.อุบลฯ จัดอบรมภาคีเครือข่าย โครงการนำร่องจังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุหรี่
    ป้องกันการเกิดไฟป่าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ม.อุบลฯ คึกคัก นักศึกษาจัดงานวันตรุษจีน
    ม.อุบลฯ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ไทย กัมพูชา จีน ลาว และเวียดนาม
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลย์กุล อดีตรองอธิการบดี
    นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความอาลัยแด่..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลย์กุล(อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
    นศ. ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดเรียงความ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐”
    กงสุลใหญ่ สปป.ลาว เยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ และพบปะนศ.ทุน
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “นิทรรศการและแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น” ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 28 (WUNCA 28)"
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ “วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2014)” กำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ก.พ. 2557
    IT DAY@OCN 2013
    ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/2557
    “อักษรแคมป์ อักษรคิด พิชิต O-NET” จัดติว O-NET เข้ม ๕ สาระฯ นักเรียนกว่า ๖,๐๐๐ คน ที่ม.อุบลฯ
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน O-Net
    อธิการบดี มจธ. เยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย และวิชาการ
    การประชุมเตรียมจัดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2014)
    UBU Science students win Understanding IT awards
    UBU IT students at National Children’s Day 2014
    UBU celebrates New Year
    UBU Executive meets staff
    Faculty of Liberal Arts organises Developing Trends in Education
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ (KM)
    ม.อุบลฯ จัดการบรรยาย “การเตรียมความพร้อมสมัครรับทุนของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)”
    เลือกตั้ง ม.อุบลฯ คึกคัก โค้งสุดท้าย..จัดเวทีดีเบต ๒ พรรค นำเสนอนโยบายสุดเจ๋ง..
    สัมมนาเชิงปกิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
    การประชุมคณะกรรมพิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ภาพกิจกรรมงานไอทีเดย์ ปี 2556
    ม.อุบลฯ ร่วม “พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล” ประจำปี ๒๕๕๗ วันกองทัพไทย ณ ลานเอนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษาประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๓
    การตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนมุลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปีการศึกษา 2557
    ประชุมเตรียมจัดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU job fair 2014)
    วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2014)
    ม.อุบลฯร่วมพิธีถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
    ม.อุบลฯ จัดให้มี “การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ คน”
    กิจกรรมวันเด็ก สำนักวิทยบริการ 11 มกราคม 2557
    กิจกรรมปีใหม่ 2557
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมประชุมสอบ O-net มุ่งสู่สนามสอบสีขาว
    ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรม DEVELOPING TRENDS IN EDUCATIONสำหรับครูภาษาสอนอังกฤษ ประถม-มัธยม ในเขตพื้นที่อีสานตอนใต้
    คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : บำเพ็ญบุญกุศลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗”
    ผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ โชว์...เทคโนโลยีการระบายสีภาพวาด ๓ มิติ และ โครงงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ “วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗”
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมและผลงานดี จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ
    ตุ้มโฮมพี่น้อง สามัคคี ม.อุบลฯ
    สวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๕๗
    ร่วมกันทำความสะอาดห้อง Server และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ
    งานเฉลิมฉลองวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2557 งานสวัสดิการนักศึกษา
    งานเลี้ยงปีใหม่ 2557 สำนักงานพัฒนานักศึกษา
    งานสวัสดิการนักศึกษาร่วมสวัสดีปีใหม่ 2557
    ค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ ครั้งที่ 18
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ พ่อเมืองอุบลฯ และ ผบ.มทบ.๒๒
    สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมในห้อง Server ทั้ง 2 ห้อง
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2555 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
    ตรวจสอบสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ (CTB)
    UBU at GMSARN international conference
    นักศึกษาบัณฑิตได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    UBU welcomes Indonesian ambassador
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แก่บัณฑิตแพทย์ฯ
    อธิการบดี ม.อุบลฯ รับรางวัลบุคคลดีเด่นในด้านการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๖
    Funeral of former Dean of Agriculture
    Textbook project at UBU
    รวมภาพการรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
    Traditional Thai music at UBU for birthday of the King
    UBU participates in celebrations for birthday of King
    ทูตอินโดฯเยือน ม.อุบลฯ พร้อมบรรยายพิเศษ“Indonesia and ASEAN Community 2015”
    UBU Graduation Day 2013
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานแสดงความยินดีกับผู้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา 2555
    อธิการบดี ม.อุบลฯ ร่วมยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ เน้นย้ำบัณฑิตกำลังก้าวเข้าสู่ห้องเรียนชีวิตจริง
    นศ.ม.อุบลฯ รวมใจเชิดชูเกียรติพี่บัณฑิตมอบโล่ และร้องเพลง – บูม ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ของสถาบัน
    ม.อุบลฯ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
    บรรยากาศการซ้อมใหญ่ เตรียมพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต ม.อุบลฯ ๑๘ ธ.ค.๕๖
    บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ บัณฑิต ม.อุบลฯ
    บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (15ธ.ค.56)
    ม.อุบลฯ จัดโครงการองค์ความรู้ด้านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร “การถวายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร”
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มติอนุมัติปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พญ.ซินเทียค่า พร้อมเข้ารับในงานพระราชทานปริญญาบัตร ๑๘ ธ.ค.นี้
    สำนักบริหารทรัพย์สินฯ จำหน่ายเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
    ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕
    สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
    ม.อุบลฯ เชิดชูเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทำคุณประโยชน์ประเทศชาติ เข้ารับพระราชทานรางวัล“รัตโนบล” ในงานพระราชทานปริญญาบัตร
    ประชุมเตรียมงาน Job Fair
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมงาน ราตรี สโมสร รวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศด้านการเงินและบัญชี (AFIS) ได้เข้าร่วมประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
    ค่าย ม.อุบลฯ วิชาการครั้งที่ 18
    ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลธาตุ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อหลวง เชิดชูเกียรติพ่อต้นแบบ โครงการ "บำรุงจิต ใกล้ชิดใจ"
    ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “มหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา เทิดไทยองค์ราชันย์”
    “โบ” สุพัตรา สาวงาม ม.อุบลฯ เข้ารอบ 1 ใน 10 Thai Supermodel Contest 2013 ก้าวสู่นางแบบมืออาชีพ
    พิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร คณบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการสัมมนาวิชาการ “อีสาน ลาว ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน”
    คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖” ในระหว่างวันที่ ๒๗–๒๘ พ.ย.๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ ม.อุบลฯ
    งานเชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของหอพักนักศึกษา
    ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายความรู้สู่ภูมิภาคขยายความรู้สู่ภูมิภาค ม.อุบลฯ 1ใน 7ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน "SET IC" ทั่วประเทศ
    ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ด้านการเรียนการสอน
    ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ด้านการเงินและงบประมาณ
    ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ด้านการบริหารจัดการ
    การติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาทุนบุตรหลานเกษตรกร
    ม.อุบลฯ พร้อมเตรียมพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม กำหนดงานพิธี ๑๘ ธ.ค.นี้
    อาลัยรักรองศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ชมรมดนตรีไทย ม.อุบลฯ ขอเชิญทุกท่านร่วม "งานมหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์ ในวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖ เวล ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ รุกหน้าพัฒนาทักษะกระบวนการทางปัญญา เสริมสร้างความความรู้และปัญญาแก่เยาวชน ภายใต้ “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา”
    UBU remembers
    ม.อุบลฯ ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ “มองรอบทิศ” เพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าว “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖”
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง’๕๖ เน้นบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ
    ม.อุบลฯ รุกหน้าขยายเครือข่าย“คลินิกฟ้าใส”สู่ชุมชน คัดกรอง รักษา ปรึกษาเลิกบุหรี่
    เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) โซนที่พักอาศัย
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
    อธิการบดี ม.อุบลฯ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ณ สถานีโทรทัศน์ NBT11
    นศ.ม.อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์สถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
    ม.อุบลฯ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมท้าวคำผง หรือพระปทุมวรราชสิริยวงศ์ เจ้าเมืองคนแรกของ จ.อุบลราชธานี
    สุดยอดนักอ่าน ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
    ปฏิบัติงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556
    กฐินสามัคคี เกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ทอดถวาย ณ วัดโพธ์ใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2556
    ภาพประกอบ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เยี่ยมชมฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    แผนกลยุทย์ทางการเงินสำนักวิทยบริการ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
    นักศึกษา ม.อุบลฯ จับมือ ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด ในเขต จ.อุบลฯ
    การแข่งขันการประกวดปลากัด งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 พฤศจิกายน 2556
    ฝ่ายเทคโนฯประชุม วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
    หอสมุดประชุม ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    กิจกรรมการวิเคราะห์ค่างาน ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
    กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
    ภาพประกอบ นักศึกษากัมพูชา เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ ชั้น ๓ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    การแข่งขันการตีกลองเส็งลีลา งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2013, 5-9 พฤศจิกายน 2556
    ประกาศรายชื่อวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล AG MUSIC AWARD 2013
    การคัดเลือกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองยอดนักสู้ งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ณ บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    การประชุมงานสวัสดิการนักศึกษาประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1/2557
    บรรยากาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556
    UBU hosts visit by TNUMP students
    UBU Executive and lecturers visit Cambodia
    UBU receives skeleton of former President, Associate Professor Dr Somjit Yodseranee
    UBU signs co-operative agreement with Mahidol University
    Faculty of Agriculture welcomes new Dean
    UBU welcomes US Ambassador
    UBU prepares for Southeast Agricultural Fair ‘Kaset Fair’ 2013
    UBU signs the cooperative agreement with 7 institutions in Thailand
    UBU signs the cooperative agreement with 7 institutions in Thailand
    UBU organizes Nursing Day 2013
    UBU students stand up for ‘Stop the Graft’ Amnesty Bill
    ระบบ TQF Mapper สำหรับอาจารย์ผู้สอนเพื่อบันทึกข้อมูล มคอ.
    การประกวดการจัดสวนถาด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 พฤศจิกายน 2556
    คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมลงชื่อและออกแถลงการณ์คัดคานการบิดเบือนหลักการแห่ง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
    การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-6 งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 พฤศจิกายน 2556
    อบรมยางพารา งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ ห้องสโลฟ ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 พฤศจิกายน 2556
    ม.อุบลฯ ขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมแถลงการณ์และลงชื่อคัดคาน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในวันพุธที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ
    Construction update October 2013
    เปิดแล้ว "งานเกษตรอีสานใต้ ๒๕๕๖" ณ บริเวณจัดงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพพิธีเปิด "งานเกษตรอีสานใต้ ๒๕๕๖" ณ บริเวณจัดงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดประชาชนโดยทั่วไปที่มีจิตศรัทธา ร่วมทอดกฐินสามัคคี รวมยอดบริจาคเป็นเงินจำนวน ๘๗๕,๐๒๐.- บาท
    สโมสรนักศึกษา มหาวิทาลัยอุบลราชธานี และสโมสรนักศึกษาทั้ง ๑๐ คณะ ๑ วิทยาลัย ร่วมกันคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรม
    การประกวดร้องเพลงสานฝันสู่ดาวรุ่ง “ลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประจำปี 2556, 2 พฤศจิกายน 2556
    พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ทานตะวันเบ่งบานพร้อมแล้ว..สัญลักษณ์แห่งงานเกษตรอีสานใต้:เกษตรไทยสู่อาเซียน ที่ ม.อุบลฯ
    งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย (Access Point)
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก ประกวดร้องเพลงไทยสากล และวงดนตรีสากล AG MUSIC AWARD 2013
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    อบรมการนำระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ม.ราชภัฎอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
    สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จับมือกับ ๕ สถาบัน เพื่อเตรียมจัดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อุดมศึกษา “UNITY GAMES”
    ภาพกิจกรรมค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
    หอสมุดประชุม ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    ประชุมคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556
    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2556
    กิจกรรมสำนักวิทยบริการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
    กิจกรรม วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลฯ(หลังเดิม)
    ม.อุบลฯ จัด "งานวันพยาบาลแห่งชาติ" และลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ เสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ จัด "งานวันพยาบาลแห่งชาติ" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ชั้น ๒ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการปรับปรุงหอพักราชาวดี 2 (หอพักสวัสดิการ หญิง)
    ค่าย ม.อุบลฯวิชาการ ค่ายสานฝันนักเรียน ม.ปลาย สู่รั้วอุดมศึกษา
    พิธีมอบทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
    วุฒิสภามอบใบประกาศเกียรติคุณนักวิจัย ม.อุบลฯ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ นำผลงานผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์โกอินเตอร์
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบลโดยรอบมหาวิทยาลัย และสมาคมสื่อมวลชนอุบลฯ ลงนามส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบ ม.อุบลฯ”
    ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2556
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับบ สกอ.และสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๗ แห่ง ทางด้านภาษาอาเซียนในงาน “การศึกษาไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Thai Education for ASEAN
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ได้รับตำแหน่ง ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
    คณะวิทยาศาสตร์ มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสบความสำเร็จในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย ๑ ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    สำนักงานเลขานุการ ประชุม วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน ทุนเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราช
    โฉมหน้าสาวงาม 20 คนสุดท้าย Thai Supermodel Contest 2013 “น้องโบว์” นศ.ม.อุบลฯ ผ่านเข้ารอบคนแรก
    ศิลปะประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ 1 ใน 8 มหาลัยชั้นนำ โชว์ไอเดีย ใส่ลวดลายลง “ผ้าทออีสาน”
    งานเกษตรอีสานใต้:เกษตรไทยสู่อาเซียน งานใหญ่แห่งปี 2556 สมกับการรอคอย
    ม.อุบลฯ พร้อมแล้ว..งานเกษตรอีสานใต้ “เกษตรไทยสู่อาเซียน” 1-10 พ.ย.นี้ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
    การประชุมงานสวัสดิการนักศึกษาประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๑๑
    ประชุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำประตู 1-2-3
    ม.อุบลฯ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ม.อุบลฯ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย “การสร้างความดีและเป็นคนดีได้ในสังคม”โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
    การประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 12
    ม.อุบลฯ ถ่ายทอด “สายน้ำโขง ความงามแห่งวิถี” ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย
    ม.อุบลฯเฮ..น้องโบว์ สุพัตรา ผ่านฉลุย..เข้ารอบคนแรก ขึ้นแท่น 20 คนสุดท้าย Thai Supermodel Contest 2013
    ฝ่ายเทคโนฯ ประชุม วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
    ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคมและคณะ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมการบริหารจัดการสถานีไร่ฝึกทดลองฯ
    สำนักงบประมาณลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการ ม.อุบลฯ ประกอบการสนับสนุนงบประมาณ
    การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
    นักศึกษา ม.อุบลฯ ปลื้ม สัมภาษณ์ทูตคริสตี้ แอนน์ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยือน ม.อุบลฯ
    คณะกรรมการสารสนเทศ ประชุม ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
    คณะกรรมการสารสนเทศ ประชุม ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    สำนักงานเลขานุการ ประชุม ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
    โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจ.อุบลฯจัดโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้๑
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดงาน“วันมหิดล” รำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ประจำปี ๒๕๕๖
    วท. จับมือ ม.อุบลฯ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พบภาคีโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พบภาคีโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) โดยกรรมการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ร่วมกับ ม.อุบลฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสวนาเพื่อการวิจัยทางการเกษตร”
    อธิการบดี-คณะผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อ.พรรณลัดดา ทรัพยานนท์
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “๖๐ ปี ครูในดวงใจ มุทิตาอาจาริยาปราณีต งามเสน่ห์” ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต งามเสน่ห์ อย่างสมเกียรติ
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีส่ง – รับมอบตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์”
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายวราวุฒิ คำพานุช ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ที่เข้ารับรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖"
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ และสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “เห็ดกับการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล
    นศ.ม.อุบลฯ ขอบคุณ สนง.ขนส่งจังหวัดอุบลฯบริการทำใบอนุญาตขับขี่นอกสถานที่
    ศิลปะประยุกต์ ม.อุบลฯ ประยุกต์วัสดุเหลือใช้สร้างที่พักชั่วคราวผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ม.อุบลฯ ร่วมไว้อาลัยในการจากไปของ อ.พรรณลัดดา ทรัพยานนท์ (อาจารย์สาม) คณะวิทยาศาสตร์
    นศ.การตลาด ม.อุบลฯเจ๋ง เชิญคุณตัน อิชิตัน บินตรงแนะนำ “การตลาดไม่ตัน แซ่บๆ มันส์ๆ กับตัน อิชิตัน”
    อธิการบดี ม.อุบลฯ ร่วมยินดี ผบ.มทบ.๒๒ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
    สำนักงานประชุมสรุป แผน ข้อตกลง TOR 25 ก ย 56
    กิจกรรมสำนักวิทยบริการสัมพันธ์ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
    ประชุมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ สวย เก่ง มีสไตล์ ตัวแทนภาคอีสาน 3 ใน 10 คน ประกวด Thai Supermodel Contest 2013
    ม.อุบลฯ ร่วมรายการ “มองรอบทิศ” ประชาสัมพันธ์ “วันมหิดล งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแดอาจารย์ใหญ่ และพิธีรับมอบโครงกระดูก รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ม.อุบลฯ
    การตรวจเยี่มนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
    ม.อุบลฯ ก้าวสู่อาเซียน อธิการบดี นำผู้บริหารร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ม.เมียนเจย และม.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา
    ภาพบบรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2556
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๖” ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
    ประมวลภาพชุดที่ ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๖” ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
    ประมวลภาพชุดที่ ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๖” ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
    ประมวลภาพชุดที่ ๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๖” ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    ประมวลภาพชุดที่ ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    ประมวลภาพชุดที่ ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    ประมวลภาพชุดที่ ๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    ประมวลภาพชุดที่ ๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    UBU student selected as regional representative in speech contest
    UBU Kran-Krao All Star team is first runner-up at Yamo Robocon 2013
    Osotspa Road to University 2013
    ร้อยรักดวงใจ...สายใยผูกพัน มุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2556
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2556
    สโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการ “ก้าวสู่ ๑๐ ปี รัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๒” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารเทพรัตนสิริปภา ม.อุบลฯ
    โครงการอบรมสัมมนา"การประหยัดพลังงาน" วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    สำนักงานเลขานุการ ประชุมวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    คณะกรรมการความเสี่ยงประชุม วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ม.อุบลฯ
    ฝ่ายหอสมุดประชุม วันพุธที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ครั้งแรก ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แห่งประเทศไทย
    คณะกรรมการประกันคุณภาพ ประชุม วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    กรรมการส่งเสริมฯ ม.อุบลฯสนับสนุนแผนการอนุรักษ์และพัฒนา “ร่องก่อ” ให้เป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ฝ่ายเทคโนฯ ประชุม วันจันทร์ที่ ๑๖ กัยยายน ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ จับมือ Thai Nguyen University ประเทศเวียดนาม แลกเปลี่ยนนักศึกษาเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง