EN  
 UBU - Search  
ข้อมูลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ
ข้อมูลต่างสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
ข้อมูลต่างๆสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย
ระบบ E-Service
   
สภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สภาอาจารย์
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ
กองกลาง
กองแผนงาน
กองคลัง
กองบริการการศึกษา
กองการเจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพ ฯ
งานส่งเสริมการวิจัย ฯ
งานกิจการนักศึกษา
กองบริหารกายภาพฯ
งานวิเทศสัมพันธ์
กองกฏหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ
วิทยาลัยแพทยฯ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาเขตมุกดาหาร
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
สำนักวิทยบริการ
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
สถานปฏิบัติการโรงแรม ฯ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์การจัดการความรู้ฯ
หน่วยงานอื่น
 
แบนเนอร์ต่างๆ
Previous
UBU RADIO
Next
    ระบุชื่อกิจกรรม   จากหน่วยงาน
    ม.อุบลฯ หนุนนโยบายรัฐ เปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น 2 ลดช่องว่างระหว่างวัยนำท่องโลกอินเตอร์เน็ต
    ชื่นชม“นกยูง ชนิตา” ศิษย์เก่า ม.อุบลฯคว้ามิสแกรนด์อุบลราชธานี 2016 คนแรกของประเทศ
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ ลงพื้นที่สร้างสัมพันธภาพผู้สูงอายุ ฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาล
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำเสนองานด้วย Information graphic และการใช้ Online tools”
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ 8 โมงเช้า ข่าว NBT เผยแพร่ “ม.อุบลฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ Vanda Institute of Accounting Cambodia
    ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติดนตรีภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 “อาเซียนในดนตรีไทย-ดนตรีไทยในอาเซียน”
    นศ.ม.อุบลฯ พร้อมใจทำความสะอาด“บ้าน ม.อุบลฯ” หลังพายุฤดูร้อน
    นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
    แกะกล่องนายกป้ายแดง ม.อุบลฯ “ชัยยัณ ยอดจักร์” นิติ ปี 3 ขึ้นแท่นนั่งนายกสโมสร นศ. ปี 59
    ม.อุบลฯ ร่วมงานเนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ครบรอบปีที่ ๖๖
    อาจารย์ ม.อุบลฯ นำเสนอข้อมูล ประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชน เสริมภาพลักษณ์ประเทศต่อประชาคมโลก
    “อายด์ อัฉราพร” นศ.รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ นศ.กิจกรรมธรรมดาๆ ที่ไม่ธรรมดา
    กิจกรรม Research Cafeครั้งที่ 3 “เตรียมข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน”
    จัดการจราจรและรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดและเข็มที่ระลึก
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตของเหล่ากาชาด ที่ ม.อุบลฯ
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ คว้ารางวัลเวทีการประชุมวิชาการ ระดับ นานาชาติ
    บุคลากร ม.อุบลฯคว้ารางวัล ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน
    Mekong on Films 2016 เทศกาลภาพยนตร์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2016 ณ ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
    โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสำนักงานพัฒนานักศึกษา 5 ปี (2560-2564)
    นศ.ม.อุบลฯ อนุรักษ์รากเหง้าวัฒนธรรมไทย สวมใส่ผ้าถุงโสร่ง แต่งกายแบบไทย แต่งให้งามก็เท่ห์ได้
    ม.อุบลฯ จัดโครงการ หอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี 2559
    ม.อุบลฯ จัดโครงการ UBU Active Learning 21 เตรียมพร้อมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารกายภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 12-25 พฤษภาคม 2559
    คึกคัก เลือกตั้งองค์การ นศ.ม.อุบลฯ 2พรรคแกนนำประกาศเจตนารมณ์ต้นแบบประชาธิปไตย
    โค้งสุดท้ายเลือกตั้งองค์การ นศ.ม.อุบลฯ จัดเวทีดีเบต 2 พรรค นำเสนอนโยบายสุดเจ๋ง..
    กกต.จ.อุบลฯ จับมือ ชมรมคอรัป "ฉัน" ไม่ขอรับ ย้ำ!! เลือกตั้ง องค์การ นศ.ม.อุบลฯ โปร่งใส เน้น ประชาธิปไตย
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯต้อนรับศาตราจารย์อาคันตุกะชื่อดังจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย เตรียมพร้อมสู่อาเซียน
    ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดบ้านจัดแข่งขันทักษะความรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร
    สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559
    โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558
    ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชน บูรณาการเรียนการสอน ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในครอบครัว โครงการบำรุงจิต ใกล้ชิดใจ
    ม.อุบลฯ อบรมการผลิตสื่อเสียงพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21
    ภาพกิจกรรมการอบรมเครื่อง microencapsulator
    เรียนรู้อาเซียน !!! นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายประเทศเพื่อนบ้าน ณ สปป.ลาว
    ม.อุบลฯ จับมือ กระทรวงพลังงาน ร่วมอนุรักษ์พลังงาน จัดอบรมทั่วไทย
    ดร.ทัช ลูกหม้อ ม.อุบลฯ จากลูกชาวนาสู่ หน.ภาควิชา พักยกงานสอนส่งความสุขผ่านเสียงเพลง“ฮักเด้อ”
    นศ.ม.อุบลฯคว้า 1.6แสน รองชนะเลิศระดับประเทศ โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน"
    2 อาสาสมัคร 2 ผู้เชี่ยวชาญ ม.อุบลฯ ตัวแทนประเทศไทย เข้าเฝ้าฯกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP
    การประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
    ม.อุบลฯ จัดบรรยายพิเศษ “ทิศทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่” เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เชิดชูเกียรติ 2 อาจารย์ ม.อุบลฯ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2558”
    ภาคภูมิใจ ม.อุบลฯ “รัชชนนท์ แกะมา” 1 ใน10 ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ตะลุยอาเซียน ในวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรมบูรณาการกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ณ สปป.ลาว
    เบื้องหลังความสำเร็จ กับ กิจกรรมจิตอาสา ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ม.อุบลฯ อบรม STEM Education บูรณาการความรู้ใน 4 ศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานกฎหมายและนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สอบวัดความรู้มาตรฐาน IT จากประเทศเกาหลี รับทุนการศึกษาดูงานประเทศเกาหลี 1 สัปดาห์
    สโมสร นศ. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 จำปาเกมส์
    จัดการจราจร ชี้แจงนโยบายสร้างความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ
    ม.อุบลฯ ร่วมไว้อาลัย ดร.สิริวงษ์ หงส์สวรรค์ ป.เอก ภาษาเวียดนาม คนแรกของประเทศ ล่ามภาษาแก่รัฐบาลไทย
    พระตะวัน ตปคุโณ บัณฑิตนิติ ม.อุบลฯ มุ่งสู่ความสำเร็จทางธรรม เรียนรู้บูรณาการชีวิตสู่ศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ
    ม.อุบลฯ ร่วมยินดี “น้องเมย์” นักแบดมินตันสาวขวัญใจชาวไทย สร้างประวัติศาสตร์ แบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 1 ของโลก
    ม.อุบลฯ MOU ร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นและชุมชน
    ชื่นมื่นสนุกสนานร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ยกเสาเอกสร้างธรรมศาลา “พระบูชายิ่ง มิ่งมงคลคณะวิทยาศาสตร์” และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ภาพกิจกรรม Research café ครั้งที่ 2 “การสร้างทีมวิจัยจะเริ่มจากตรงไหนดี”
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
    งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3 /2559
    ศิษย์เก่าและนักศึกษา กยศ./กรอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558
    ยอดเยี่ยม การท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม HOS FAIR ครั้งที่ 4
    โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2558
    ม.อุบลฯ เดินหน้าโชว์นวัตกรรมเด่นเสริมนโยบายรัฐ 1 ตำบล 1SME เกษตร
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
    UBU JOB FAIR 2016
    สุดยอด ม.อุบลฯคว้ารางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลประเพณีสี่เส้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมโครงการ บำรุงจิต ใกล้ชิดใจ ครั้งที่4 และโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
    ม.อุบลฯบุกทำเนียบ โชว์ผลงานเจ๋ง..กวยจั๊บสำเร็จรูปและนวัตกรรม“บิ๊กตู่”นายกรัฐมนตรี ปลื้ม!!
    “ยุสนีตาร์ ตาเละ” บัณฑิตพยาบาล ม.อุบลฯ ลงพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จว.ชายแดนภาคใต้ พร้อมพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด
    ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๙
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ มอบใบประกอบวิชาชีพ เชิดชูเกียรติบัณฑิตแพทย์และมอบเสื้อกาวน์ นศ.พ.ชั้นคลินิก
    ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาทุนต่อเนื่องและสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2559
    สรศักดิ์ ประวิทย์สิทธิกุล สุดยอดบัณฑิต 4 ภาษา ม.อุบลฯ เรียนรู้ด้วยตนเอง
    พิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558
    ม.อุบลฯ เชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน
    ม.อุบลฯ ร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม
    ประมวลภาพถ่ายฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
    สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย จัดประชาสัมพันธ์และแนะแนวการสมัครรับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย
    นศ.ม.อุบลฯ เจ๋ง โชว์ผลงานเด่นเวทีระดับชาติ หมอนขิดจากยางพารา ชิงถ้วยพระราชทาน รางวัล8.5 แสน
    “การอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
    ม.อุบลฯสอนรูปแบบบทบาทสมมุติ (Role-Play Method) ในวิชาการพูดสำหรับวิทยุโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์
    เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา นศ. ม.อุบลฯ 1.5 แสน
    ทางเลือกเพื่อนักศึกษาและประชาชน UBU JOB FAIR 2016
    อุทยานวิทยฯ ม.อุบลฯ (UBU S.Park)เดินหน้าส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม SMEs ไทย
    ม.อุบลฯ แสดงความยินดีกับผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้รับรางวัลรัตโนบล ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เตรียมความปลอดภัยและจราจร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2557
    ตรวจสอบภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 4 เมษายน 2559
    บัณฑิตน้ำตาซึม นศ.ม.อุบลฯ พร้อมใจเชิดชูเกียรติพี่บัณฑิต มอบโล่ ร้องเพลงสถาบัน ยิ่งใหญ่พิธีบูม
    เบื้องหลังความสำเร็จปริญญาบัตร ม.อุบลฯ ตกแต่งแท่นที่ประทับ พื้นที่เขตพิธี เน้นปีนักษัตรไทย
    ภาพบรรยากาศ การซ้อมจริง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    บัณฑิต ม.อุบลฯ ปลื้มปีติ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมน้อมรับพระราโชวาทและปฏิญาณตนเป็นบัณฑิตที่ดีของชาติ
    ม.อุบลฯ นำผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2558
    ถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 www.ubu.ac.th
    ภาพบรรยากาศ การซ้อมย่อยแต่ละคณะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการครั้งที่ 2/2559
    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
    นศ.ม.อุบลฯ พร้อมใจจิตอาสา “ออมความดี”สร้างสามัคคี รับขวัญพี่บัณฑิต
    กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2559
    8 บัณฑิตเกียรตินิยม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เรียนดี กิจกรรมเด่น แบบอย่างที่สร้างสรรค์
    “นันทิยา ศรีหะนันท์” บัณฑิตเกียรตินิยม พยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ นำความสำเร็จกราบร่าง "แม่"
    โชว์ บรรเจิด นศ.นิเทศ ม.อุบลฯ ในงานบรรเจิด 6 1960S
    สารแสดงความยินดี บัณฑิตรุ่นที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    พิธีมอบเข็มสถาบันแก่บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    สารแสดงความยินดี บัณฑิตรุ่นที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากนายกสภามหาวิทยาลัย
    สหกรณ์ ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด และ รางวัลการส่งเสริมธรรมาภิบาล
    นศ.นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ เฮ..จบหลักสูตร 3 ปีครึ่ง เกือบครึ่งห้อง
    ศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยโคชิ (Kochi University) ประเทศญี่ปุ่น
    ม.อุบลฯ ประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.15 น. ณ อาคา
    ตรวจความเรียบร้อย ให้กำลังใจก่อนปฏิบัติหน้าที่
    เปิดศูนย์ miniTCDC ที่ ม.อุบลฯ กระตุ้นไอเดียสร้างสรรค์สู่ภูมิภาค
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 "กันเกรา ช่อที่ 24"
    ตรวจสอบภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 7-17 มีนาคม 2559
    วช.จับมือ 2 สถาบัน ม.อุบลฯ-มรภ.อุบลฯ จัดงาน“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค”
    สหกรณ์ ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด และ รางวัลการส่งเสริมธรรมาภิบาล ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
    ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด
    คณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2559 และร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม 2016 (UBU Research and Innovation Expo: UBU Rise 2016)
    ม.อุบลฯ ร่วมงาน วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
    คึกคักสโมสร นศ.จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์รวมใจ ม.อุบลฯเกมส์ ประจำปี 2558
    ตรวจแถวก่อนปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    จุดก่อนวอดวาย
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดประชุมสรุปการดำเนินงาน สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
    กิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 1“เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัย (รุ่นใหม่)”
    ตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559
    ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรม เครื่องดำนาแบบมือถือ เพิ่มผลผลิต รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
    มหากรรมแสดงสินค้านวัตกรรม 2016 UBU Research & Innovations Expo 2016 : RISE2016
    “เปิดโลกการเรียนรู้เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน” กับหลักสูตรภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
    เปิดใจ เป้ ฤทธิเดช นศ.เภสัชฯ ม.อุบลฯ จิตอาสาเดินเท้าเก็บขยะเส้นทางขึ้นเขาใหญ่ จิตใจดี เรียนเก่ง 3.45
    กิจกรรม การประชุม “ระดมความคิดเห็นสู่การวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี”
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการและกิจกรรม “สานสายใยน้องพี่ Comsci IT & MATH”
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 /2559
    “ปาล์มมี่” นันทริยา นศ.ม.อุบลฯ นางเอกแกะกล่องป้ายแดง ภ.“อ้อมกอดเขมราฐ” 1 พ.ค.นี้ทั่วประเทศ
    ชาวเน็ตแห่ชื่นชม เป้ ฤทธิเดช นศ.ม.อุบลฯ ทำความดีเก็บขยะระหว่างทางเดินเท้าขึ้นเขาใหญ่
    ม.อุบลฯลงพื้นที่บริการแนะแนวการศึกษาต่อ แก่โรงเรียนมัธยมฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ.อุดรฯ-จ.บึงกาฬ
    อธิการบดี ม.อุบลฯ ชื่นชม นศ.วิศวะฯ คว้าแชมป์ 2 สมัย ชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ แข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559
    โครงการปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา
    โครงการปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์1
    วช.จับมือ ม.อุบลฯ และ มรภ.อุบลฯ จัดงานมหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 59 วันที่ 3-5 มี.ค.ศกนี้
    อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559
    ม.อุบลฯ เชิญชมละครเวที "บันทึกรักหอตะวันตก" หรือ“ซีเซียงจี้” หนึ่งในวรรณกรรมเลื่องชื่อของจีน 23 ก.พ.นี้
    วิศวะฯ ม.อุบลฯ คว้าแชมป์ 2 สมัย เวทีระดับชาติ ชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ แข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 10
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก ภาคการศึกษาปลายประจำปีการศึกษา 2558
    ประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
    ภาคภูมิใจบัณฑิต ม.อุบลฯ การท่องเที่ยวรุ่นแรก เจ้าของนวนิยายดีสู่ละครดัง ‘เสน่หาสัญญาแค้น’ และ ‘หงส์’
    การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุม
    ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 /2559
    ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2559
    พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐอิลลินิยส์ สหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2559
    ม.อุบลฯจับมือ มอ.วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี จัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วยด้วยคุณภาพดีแก่เกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติราคายางตกต่ำ
    นศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯคว้ารางวัลพระราชทานรางวัลเรียนดี อันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี พร้อมจบ ป.ตรี2ใบ วัย20 ปี
    การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559
    บรรยายกาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559
    การประกวดร้องเพลงสานฝันดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กุมภาพันธ์ 2559
    การประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2016 ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2559
    นศ.สา’สุข ม.อุบลฯ เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันโครงการและนิทรรศการวิชาการ
    ประกาศรายชื่อวงดนตรี-นักร้อง ที่ผ่านเข้ารอบเข้าสู่การประกวดเวที AG MUSIC AWARD 2016 ที่งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ
    พิธีเปิด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 กุมพาพันธ์ 2558
    เปิดแล้ว...งานเกษตรอีสานใต้ “ตามรอบเกษตราพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 5 - 14 ก.พ. 59 ณ ม.อุบลฯ
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ “มอบหมวกและดวงประทีป” นักศึกษาพยาบาลปี 2
    ตรวจสอบภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 3-15 กุมภาพันธ์ 2559
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ เลขานุการเอกสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
    ม.อุบลฯ จัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้’59 "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" 5-14 ก.พ.59
    ติดตั้งสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกและอุปกรณ์กระจายสัญญาญอินเตอร์เน็ต เพื่อให้บริการในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2559”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” 2559
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564)” ในระหว่างวันที่ 1-3 ธ.ค. 58
    การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย
    ปิดฉากอย่างสมบูรณ์ กีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ม.อุบลฯ ส่งต่อ มทส.เจ้าภาพปี’60
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ทัศนศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน ณ จังหวัดขอนแก่น
    ม.อุบลฯ เปิดตัวโครงการ “More Ubon Bike” ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 15 กิโลเมตร ใน ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลฯ โชว์เทคโนโลยี 3 มิติ งาน “วันเด็กแห่งชาติ”
    ศูนย์รักษาความปลอดภัย กับ กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
    โครงการโรงทานจิตอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๙
    ม.อุบลฯ เจ้าภาพ “กันเกราเกมส์” ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “สุรนารีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร
    ประมวลภาพ พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
    กำหนดการ พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" พร้อมประมวลภาพพิธีเปิด
    ม.อุบลฯ เจ้าภาพยิ่งใหญ่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญญาชน “กันเกราเกมส์”
    ประมวลภาพ อธิการบดี ม.อุบลฯ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล พร้อมพบปะคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬา"กันเกราเกมส์"
    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกให้แด่ผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบรั้วมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในจังหวัด
    ม.อุบลฯลุ้น 3 ทอง ร่วมเชียร์กำปั้นทีมเจ้าภาพ ทะลุตัด 3 รุ่น มวยไทย-สากลสมัครเล่น
    ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 สำนักและคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่แด่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
    พิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ “กันเกราเกมส์ สร้างสามัคคี ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และสิ่งเสพติด”
    อธิการบดี ม.อุบลฯ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล พร้อมพบปะคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬา"กันเกราเกมส์"
    ม.อุบลฯจับมือ สสจ. ผนึกกำลังเตรียมรับ “กันเกราเกมส์”คุมเข้ม อาหาร ที่พัก สิ่งแวดล้อม ต้องปลอดภัยได้มาตรฐาน
    ม.อุบลฯ บวงสรวงพระพรหม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และสามัคคี “กันเกราเกมส์”
    CAT เสริมระบบไอทีเพิ่มความสุข กันเกราเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 ที่ ม.อุบลฯ
    นักศึกษา ม.อุบลฯ เป็นหนึ่งในตัวแทนนักศึกษาไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนหรือ JENESYS 2015 Thailand : 1st Batch
    ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2559
    นางสาวคชาภร ภวะวิจารณ์ นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาเวียดนาม คว้ารางวัลชมเชย Student ASEAN Singing Contest
    สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ณ กองแผนงาน ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59
    “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Big Cleaning Day Food Safety Day”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีส่งเสด็จพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2558
    นศ.ศิลปศาสตร์ เข้ารอบ Online Audition จากโครงการ “Spring NewGen Reporter”
    “กัญจนา รัตนพงษ์” นศ.ม.อุบลฯ เดินหน้าชมรมต้านโกง สร้างจิตสำนึก ขยายเครือข่าย ต่อต้านคอร์รัปชั่น
    ม.อุบลฯ เปิดรับ นศ.โควตา แพทย์ฯ เภสัชฯ สาธาฯ รับตรงทั่วไป/ตามพื้นที่ ปี’59
    ม.อุบลฯร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
    ประธาน ก.ก.ม.ท. มั่นใจ 100% ม.อุบลฯ พร้อมแล้วเจ้าภาพกีฬาปัญญาชน “กันเกราเกมส์”
    โค้งสุดท้าย ก.ก.ม.ท.ตรวจสนาม ม.อุบลฯ พร้อมลุยเปิดศึกกีฬาปัญญาชน “กันเกราเกมส์” ต้นมกรา’59
    ม.อุบลฯ จัดแถลงข่าว“กันเกราเกมส์” ย้ำพร้อมจัดเต็มที่เจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยฯ 9-18 มกรา’ 59
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร พ่อหลวง 5ธันวามหาราช
    ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตร “วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช” เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
    เชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกของระบบโทรศัพท์ ที่อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตรวจสอบภายใน กองคลัง (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2559
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2558
    ประชุมสัมมนาเรื่องการนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ไปใช้:ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 2
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสาน วัฒนธรรม งามล้ำประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
    นศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯ สร้างชื่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ แข่งขันสะพานเหล็ก ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558
    นศ.วิทยาศาสตร์การยาง ม. อุบลฯ ผ่านเข้าสู่รอบ 20 ทีมสุดท้าย การแข่งขันโครงงาน“กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน” ปี10
    เปิดประสบการณ์ต่างแดน ว่าที่บัณฑิต ม.อุบลฯ พัชรินทร์ บุปผาสัมผัสผู้นำระดับโลก บารัค โอบาม่า
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม วันอาเซียน 2558
    ร่วมสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558ที่ ม.อุบลฯ25 พ.ย.นี้
    นศ.ม.อุบลฯ ส่งมอบผลงานเด่นระดับชาติ สระเคลือบน้ำยางธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้และกักเก็บน้ำด้านการเกษตรสำหรับชุมชน
    ประชุมชุดสืบเพื่อป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ตามใบสั่ง
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณี "ตักบาตรข้าวเหนียวนึ่งพระกัมมัฏฐาน ๑๐๙ รูป"
    ม.อุบลฯ ร่วมงานใต้ร่มพระบารมีฯ หกหมื่นคนรำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี เสด็จเยี่ยมทุกข์สุขราษฎรชาวอุบลฯ ๒๔๙๘
    โครงการ "อ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ...ทำไงดี"
    นศ. ม.อุบลฯ 3,000 คน พร้อมใจเดินเท้า 14 กม.สืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา
    ม.อุบลฯ จัดค่ายสร้างสรรค์ เรียนรู้เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ กับชาวบรู ณ อำเภอโขงเจียม
    สืบสานงานบุญ ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิด งานทอดมหาบุญจุลกฐิน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ำ ศีล ๕”
    ค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 3ตอนเปิดประสบการณ์ชีวิตกับการรู้จักนักวิทย์การยาง
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวัรนที่ 18-30 พฤศจิกายน 2558
    นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล การแข่งขันสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก (change the world speech contest)
    ตรวจสอบภายใน กองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมใจน้อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๕๘
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คว้ารางวัลชนะเลิศโต้วาทีภาษาจีนและรางวัลผู้โต้วาทียอดเยี่ยม
    ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
    ซ้อมใหญ่ บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ เตรียมพร้อม รำใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลฯ
    ขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง "สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี ลอยกระทง ม.อุบลฯ " ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานสันทนาการ 70 ไร่ มหาวิทยาลัยอุบ
    ประชุมปรึกษาหารือเรื่องทิศทางความร่วมมือในการผลิตแพทย์ ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
    ม.อุบลฯ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราชา 2558” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
    นศ.คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารเ ตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ อาคารสัมมนาสวนสัตว์อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯร่วมต้อนรับ สกอ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลฯ
    ตัวแทนบุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ๑,๐๐๐ คน เตรียมพร้อม รำใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมโครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา นำนศ.ใหม่เดินเท้า 14กม. วันที่14พ.ย.นี้
    หารือการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ Far East University, South Korea
    สืบสานประเพณี ม.อุบลฯ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีพระปทุมวรราชสิริยวงศ์(ท้าวคำผง) เจ้าเมืองคนแรก จ.อุบลราชธานี
    โครงการก่อสร้าง เปลี่ยนหน้าต่างบานเกร็ดหอพัก 4 หลัง ใหม่
    ร่วมยินดี มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ“ดุสิต สิงห์คีรี” นั่ง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลฯ
    ค่ายภาษาอังกฤษเชิงกฎหมายสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร นศ. ป.โท.-เอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
    บ.เกียรติสุนนท์ กรู๊ป มอบ 1 ล้าน สนับสนุน “กันเกราเกมส์”
    ม.อุบลฯประชุมเตรียมพร้อม งานใหญ่เจ้าภาพกีฬาปัญญาชน ปี 59“กันเกราเกมส์”
    ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา ม.อุบลฯ มอบ 3 แสน สนับสนุน “กันเกราเกมส์”
    เชิดชูเกียรติคันชั่งม.อุบลฯ ประดับเครื่องหมายสัญลักษณ์ นิติศาสตร์ ครั้งแรก ม.อุบลฯ
    ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
    การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
    ตรวจสอบภายใน สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2558
    ตรวจสอบภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2558
    ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา เยือน ม.อุบลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต้านคอร์รัปชั่น
    การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในหอพักและบริเวณหอพัก วันที่ 30 ตุลาคม 2558
    นศ.ศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ “ออนซอนทีม” เข้ารอบสุดท้ายรายการชนช้างกราฟิก รายการกราฟิกดีไซน์โชว์ครั้งแรกของประเทศไทย
    ม.อุบลฯ เปิดรับนักศึกษาโควตารับตรงตามพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 จำนวนกว่า 2,800 คน
    อธิการบดี ม.อุบลฯชื่นชม นศ.ชมรมดนตรีไทย สร้างชื่อเสียง วธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติ ประเภทองค์กร
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณีออกพรรษา อุบลราชธานี ๒๕๕๘
    หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญบรรยาย “Sustainable Agriculture” และรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 30,000.- บาท
    รองเลขาธิการUNDP เยี่ยมชมร้านกาแฟต้านคอร์รัปชัน นศ.ม.อุบลฯ เผยนำแนวคิดนี้ไปดำเนินการในหลายประเทศทั่วโลก
    นายกสภามหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และพาเยี่ยมชมร้านกาแฟต้านคอร์รัปชัน นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรม หัวข้อ "การให้บริการสู้ความเป็นเลิศขององค์กร"
    ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า)
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สกว. จัดประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า 13 งานวิจัย ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตนศิริปภา ม.อุบลฯ
    นศ.แพทย์ฯ ม.อุบลฯพร้อมใจใส่ใจสุขภาพ เดิน-วิ่งทุกเช้า ฝึกระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตวิญญาณการเป็นแพทย์ที่ดี
    สภาอาจารย์ ม.อุบลฯ เสวนา “การเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และสังคมคาร์บอนต่ำ”
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา
    ม.อุบลฯ จัดสัมมนาเจาะลึกอุตสาหกรรมบริการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
    รู้จักมาสคอต 25 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ (มีคลิป)
    ทีมวอลเลย์บอล ม.อุบลฯ เจ้าภาพซ้อมเข้มหวังคว้าเหรียญกีฬามหาวิทยาลัย“กันเกราเกมส์”
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Muhammadlyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
    ผวจ.อุบลฯ พบปะผู้บริหาร ม.อุบลฯ พร้อมจับมือเจ้าภาพร่วม กีฬาปัญญาชน “กันเกราเกมส์”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายพ่อหลวง อุบลราชธานี อย่างยิ่งใหญ่
    ม.อุบลฯประชุมเตรียมพร้อมเจ้าภาพ “กันเกราเกมส์” มกรา’59
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดงานบุญอุทิศส่วนกุศล รำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่
    นรินทร์ ฉัตรยากูล"นศ.นิเทศ ม.อุบลฯ ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 13 โดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
    นศ.นิติ ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม“ออมความดี” จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
    ชมรมดนตรีไทย ม.อุบลฯ ผลงานเด่นระดับประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่เชิดชูเกียรติ ประเภทองค์กร
    การเยี่ยมผู้รับทุนรัฐบาลไทยและหารือแนวทางการบริหารจัดการผู้รับทุน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เปลี่ยนและติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ Access Point ที่อาคารเรียนรวม 4, 5
    วิศวะ ม.อุบลฯชนะเลิศระดับชาติ คว้าถ้วยพระราชทาน โค่นแชมป์เก่า สร้างสถิติใหม่ แข่งขันคอนกรีตมวลเบา
    ม.อุบลฯ ร่วม “พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 1 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ Yamaguchi University และ บริษัท IWATA Chemical จากประเทศญี่ปุ่น ปฎิวัติอุตสากรรมการผลิตเอทานอลของโลก
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ ผลงานเด่น กวาด 6 รางวัลเยาวชนดีเด่น ปี 2558
    ภาพกิจกรรม การรายงานความก้าวหน้าและเสนอเอกสารเชิงหลักการ ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด”
    นิตยสารลิปส์ (LIPS) สัมภาษณ์คอลัมน์พิเศษ อจ.ม.อุบลฯ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าโบราณ
    นศ.ม.อุบลฯ ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2558
    ภาพกิจกรรม การประชุม “สัมมนาวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร และการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2558"
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนกู้ยืมฯ ครั้งที่ 4/ 2558
    พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2558
    ชมรมคอรัป "ฉัน" ไม่ขอรับ ม.อุบลฯ จับมือ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ชุมชน ขยายเครือข่ายต้านโกงแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้าที่ 2 ของประเทศ แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ระดับอุดมศึกษา
    ม.อุบลฯ จัดงาน วันมหิดล รำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ นศ.แลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม Hue University, College of Foreign Languages ณ คณะศิสปศาสตร์
    “ยอดนักพัฒน์ คือภัทรียา” พิธีเปิดนิทรรศการ เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา วิสัยจร ณ คณะศิลปศาสตร์
    ประชุมเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM
    ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2558
    MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ม.อุบลฯ โดยคณะนิติศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
    ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2)
    ม.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร และการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๘”
    ทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส แก่ นศ.ม.อุบลฯ
    หารือการซักซ้อมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ในม.อุบลฯ
    บรรยากาศ ชื่นมื่น อบอุ่น ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ใต้ร่มกันเกรา มุฑิตาจิตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    อบรมการอนุรักษ์พลังงานสัญจรเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน" ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
    โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นายกสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมกิจการ นศ.เปิดบริการร้านกาแฟคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ
    นศ.การตลาด ม.อุบลฯ คว้าชนะเลิศ ประกวดแผนการตลาด ในงาน Marketing Contest ปี 2
    นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชม ร้านกาแฟคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ และรับฟังการดำเนินกิจกรรมของชมรมคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเสริมทักษะการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    พิธีร่วมลงนาม MOU ระหว่าง ม.อุบลฯ และ TOT
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ IDP จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ TOT ลงนามบันทึกข้อตกลงติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Access Point) จำนวน 293 จุด
    ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point เพื่อให้บริการในงานตลาดนัดหลักสูตร ประจำปี 2558
    เปลี่ยนและติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ Access Point ที่อาคารกิจกรรม และศูนย์กีฬาอเนกประสงค์
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”
    โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 1-2 กันยายน 2558
    ม.อุบลฯ โชว์กวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูป คนแห่รอแถวชิมในงานThailand Research Expo 2015
    ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุก มอบรางวัล นศ.ผลการเรียนยอดเยี่ยม และกิจกรรมโดดเด่น ในพิธีไหว้ครู 2558
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับดีเด่น นวัตกรรมหุ่นแขน ลดต้นทุนจากหมื่นเหลือแค่ร้อย
    นศ.นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหากฎหมาย ขึ้นแท่นตัวแทนภาคสู่เวทีระดับประเทศ
    ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร รับน้องสร้างสรรค์ รับขัวญตุ้มโฮม ช้างน้าว ช่อที่ 7
    ผุดต้นกล้า MEนศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯ ลงแขกดำนา เรียนรู้วิถีชีวิต พร้อมนำผลผลิตเลี้ยงรับพี่บัณฑิต
    "คิดถึงภาษา คิดถึงศิลปศาสตร์"นิทรรศการญี่ปุ่น Japanese cultural day ส่งเสริมการเรียนภาษาตะวันออกในอีสานตอนใต้
    ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง…อธิการบดี ม.อุบลฯ ไม่ผิดหมิ่นประมาทอาจารย์
    Osotspa Road to University 2015 นำทัพติวเตอร์ ติวเข้มนักเรียน ม.๖ ในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ ม.อุบลฯ ปีที่ ๗
    เผยโฉมนักศึกษา ม.อุบลฯ ผลการเรียนยอดเยี่ยม แห่งปี 2557
    ต้อนรับฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ.
    พิธีไหว้ครู ม.อุบลฯ 2558
    พลังคนรุ่นใหม่ นศ.ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร "GEN A PROJECT" พลังอ่าน เปลี่ยนเมือง
    กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรมให้กับนักศึกษา
    ม.อุบลฯ ปลุกกระแสวัยรุ่นต้านโกง จัดมหกรรมเดินวิ่ง “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” 2015 พร้อมเปิดตัวร้านกาแฟคอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ
    นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตพร้อมแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและผลกระทบเหตุจาก เหตุระเบิด ณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์
    นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมระลึกคุณครูบาอาจารย์จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปี 2558
    อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558
    ขอเชิญบุคลากร ร่วมตอบบแบบสำรวจความสุข "HAPPINOMETER"
    คณะเกษตรศาสตร์ ตะลุยสวนสัตว์อุบลราชธานี บูรณาการการเรียนการสอนวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล
    นศ.ม.อุบลฯ แสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรง พร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ระเบิดกลางกรุง
    โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยและซ้อมแผนอพยพ ประจำปี 2558
    คึกคัก..สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดโลกทัศน์ใหม่ ศึกษาเรียนรู้ ร่างอาจารย์ใหญ่
    ม.อุบลฯ ร่วมทุบสถิติโลก กิจกรรม “BIKE FOR MOM” ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
    ม.อุบลฯร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล กต.ตร.คืนความสุขให้แก่ประชาชน
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดงาน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558” ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2558
    คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา มหาราชินี
    ม.อุบลฯ ส่งกำลังใจและมอบเงิน 2.7แสน ค่าประกันฯ แก่ครอบครัว นศ.เสียชีวิตอุบัติเหตุทางจราจร
    ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง !!! อธิการบดี ม.อุบลฯ ไม่ผิด ม.๑๕๗
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
    นศ.ม.อุบลฯ “ชุดาภา มากดี” เรียนดีกิจกรรมเด่น กับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยงาน สปข. 2
    ม.อุบลฯ ปชส. จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558” 17 – 18 สิงหาคม 2558 ทาง NBT จังหวัดอุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่อาเซียน
    ม.อุบลฯ ร่วม “พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีรวมพลังทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    นักศึกษาม.อุบลฯต่อแถวคิวยาว 300 คน บริจาคโลหิตทำความดีถวายแด่แม่ของแผ่นดิน
    รับน้องแนวใหม่ ม.อุบลฯ เน้น..สร้างสรรค์ อบอุ่น และประทับใจ พร้อมตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นักศึกษา
    ทำบุญวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2558
    คนแรก ม.อุบลฯ บัณฑิตนิติศาสตร์ สอบได้ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย เส้นทางสู่ฝันของนักกฎหมาย
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ ๒๕ ปี สถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน”
    พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นายก“แอน สมปรารถนา”นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ นศ.บัณฑิตศึกษา ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ
    ตรวจสอบภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 4-17 สิงหาคม 2558
    งดงาม ยิ่งใหญ่ ม.อุบลฯ สืบสานประเพณี ร่วมขบวนแห่เทียน ๑๑๔ ปีเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
    คณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ศึกษาดูงาน
    พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและกีฬาบุคลากร พ.ศ.2558
    ตรวจสอบการรับคืน-จ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ณ กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม 2558
    แกนนำ นศ.ม.อุบลฯ MOUกำหนดรูปแบบการรับน้องสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    ม.อุบลฯ บายศรีสู่ขวัญ“กันเกรา ช่อที่ 28”รับขวัญน้องใหม่ สู่จังหวัดอุบลราชธานี
    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558 คณะรัฐศาสตร์
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและศิษย์เก่า หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558
    ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558
    “การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL)”
    บรรยากาศวันรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 “กันเกรา ช่อที่ 28”
    ขอแสดงความยินดีกับ นายไชยวุฒิ ไชยานุกุล นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รับโล่รางวัล Nursing Student Award นักศึกษาพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
    อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานเรื่อง "วิธีง่ายๆในการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเองและ 108 วิธีการประหยัดพลังงาน"
    การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
    บรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนกู้ยืมฯ ครั้งที่ 3/ 2558
    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2557
    ลงพื้นที่บริการนักศึกษาด้านสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี 2558
    คณะผู้บริหาร และบุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ อบรมผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมเปิดเทอม เน้นอาหารปลอดภัย รสชาติอร่อย
    25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่สถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
    ประมวลภาพการเปิดเวทีโครงการวิจัยการจัดการน้ำเสีย ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ(ABC) 16 ก.ค. 58
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรม Aquaponic system ให้แก่ Faculty of Agriculture and Rural Development, University of Management and Economics Cambodia
    ประมวลภาพบรรยากาศโครงการอบรมสร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 6 - 10 ก.ค. 58
    ภาพบรรยากาศรายงานความก้าวหน้า ABC ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร
    เตรียมพบกับ "มินิคอนเสิร์ต คอรัปชั่น "กบ" ไม่ขอรับ" โดย กบ ทรงสิทธิ์ 20 ก.ค.นี้ ที่ ม.อุบลฯ
    ตรวจสอบภายใน กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 13-23 กรกฎาคม 2558
    ตรวจสอบภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 13-23 กรกฎาคม 2558
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมประกอบรัฐพิธี เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    ม.อุบลฯ ร่วมประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ เปิดหลักสูตรใหม่ สถาปัตย์ฯ รับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา2558 มุ่งพัฒนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานและลุ่มน้ำโขง
    ทีมข่าว ช่อง 7 สี ลงพื้นที่ ม.อุบลฯ ผลิตสกู๊ปรายการข่าว เพื่อนเกษตร 5 ตอน
    บรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๒๔
    ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีบุญเดือนเจ็ด : ประเพณีบุญซำฮะ
    ม.อุบลฯ ประชุมสัมมนาระดมสมอง กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์นักศึกษา
    นศ.บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้า 3 รางวัล โครงการYoung Corporate Financial Officer 2015
    ม.อุบลฯ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน:ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน”
    การสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
    นักศึกษาพยาบาล ม.อุบลฯ ร่วมโครงการ Internationnal Summer School (INSS) ๒๐๑๕ ณ University of Muhammadlyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
    ตรวจสอบโครงการ AEC ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
    นักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2558” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558 ณ ม.อุบลฯ
    "แผนปฏิบัติการ SAVE หยุดซื้อหยุดขาย สร้างภูมิคุ้มกันสถานศึกษา"
    ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบริษัท สยามซิตี้ประกันภัยจำกัด มอบเงินค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
    นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ม.อุบลฯ เจ๋ง...คว้ารางวัลจาก 5 ค่ายวิชา “การแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557”
    ตรวจสอบภายใน สำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    ม.อุบลฯร่วมกับ สกว. เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาพอน ณ สถานีประมง เมืองดอนโขง แขวงจำปาสัก
    ม.อุบลฯ จัดเวที คืนความรู้ เผยแพร่ผลการวิจัย การพัฒนาการผลิตกะหล่ำปลีให้ได้มาตรฐานที่ดี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    สำนักงานวิทเทศสัมพันธ์ ม.อุบลฯ “อบรมนักวิเทศสัมพันธ์สู่ความเป็นมืออาชีพ ประจำปี 2558”
    อบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1
    meet and greet เหล่ากองทัพดารา เด็กหัวการค้า คึกคักงานตลาดนัดหลักสูตร ที่ ม.อุบลฯ
    การประชุม เตรียมความพร้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพ กันเกราเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43
    นศ.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ๋ง...ผลิตสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย มอบสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
    นศ.วิศวฯ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล TPA robot of the year แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
    ศึกษาดูงานระบบประมวลผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    เยี่ยมบ้านนักศึกษา ประจำปี 2558 (สายอำเภอเดชอุดม)
    เยี่ยมบ้านนักศึกษา ประจำปี 2558 (สายอำเภอตระการพืชผล)
    เยี่ยมบ้านนักศึกษา ประจำปี 2558 (สายอำเภอพิบูลมังสาหาร)
    นศ.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล นำเสนอโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กิจกรรม Boot camp 2014
    จัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย งานแสดงนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 19
    ม.อุบลฯ จัด "งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙"
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ กับ "จิตอาสา"
    สำนักบริหารทรัพย์สินจัดซื้อฟูกที่นอนใหม่ หอพักปรับอากาศชาย/หญิง จำนวน 617 หลัง
    ปรึกษาหารือการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
    โครงการวิจัยร่วม ระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง ไทย - ลาว แน่นแฟ้น งานวิจัยในอนาคตแนวโน้มสดใส
    Big cleaning day โครงการจิตอาสา ส.สะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานอธิการบดี
    โครงการศึกษาดูงานคณะทำงานจัดหาระบบสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย ประจำปี 2558 "เตรียมพร้อมอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ"
    ม.อุบลฯ สร้างแรงจูงใจพัฒนาทักษะนักวิจัย หนุนขอตำแหน่งทางวิชาการ
    ม.อุบลฯ จัดทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาเวียดนาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย
    นศ.ม.อุบลฯ สนองนโยบายรัฐต่อต้านการทุจริตของชาติ เปิดร้านกาแฟต้านโกงแห่งแรก “คอร์รัป ‘ฉัน’ ไม่ขอรับ”
    ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558
    รายการข่าว คอลัมน์หมายเลข 7 ช่อง 7 สี จับประเด็นเด่นเปิดร้านกาแฟคอรัป"ฉัน"ไม่ขอรับ ที่ ม.อุบลฯ
    นิเทศฯ ม.อุบลฯ ได้รับเลือกจาก NBT ให้เป็นผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ พร้อมเผยเคล็ดลับผ่านการทดสอบ
    ประกาศ...กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2558
    ตรวจสอบภายใน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 9-19 มิถุนายน 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “คืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย”
    ม.อุบลฯ ผงาดขึ้นแท่นสู่ความสำเร็จ ในการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”
    ม.อุบลฯ ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ UNDP เปิดร้านกาแฟ คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ ต้านโกงแห่งแรกของโลก
    นศ.ม.อุบลฯ บุกห้างดังอุบลฯโชว์ผลงานสุดเจ๋ง..วิทยานิพนธ์ “อวดดีไซน์ ตอน มันส์มอง”
    ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ให้กับอุปกรณ์ Core Switch
    นศ.ม.อุบลฯ จัดค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
    ม.อุบลฯส่งมอบเงินบริจาค 1.7 แสน สมทบรัฐบาลสู่โครงการ“หัวใจไทย ส่งไปเนปาล”
    ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา อบอุ่น ผูกพัน สู่บัณฑิตคุณภาพ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก 2558”
    ม.อุบลฯ จัดการฝึกอบรม โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์
    วารสารวิชาการ ม.อุบลฯผ่านการรับรองคุณภาพ จัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 พร้อมอยู่ในฐานข้อมูลของTCI
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปขมท. ประจำปี 2558 “ปฏิรูปตนเองในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม กิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ เจ๋ง...คว้ารางวัล 5.3 แสน การประกวดโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน"
    นศ.ม.อุบลฯรับ 1 แสน รางวัลชนะเลิศ โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน
    โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
    โครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2557
    เด็กนิเทศ ม.อุบลฯ ตะลุยรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ และสื่อบริษัทเอกชนชั้นนํา
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    ตรวจสอบภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558
    ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพกิตติมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง และ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ประชุมหารือการทำวิจัยด้านการปลูกกะหล่ำปลี และการเพาะเลี้ยงปลาพอน ร่วมกับ สปป.ลาว
    อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย
    เจ้าหน้าที่
    ขอแสดงความยินดี กับ ชมรมดนตรีไทย ม.อุบลฯได้รับการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณ ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
    กู้ชีพ ม.อุบลฯโดยนักศึกษา เพื่อประชาชน ไม่หวังผลตอบแทน
    นศ.วิศวะ ม.อุบลฯ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ทำบั้งไฟ เสริมรายได้
    โครงการซ้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมงานวันกำลังสำรอง ประจำปี 2558 ณ มณฑลทหารบกที่ 22
    พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘
    โครงการซ้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
    ขอเชิญชมนิทรรศการประชาคมอาเซียน
    นศ.ม.อุบลฯ ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุ ในชุดเครื่องแบบนักศึกษา
    ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2558
    อาจารย์ม.อุบลฯ คว้ารางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม ประจำปี 2558
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ Dr. Dang Van My ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยดานัง วิทยาเขตคอนตูม เวียดนาม และคณะผู้บริหาร
    ตรวจสอบภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 6-18 พฤษภาคม 2558
    ม.อุบลฯร่วมงานราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘
    โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี ม.อุบลฯ
    IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” 22/04/2558
    IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” 23/04/2558
    IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” 22/04/2558
    IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” 23/04/2558
    ม.อุบลฯขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
    นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๒๔ รูป อวยชัยกันเกราช่อที่ ๒๔
    นศ.ม.อุบลฯ เจ๋ง..คว้ารางวัล 5.3 แสน รองชนะเลิศประกวดโครงงาน"กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน"
    30 เมษายน 2558 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยในหอพัก ร่วมด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ อบรม ณ หอพักราชาวดี 2
    สิ้นสุดการรอคอยกับงาน Film Festival Season2 # TV On Stage ชมฟรี 30 เม.ย.นี้
    ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ณ อาคารปฏิบัติการเครื่องมือกลางฯ
    ม.อุบลฯ จัดศึกษาดูงานด้านกระบวนการทำงานและระบบบริหารจัดการด้านวิเทศสัมพันธ์ และ International Office
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
    ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมเดินทาง..บันทึก..ศึกษา ศิลปะงานช่างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเมืองอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (คนไทยหัวใจเดียวกัน) ห้วงที่ 2
    งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ จัด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
    โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (คนไทยหัวใจเดียวกัน)
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43"กันเกราเกมส์"
    นศ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ThaiStar Packaging Awards 2015พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย สู่การประกวดระดับเอเชีย
    เปิดแล้ว...ม.อุบลฯ จัดงาน IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2558 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
    ตรวจสอบ E-Auction กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
    ประชุมหารือและซักซ้อมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
    ตรวจสอบภายใน กองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
    ม.อุบลฯ บูรณาการการเรียนการสอน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว
    โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    โครงการหอพักสัมพันธ์ 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
    อุปทูต ดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เยือน ม.อุบลฯ พร้อมพบปะนักศึกษา
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ และเข้าสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ และเข้าสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ และเข้าสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สนง.พัฒนานักศึกษา เดินทางไปร่วมงานศพ นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประชุมแผนกลยุทธ์สำนักงานพัฒนานักศึกษา
    ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ 2015
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา เดือน มีนาคม2558
    การประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มสำนัก ปีการศึกษา 2556
    ม.อุบลฯ ตุ้มโฮมน้องพี่ ชื่นมื่น สนุกสนานร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
    งานสวัสดิการนักศึกษาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
    ตรวจสอบภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 9 เมษายน 2558
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 9 เมษายน 2558
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์
    ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่สามัคคี ม.อุบลฯ : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๘”
    คณะศิลปศาสตร์ จัดการแสดงละครเวที UBU s The Little Mermaid the Musical
    นศ.ม.อุบลฯ เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา นำผู้นำ นศ.ม.อุบลฯ เข้าร่วมอบรม "ค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มจังหวัดที่ ๑
    ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุมายุ 5 รอบ
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
    นศ.วิทยาศาสตร์การยาง ม.อุบลฯ ผ่านฉลุย 1 ใน 5 โครงงาน สู่รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน การแข่งขัน โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 9
    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลที่ 3 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2015)
    ม.อุบลฯ ร่วมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ม.อุบลฯ จัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)”
    ม.อุบลฯ จัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning)”
    นศ.นิเทศ ม.อุบลฯ โชว์ที่สุดแห่งบรรเจิด ในงานบรรเจิด 5 My…ผู้ชมล้นทะลักโรงละคร
    ม.อุบลฯ จัดงาน “ดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
    เรียนรู้ มุ่งสู่อาเซียน ค่ายภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา ม.อุบลฯและจากภูมิภาคอาเซียน 2nd Language and Culture Camp 2015
    หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ม.อุบลฯ จัดแข่งขันกีฬาลูกช้างน้าวสัมพันธ์ เชื่อมสัมพันธ์ อาจารย์ บุคลากร-นักศึกษา
    ม.อุบลฯ ร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2558
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ร่วมพัฒนาองค์กรเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    นักเรียน-นักศึกษา จ.อุบลฯ รวมใจเป็นหนึ่ง เตรียมพร้อมบรรเลงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมหารือ West Virginia Universityความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยน อาจารย์-นักศึกษา ด้านเภสัชศาสตร์
    การอบรม เรื่อง "การบริหารจัดการโครงการวิจัย" วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม U2 โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี2558 สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ
    ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนต่อเนื่องและสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนกู้ยืมฯ ครั้งที่ 2/ 2558
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนกู้ยืมฯ ครั้งที่ 1/2558
    ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน
    โครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 6
    โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษาและก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน
    บรรยายปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาธารณสุข ปี4
    โครงการ UBU JOB FAIR 2015
    โครงการ UBU JOB FAIR 2015
    ผู้บริหารมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ตรวจเยี่ยมและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2558
    ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ม.อุบลฯ วิจัยชี้ราคาที่ดินอีสานล่างพุ่ง 20-30 เท่า
    ม.อุบลฯ จัดงานดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อลังการแห่งมหาดุริยางค์ไทย
    ศูนย์พี่เลี้ยงม.อุบลฯ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา คัดเลือกผลงานนักเรียนนำเสนอผลงานระดับประเทศ
    ม.อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
    งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมค่ายแกนนำ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี
    พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับสถาบันอุดมศึกษา ภาคอีสานตอนล่าง 8 สถาบัน
    ม.อุบลฯ สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุสู่เยาวชน
    นศ.ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันความรู้ แด่น้องนักเรียน รร.ตชด.
    ม.อุบลฯ ก้าวสู่กลยุทธ์การบริหารงานเชิงรุก มุ่งสู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในกลุ่มประเทศอาเซียน
    ตรวจความเรียบร้อยการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
    คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”
    IT DAY@OCN 2014_12-130257
    สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ฝึกงาน และ work and travel
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะ เทคนิคการทำงานกับชุมชนในงานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2558 ณ หมู่บ้านบัวเทิง และ หมู่บ้านดงบัง
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯคว้ารางวัลการประเมินผลธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ระดับดีมาก
    กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพฯ เดือน มีนาคม 2558
    เชิญชวนร่วมชมละครเพลงภาษาอังกฤษ-บรรยายไทย UBU s The Little Mermaid the Musical
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่นฯ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการวิชาการ โครงการแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ โดย มัคคุเทศก์น้อย
    นักศึกษาสาขา IT และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลฯ เข้ารอบชิงชนะเลิศ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)”
    นักศึกษา ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ทัศนศึกษา ณ เมืองโอซะกะ ประเทศญี่ปุ่น
    ตรวจสอบภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอำเภอวารินชำราบ
    โครงการหอพักน่าอยู่ สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี (หอพักลีลาวดี 1)
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญชวนแต่งกายเสื้อสีม่วง ตราเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
    ม.อุบลฯ จัดงาน Mekong on film 2015 : เทศกาลภาพยนตร์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงชมฟรีสุดยอดภาพยนตร์ 5 เรื่อง 5 สัปดาห์ 5 ประเทศ
    ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการงานมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ สัมมนาวิชาการ ระบบการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุไทยในบริบทอาเซียน
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย H.E.Thierry VITEAU
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัด "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2015"
    ม.อุบลฯ เลือกตั้งคึกคัก นศ.แห่ใช้สิทธิ์ รวมใจ ม.อุบล ครองพื้นที่ สมัยที่ 4 “สิทธินนท์ ศรีพันธ์” นั่งเก้าอี้นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
    ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาบทความทางวิชาการ" ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558
    MOUน้ำ 4 ฝ่าย เข้าสำรวจการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ณ บ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ม.อุบล คว้ารางวัล การแข่งขัน MBS Festival ๒๐๑๕
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
    พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ แรงไม่หยุด..คว้าที่ 1และ2 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯการแข่งขันวิชาการโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 9
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลฯ จัดงาน “วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR ๒๐๑๕)
    แห่งแรกในประเทศ ม.อุบลฯ เปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ นักเรียนรุ่นแรกอายุรวมกว่า 2,000 ปี
    กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2558
    นศ.สา’สุข ม.อุบลฯ เจ๋ง คว้าชนะเลิศ 2 รางวัล ระดับชาติ การประกวดโปสเตอร์ภาพถ่ายรณรงค์ควบคุมบริโภคบุหรี่และสุรา
    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม (สะพานไม้จำลอง) ครั้งที่ ๙
    ม.อุบลฯ คึกคัก นักศึกษาจัดงานจัดกิจกรรมวันดอกเหมยบาน สืบสานตำนานตรุษจีน ๒๕๕๘
    ม.อุบลฯ จัดค่ายปฏิบัติธรรม บูรณาการการเรียนการสอน ปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม แก่นักศึกษา
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมสัมมนา “การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2558” ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    ตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 16-26 กุมภาพันธ์ 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมวันครบรอบ ๕ ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
    วงสังกะลีแบนด์ คว้าแชมป์ AG MUSIC AWARD 2015 ประกวดวงดนตรีสากล งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ
    เวทีรับฟัง:เสียงประชาชน เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 58 ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ มอบกระเช้า ในโอกาสเข้าพบ พ่อเมืองอุบลฯ คนใหม่
    การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    พันธุ์ไม้ กล้วยไม้ ไม้ดอก-ประดับ ร้านหนังสือ สินค้าเบ็ดเตล็ดยามค่ำคืนในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    จัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย งานเกษตรอีสานใต้ 2558
    ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ อวยพรปีใหม่คณะ/สำนัก
    ออกโรงทานเพื่ออาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ประจำปี 2558
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียนเบื้องต้น (อังกฤษ เวียดนาม เขมร) ของหอพักลีลาวดี2
    บรรยากาศ กิจกรรมการบริจาคโลหิต วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ
    โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 2558 ครั้งที่ 1
    ม.อุบลฯ ร่วมงานปีใหม่เวียดนาม (สมาคมเชื้อสายเวียดนามอุบล)
    การแข่งขันการปรุงอาหารเมนูเนื้อแพะ งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันจัดสวนถาด แบบชื้น-แห้ง ระดับประถมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ใช้สีเทียน สีพลาสเทล) งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 9 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ใช้สีโปสเตอร์), 10 กุมภาพันธ์ 2558
    ประกาศรายชื่อวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ AG MUSIC AWARD 2015 ชิงชัย 14 ก.พ.นี้
    การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมุ่งสู่ฝันเกษตรอีสานใต้ 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันกองเส็ง งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล 2558, 8 กุมภาพันธ์ 2558
    โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558
    การประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2015 งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 8 กุมภาพันธ์ 2558
    เปิดแล้ว...งาน “เกษตรอีสานใต้ 2558” ภายใต้แนวคิด “ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้กษัตริย์เกษตร” ระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นักศึกษา ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการ Asian Youth Forum
    ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลล้มละลายกลางคณะนิติศาสตร์
    "ชีวิตคือเกษตร" เริ่มเปิดแสดงแล้วครับ มาดูตัวเป็นๆ เลยที่งานเกษตรอีสานใต้ 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กุมภาพันธ์ 2558
    นิทรรศการทางประมง ปลาทะเล สัตว์น้ำจืดหาดูยาก ที่งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ, 6 กุมภาพันธ์ 2558
    การสัมมนากลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ติดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ณ ห้องเรียน 5202
    ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการสัญญาณ WiFi ในบริเวณพื้นที่จัดงานเกษตรอีสานใต้ 2558
    2 พรรคใหญ่ ม.อุบลฯ จัดเวทีดี-เบต ประกาศเจตนารมณ์เป็นต้นแบบประชาธิปไตย เลือกตั้งสร้างสรรค์ องค์การนักศึกษา ปี’58
    โครงการค่ายยุวชนรัฐศาสตร์สู่เส้นทางประชาธิปไตย รุ่นที่ ๔ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรมการดับไฟป่าประจำปี งบประมาณ 2558
    ยิ่งใหญ่ที่สุด..งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" 6-15 ก.พ.58
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้การต้อนรับ Mr. Mitsugu Saito อัครราชทูต สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
    ม.อุบลฯ ร่วมขบวนแห่ เทศกาลประจำปี บุญพระเวสสันดร อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯร่วมพิธีสดุดีและวางพวงมาลา 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก เชิดชูผู้เสียสละ
    นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมการผลิต สกู๊ปข่าว รายการปฏิบัติการข่าวดี ออกอากาศช่อง NBT
    การสอบคัดเลือกนักเรียน วมว. รอบสอง ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ร่วมงาน ธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำมูน ครั้งที่ ๔ "ปั่นจักรยาน บอกรักแม่น้ำมูน"
    นศ.ม.อุบลฯ-นศ.วิทยาเขตมุกดาหาร รวมใจเป็นหนึ่งร่วมสืบสานประเพณี งานนมัสการพระธาตุพนม
    ม.อุบลฯ ร่วมเทศกาลประจำปีบุญพระเวสสันดร ปิดทองรอยพระพุทธบาท จำลอง วันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
    ตรวจสอบภายใน คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดหน่วย UBRAs ให้บริการงานวิจัย อบรมสัมมนา บริการวิชาการ และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ
    ม.อุบลฯ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
    ปฏิทินกิจกรรม งานเกษตรอิสานใต้ ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไทย กษัตริย์ ๖-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
    ม.อุบลฯ รับธงก.ก.ม.ท.พร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43“กันเกราเกมส์” ปี 59
    การป้องปรามการโจรกรรมทรัพย์สินของนักศึกษา/บุคลากรและความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย ยามวิกาล
    ประชุมใหญ่สามัญฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ กำไรกว่า 17 ล. สมาชิกเฮ รับปันผลเฉลี่ยคืนทั่วหน้า พร้อมรับสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มในกรณีพิเศษ
    ม.อุบล แถลงข่าว เตรียมเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์ “
    ม.อุบลฯจัดค่าย “Rubber Bridge UBU” ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง แก่เยาวชนในพื้นที่ จ.อุบลฯ พร้อมรับการขยายตัวอุตสาหกรรมยางในอนาคต
    กิจกรรมวันเด็ก ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
    เชิญชวน ร่วมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไทย กษัตริย์ ๖-๑๕ กุมภาพันธ์
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับ Unity Technologies Singapore
    ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2558”
    ม.อุบลฯ ปลื้ม..ผลการทดสอบมัคคุเทศก์น้อย นำนักท่องเที่ยวชมป่าต้นน้ำร่องก่อเชิงนิเวศน์
    ร่วมจัดตั้งโรงทานจิตอาสา ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
    โครงการโรงทานจิตอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๘
    ตรวจสอบภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-26 มกราคม 2558
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-26 มกราคม 2558
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ 2558 "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" 6-15ก.พ.58
    ตรวจรับการส่งมอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จำนวน 122 ตัว
    ขอเชิญร่วม โครงการโรงทานจิตอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๘ ที่ ๑๒ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดหนองป่าพง
    ม.อุบลฯ จับมือ โรงพยาบาล – สนง.สาธารณสุข ผลิตผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
    ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวชุดาภา มากดี นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
    บรรยากาศการอบรมในโครงการ Research Express 13 มกราคม 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลฯ นำเทคโนโลยี 3 มิติ โชว์ในงาน“วันเด็กแห่งชาติ”
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคการศึกษาปลาย) ประจำปีการศึกษา 2557
    ม.อุบลฯ เปิดให้บริการห้องพักรับรอง ราคาประหยัดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันเด็ก มณฑลทหารบกที่ ๒๒
    หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสวัสดปีใหม่ 2558 สำนักงานตรวจสอบภายใน
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ”
    เอกสาร power point ประกอบการประชุมชี้แจงทุนวิจัยโครงการ (ABC) โดย ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
    บรรยากาศการประชุมชี้แจงการรับทุนวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC)
    สานสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2558_261257
    ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ พ่อเมืองอุบลฯ และ ผบ.มทบ.๒๒
    งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง-สตริง และวงดนตรีสากล ชิงรางวัลกว่า 50,000 บ.
    Trường Đại học Ubon Ratchathani tổ chức việc cắm trại để chuẩn bị gia nhập cộng đồng ASEAN dành cho học sinh các trường trực thuộc
    Sinh viên Trường Đại học Ubon Ratchathani phát biểu, đạt được giải nhất 100.000 bạt, chiến thắng các mẫu thiết kế đương đại quốc tế
    Sinh viên Khoa Mỹ thuật ứng dụng và Thiết kế, Trường Đại học Ubon Ratchathani đã đạt được 100.000 bạt
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ “มอบรอบทิศ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ “การผลิตแสตมป์และ ส.ค.ส. สามมิติ ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมสัมมนาเรื่องการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
    พิธีบูมพี่บัณฑิต 2556
    กิจกรรมบริจาคน้ำดื่มวัดหนองบัว
    บรรยายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ทำความสะอาดม.อุบลฯ
    กิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และวันชาติไทย
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    สำนักงานส่งเสิรมงานวิจัยฯ ม.อุบลฯ เดินทางมอบกระเช้าในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2558
    ม.อุบลฯ ส่งเสริมอาชีพใหม่แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน ปลูกและซื้อเมล็ดพันธุ์หญ้าจำหน่ายทั่วโลกสร้างรายได้กว่า 100 ล้าน
    ตรวจสอบภายใน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
    นักศึกษาบัณฑิตได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
    ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ จัด “ค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 3”
    กต.มอบอาจารย์ ม.อุบลฯ ทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาเวียดนาม การหารือผู้นำ 2 ประเทศ ไทย-เวียดนาม ในการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ
    กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมรักเหนือรักด้วยศีล ๕
    ม.อุบลฯพร้อมลุยงานใหญ่แห่งปี..เกษตรอีสานใต้ 2558 "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" 6-15 ก.พ.58
    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
    การตรวจสอบและวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิทยาเขตมุกดาหาร
    ม.อุบลฯ ร่วมบริจาค ข้าวไรท์ เบอรี่ ในงานรวมน้ำใจให้กาชาดอุบลราชธานี
    คณะเกษตรศาตร์ ม.อุบลฯติดตามความก้าวหน้าและฝึกอบรมเกษตรกรเมืองเสียมเรียบ
    ประมวลภาพถ่ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการเข้า-ออก มหาวิทยาลัยยามวิกาล
    ม.อุบลฯ ร่วมสนับสนุนและขอเชิญคนไทยรวมพลัง ร่วมผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับใหม่) เพื่อช่วยสกัดเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่
    สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 12-24 ธันวาคม 2557
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
    ร่วมยินดีบัณฑิตเกียรตินิยม คนแรกม.อุบลฯ จบการศึกษาเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.00
    18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 2, 2014
    18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 3, 2014
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ The Best Practice
    ประมวลภาพการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯลงนามความร่วมมือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
    ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
    ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (บัณฑิตศึกษา)
    ถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 2557
    ประมวลภาพกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556 (ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย)
    18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 1, 2014
    ม.อุบลฯร่วมงานราตรีสโมสรเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
    ม.อุบลฯ...เปิดตัวโปรแกรม “UBUCard 3D: บัตรอวยพรปีใหม่(ส.ค.ส.) 3 มิติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้(AR) ครั้งแรกในประเทศไทย
    18th WCCN Gala Dinner, Fostering Scholarship, Friendship and Collabration, Tohsang Khongjiam resort, Ubon Ratchathani, Thailand, December 2, 2014
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
    ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 87 รูป เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นจักรยานทำความดีเพื่อพ่อ” Bike For The KING เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
    ม.อุบลฯร่วมเสวนาและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสื่อสาธารณะระดับชุมชน
    ม.อุบลฯ ร่วมเทิดพระเกียรติ จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช และวันชาติไทย ถวายแด่พ่อหลวงไทย
    สู่ความสำเร็จ ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการโลก “เกษตร อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ” 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food, and Nutrition for Hea
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแสดงความยินดีผู้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์และรับรางวัลโล่รัตนโนบลประจำปี 2557
    กิจกรรมการจัดจราจรบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประปีการศึกษา ๒๕๕๖
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมเชิดชูเกียรติรุ่นพี่บัณฑิต แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    บัณฑิต ม.อุบลฯ ชื่นมื่น ประทับใจ ในงานซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ...เปิดตัวโปรแกรม ม.อุบลฯ...เปิดตัวโปรแกรม “UBUCard 3D: แสตมป์ส่วนตัวสามมิติ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556” ด้วยเทคโนโลยีเออาร์(AR) ครั้งแรกในประเทศไทย
    อลังการ “พญาเทียน” เทียนพรรษา รางวัลชนะเลิศ จ.อุบลฯ ตั้งตระหง่านร่วมชื่นชมบัณฑิตใหม่ ม.อุบลฯ
    กำหนดการเส้นทางในการเดินรถสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556
    ภาพบรรยากาศ การซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันแรก
    ม.อุบลฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติบัณฑิตนักกิจกรรม “กันเกรา ช่อที่ 23”
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดเผยแพร่ความรู้ หลักประกันสุขภาพ สิทธิของคนไทย แก่นักศึกษา
    ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการโลก “เกษตร อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ” 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food, and Nutrition for Health and Wellness”
    คึกคัก บรรยาการรับชุดครุยบัณฑิตใหม่ ม.อุบลฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    นศ.ม.อุบลฯ ทีม N2S Best Product คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 2 ”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนในจังหวัดอุบลฯ
    ภาพการเตรียมงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    เสื้อ ม.อุบลฯ รักในหลวง
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว“มือเรียว รอเกี่ยวรวง”
    ม.อุบลฯ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราชา 2557”
    ม.อุบลฯ ร่วมสนองนโยบายรัฐบาลร่วมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๓๐ พ.ย.– ๓๐ ธ.ค.
    ๔ ชุมชน นำ“พญาเทียน” เทียนพรรษา จ.อุบลฯ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ปี ๕๗ ร่วมยินดีกับบัณฑิตใหม่ ม.อุบลฯ
    คณาจารย์ ม.อุบลฯ เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ม.อุบลฯ ร่วมไว้อาลัยบัณฑิตเกียรตินิยม คณะเกษตรศาสตร์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2 ธ.ค.57
    นศ.บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ สร้างชื่อคว้ารางวัล ในงานการแข่งขันทักษะด้านการโรงแรมระดับชาติ
    กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    รองสมุหราชองค์รักษ์ ลงพื้นที่ ม.อุบลฯ ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ มหาวิทยาลัยดาหนั๋ง วิทยาเขตคอนตูม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในพิธีเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร
    นศ.ม.อุบลฯ นำวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน เชื่อมสายสัมพันธ์ 2 ประเทศ ไทย-ลาว
    สอบทานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
    ตรวจสอบภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
    ม.อุบลฯ เดินหน้าต้านคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ อบรมค่ายนักศึกษาพร้อมนำเสนอไอเดียเปิดร้านการแฟ
    ม.อุบลฯ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "ธุรกิจและการจัดการผลิตสุกรและไก่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของซีพี" ณ คณะเกษตรศาสตร์
    ม.อุบลฯ ร่วมโครงการรณรงค์การให้วัคซีน dT ป้องกันคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน ให้แก่บุคลากร วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าทูลฯถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    ขอแสดงความยินดี นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนโปรแกรม MTS ระดับประเทศ
    ตรวจรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ชุดที่ 2
    รับมอบทุน SCG
    โครงการสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี ลอยกระทง ม.อุบลฯ ประจำปี 2557
    ประชุมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการจัดหางานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
    การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส
    ม.อุบลฯ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๕๗
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย "ตั้งด่านตรวจ" ความปลอดภัยยามวิกาล
    หารือเส้นทางการจราจรและรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดีและเชิดชูคนดีศรีอุบล จ.อุบลราชธานี
    ๓ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมโครงการ Jenesys ๒.๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติรางวัลรัตโนบล ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี ๒๕๕๗
    MOU ม.อุบลฯ ร่วมกับ ไทยทีวี มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    นศ.แพทย์ ม.อุบล ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น Thailand Medical Student‘s Code of Conduct
    ม.อุบลฯ รวมพลัง กันเกราช่อใหม่ ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนาม บันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย และการบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ”
    ウボン大学は大学付属である学校の生徒たちを対象とし、AEC発足対応のキャンプを行った
    ウボン大学の学生はコンテムポラリー・テキスタイル・デサインにおいて優勝し、10万バーツの賞金を授与した。
    ウボン大学応用美術とデサイン学部の学生はタイランドクリエティブデザインセンター(TCDC)およびタイ国民健康応援基金が実施した国家的な大会「地域開発デザイン計画発表大会」で優勝し、10万バーツを授与した。
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อม งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐอิลลินนอยส์
    ม.อุบลฯ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมท้าวคำผง หรือพระปทุมวรราชสิริยวงศ์ เจ้าเมืองคนแรกของ จ.อุบลราชธานี
    กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นศ.ม.อุบลฯ ประจำปี 2557 “รวมใจ ม.อุบลฯ เกมส์”
    ม.อุบลฯ จัดการแสดงคอนเสิร์ตไทยแลนด์ทัวร์ ๒๕๕๗ The Music of ASEAN โดย ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์
    សាកលវិទ្យាល័យឧប៊ុនរាជធានី រៀបចំត្រៀមទទួល AECសម្រាប់សិស្សនៅតាមបណ្តាសាលារៀន
    ជម្រុញឥតឈប់ឈរ...
    និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឧប៊ុនរាជធានីបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងឈ្នះរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១០០,០០០ បាត ពីការប្រកួតរចនាក្បាច់ក្រឡាក្រណាត់ជាអន្ដរជាតិ
    งานสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณพื้นที่ ๗๐ ไร่ ลานวัฒนธรรม ม.อุบลฯ
    ประกาศ 1 ม.อุบลฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ม.อุบลฯ โควตาโครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บ.ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
    ประกาศ 2 ม.อุบลฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการและเข้าสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ม.อุบลฯ
    ประกาศ 3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดการสอบคัดเลือก ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย และแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
    ประกาศ 4 (เฉพาะ)นักเรียนที่มีสิทธิ์และจะเข้าสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ขอความกรุณาเตรียม ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ตามเอกสารแนบ
    ม.อุบลฯ...เปิดตัว “iStamp 3D : แสตมป์ส่วนตัวสามมิติ” รุ่นพระธาตุพนม ครั้งแรกในประเทศไทย
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ ม.อุบลฯ พัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)ผ้าทอ ในพื้นที่ภาคอีสาน
    ตรวจสอบภายใน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 3-13 พฤศจิกายน 2557
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการและกิจกรรม “สานสายใยน้องพี่ Comsci IT & MATH”
    สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
    สำนักบริหารทรัพย์สินฯ มอบชุดนักศึกษาให้กับนักศึกษาหอพัก 3 พฤศจิกายน 2557
    คณะรัฐศาสตร์ เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการ ค่ายยุวชนรัฐศาสตร์สู่เส้นทางประชาธิปไตย รุ่นที่ ๔
    ตรวจรับชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point)
    นศ.คณะศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด โครงการ RD Camp Season 7 "คิดดี...ได้ภาษีสร้างชาติ"
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ ได้รับคัดเลือกทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
    ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมงามล้ำประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
    นายสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี
    นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี
    ตรวจสอบภายใน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2557
    การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ครั้่งที่ ๑/๒๕๕๘
    1 Like = 1 กำลังใจ คว้า popular vote โครงการ “ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” ผลงาน นศ.คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์อาเซียนศึกษา
    乌汶大学为伙伴学校举办迎接东盟活动
    乌汶大学获国际布纹设计冠军10万株奖金。
    乌汶大学应用艺术和设计学院,参加由发展设计中心和国家卫生部组织的社区发展和设计计划项目比赛,获得国家级冠军奖励10万铢
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ອຸບົນຣາດຊະທານີ ຈັດຕັ້ງຄ້າຍເພື່ອກະກຽມການຮອງຮັບ AEC ສຳລັບນັກຮຽນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຄ່າຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ອຸບົນຣາດຊະທານີ.
    ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລອຸບົນ ຣາດຊະທານີ ສາງຊສຽງດວຍການຄວາລາງວັນ 100.000 ບາດ ເຊງຊະນະເລີດໃນການປະກວດການອອກແບບລາຍຜາຮວມສະໄໝສູສາກົນ.
    ມາແຮງບຢຸດ.... ນັກສຶກສາ ສິລະປະປະຍຸກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອຸບົນຣາດຊະທານີ ຍາດໄດລາງວັນ 100.000 ບາດ ຈາກການຊະນະເລີດລະດັບປະເທດໃນການປະກວດແຜນໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ອອກແບບພນທຊຸມຊົນ ເຊງຈັດໂດຍສູນສາງສ
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบหมวกและดวงประทีป ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระปิยะมหาราช
    คลิกฟ้าใส ม.อุบลฯ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านบัววัด ลงพื้นที่ชุมชน “หมู่บ้านนำร่องปอดสะอาด”
    การประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    บุคลากร-นักศึกษา ม.อุบลฯ บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล ณ คณะเกษตรศาสตร์
    ส่งมอบ อาคารเรียนรวมใจ อาคารเรียนหลังแรก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
    สู่ความสำเร็จ..อาคารเรียนรวมใจ อาคารเรียนหลังแรก พร้อมส่งมอบแก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
    สู่ความสำเร็จ..อาคารเรียนรวมใจ อาคารเรียนหลังแรก พร้อมส่งมอบแก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
    นายกสภาฯ-อธิการบดี และผู้บริหาร ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสามัคคีธรรม จ.มุกดาหาร
    กระทรวงพลังงาน จับมือ ม.อุบลฯ ถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ คว้าทุนทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
    นายกสภาฯ-อธิการบดี และผู้บริหาร ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสามัคคีธรรม จ.มุกดาหาร
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2557
    ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล FAPA Lifetime Achievement Award
    รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 2)
    นิติศาสตร์ออนซอน ม.อุบลฯ พร้อมลุย..เวทีประกวดโปงลาง-ลำซิ่ง ชิงแชมป์ประเทศไทย
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ Google จัดอบรมการใช้งาน Google Apps สำหรับผู้บริหาร โครงการ “Google for Education”
    “นุ้ย” สุจิรา ดารา/พิธีกรดัง ตลุยกิจกรรม SET ON CAMPUS 2014 “เปิดตำราความคิด วางแผนชีวิต พิชิตความสำเร็จ” ที่ ม.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง เสนอโปรเจ็คเด่นผ่านฉลุย 1 ใน 40 โครงการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้” โดย SCB
    ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงแรมยูเพรส
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2557 ระว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557
    หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร ประชุมชุดสายตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2558
    เภสัช ม.อุบลฯ รวมพลังแสดงจุดยืนร่วมคัดค้าน พรบ.ยา ฉบับไม่คุ้มครองประชาชน
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมการประกันคุณภาพรอบใหม่ จัดอบรมแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
    สอบธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2557
    มอบทุนเจาฎา ยิ้มศรีปทุม และทุนสนับสนุนนักศึกษาอีสานด้านออกแบบ
    ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดค่ายอบรมวิชาการ “โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2557”
    สั่งซื้อเก้าอี้พลาสติกใหม่เปลี่ยนจากชุดเดิมที่หอพักสวัสดิการ 4 หลัง
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”
    ตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และอาคารเรียนรวม 1
    open house ศูนย์การเรียนรู้ต่อต้านคอรัปชั่นและธุระกิจเพื่อสังคมร้านกาแฟคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ
    ร่วมพิธีมอบทุนไทยบริดจสโตน
    ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนาค้ำพะยูง
    การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557
    ม.อุบลฯ และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้แด่ นางเตรียมจิตร บุณยรัตพันธุ์ (พี่สาว) ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ กยศ. ตรวจค่ายเด็กดีสร้างได้และค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา
    เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนบุตรหลานเกษตรกร จ.สุรินทร์
    กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
    ม.อุบลฯ จัด Roadshow PR ลงพื้นที่บริการโรงเรียนมัธยมทั่วภาคอีสาน แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
    แกะกล่อง “ศาสตราจารย์ป้ายแดง” พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับรางวัลคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (IAQA Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    นำกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมปลูกป่าร่องก่อภายใต้โครงการ "ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนา ค้ำพะยูง"
    แรงไม่หยุด..นศ.ศิลปประยุกต์ ม.อุบลฯ คว้า 1 แสน ชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดแผนโครงการพัฒนาและออกแบบพื้นที่ชุมชน โดยศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) และ สสส.
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม แชร์เมืองไทยให้โลกเห็น #ThailandOnly Photo walk 77 จังหวัด
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดโครงการ “ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนา ค้ำพะยูง”
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ม.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2557 “ชวนอาจารย์เขียนตำรา”
    การทำ SWOT และการปรับปรุงแผนกลยุทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และแผน ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
    คาราวาน ดารา ศิลปิน ครอบครัวข่าว 3 เชิญชวนร่วมปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนาค้ำพะยูง ที่ ม.อุบลฯ 26 ก.ย.นี้
    กิจกรรมสำนักวิทยบริการสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗
    สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการเสวนาโต๊ะกลม “การปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ”
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “วันมหิดล”
    ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา 24 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    โครงการปรับปรุงหอพักราชาวดี 1
    โครงการปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์ 2
    ม.อุบลฯ จัดค่ายเตรียมความพร้อมรองรับ AEC สำหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯจัดเวทีประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๕ คัดเลือก ตัวแทนภาคอีสาน ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    นศ. ม.อุบลฯสร้างชื่อ คว้ารางวัล 1 แสนบาท ชนะเลิศประกวดออกแบบลายผ้าร่วมสมัยสู่สากล
    การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ การบริการจัดการฟาร์มเกษตรประณีต
    รุจ เดอะสตาร์ ร่วมงาน Open House ศูนย์การเรียนรู้ต่อต้านคอรัปชั่น และร้านกาแฟคอรัปชั่น “ฉัน”ไม่ขอรับ ที่ ม.อุบลฯ
    พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 11 กันยายน 2557
    ม.อุบลฯ จัดแนะแนวข้อสอบ IELTS ให้กับนักศึกษา
    ม.อุบลฯ นำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ NBT “มองรอบทิศ”งานวันมหิดล “รำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย”
    โครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง"
    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ จัดงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
    โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
    บรรยายพิเศษ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”ครั้งที่ 2
    บรรยายพิเศษ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”ครั้งที่ 3
    ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 11 กันยายน 2557
    บรรยายพิเศษ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”ครั้งที่ 4
    ประชุมคณะกรรมการกองทุนพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2557
    โครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (ACDO Roadshow)
    ตรวจเยี่ยมทุนบุตรหลานเกษตรกร
    สัมภาษณ์ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
    สัมภาษณ์ทุนสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โอสถสภา นำทัพติวเตอร์ ติวเข้มนักเรียน ม.๖ ในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ ม.อุบลฯ
    ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
    โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับอาจารย์จาก University of Strathclyde
    บุคลากร-นักศึกษา ม.อุบลฯ บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล
    นศ.พยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯคว้า ตำแหน่ง ดาว-เดือนFreshy boy & Girl UBU 2014
    โครงการอบรมความรู้กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
    ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Management and Economics(UME)ราชอาณาจักรกัมพูชา และอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่..นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ครอบคลุม นร.ในพื้นที่บริการภาคอีสาน
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ศึกษาดูงานด้านการเกษตร
    ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ จัดงาน “วันอาเซียน”
    ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ร่วมสร้างคุณธรรมนำชีวีแก่ นศ.ม.อุบลฯ เดินหน้าอบรม“บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว”
    โครงการอบรมใจใฝ่ธรรมนำชีวีเรื่อง สมาธิ โดย วิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ
    การอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงาน หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน”
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประกวดสุนทรพจน์ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”
    อบรมโครางการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน
    อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงแรมทอแสงโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
    การเข้าตรวจประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับวงรอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ การต้อนรับ ผู้แทนกงสุลใหญ่ พร้อมคณะจาก นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ การต้อนรับ ผู้แทนกงสุลใหญ่ พร้อมคณะจาก นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
    ว.แพทย์ฯม.อุบลฯจัดงานทำบุญรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2557
    ม.อุบลฯ ร่วมรายการมองรอบทิศเพื่อ “การประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันอาเซียน ม.อุบลฯ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน รร.ตชด. 22 อุบลราชธานี
    จัดการอบรมในโครงการ Google for Education หลักสูตรสำหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่
    นศ. ม.อุบลฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ผ่านฉลุยเสนอโปรเจคเด่น“ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” 1 ใน 14 โครงการ “ปัญญาชน คนทำดี”ปีที่ 2 ของมูลนิธิเอสซีจี (SCG)
    นักศึกษา ม.อุบลฯ คว้ารางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เก็บตก), 19 สิงหาคม 2557
    “สีสันวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๐” นิทานไทย : แปลงนิทานผสานสื่อร่วมสมัยมูลค่าใหม่ที่น่าจับตามอง
    คึกคัก..นักเรียนแห่เข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 5
    การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์, 19 สิงหาคม 2557
    การประกวดโครงงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์, 19 สิงหาคม 2557
    กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2557
    ม.อุบลฯ ประชุมเตรียมงานการประชุมนานาชาติ 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN)
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗” ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
    รวมพลคนเรียนเก่ง นศ.ม.อุบลฯ เจ๋ง ผลการเรียนยอดเยี่ยม เข้ารับเกียรติบัตร ในงาน “วันไหว้ครู ปี 2557”
    อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness – R2H) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ศักดิ์สิทธิ์ ศัทธา อบอุ่น พิธี“ครอบครูพระพิฆเนศ” ครั้งแรกในรอบ 12 ปี แห่งการก่อตั้งคณะศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ
    ยิ่งใหญ่...ม.อุบลฯ จัด “งานตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๑๒๕ รูป” ครบรอบ ๒๕ ปี และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู
    พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ.ธีรพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, 18 สิงหาคม 2557
    กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2557
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗” ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ประมวลภาพชุดที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗”
    ม.อุบลฯ เติมเต็มความสุขในการทำงาน อบรมนักสร้างสุขขององค์กร สู่มหาวิทยาลัย “องค์กรแห่งความสุข : Happy Work Place”
    ศักดิ์สิทธิ์ ศัทธา อบอุ่น พิธี“ครอบครูพระพิฆเนศ” ครั้งแรกในรอบ 12 ปี แห่งการก่อตั้งคณะศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ
    ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร ระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย
    ผลการประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ “เรียนรู้ท่องไพร….ไปกับสวนพฤกศาสตร์ ม.อุบล”
    ม.อุบลฯ จัดพิธีไหว้ครู “กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู” ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพกิจกรรม ชุดที่ ๑ งานพิธีไหว้ครู "กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู"
    ประมวลภาพกิจกรรม ชุดที่ ๒ งานพิธีไหว้ครู "กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู"
    คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสังขะศึกษาดูงาน
    อธิการบดี ม.อุบลฯ ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย 13 สถาบัน วัฒนธรรมสู่อาเซียนสัมพันธ์ไทย-ลาว ที่ สปป.ลาว
    ยิ่งใหญ่...ม.อุบลฯ จัด “งานตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๑๒๕ รูป” ครบรอบ ๒๕ ปี และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเขียนโปรแกรม MATLAB เพื่องานวิจัยทางด้านไอที”
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ได้รับรางวัล Bronze Award จากนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014)
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    นศ.ม.อุบลฯ 1ใน 15 เยาวชนของโลก เข้ารับรางวัลผู้นำยุวพุทธโลก The 1st World Buddhist Youth Outstanding Leader Award
    ม.อุบลฯ อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส) ประจำหมู่บ้านในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
    ม.อุบลฯ จัดพิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
    พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ นักศึกษา อาจารย์ จากประเทศภูมิภาคอาเซียน
    สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมมือกับ GoogleThailand
    ม.อุบลฯ จัดโครงการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
    อบอุ่นใจ ม.อุบลฯ จัดงานบายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญน้องใหม่ “กันเกรา ช่อที่ ๒๗”
    น้องใหม่ ม.อุบลฯ “กันเกรา ช่อที่ ๒๗”สนุกกับกิจกรรม Walk rally ก่อนเปิดภาคการศึกษา
    ม.อุบลฯ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท - เอก
    นศ.สา’สุข ม.อุบลฯร่วมประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
    ม.อุบลฯ จัดธรรมบรรยาย “ธรรมะกับการบริหารชีวิตวัยเรียน” ให้กับนักศึกษาปี ๑ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
    ม.อุบลฯ จัดอบรมปฏิบัติธรรม “หลักสูตรคุณธรรมนำทางเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน”
    ม.อุบลฯ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗”
    ม.อุบลฯ ร่วมมือกับ Google Thailand เปิดโครงการ “การนำ Google App สำหรับสถานศึกษามาใช้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
    ม.อุบลฯ ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา ๒๔ ปี เพื่อเทิดไท้องค์มหาราชา
    บรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประเมินการปฏิบัติงาน วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    โครงการอบรมบุคลากรให้คำปรึกษา
    ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เทคนิคการสร้างตัวอักษรโค้งทรงกลมประกอบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่องเทคนิคการปรับระดับความดังของเสียงด้วยโปรแกรม Mp3Gain
    อบรมบรรยายสาธิตเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อวีดีทัศน์ ด้วยโปรแกรม Vegas Pro ๑๑
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับมอบหนังสือ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 9
    กยศ. ม.อุบลฯ เยี่ยมบ้านนักศึกษา 17-18 ก.ค. 57
    ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่1/2557
    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
    บรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
    ม.อุบลฯ จัด “โครงการวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗”
    คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบศึกษาดูงาน
    ศรัทธา อบอุ่น รุ่นพี่นำน้องใหม่ ม.อุบลฯ"กันเกรา ช่อที่ ๒๗" สักการะกราบไหว้พระพรหม
    มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๘ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม”
    ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2557
    ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ม.อุบลฯ รับน้อง สร้างสรรค์ อบอุ่น พร้อมตั้งศูนย์ประสานงาน ฮักแฮงแพงน้องใหม่
    ม.อุบลฯ ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา ๒๔ ปี เพื่อเทิดไท้องค์มหาราชา
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ “ประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ปีที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
    มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๘ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม”
    ม.อุบลฯ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ “ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี”
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน สุคำภา และ นายสมพร สุวรรณการ สองนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗”
    คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา ๒๕๕๗ ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ MOU สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงร่วม โครงการวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
    Ubon Ratchathani University International Night 2014
    Ubon Ratchathani University International Night 2014
    ม.อุบลฯ MOU สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงร่วม โครงการวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
    Short-term Cultural Exchange Program 2014
    แกนนำ นศ.ม.อุบลฯ 13 องค์กร ร่วมลงนาม (MOU) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับน้องแนวใหม่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ
    ม.อุบลฯ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
    ม.อุบล ร่วมกัับสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ร่วมลงนาม "ความร่วมมือในกิจกรรมรับน้อง"
    พีธีลงนาม ความร่วมมือในกิจกรรมรับน้อง
    คณะบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นคณะดำเนินงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 113 ปี
    ตารางกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ (กันเกราช่อที่ 27)
    ตั้งค่า Backup Link ให้กับสำนักงานอธิการบดี
    ม.อุบลฯนำขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมือง ขบวนขันหมากเบ็ง และเทียนโบราณ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗
    “ส้มโอ” นศ.ม.อุบลฯ คว้า ๓ รางวัล เวทีประกวดสาวงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี๒๕๕๗
    เข้าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่หอพักราชาวดี 1 และหอพักราชพฤกษ์ 2
    ม.อุบลฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗
    เชื่อมต่อและทดสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    ม.อุบลฯนำขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมือง ขบวนขันหมากเบ็ง และเทียนโบราณ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ส่งขบวนเทียนโบราณ ร่วมขบวนแห่เทียน ๑๑๓ ปีเทียนพรรษาอุบลฯ
    กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ University of Muhammadiyah Yogyakarta ในวันที่ 29 มิ.ย. - 12 ก.ค 57
    ม.อุบลฯ เปิดบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ตามมาตรฐานทางเทคนิค ประกาศ กสทช
    ม.อุบลฯ เดินหน้าพัฒนาภูมิภาคอาเซียน อบรมกลุ่มเกษตรกรกัมพูชา ยกระดับมาตรฐาน ปลูกผัก และผลไม้ และสินค้าเกษตร
    ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ SEPSA เชิญ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล และ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ บรรยายพิเศษ
    กองกลาง ร่วมกับ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน”ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ แสงทอง บีส รีสอร์ท อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
    ตรวจสอบภายใน หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 3-22 กรกฎาคม 2557
    บรรยากาศการประกวด-เดือนค่ายเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการรุ่นที่1
    ม.อุบลฯ เปิดบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ตามมาตรฐานทางเทคนิค ประกาศ กสทช.
    ตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2556 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557
    การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2556 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 2557
    ม.อุบลฯ นำขบวนเทียนโบราณ ร่วมสืบสาน ๑๑๓ ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF” ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
    UBU student is placed 3rd at One Singing Awards 2014
    UBU welcomes Ministry of Fisheries, Republic of Mozambique
    ม.อุบลฯ MOUอบจ.มุกดาหาร เดินหน้าก่อตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน
    แอดมิชชั่น 57 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ติดอันดับ 2 ของประเทศ คณะ/สาขาวิชา ที่มีการแข่งขันสูงที่สุด
    บรรยากาศค่ายเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ รุ่นที่ 1
    ม.อุบลฯ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗”
    ม.อุบลฯ เดินหน้าพัฒนาภูมิภาคอาเซียน อบรมกลุ่มเกษตรกรกัมพูชา ยกระดับมาตรฐาน ปลูกผัก และผลไม้ และสินค้าเกษตร
    การจัดโครงการกิจกรรม Show and Share 2014
    โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่“ทวงสิทธิ ห้ามสูบ”
    อธิบดีกรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระทรวงประมง ประเทศโมซัมบิก เข้าพบอธิการบดี ม.อุบลฯ พร้อมติดตามผลการอบรมการเพาะเลี้ยงปลานิล
    ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับโลก โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ และ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมงานกิจกรรม จ.อุบลฯ “สานสันติสุขปรองดองสมาฉันท์ สถาบันการศึกษาเพื่อปฏิรูป”
    ประชุมสำนักงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2557
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3/57
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 8/2557
    พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ครั้งที่2/2557
    นศ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงจีน THE ONE SINGING AWARDS 2014โดย สถานีโทรทัศน์จีน TCCTV
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.อุบลฯ จัดประชุม “การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
    ม.อุบลฯ อบรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ครูในพื้นที่อีสาน
    ม.อุบลฯ อบรมเยาวชนมัคคุเทศก์น้อย นำท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม ป่าต้นน้ำร่องก่อ
    ม.อุบลฯ เจ้าภาพการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 3/2557
    นศ.ม.อุบลฯร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลงแขกทำนา ยกย่องอาชีพชาวนา คือครัวอาหารโลก
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจัดทำภาพอนาคตงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10 ปี ข้างหน้า วันที่ 11- 12 มิถุนายน 2557
    ประชุมการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
    ม.ฮาวาย นำ นศ.บัณฑิตศึกษาฝึกสอน ที่ ม.อุบลฯ โครงการ UBU-UH 2014 Project
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเบื้องต้น” วันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
    ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการ วมว.
    อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี นอกสถานที่
    ม.อุบลฯ ลงนามร่วมมือ UNDP และภาคีเครือข่าย สร้างศูนย์การเรียนรู้ต้านคอรัปชั่น
    โครงการลูกฮักลูกแพง
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ Dr.TUN Pheakdey อธิการบดี University of Management and Economics (UME) ประเทต้อนรับกัมพูชาและคณะ วันที่ ๒๐พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA 2014 “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1”
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรับปรุงแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย และแผนระบบสารสนเทศ วันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    สำนักวิทยบริการมอบของที่ระลึก Mr.Channy Tith จาก Chea Sim University of Kamchaymear เนื่องในโอกาสครบกำหนดโครงการแลกเปลี่ยน วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเบื้องต้น” วันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    คณะผู้บริหาร ม.แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนเปิดโลกทัศน์ผู้บริหารยุคใหม่
    UBU welcomes Mae Fah Luang University
    ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และ ม.ธรรมศาสตร์
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ ได้รับรางวัลโล่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดกลาง) ประจำปี ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็น จัดทำภาพอนาคตงานวิจัย ม.อุบลฯ ๑๐ ปีข้างหน้า
    สำรวจอุปกรณ์และการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
    ม.อุบลฯ MOU กรมขนส่งทางบกในการจัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และ ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ
    UBU welcomes UH
    การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตติ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เยี่ยมชมงานประกันคุณภาพฯ และ งานการจัดทำงบประมาณ ม.อุบลฯ
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลารสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี
    สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ กับ จิตอาสา
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรมกลุ่มเกษตรกรประเทศกัมพูชา ยกระดับมาตรฐานการ ปลูกผัก และผลไม้ และสินค้าเกษตร
    ม.อุบลฯ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ อ.แลกเปลี่ยนจาก Chea Sim University พร้อมให้การต้อนรับ Dr.Le Van Chanh จาก Hue University of Agriculture and forestry ประเทศเวียดนาม
    ขอเชิญ ชาว ม.อุบลฯร่วมโหวตตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
    ทดสอบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย UBU-WiFi ภายในบริเวณหอพักนักศึกษา
    ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2557
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานการให้บริการ ISO 9001:2008 ระดับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    สัมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    ม.อุบลร่วม พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสิริพัฒนาภรณ์ (สมหมาย บุญเอื้อ) อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง อดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน
    ม.อุบลฯ จัดอบรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก (Hotel - Home stay- Resort) เพื่อรองรับการจัดการท่องเที่ยว AEC
    ประชุมร่วมโครงการ "Google for Education" ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปสู่ : การทำงานได้ผล คนมีความสุข
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2557
    ม.อุบลฯ ร่วมภาคภูมิใจ นางสาวขวัญฤดี สุขสร้อย ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน
    UBU welcomes University of Management and Economics (UME), Cambodia
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2557
    ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) กับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์
    นศ.ศิลปประยุกต์ ม.อุบลฯ หนึ่งเดียวในอีสาน ผ่านสู่รอบ 20 คน นำเสนอผลงานแฟชั่น ELLE 20 ภารกิจปิดเล่ม
    นศ.นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้ารอบ 50 สาวงาม เวทีระดับประเทศ Miss Grand Thailand 2014
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สวทช. อบรม “เทคนิคการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์”
    นักศึกษา ป.โท สาขา IT คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล "Best Paper Award" จาก“การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐ (NCCIT 2014)”
    ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการมองรอบทิศเพื่อ “การประชาสัมพันธ์ภาควิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ
    คณะผู้บริหาร University of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ
    โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยเรื้อรังครั้งที่ 1
    ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความอาลัย พล.ท.ดวงใจ พิจิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว
    UBU hosts 10th Thailand Olympiad in Informatics 2014
    Donation to Internal Security Operations Command
    UBU introduces its Digital Library
    UBU welcomes officers from Ministry of Fisheries, Republic of Mozambique
    โครงการอบรมพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนันกงานกฎหมายและนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 6-21 มกราคม 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 6-21 มกราคม 2557
    สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้สู่งานประกันและเสริมสร้างเครือข่ายสโมสรนักศึกษา ร่วมกับ เครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์
    กิจกรรมย่อยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุในชุมชน
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 14-23 พฤษภาคม 2556
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2556
    ตรวจสอบภายใน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2556
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556
    ตรวจสอบภายใน สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2556
    โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร กับ ค.ต.ป. สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
    สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ณ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 - 13 มกราคม 2557
    สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ กองแผนงาน ระหว่างวันที่ 11-26 ธันวาคม 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 10-25 มีนาคม 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2557
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน “อ่างแก้วเกมส์
    ม.อุบลฯ ปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพชุดที่ ๑ ม.อุบลฯ ปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐” ที่ได้กำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    ประมวลภาพชุดที่ ๒ ม.อุบลฯ ปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐” กำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    ภาคภูมิใจบัณฑิตพยาบาล รุ่น ๑ ม.อุบลฯ จัดพิธีรับเข็มสถาบันแก่บัณฑิต 19 มีนาคม 2557
    ราตรีสีขาว Goodbye senior บัณฑิตพยาบาลรุ่น 1 วันที่ 19 มีนาคม 2557
    ม.อุบลฯ อบรมความรู้พร้อมเดินหน้าจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อประสานความร่วมมือ
    ม.อุบลฯร่วมงานราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗
    สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม เยี่ยมชมงานประกันคุณภาพฯ ม.อุบลฯ
    โครงการอบรมเลขานุการกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
    Chea Sim University of Kamchaymear เยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพเปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐” ระหว่างวันที่ ๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพเปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐”
    ม.อุบลฯ คว้าเหรียญทอง หญิงเดี่ยวโบว์ลิ่ง กีฬาสกอ.ครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์”
    สพร.มอบคณะเกษตร ม.อุบลฯ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือสู่เกษตรกรส่งเสริมการปลูกไม้ผล ประเทศกัมพูชา
    แกนนำ นศ.ม.อุบลฯ ร่วมแถลงการณ์แสดงจุดยืนคัดค้านการสอบ U-NETพร้อมจุดเทียนและร้องเพลงมาร์ชสถาบัน
    องค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ แสดงจุดยืนเดินหน้าคัดค้านการสอบ U-NET พร้อมเสนอแนวทาง สทศ.
    คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงประมง ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก เข้าพบอธิการบดี ม.อุบล
    ม.อุบลฯ รับมอบและเปิด ห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข อีไลเบอร์รี่สมบูรณ์แบบ ณ สำนักวิทยบริการ
    ศิษย์เก่า ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ รวมพลังก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าฯ มุ่งพัฒนาสถาบัน
    ม.อุบลฯร่วมถวายราชสักการะแด่สมเด็กพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗”
    ต้อนรับอบอุ่นจากใต้สู่อีสาน คณะแพทยศาสตร์ มนร. เยี่ยมชมกิจการ ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศ ในการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
    ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สนุกสนานรำวงย้อนยุค
    สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมอนุรักษ์พลังงาน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ EN 6601
    ประมวลภาพงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
    ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ เจ๋ง นำเทคโนโลยีใหม่สุด ช่วยเหลือจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบรถยนต์แก่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าสนับสนุนภารกิจ
    บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ
    สพร.มอบ ม.อุบลฯ อบรมการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง แก่ จนท.กระทรวงประมง สาธารณรัฐโมซัมบิก
    หัวหน้าสำนักงานตรวจแถวปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 2,222 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ การสถาปนาเมืองอุบลราชธานี222 ปี
    UBU visits universities in Indonesia
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2557
    สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “คนสร้างสื่อ สื่อสร้างสุข ปี 3” พัฒนาต้นแบบสื่อที่ดีมีคุณภาพนำเสนอแก่สังคมและชุมชน
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๗"
    ตรวจความเรียบร้อยช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2557
    งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
    งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557(2)
    อีกหนึ่งความภาคภูมิใจบัณฑิต ว.ทบ.สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คนแรก ม.อุบลฯ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 4.00
    ชื่นมื่นสงกรานต์ ม.อุบลฯ ตุ้มโฮมสนุกสนาน สืบสานประเพณี
    ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สนุกสนานรำวงย้อนยุค
    บรรยากาศงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่สามัคคี ม.อุบลฯ : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2557”
    ม.อุบลฯ จัดกอล์ฟการกุศล ร่วมสนับสนุนก่อสร้างราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบิดา และอาคารผู้ป่วยใน
    UBU construction continues – April 2014
    ชาวมุกดาหารหาทุนสร้างอาคารเรียนรวมใจ ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร (ภูผาเจีย) ทอดผ้าป่าสามัคคี ยอดกว่า 3 ล้านบาท
    ตรวจสอบ Access Point ที่คณะวิทยาศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์
    ม.อุบลฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและงานมหกรรมผู้สูงอายุไทยเรียนรู้ก้าวไกลไปกับอาเซียน
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗
    สัมมนาสำนักงานพัฒนานักศึกษา
    เชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ห้องสำนักงานใหม่ งานตรวจสอบภายใน
    อบรมหัวข้อ "กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย"
    โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการขยายผล หลักสูตรขยายผลหลักสูตร 2 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    UBU proposes fisheries training course to Republic of Mozambique
    สำนักงานป.ป.ช.อุบลฯจัดค่ายเยาวชนอุบลสัมพันธ์ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
    บุคลากร - นศ.ม.อุบลฯเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ ๘
    ภาพกิจกรรม โครงการสัมนา การจัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับสำนักงานใหม่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา" รุ่นที่ ๑
    ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (คลีนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการ)
    ม.อุบลฯ อบรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินทรัพยากรประมง
    ถอดอุปกรณ์ Access Point จากหอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 2 และราชาวดี 1
    การตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ เพื่อส่งเสริมศาสนาการศุึกษาและสังคม
    นศ.ศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ แสดงผลงาน "ของขึ้น" กลางศูนย์การค้าCentral plaza อุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัดอบรมการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง แก่ น.วิชาการ ประเทศโมซัมบิก ตามความร่วมมือ สพร.
    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา
    ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปี พ.ศ. 2557
    ม.อุบลฯ จัดโครงการประชุมระดมสมองเพื่อปรับกระบวนทัศน์ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    กองการเจ้าหน้าที่ ม.อุบลฯ จัด “โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    เชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม ที่ห้องสำนักงานผู้ดูแลอาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์
    ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพราะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคัดเลือกตัวแทนโครงงานบนฐานวิจัย (RBL) ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
    กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยในเรื่อง “การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์”
    ภาคภูมิใจบัณฑิตพยาบาล รุ่น ๑ ม.อุบลฯ จัดพิธีรับเข็มสถาบันแก่บัณฑิต
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความอาลัยแด่ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ (อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๕
    การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมเวียดนาม
    อบรม "การใช้งาน Single User Authentication Service" และ "การใช้งาน UBU Blog"
    ว.แพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการ “การพัฒนากำลังคน และการวิจัยด้านสุขภาพ ในยุค AEC” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มี.ค.๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร่วมงานแถลงข่าว จัดงาน ๒๒๒ ปี อุบลราชธานี
    มอ.ภูเก็ต นำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลฯ
    UBU student excels at South Korea camp
    ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดเลือก รร.นำเสนอโครงงานในระดับประเทศ
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับกระบวนการผลิต OTOP ประเภทผ้าทออีสาน
    ประมวลภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยกระดับกระบวนการผลิต OTOP ประเภทผ้าทออีสาน
    ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงาน และสื่อที่ได้รับรางวัล "วันนักข่าว"
    สุขสันต์วันเกิดหัวหน้ารมิตา ผูกรักษ์
    ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15
    ม.อุบลฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาสวัดผาสุการาม“พระครูถาวรธรรมสถิต (ลี ถาวโร)”
    โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ทุนการศึกษา ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “อบรม E-Commerce เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น”
    หลักสูตรภาษาไทย ม.อุบลฯ บูรณาการการเรียนการสอน ฝึกประสบการณ์ นศ.ทำละครเวที“พิศม์พยาบาท”
    ละครเพลงภาษาอังกฤษ “IT GETS BETTER ไม่ได้ขอให้มารัก The Musical” ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
    งาน IT Day@OCN 2014
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อเมล็ดพันธุ์โครงงานฐานวิจัย”
    งานแสดงดนตรี กวี นาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 1 “ความรักและธรรมะ”
    สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้เช่าใช้บริการสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตสำรอง
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบล ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
    นศ.การจัดการอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารองชนะเลิศ การแข่งขัน U-PARK Bartender Challenge2014
    ม.อุบลฯ บูรณาการการเรียนการสอน ป้องกัน ควบคุม ปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกับชุมชน
    การตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนต่อเนื่องและสัมภาษณ์นักศึกษาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2557
    โครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 5
    ม.อุบลฯ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมทางวิชาการ “นำศิลปะร่วมสมัยในอาเซียนไปสู่สถาบันการศึกษา”
    รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ เติมความรักด้วยหัวใจ เติมน้ำใจด้วยการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 14" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน
    สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556_300157
    คณะกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เข้าศึกษาดูงาน_060257
    ภาพกิจกรรมสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งหมด
    ASEAN talk at UBU
    รณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัยขณะสัญจรเข้า-ออก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    กิจกรรมพิเศษ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ
    ปฏิบัติหน้าที่วิทยาอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
    ผช.อธิการบดี ฝ่ายการเงินฯ ม.อุบลฯ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต
    ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรม “พระเดชพระคุณพระสิริพัฒนาภรณ์” อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง และอดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน
    ม.อุบลฯ จับมือ บ.เอ็กซ์ทรี จำกัด พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ นศ.สาขาวิทยาการคอมฯ สู่ความเป็นเลิศ
    ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรม “พระครูถาวรธรรมสถิต(ลี ถาวโร)”(หลวงปูลี)อดีตเจ้าอาวาสวัดผาสุการาม ต.วารินฯ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมอาเซียน จัดการเสวนาหัวข้อ “ASEAN Connectivity : การเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘”
    ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ (CTB)
    ร่วมประสานงานกับทางผู้จัดงาน "โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ UBU Job Fair 2014"
    โครงการรักษาความปลอดภัย ขอประชาสัมพันธ์เส้นทาง เข้า-ออก งานพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกสภากาชาด
    โครงการรักษาความปลอดภัย ฝึกซ้อมการปฏิบัติงานก่อนเข้าประจำจุดรักษาการณ์
    สำนักคอมฯ ม.อุบลฯ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ก้าวสู่อาเซียน จัดงาน IT Day@OCN 2014
    เลือกตั้งฯ คึกคัก พรรครวมใจม.อุบล ผ่านฉลุย เข้าบริหารกิจกรรมนักศึกษาชุดใหม่ ปี 57
    งานพระราชทานเพลิงศพนางสาวเพ็ญพรรณ พึ่งโพธิ์ บุคลากรในสังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี ๒๕๕๗” Engineering Technology Day 2014
    ม.อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ๑๐๐%
    ประมวลภาพ...ม.อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ๑๐๐%
    การประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ประจำเดือนมกราคม
    Ubon Culture 2014
    11th Japanese Education Fair
    UBU welcomes Lao PDR Consul
    Thailand-United States Educational Foundation (Fulbright) announces scholarships
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลฯ จัดงาน “วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2014)ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เชิญ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน บรรยายพิเศษ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    เยี่ยม...นักศึกษา IT ม.อุบลฯ สร้างชื่อเสียงติดลำดับที่ ๑ ใน ๑๒ ทีม จาก ๑๒๕ ทีม(ทั่วประเทศ) ที่เข้าร่วมการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013”
    “ต๊อบ เถ้าแก่น้อย” บุก ม.อุบลฯ แบ่งปันประสบการณ์ และความสำเร็จในงาน "ตี แตก ตลาด สไตร์ ต๊อบเถ้าแก่น้อย"
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ เข้าพบพร้อมหารือและรายงานกิจการต่ออธิการบดี
    อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมดับไฟป่า
    ม.อุบลฯ จัดอบรมภาคีเครือข่าย โครงการนำร่องจังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุหรี่
    ป้องกันการเกิดไฟป่าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ม.อุบลฯ คึกคัก นักศึกษาจัดงานวันตรุษจีน
    ม.อุบลฯ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ไทย กัมพูชา จีน ลาว และเวียดนาม
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลย์กุล อดีตรองอธิการบดี
    นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความอาลัยแด่..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลย์กุล(อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
    นศ. ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดเรียงความ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐”
    กงสุลใหญ่ สปป.ลาว เยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ และพบปะนศ.ทุน
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “นิทรรศการและแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น” ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 28 (WUNCA 28)"
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ “วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2014)” กำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ก.พ. 2557
    IT DAY@OCN 2013
    ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/2557
    “อักษรแคมป์ อักษรคิด พิชิต O-NET” จัดติว O-NET เข้ม ๕ สาระฯ นักเรียนกว่า ๖,๐๐๐ คน ที่ม.อุบลฯ
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน O-Net
    อธิการบดี มจธ. เยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย และวิชาการ
    การประชุมเตรียมจัดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2014)
    UBU Science students win Understanding IT awards
    UBU IT students at National Children’s Day 2014
    UBU celebrates New Year
    UBU Executive meets staff
    Faculty of Liberal Arts organises Developing Trends in Education
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ (KM)
    ม.อุบลฯ จัดการบรรยาย “การเตรียมความพร้อมสมัครรับทุนของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)”
    เลือกตั้ง ม.อุบลฯ คึกคัก โค้งสุดท้าย..จัดเวทีดีเบต ๒ พรรค นำเสนอนโยบายสุดเจ๋ง..
    สัมมนาเชิงปกิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
    การประชุมคณะกรรมพิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ภาพกิจกรรมงานไอทีเดย์ ปี 2556
    ม.อุบลฯ ร่วม “พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล” ประจำปี ๒๕๕๗ วันกองทัพไทย ณ ลานเอนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษาประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๓
    การตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนมุลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปีการศึกษา 2557
    ประชุมเตรียมจัดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU job fair 2014)
    วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2014)
    ม.อุบลฯร่วมพิธีถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
    ม.อุบลฯ จัดให้มี “การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ คน”
    กิจกรรมวันเด็ก สำนักวิทยบริการ 11 มกราคม 2557
    กิจกรรมปีใหม่ 2557
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมประชุมสอบ O-net มุ่งสู่สนามสอบสีขาว
    ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรม DEVELOPING TRENDS IN EDUCATIONสำหรับครูภาษาสอนอังกฤษ ประถม-มัธยม ในเขตพื้นที่อีสานตอนใต้
    คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : บำเพ็ญบุญกุศลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗”
    ผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ โชว์...เทคโนโลยีการระบายสีภาพวาด ๓ มิติ และ โครงงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ “วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗”
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมและผลงานดี จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ
    ตุ้มโฮมพี่น้อง สามัคคี ม.อุบลฯ
    สวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๕๗
    ร่วมกันทำความสะอาดห้อง Server และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ
    งานเฉลิมฉลองวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2557 งานสวัสดิการนักศึกษา
    งานเลี้ยงปีใหม่ 2557 สำนักงานพัฒนานักศึกษา
    งานสวัสดิการนักศึกษาร่วมสวัสดีปีใหม่ 2557
    ค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ ครั้งที่ 18
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ พ่อเมืองอุบลฯ และ ผบ.มทบ.๒๒
    สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมในห้อง Server ทั้ง 2 ห้อง
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2555 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
    ตรวจสอบสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ (CTB)
    UBU at GMSARN international conference
    นักศึกษาบัณฑิตได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    UBU welcomes Indonesian ambassador
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แก่บัณฑิตแพทย์ฯ
    อธิการบดี ม.อุบลฯ รับรางวัลบุคคลดีเด่นในด้านการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๖
    Funeral of former Dean of Agriculture
    Textbook project at UBU
    รวมภาพการรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
    Traditional Thai music at UBU for birthday of the King
    UBU participates in celebrations for birthday of King
    ทูตอินโดฯเยือน ม.อุบลฯ พร้อมบรรยายพิเศษ“Indonesia and ASEAN Community 2015”
    UBU Graduation Day 2013
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานแสดงความยินดีกับผู้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา 2555
    อธิการบดี ม.อุบลฯ ร่วมยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ เน้นย้ำบัณฑิตกำลังก้าวเข้าสู่ห้องเรียนชีวิตจริง
    นศ.ม.อุบลฯ รวมใจเชิดชูเกียรติพี่บัณฑิตมอบโล่ และร้องเพลง – บูม ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ของสถาบัน
    ม.อุบลฯ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
    บรรยากาศการซ้อมใหญ่ เตรียมพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต ม.อุบลฯ ๑๘ ธ.ค.๕๖
    บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ บัณฑิต ม.อุบลฯ
    บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (15ธ.ค.56)
    ม.อุบลฯ จัดโครงการองค์ความรู้ด้านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร “การถวายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร”
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มติอนุมัติปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พญ.ซินเทียค่า พร้อมเข้ารับในงานพระราชทานปริญญาบัตร ๑๘ ธ.ค.นี้
    สำนักบริหารทรัพย์สินฯ จำหน่ายเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
    ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕
    สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
    ม.อุบลฯ เชิดชูเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทำคุณประโยชน์ประเทศชาติ เข้ารับพระราชทานรางวัล“รัตโนบล” ในงานพระราชทานปริญญาบัตร
    ประชุมเตรียมงาน Job Fair
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมงาน ราตรี สโมสร รวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศด้านการเงินและบัญชี (AFIS) ได้เข้าร่วมประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
    ค่าย ม.อุบลฯ วิชาการครั้งที่ 18
    ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลธาตุ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อหลวง เชิดชูเกียรติพ่อต้นแบบ โครงการ "บำรุงจิต ใกล้ชิดใจ"
    ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “มหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา เทิดไทยองค์ราชันย์”
    “โบ” สุพัตรา สาวงาม ม.อุบลฯ เข้ารอบ 1 ใน 10 Thai Supermodel Contest 2013 ก้าวสู่นางแบบมืออาชีพ
    พิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร คณบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการสัมมนาวิชาการ “อีสาน ลาว ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน”
    คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖” ในระหว่างวันที่ ๒๗–๒๘ พ.ย.๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ ม.อุบลฯ
    งานเชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของหอพักนักศึกษา
    ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายความรู้สู่ภูมิภาคขยายความรู้สู่ภูมิภาค ม.อุบลฯ 1ใน 7ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน "SET IC" ทั่วประเทศ
    ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ด้านการเรียนการสอน
    ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ด้านการเงินและงบประมาณ
    ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ด้านการบริหารจัดการ
    การติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาทุนบุตรหลานเกษตรกร
    ม.อุบลฯ พร้อมเตรียมพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม กำหนดงานพิธี ๑๘ ธ.ค.นี้
    อาลัยรักรองศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ชมรมดนตรีไทย ม.อุบลฯ ขอเชิญทุกท่านร่วม "งานมหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์ ในวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖ เวล ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ รุกหน้าพัฒนาทักษะกระบวนการทางปัญญา เสริมสร้างความความรู้และปัญญาแก่เยาวชน ภายใต้ “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา”
    UBU remembers
    ม.อุบลฯ ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ “มองรอบทิศ” เพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าว “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖”
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง’๕๖ เน้นบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ
    ม.อุบลฯ รุกหน้าขยายเครือข่าย“คลินิกฟ้าใส”สู่ชุมชน คัดกรอง รักษา ปรึกษาเลิกบุหรี่
    เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) โซนที่พักอาศัย
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
    อธิการบดี ม.อุบลฯ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ณ สถานีโทรทัศน์ NBT11
    นศ.ม.อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์สถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
    ม.อุบลฯ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมท้าวคำผง หรือพระปทุมวรราชสิริยวงศ์ เจ้าเมืองคนแรกของ จ.อุบลราชธานี
    สุดยอดนักอ่าน ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
    ปฏิบัติงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556
    กฐินสามัคคี เกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ทอดถวาย ณ วัดโพธ์ใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2556
    ภาพประกอบ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เยี่ยมชมฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    แผนกลยุทย์ทางการเงินสำนักวิทยบริการ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
    นักศึกษา ม.อุบลฯ จับมือ ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด ในเขต จ.อุบลฯ
    การแข่งขันการประกวดปลากัด งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 พฤศจิกายน 2556
    ฝ่ายเทคโนฯประชุม วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
    หอสมุดประชุม ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    กิจกรรมการวิเคราะห์ค่างาน ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
    กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
    ภาพประกอบ นักศึกษากัมพูชา เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ ชั้น ๓ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    การแข่งขันการตีกลองเส็งลีลา งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2013, 5-9 พฤศจิกายน 2556
    ประกาศรายชื่อวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล AG MUSIC AWARD 2013
    การคัดเลือกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองยอดนักสู้ งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ณ บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    การประชุมงานสวัสดิการนักศึกษาประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1/2557
    บรรยากาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556
    UBU hosts visit by TNUMP students
    UBU Executive and lecturers visit Cambodia
    UBU receives skeleton of former President, Associate Professor Dr Somjit Yodseranee
    UBU signs co-operative agreement with Mahidol University
    Faculty of Agriculture welcomes new Dean
    UBU welcomes US Ambassador
    UBU prepares for Southeast Agricultural Fair ‘Kaset Fair’ 2013
    UBU signs the cooperative agreement with 7 institutions in Thailand
    UBU signs the cooperative agreement with 7 institutions in Thailand
    UBU organizes Nursing Day 2013
    UBU students stand up for ‘Stop the Graft’ Amnesty Bill
    ระบบ TQF Mapper สำหรับอาจารย์ผู้สอนเพื่อบันทึกข้อมูล มคอ.
    การประกวดการจัดสวนถาด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 พฤศจิกายน 2556
    คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมลงชื่อและออกแถลงการณ์คัดคานการบิดเบือนหลักการแห่ง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
    การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-6 งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 พฤศจิกายน 2556
    อบรมยางพารา งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ ห้องสโลฟ ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 พฤศจิกายน 2556
    ม.อุบลฯ ขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมแถลงการณ์และลงชื่อคัดคาน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในวันพุธที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ
    Construction update October 2013
    เปิดแล้ว "งานเกษตรอีสานใต้ ๒๕๕๖" ณ บริเวณจัดงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพพิธีเปิด "งานเกษตรอีสานใต้ ๒๕๕๖" ณ บริเวณจัดงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดประชาชนโดยทั่วไปที่มีจิตศรัทธา ร่วมทอดกฐินสามัคคี รวมยอดบริจาคเป็นเงินจำนวน ๘๗๕,๐๒๐.- บาท
    สโมสรนักศึกษา มหาวิทาลัยอุบลราชธานี และสโมสรนักศึกษาทั้ง ๑๐ คณะ ๑ วิทยาลัย ร่วมกันคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรม
    การประกวดร้องเพลงสานฝันสู่ดาวรุ่ง “ลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประจำปี 2556, 2 พฤศจิกายน 2556
    พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ทานตะวันเบ่งบานพร้อมแล้ว..สัญลักษณ์แห่งงานเกษตรอีสานใต้:เกษตรไทยสู่อาเซียน ที่ ม.อุบลฯ
    งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย (Access Point)
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก ประกวดร้องเพลงไทยสากล และวงดนตรีสากล AG MUSIC AWARD 2013
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    อบรมการนำระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ม.ราชภัฎอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
    สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จับมือกับ ๕ สถาบัน เพื่อเตรียมจัดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อุดมศึกษา “UNITY GAMES”
    ภาพกิจกรรมค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่1
    ภาพกิจกรรมค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่2
    หอสมุดประชุม ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    ประชุมคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556
    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2556
    กิจกรรมสำนักวิทยบริการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
    กิจกรรม วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลฯ(หลังเดิม)
    ม.อุบลฯ จัด "งานวันพยาบาลแห่งชาติ" และลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ เสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ จัด "งานวันพยาบาลแห่งชาติ" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ชั้น ๒ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการปรับปรุงหอพักราชาวดี 2 (หอพักสวัสดิการ หญิง)
    ค่าย ม.อุบลฯวิชาการ ค่ายสานฝันนักเรียน ม.ปลาย สู่รั้วอุดมศึกษา
    พิธีมอบทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
    วุฒิสภามอบใบประกาศเกียรติคุณนักวิจัย ม.อุบลฯ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ นำผลงานผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์โกอินเตอร์
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบลโดยรอบมหาวิทยาลัย และสมาคมสื่อมวลชนอุบลฯ ลงนามส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบ ม.อุบลฯ”
    ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2556
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับบ สกอ.และสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๗ แห่ง ทางด้านภาษาอาเซียนในงาน “การศึกษาไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Thai Education for ASEAN
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ได้รับตำแหน่ง ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
    คณะวิทยาศาสตร์ มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสบความสำเร็จในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย ๑ ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    สำนักงานเลขานุการ ประชุม วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน ทุนเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราช
    โฉมหน้าสาวงาม 20 คนสุดท้าย Thai Supermodel Contest 2013 “น้องโบว์” นศ.ม.อุบลฯ ผ่านเข้ารอบคนแรก
    ศิลปะประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ 1 ใน 8 มหาลัยชั้นนำ โชว์ไอเดีย ใส่ลวดลายลง “ผ้าทออีสาน”
    งานเกษตรอีสานใต้:เกษตรไทยสู่อาเซียน งานใหญ่แห่งปี 2556 สมกับการรอคอย
    ม.อุบลฯ พร้อมแล้ว..งานเกษตรอีสานใต้ “เกษตรไทยสู่อาเซียน” 1-10 พ.ย.นี้ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
    การประชุมงานสวัสดิการนักศึกษาประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๑๑
    ประชุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำประตู 1-2-3
    ม.อุบลฯ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ม.อุบลฯ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย “การสร้างความดีและเป็นคนดีได้ในสังคม”โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
    การประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 12
    ม.อุบลฯ ถ่ายทอด “สายน้ำโขง ความงามแห่งวิถี” ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย
    ม.อุบลฯเฮ..น้องโบว์ สุพัตรา ผ่านฉลุย..เข้ารอบคนแรก ขึ้นแท่น 20 คนสุดท้าย Thai Supermodel Contest 2013
    ฝ่ายเทคโนฯ ประชุม วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
    ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคมและคณะ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมการบริหารจัดการสถานีไร่ฝึกทดลองฯ
    สำนักงบประมาณลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการ ม.อุบลฯ ประกอบการสนับสนุนงบประมาณ
    การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
    นักศึกษา ม.อุบลฯ ปลื้ม สัมภาษณ์ทูตคริสตี้ แอนน์ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยือน ม.อุบลฯ
    คณะกรรมการสารสนเทศ ประชุม ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
    คณะกรรมการสารสนเทศ ประชุม ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    สำนักงานเลขานุการ ประชุม ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
    โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจ.อุบลฯจัดโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้๑
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดงาน“วันมหิดล” รำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ประจำปี ๒๕๕๖
    วท. จับมือ ม.อุบลฯ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พบภาคีโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พบภาคีโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) โดยกรรมการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ร่วมกับ ม.อุบลฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสวนาเพื่อการวิจัยทางการเกษตร”
    อธิการบดี-คณะผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อ.พรรณลัดดา ทรัพยานนท์
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “๖๐ ปี ครูในดวงใจ มุทิตาอาจาริยาปราณีต งามเสน่ห์” ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต งามเสน่ห์ อย่างสมเกียรติ
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีส่ง – รับมอบตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์”
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายวราวุฒิ คำพานุช ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ที่เข้ารับรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖"
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ และสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “เห็ดกับการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล
    นศ.ม.อุบลฯ ขอบคุณ สนง.ขนส่งจังหวัดอุบลฯบริการทำใบอนุญาตขับขี่นอกสถานที่
    ศิลปะประยุกต์ ม.อุบลฯ ประยุกต์วัสดุเหลือใช้สร้างที่พักชั่วคราวผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ม.อุบลฯ ร่วมไว้อาลัยในการจากไปของ อ.พรรณลัดดา ทรัพยานนท์ (อาจารย์สาม) คณะวิทยาศาสตร์
    นศ.การตลาด ม.อุบลฯเจ๋ง เชิญคุณตัน อิชิตัน บินตรงแนะนำ “การตลาดไม่ตัน แซ่บๆ มันส์ๆ กับตัน อิชิตัน”
    อธิการบดี ม.อุบลฯ ร่วมยินดี ผบ.มทบ.๒๒ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
    สำนักงานประชุมสรุป แผน ข้อตกลง TOR 25 ก ย 56
    กิจกรรมสำนักวิทยบริการสัมพันธ์ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
    ประชุมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ สวย เก่ง มีสไตล์ ตัวแทนภาคอีสาน 3 ใน 10 คน ประกวด Thai Supermodel Contest 2013
    ม.อุบลฯ ร่วมรายการ “มองรอบทิศ” ประชาสัมพันธ์ “วันมหิดล งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแดอาจารย์ใหญ่ และพิธีรับมอบโครงกระดูก รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ม.อุบลฯ
    การตรวจเยี่มนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
    ม.อุบลฯ ก้าวสู่อาเซียน อธิการบดี นำผู้บริหารร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ม.เมียนเจย และม.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา
    ภาพบบรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2556
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๖” ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
    ประมวลภาพชุดที่ ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๖” ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
    ประมวลภาพชุดที่ ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๖” ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
    ประมวลภาพชุดที่ ๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๖” ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    ประมวลภาพชุดที่ ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    ประมวลภาพชุดที่ ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    ประมวลภาพชุดที่ ๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    ประมวลภาพชุดที่ ๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    UBU student selected as regional representative in speech contest
    UBU Kran-Krao All Star team is first runner-up at Yamo Robocon 2013
    Osotspa Road to University 2013
    ร้อยรักดวงใจ...สายใยผูกพัน มุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2556
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2556
    สโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการ “ก้าวสู่ ๑๐ ปี รัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๒” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารเทพรัตนสิริปภา ม.อุบลฯ
    โครงการอบรมสัมมนา"การประหยัดพลังงาน" วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    สำนักงานเลขานุการ ประชุมวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    คณะกรรมการความเสี่ยงประชุม วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ม.อุบลฯ
    ฝ่ายหอสมุดประชุม วันพุธที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ครั้งแรก ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แห่งประเทศไทย
    คณะกรรมการประกันคุณภาพ ประชุม วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    กรรมการส่งเสริมฯ ม.อุบลฯสนับสนุนแผนการอนุรักษ์และพัฒนา “ร่องก่อ” ให้เป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ฝ่ายเทคโนฯ ประชุม วันจันทร์ที่ ๑๖ กัยยายน ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ จับมือ Thai Nguyen University ประเทศเวียดนาม แลกเปลี่ยนนักศึกษาเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง
    ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง
    สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ม.อุบลฯ จัด “โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง” ทำบุญขึ้นเฮือนใหม่
    ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
    ฝึกเข้ม ด้านการจราจร
    คณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ จับมือ มูลนิธิรากแก้ว ลงพื้นที่พัฒนายกระดับชีวิตชุมชน“เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย”เน้น ถ่ายทอดความรู้ และลงมือปฏิบัติจริง
    คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ เครือข่ายเภสัชกรอุบลฯ จัดสัปดาห์เภสัชกรรม“ร้อยเรื่องดีร้อยปีเภสัชกรรมไทย”
    สำนักวิทยบริการ ยินดีกับ นักกีฬาดีเด่น บางแสนเกมส์ ๑-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
    โครงการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
    โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 จ.อุบลฯ
    นศ.ศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ ติดอันดับสุดยอด 20 นักออกแบบ Finovative Trendy Accessories Design Contest 2013
    นศ.บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ สร้างชื่อคว้ารางวัล ในงานแข่งขันทักษะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับชาติ
    นศ.วิทยาลัยแพทย์ฯ ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณี “บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน”
    สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ แสดงละครเพลง “ม่านนางรำ The Musical”
    ม.อุบลฯ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดโครงการ “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง Osotspa Road to University ๒๐๑๓” เพื่อสานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ เด็กนักเรียนร่วมโครงการ
    นศ.ม.อุบลฯ เป็นตัวแทนระดับภาค ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทาน
    หุ่นยนต์กันเกราAll Star ม.อุบลฯ เจ๋ง..คว้ารองแชมป์ Yamo Robocon 2013
    สำนักวิทยบริการจัดอบรมสำหรับบุคลากร เรื่องการนำข้อมูลงานให้บริการระบบออนไลน์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
    ม.อุบลฯ ฝึกเข้ม รปภ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับการจราจร และการควบคุมสถานการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
    ม.อุบลฯ ตระหนักความปลอดภัย จับมือ สนง.ขนส่ง จ.อุบลฯ อบรมความรู้กฎจราจรและทำใบอนุญาตขับขี่แก่ นศ. “รู้กฎ รู้วินัย ขับขี่ปลอดภัย”
    สหภาพยุโรป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แถลงข่าวโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอาการศจังหวัดอุบลราชธานี
    กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ การสืบค้นข้อมูลออนไลน์พร้อมตรวจสอบค่า Impact Factor
    ม.อุบลฯ ปลื้ม..ผลตรวจประเมินกรรมการฯ เกณฑ์ สกอ. และสมศ. ๔.๓๓ อยู่ในระดับดี
    การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดให้มี “การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์”
    ม.อุบลฯ ปลูกฝัง นศ.ร่วมต่อต้านการคอรัปชั่น และขจัดคนโกง “บัณฑิตไทยไม่โกง”
    ภาพประกอบ คณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมสำนักวิทยบริการ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะท่านอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
    พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยกว่างซี
    มหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชม ม.อุบลฯ
    UBU Freshy Boys & Girls 2013
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และนักศึกษา Far East University เข้าร่วมโครงการ “Cross-Cultural Exchange Program for Far East University Students”
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ Far East University, Korea และ University of Battambang, Cambodia จัด “UBU International Cultural Show”
    การหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยและกัมพูชา ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา
    University of Hawaii สหรัฐอเมริกา ส่งนักศึกษามาฝึกทักษะการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานวันอาเซียน”
    International Night 2013
    ต้อนรับ University of Philippines Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ เพื่อจัดโครงการบัวแก้วสัญจรและการสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร จ.อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯเตรียมระดับชาติ เกษตรอีสานใต้ “เกษตรไทยสู่อาเซียน”
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯคว้าแชมป์ ตอบปัญหากฎหมาย ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ตัวแทนภาคสู่ระดับประเทศ
    สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบริการฐานข้อมูลออนไลน์
    กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ การยืมเงินทดรองจ่าย
    TICA and UBU push academic cooperation in Thailand-Cambodia border areas
    UBU hosts national conference ‘ABC Ubon Ratchathani: Build up Knowledge Leading to a New World’
    Construction update – April 2013
    UBU trains student leaders
    UBU arranges Isan musical instrument training for young people
    UBU returns Mekong Giant Catfish to their home
    UBU awards honorary PhD to His Royal Highness the Crown Prince Maha Vajiralongkorn
    Bai Si Su Kwan traditional ceremony for new students
    UBU holds No-smoking Day 2013
    UBU freshmen walk to Wat Nong Pa Pong
    UBU Faculty of Agriculture train teachers in fish-breeding
    Students from Hawaii are here again!
    Former UBU student achieves high ranking
    Welcome Party for UH students
    Talent from around the world on show at UBU
    UBU welcomes University of Philippines Los Baños
    UBU celebrates ASEAN Day 2013
    UBU welcomes Ministry of Foreign Affairs
    นักวิจัย ม.อุบลฯ ก้าวไกลนำเสนอผลงานวิจัย การป้องกันการสูบบุหรี่ ผ่านเวทีระดับนานาชาติ
    ม.อุบลฯ เชิญชมละครเพลงคุณภาพแห่งปี “ม่านนางรำ 2013 The musical” ชมฟรี..4 ก.ย.นี้
    งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ คึกคัก เยาวชนสนใจกิจกรรม “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่”
    สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19-20 สิงหาคม 2556
    ร่วมยินดีกับบัณฑิต ม.อุบลฯ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต แห่งเนติบัณฑิตไทย ลำดับที่ ๗ สมัยที่ ๖๕
    กิจกรรมสัมมนา โครงการรอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖”
    โครงการ “Young Love รักเป็น ปลอดภัย”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ)
    ผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖” ๑๘ -๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
    กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้าน ม.อุบลฯและ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
    ฝ่ายหอสมุดประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    สำนักงานเลขานุการ ประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    ภาพประกอบ สำนักงานศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
    ภาพประกอบ สำนักงานศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
    ตัวแทนนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม“โครงการค่ายอาเซียน”
    Big Cleaning Day บริเวณหอพักนักศึกษา 16 สิงหาคม 2556
    ม.อุบลฯจับมือ ม.ขอนแก่น ร่วมใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตร
    อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ค่างานของหน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
    พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
    พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
    เตรียมพบกับพิธีกร 4 สาว รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงสัญจร โครงการ“Young Love รักเป็นปลอดภัย” 19 ส.ค.นี้ ที่ ม.อุบลฯ
    “หนึ่งใจเดียวกัน สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”กับกิจกรรม UBU Freshy Boy & Girl 2013
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี ปีที่ ๒๗ ปี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ เพื่อจัดโครงการบัวแก้วสัญจรและการสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจรจ.อุบลราชธานี
    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานวันอาเซียน”
    ขณะนี้โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์หอพักใหม่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (บริเวณลานจอดด้านหลังหอพักใหม่)
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 10/2556
    โครงการปรับปรุงห้องน้ำหอพักสวัสดิการ ราชาวดี 1 และราชพฤกษ์ 2 ระหว่างปิดภาคการศึกษา 2555
    ม.อุบลฯ ตัวแทนทางวิชาการ ร่วมเดินทางกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส่งเสริมการลงทุน สัมพันธ์ไทย-แอฟริกา ณ ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบมาตรฐานสากล"
    โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง กระบวนการทวนสอบและ
    นศ.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ รับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ในงานประชุมสามัญ และการประวิชาการ ประจำปี 2556
    ม.อุบลฯ บุ๊คแฟร์ 2556
    พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2556
    ม.อุบลฯ จัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพ...งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการรักษาความปลอดภัย อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย
    ม.อุบลฯสืบสานประเพณีเดือนเจ็ดบุญซำฮะ (บุญชำระ)
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๗ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ม.อุบลฯ
    สร้างสรรค์ สามัคคี ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ๒๓ ปี ม.อุบลฯ
    พิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานี
    กิจกรรมอบรมการรู้สารสนเทศ ๑๘ ก ค ๒๕๕๖
    การถ่ายทอดองค์ความรู้ ระบบจัดซื้อหนังสือออนไลน์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
    กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการเขียนงานวิเคราะห์ และ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
    กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ การจัดลำดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไทย และ การการทำ คลิปวีดีโอเพลงคาราโอเกะ
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๖
    โครงการอเมริกาศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการเสวนา “๑๘๐ ปีความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ : มองไปในอนาคตของเราร่วมกัน”
    ก้าวสู่ความภาคภูมิใจแห่งปีที่ 23 ของการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบมาตรฐานสากล"
    วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 6 มิถุนายน 2556
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรายการ “มองรอบทิศ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัด “โครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจ.อุบลฯ(NBT)
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ Dr. Jean Loyola ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ลอส บานอส (University of Philippines Los Banos) ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมคณะ
    ม.อุบลฯ จับมือ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมมือบริการคลินิกฟ้าใส คัดกรอง รักษา ปรึกษาการเลิกบุหรี่
    บ.ไทยบริดจสโตน มอบทุนการศึกษา กว่า ๒ ล้าน แก่นิสิตนักศึกษา ๓ สถาบัน ในเขตภาคอีสาน
    คณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการ ประชุม (Pulinet)
    ฝ่ายหอสมุดจัดกิจกรรม สอนการสืบค้นข้อมูลห้องสมุดด้วย Opac และการสืบค้นฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT
    สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
    สุดยอด..นศ.บริหารฯ ม.อุบลฯ ก้าวสู่นักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมลงแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27
    ม.อุบล เตรียมจับมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
    ม.อุบลฯ จัดโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน รร.ตชด.
    International Night 2013
    วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา ๒๕๕๖ ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
    สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ได้เชิญบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เพื่อหารือและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง ณ สาธารณรัฐโมซัมบิก
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ ทำบุญเลี้ยงพระอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อสิริมงคลก่อนเปิดให้บริการ
    อบรม web template 2.0
    ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ “ปลาบึกยักษ์”
    เปิดบริการแล้ว อาคารผู้ป่วยนอก ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ
    ว.แพทยฯ ม.อุบลฯ ร่วม ปชส.เปิดบริการอาคารผู้ป่วยนอกในรายการ "มองรอบทิศ" สถานีโทรทัศน์ NBT11 อุบลฯ
    ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล สวนวนารมย์ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จังหวัดอุบลราชธานี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
    ม.อุบลฯ พร้อมเปิดบริการอาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๐ ก.ค.นี้
    คณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการ ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2556
    องค์การ นศ.ม.อุบลฯ ร่วมเปิด สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดอุบลราชธานี
    คณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการ ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
    สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จับมือ ม.อุบลฯ ตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน
    ม.อุบลฯ ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ “ปลาบึกยักษ์”
    กรรมการส่งเสริมฯ เยี่ยมชมอาคารผู้ป่วยนอก ม.อุบลฯ พร้อมเปิดบริการ ๑๐ ก.ค.นี้
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสำนักวิทยบริการสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๑-๓๑ กรฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ สัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า เตรียมพร้อมสู่AEC
    ม.อุบลฯ ประชุมนักวิจัยประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง – คงคา ร่วมฟื้นฟูบริหารจัดการน้ำ และการเขียนงานวิชาการ”
    สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบริการฐานข้อมูลออนไลน์
    ศูนย์สารสนเทศชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรม “Routine to Research (R2R) การพัฒนางานการทำงานประจำสู่งานวิจัย”
    เกษตร ม.อุบลฯ นำ นศ.ใหม่-เก่า ทอดผ้าป่า สร้างสัมพันธ์กับชุมชน
    ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ลาว ครั้งที่ 19 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
    อาจารย์สาขาประมง ศึกษาลู่ทางการลงทุนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศสหภาพพม่า
    สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมแนะนำเวปไซด์ สำนักงานเลขานุการ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30-15.00 น.
    ธ.ไทยพาณิชย์ ส่งมอบโอกาสดีๆ แก่นักศึกษา ม.อุบลฯ มอบทุนการศึกษา ๑.๕ แสนบาท
    ประชุมสัมมนาผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.ป.) ที่ ม.อุบลฯ
    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมเปิดอาคาร สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจ.อุบลฯ(หลังใหม่) บริการแก่นักท่องเที่ยว
    สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมแนะนำเวปไซด์ สำนักงานเลขานุการ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30-15.00 น.
    ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๒๐๐ รูป ต้อนรับน้องใหม่ ม.อุบลฯ “กันเกราช่อที่ ๒๖”
    ม.อุบลฯ จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง สู่มาตรฐาน มผช.
    กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “ผู้บริหารสัมพันธ์” ณ ห้องประชุมสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 11 เมษายน 2556
    ผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 11 เมษายน 2556
    การชี้แจงประเมินผู้อำนวยการครบรอบ 2 ปี
    กรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการประชุมประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2556 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวงอาคารสารสนเทศ
    กรรมการประกันคุณภาพประชุมประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2556 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556ณ ห้องประชุมบัวหลวงอาคารสารสนเทศ เวลา 13.30 น.
    กรรมการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556
    การรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 ( 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)
    สำนักวิทยบริการ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ นำ นศ.เดินรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม
    ดับไฟป่าด้านหลังโรงจอดรถมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นศ. ม.ฮาวาย (University of Hawaii) สหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนทักษะภาษา ที่ ม.อุบลฯ
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และจัดให้มีการบรรยายหัวข้อ “ปัญหาความขัดแย้งไทย – กัมพูชา กับการระงับข้อพิพาทโดยอาเซียน”
    สำนักวิทยบริการ จัดอบรมการรู้สารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556
    ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการประชุมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมยางนา อาคารข้อมูลท้องถิ่น
    โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง ระบบและกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี
    ม.อุบลฯ มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๕๕
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสำนักวิทยบริการสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสำนักวิทยบริการสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม 5 ส วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556
    ปลื้ม..!!บัณฑิตเภสัชฯ ม.อุบลฯ แนะเคล็ดลับ "สุขภาพดีตั้งแต่ตื่นยันนอน" ผ่านงานเขียน
    ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน สุคำภา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทาน “รางวัลเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๖” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ นำนักศึกษาใหม่ เข้าวัดฟังธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวิถีพุทธ
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน สุคำภา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทาน “รางวัลเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๖” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    นิติศาสตร์ ม.อุบล ร่วมเดินรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
    คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ประชุมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
    สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “IT DAY@OCN 2013” ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีสินค้าด้าน IT จำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
    บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมงาน " ITDay@OCN 2013" ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วันที่ 12 มิถุนายน 2556
    บริษัทจำลอง bus ubu dummy company คณะบริหารศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยการประกวดแผนธุรกิจ รับมอบรางวัลในงาน H Dummy Company UBU
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
    เยี่ยม..ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายชาติชาย เมาลีชาติ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มอบ.สอบได้ลำดับ ๗ ของประเทศ ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
    หารือการปฏิบัติงานด้านจราจรหน้ามหาวิทยาลัย
    สวมหมวกจราจรขณะขับขี่รถจักรยายนต์เข้า-ออกมหาวิทยาลัย
    อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับสำนักงานอธิการบดี
    โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 ณ คณะเกษตรศาสตร์
    เกษตร ม.อุบลฯ อบรมประมงโรงเรียน เพาะขยายพันธุ์ปลา สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน
    ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2556 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556
    ประชุมโครงการ "ม.อุบลฯน่าอยู่ UBU WHTCH" ประจำปี 2556
    สพร.จับมือม.อุบลฯรุกคืบร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ย่างก้าวสู่ AEC
    ม.อุบลฯ บายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญน้องใหม่
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น อบรมการเล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ในเขตพื้นที่อีสาน
   
    ม.อุบลฯ รับน้องสร้างสรรค์ นำน้องใหม่เดินเท้า ๑๔ กม.สักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมอบรมป้องกันและระงับไฟป่า
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๖” ณ โรงพยายบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
    การอบรมฐานข้อมูลออนไลน์
    อธิการบดี ม.อุบลฯนำนักศึกษาใหม่ กราบนมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา
    ม.อุบลฯ รับน้องสร้างสรรค์ นำน้องใหม่เดินเท้า ๑๔ กม.สักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประมาณ ๔,๐๐๐ กว่าคน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯจัดรับน้องแนวใหม่เดินเท้าไปฟังธรรมะ
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท – เอก ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
    อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ผู้บริหาร / นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเวียนเทียนเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก จังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ รับน้องใหม่ ยึดแนวนโยบายและมาตรการ ของกระทรวงศึกษา สอดคล้องอัตลักษณ์สถาบัน “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”
    ม.อุบลฯ รับน้องสร้างสรรค์ นำน้องใหม่เดินเท้า ๑๔ กม. นมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา
    อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าฯ ถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
    ม.อุบลฯ เฮ..พบลูกปลาบึกยักษ์ เร่งนำปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ “หนองอีเจม”
    คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรศาสตร์ ณ ม.ราชมงคลอีสาน และ เยี่ยมชมการดำเนินงาน ม.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา
    การหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยและกัมพูชา ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
    อาจารย์สาขาประมงนำเสนอผลงานวิจัยและทำหน้าที่ Session Chair ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประเทศเกาหลีใต้
    ม.อุบลฯ ระดมพลเตรียมเคลื่อนย้ายฝูงปลาบึกยักษ์ คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ “หนองอีเจม”
    ม.อุบลฯ อบรมการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสานแก่เยาวชน
    อบรมแกนนำนักศึกษาเตรียมพร้อมรับน้องใหม่ ม.อุบลฯ
    ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล และพิธียกครุฑขึ้นศาลากลางหลังใหม่จังหวัดอุบลราชธานี
    ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 9-23 เมษายน 2556
    ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบภายในเชื่อมโยงเข้ากับระบบ UBUFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2556
    ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะนิติศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ พร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๓
    ม.อุบลฯร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการ ABC สัญจร อุบลราชธานี : สร้างความรู้ เปิดประตูสู่โอกาสใหม่
    กิจกรรมย้อนหลัง
    กิจกรมประเพณีสงกรานต์
    ภาพถ่ายอาคารสำนักวิทยบริการ
    ม.อุบลฯ ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยกล้วยไม้ทนร้อนออกดอกตลอดปี
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯบริการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตรศึกษามหาบัณฑิต และคณิตศาสตรศึกษามหาบัณฑิต ให้แก่คณาจารย์โรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่าของ สปป.ลาว
    นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าฝึกงานที่มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ วิทยาเขต Los Banos (The University of the Philipines Los Banos
    แจ้งวันเข้าทำการซ่อมบำรุงรักษาสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันจักรี"
    ม.อุบลฯร่วมประเพณีแห่ หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง จ.อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดถนนดอกไม้และสายน้ำ ประจำปี ๒๕๕๖ จ.อุบลราชธานี
    งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖”
    คณะเกษตรศาสตร์ ม. อุบลราชธานี ทูลเกล้าถวายกล้วยไม้ฟาแลนอปซิส “วาริน วาริน” แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 เมษายน 2556
    UBU Graduation Day
    UBU College of Medicine awards medical practitioner licences
    Songkran Festival at UBU
    Cleaning and Planting for UBU
    ม.อุบลฯ ร่วมยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
    ม.อุบลฯจัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์รุ่นแรก
    ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2554
    ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ : สืบสานประเพณีสงกรานต์๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม “Cleaning & Planting for UBU”
    ประชาสัมพันธ์กระเป๋าสูญหาย
    โครงการรักษาความปลอดภัยร่วมใจทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
    โครงการรักษาความปลอดภัย วางป้ายจราจรบอกเส้นทางเดินรถวันพระราชทานปริญญาบัตร 54
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    แบ่งปันภาพถ่ายบัณฑิต ม.อุบลฯ
    ประชาสัมพันธ์ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 3 เมษายน 2556
    บรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิต ม.อุบลฯ ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๔
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สำนักวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2556
    ม.อุบลฯ คว้าผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกฟ้าใส
    สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เดินหน้างานบริการสารสนเทศ ม.อุบลฯ
    จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.อุบลฯ
    เชิดชูเกียรตินักกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลฯ
    รณงค์ขับขี่ปลอดภัย 100% ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    งานรักษาความปลอดภัย ทาสี ยางชะลอความเร็ว หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย
    โครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ
    นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาศิลปะประยุตย์ Thesis Exhibition “มีแต่แนว”
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2556
    เชิดชูเกียรติวันสตรีสากล อธิการบดี ม.อุบลฯ สตรีนักบริหารระดับสูง
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ รุ่นที่ ๖
    ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและการแสดงผลงานนักศึกษา “มีแต่แนว”
    “คนดีศรี ม.อุบลฯ”นศ.ม.อุบลฯเก็บสร้อยคอทองคำได้ และนำส่งคืนเจ้าของ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชระ ศิริเทพ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลที่ ๓ ประเภท Mobile Application
    อุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตร “อวยชัยบัณฑิตใหม่” พระสงฆ์ จำนวน ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัย ๓๐๐ รูป
    ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีตัดปอยผมนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒”
    UBU International Cultural Show 2013
    โครงการอบรม "การร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย"
    คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาเก่า-ใหม่ เข้าคารวะและรับโอวาทจากอธิการบดี
    ม.อุบลฯ จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
    อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างานและการเขียนผลงานของบุคลากรประเภทวิชาชีพหรือเชียวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น"
    ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ช่อง ๗ เผยแพร่ข่าว ม.อุบลฯ นำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่ชุมชน ๕ ตอนต่อเนื่อง
    รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %
    ฝึกอบรมเตรียมปฏิบัติหน้าที่ประจำวันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
    คณะทำงานฝ่ายต่างๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัดงานนิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการศิลปะอีสาน
    สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรม “หลักสูตรผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม รุ่น ๒” Socially-engaged Scholarship (SeS) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สวทช. นำนักวิจัย บ.เอกชน ลงพื้นที่แปลงวิจัย คณะเกษตร ม.อุบลฯ สัมผัสมะเขือเทศ ต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียว ความหวังใหม่ของโรงงานอุตสาหกรรม
    ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2556
    ๖ สถาบันอุดมศึกษา จ.อุบลฯ จับมือสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
    โครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร" ระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา
    ม.อุบลฯส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากร จัดอบรมการเขียนผลงานสู่ชำนาญการ-เชี่ยวชาญ
    โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “โครงการพบปะผู้ประกอบการมืออาชีพ” โดยมี นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือ “ต๊อบเถ้าแก่น้อย” เ็ป็นวิทยากรบรรยาย ณ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัด “การแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติ” ม.ฟาร์อีส (Far East University) สาธารณรัฐเกาหลี และม.พระตะบอง(University of Battambang) ราชอาณาจักรกัมพูชา นำคณาจารย์และนักศึกษาแสดงร่วม
    ประมวลภาพกิจกรรม การแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สโมสรนักศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการของขวัญของฝาก(Gift Me Show) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ บริเวณเวทีและลานจัดงานพื้นที่ ๗๐ ไร่ ม.อุบลฯ
    นายตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด การประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ม.อุบลฯ
    พิธีส่งมอบศูนย์ทดลองกสิกรรมแบบผสมผสาน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ Nมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อาคาร EN6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เภสัช ม.อุบลฯ นำโครงการ“ชีวเภสัชศาสตร์สัญจร :การสร้างเสริมสุขภาพใน รร.ตชด.” ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2556
    บริจาคโลหิตวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อม O-net สนามสอบสีขาว
    ประธานศูนย์สอบ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย สนามสอบสีขาว O-net
    UBU welcomes University of Battambang
    Cross-Cultural Exchange Program for Far East University students
    เวทีดีเบต โค้งสุดท้ายเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2555
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ กองแผนงาน ระหว่างวันที่ 8-21 มิถุนายน 2555
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2555
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 17-30 กรกฎาคม 2555
    การศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ ณ สำนักบริหารสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 กันยายน 2555
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมศรีัเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2555
    Embassy of Japan visits UBU
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2555
    การสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2555
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2555
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-11 มกราคม 2556
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2556
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตามจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) จัดงาน “The 10th Japan Education Fai”
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตามจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
    ม.อุบลฯ ร่วมส่งมอบสถานีฝึกปฏิบัติงานบ้านบาเจียง แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ม.จำปาสัก สปป.ลาว พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    นักศึกษา ม.อุบลฯ และ Far East Universityเกาหลีใต้ลงพื้นที่พัฒนาชนบท
    คลินิกฟ้าใส...เปิดให้บริการแล้ว เชิญบุลากร นักศึกษ และประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการ "อยากเลิกบุหรี่" ได้ที่ ศูนย์บริการทางการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์
    ม.อุบลฯร่วมงาน “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
    พิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯร่วมถวายราชสักการะและสดุดีดวงวิญญาณพ่อขุนรามคำแหง
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และนักศึกษา Far East University เข้าร่วมโครงการ “Cross-Cultural Exchange Program for Far East University Students”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ดอกไม้ : พลังแห่งการสร้างสรรค์”
    องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารองค์การนักศึกษา
    ม.อุบลฯ คว้า ๒ เหรียญทองแดง ใน "พลบดีเกมส์" กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐
    UBU joins the 10th year anniversary of formation of Champasack University
    UBU welcomes Quang Nam University
    UBU visits Phnom Penh
    UBU joins 7th GMSARN International Conference 2012 at Siem Reap, Cambodia
    Ministry of Foreign Affairs arranges Second Seminar in Thai-Lao Research and Study at UBU
    นักศึกษารายวิชาสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอินโดจีน ถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนโรดมสีหนุ และทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา
    อธิการบดี ม.พระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชม ม.อุบลฯ
    กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖
    สรุปผลการดำเนินโครงการรักษาความปลอดภัย ปี 2555
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย
    ประมวลภาพกิจกรรม(ชุดที่ ๑)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย
    ประมวลดภาพกิจกรรม(ชุดที่ ๒)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย
    ประมวลภาพกิจกรรม(ชุดที่ ๓) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย
    ประมวลภาพกิจกรรม(ชุดที่ ๔) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย
    ประมวลภาพกิจกรรม(ชุดที่ ๕) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย
    UBU signs agreement with Guangxi University, PR China
    สวัสดีปีใหม่ ปีพ.ศ. 2556
    สวัสดีปีใหม่ 2556 โครงการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ในการตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนต่อเนื่อง และสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่า ปลูกดิน” ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำร่องก่อ ม.อุบลฯ
    ทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ (อาคาร ๘๐ พรรษา) เพิ่มเติม
    กระทรวงการต่างประเทศ จัดสัมมนาร่วมการศึกษาและวิจัยไทย–ลาว ที่ม.อุบลฯ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ชั้น ๒ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    "ม.อุบลฯกับการมุ่งพัฒนาชุมชน" ร่วมเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
    อดีตรัฐมนตรีมอบทุนการศึกษา นศ.ม.อุบลฯ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
    ทีมข่าวเกษตร ช่อง ๗ ลงพื้นที่ ม.อุบลฯ นำผลงานวิจัยฯ นวัตกรรมใหม่สู่ชุมชน
    อบรมกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
    UBU celebrates Loi Krathong 2012
    2nd International Conference on GMS at Salavan Province, Lao PDR
    กิจกรรมทำความสะอาดอาคาร 80 พรรษา
    ม.อุบลฯร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
    UBU celebrates the King’s birthday
    UBU holds the 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and international conference on Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care; TSB 2012
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
    ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
    ม.อุบลฯเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๒๔ TSB 2012
    “งานสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี ๒๒ ปีม.อุบลฯลอยกระทง” ๒๘พฤศจิกายน๒๕๕๕ ณ บริเวณริมสระน้ำหนองอีเจม
    คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและ สปป.ลาว จัดประชุมวิชาการลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ แขวงสาละวัน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2555
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ“มอบลูกฮักลูกแพง”รุ่น3 แก่ชุมชน
    คอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำมนต์แคน แก่นคูน ๒๒ ปีลอยกระทง ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯนำงานวิจัย นวัตกรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดยโสธร
    ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษา และบุคลากรทุกท่านร่วมบริจาคและทำบุญงานสืบสานบุญมหากฐินชาวสิงห์แสด ครั้งที่ ๔ ตั้งกองกฐิน ณ ศาลาประชาสิงห์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ที่วัดบ้านตำแย วัดเก่าแก่เมืองดอกบัว
    ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี๒๒ปีม.อุบลฯลอยกระทง๒๕๕๕
    เครือข่ายกลุ่มนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ๑๗ สถาบันร่วมปฏิญญาต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
    พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม แสดงธรรมบรรยาย “เยาวชนไทยรุ่นใหม่ หัวใจสะอาด (คอรัป “ฉัน”ไม่ขอรับ)”
    ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
    คณะทำงานฝ่ายต่างๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประชุมร่วมกับ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง เพื่อเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
    โครงการผู้บริหารพบปะประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    รวมภาพกิจกรรม โครงการผู้บริหารพบปะประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๕๕
    อธิการบดี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ณ สถานีโทรทัศน์ NBT11 อุบลฯ
    ซีพีออลล์ ร่วมกับ PIM จับมือ ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการให้ทุนเรียนฟรี ม.อุบลฯกว่า ๗๐ ล้าน
    สโมสรนักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
    การแข่งขันเซปัคตะกร้อ ประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2555
    การประกวดวงดนตรีสากล AG Music award 2012 งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    กฐินสามัคคี เกษตรอีสานใต้ ทอดถวายสำนักสงฆ์สระใหญ่ บ้านคำปลากั้ง ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
    งานเสวนาทางวิชาการ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ในงานเกษตรอีสานใต้
    การแข่งขันการตีกลองเส็ง งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2555
    ประกวดวาดภาพ "เกษตร รักษ์น้ำ" นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 (สีเทียน/พลาสเทล), 31 ต.ค. 55
    บรรยากาศทั่วไป ร้านค้า ร้านอาหาร ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ ในงานเกษตรอีสานใต้ 2555, 31 ตุลาคม 2555
    เปิดแล้ว...งานเกษตรอีสานใต้ ๑๐ วัน ๑๐ คืน ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรทั่วประเทศ
    ดู๋ สัญญา คุณากร, เชียร์ ฑิฆัมพร ร่วมด้วย คุณแม่บานเย็น, แคนดี้ และโทนี่ รากแก่น ลุยงานเกษตรอีสานใต้ 2555
    งานรักษาความปลอดภัย ตรวจความเรียบร้อยบุคคลที่มาเที่ยวงานเกษตรอีสานใต้ 55 ร่วมกับตำรวจ สภ.ย่อยเมืองศรีไค
    UBU student wins prize at CU Alumni Association speech competition
    UBU welcomes Champasack University
    Australian Embassy visits UBU
    การเสวนาว่าด้วยเรื่องไก่พื้นเมืองและการสาธิตชั้นเชิงการต่อสู้แบบเด็ดๆ โดย ผศ.ปรารถนา งามวงศ์วาน นายกสมาคมฯ และการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองชั้นเชิงดี ลีลาเด็ด แห่งอีสานใต้
    การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555
    Opening of North-East of Thailand Agricultural Fair 2012
    เตรียมพบกับกองถ่ายรายการที่นี่หมอชิต ดู๋ สัญญา และ เชียร์ ฑิฆัมพร ลุยงานเกษตรอีสานใต้ม.อุบลฯ 29 ต.ค.นี้
    การเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ร้านค้าและกลุ่มชุมชน, 25 ตุลาคม 2555
    พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 โดยนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี ร่วมด้วย ศ.(พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “ยุวรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    พิธีมอบหมวกและดวงประธีป แด่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ "วันพยาบาลแห่งชาติ" วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
    คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลฯ(หลังเดิม)
    กิจกรรม 5ส งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลเมืองเดช
    อธิการบดี ม.จำปาสักเยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ
    นักวิจัย ม.อุบลฯยืนยันด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ “ชาวนาปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้านในระบบนาอินทรีย์ได้ผลผลิตเพิ่มเป็น2เท่า”
    ความคืบหน้าการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา, 17 ตุลาคม 2555
    ประชุมสรุปผลการเตรียมงานเกษตรอีสานใต้"มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ"วันที่ ๒๖ต.ค.-๔พ.ย.๕๕
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญชม..งานเกษตรอีสานใต้ ปี ๕๕ “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯจัด“ค่าย ม.อุบลฯวิชาการ”เตรียมความพร้อมนักเรียนม.ปลายสู่รั้วมหาวิทยาลัย
    อธิการบดี ต้อนรับอัครราชทูตออสเตรเลียในโอกาสเยือนจ.อุบลราชธานี
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี “การบริการวิชาการเพื่ออาชีพแก่ชุมชน และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน"
    ม.อุบลฯอบรมระดมความคิดกำหนดสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
    นศ.ม.อุบลฯเป็นตัวแทนประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทาน
    บัณฑิตแพทย์รุ่นแรก ม.อุบลฯ จบหลักสูตรและสอบผ่าน OSCE ทุกคน คิดเป็น ๑๐๐%พร้อมลงพื้นที่รักษาผู้ป่วยในเขตอีสาน
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯจัดงานรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๕
    UBU expresses great sorrow at passing away of founder and former president
    ม.อุบลฯจัดงาน“ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน”มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี๕๕
    ม.อุบลฯ จัดงานวันมหิดล“ร่วมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” ประจำปี ๒๕๕๕
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕”
    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เคารพศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณีอดีตอธิการบดี ผู้ก่อตั้งม.อุบลฯ
    บุคลากร นศ.ม.อุบลฯรวมใจส่งร่าง“พ่อใหญ่แห่ง ม.อุบลฯ”รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดี ผู้ก่อตั้ง ม.อุบลฯ
    โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
    ในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพรศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ม.อุบลฯ
    ร่วมแสดงความยินดีกับนายสรศักดิ์ ประวิทย์สิทธิกุล นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 39
    อาลัยพ่อใหญ่แห่งม.อุบลฯ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “ต้นกล้าแห่งอาชีพ ตนคุณภาพในทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง” ค่ายวิชาการแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
    การประชุมเตรียมความพร้อมกับส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 สิงหาคม 2555
    นักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น ณ สวนกล้วยไม้อนันตพัฒนาและสวนพฤกษชาติ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
    อบรมจราจรและการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 17 กันยายน 2555 โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วารินชำราบและสภ.เมืองศรีไค
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการในรายวิชา/หลักสูตร ภายใต้ชื่อโครงการ “ผู้ประกาศและพิธีกรมืออาชีพ”
    ประชุมผู้ประสานงานแต่ละคณะ ในส่วนของงานวิจัย, งานบริการวิชาการฯ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    ขอเชิญชาวม.อุบลฯร่วมงาน “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน” งานเกษียณอายุราชการ ๒๐ก.ย.นี้
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทูลเกล้า ฯ ถวายทุนการศึกษา ประจำปี 2556 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้กับนักเรียนกัมพูชา
    ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมงาน รำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๕
    เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
    UBU planned for Kaset Fair (Agricultural Fair 2012) on ‘Amazing Stream’
    UBU Book Fair 2012
    UBU Together Games 2012
    UBU Young Scientist Competition
    ม.อุบลฯขอเชิญฟังบรรยาย“รู้เขา รู้เรา ปรับแผนการตลาดสร้างโอกาสในอาเซียน” โดยผู้บริหาร7-Eleven ๗ก.ย.นี้
    ม.อุบลฯMOUชลประทานอุบลฯ พัฒนาระบบสารสนเทศเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอุบลฯ
    BOOK FAIR ๒๐๑๒“สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้” ๓-๘ ก.ย.นี้ ที่หอสมุดกลาง ม.อุบลฯ
    อลังการการประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ กีฬา"รวมใจ ม.อุบลเกมส์"
    เชิญชมนิทรรศการ"ประเพณี..บายศรีสู่ขวัญ" ที่หอสมุดกลาง ม.อุบลฯ
    นักเรียนศูนย์ YSC ม.อุบลฯ สร้างชื่อเวทีระดับโลก คว้ารางวัล Grand Award อันดับ ๒ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ Intel ISEF ๒๐๑๒
    ASEAN Day at UBU
    UBU (Mukdahan Campus) signs cooperative agreement with APSILC
    งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    เครือข่ายสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัด เวทีระดมความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทย…ปฏิรูปอุบล ฮ่วมเฮ็ด ฮ่วมส่าง “อนาคตอุบลใน ๑๐ ปี” โซน ๓
    ม.อุบลฯเดินหน้าเตรียมพร้อม เกษตรอีสานใต้ “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” ๒๖ต.ค.- ๔พ.ย.๕๕ นี้
    การตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2554
    ภาพการจัดกิจกรรมอบรมดับเพลิง
    งานรักษาความปลอดภัยจัดการจราจร งาน "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประมาณ 20,000 คน
    อบรมกฎหมายที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรรู้
    ผู้แทนพระองค์ เปิดกิจกรรมโครงการ“หนึ่งใจ..ติวให้น้อง Osotspa Road to University ๒๐๑๒” นักเรียนเข้าร่วมกว่า ๑๒,๐๐๐ คน
    แพทตี้ อังศุมาลินและพีช พชร ร่วมกิจกรรมที่หอพักม.อุบลฯ แฟนคลับแห่..กรี๊ดเนืองแน่น
    สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบเงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัวของ นางสาวกนกวรรณ สมใจ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่บ้านประสบเหตุอัคคีภัย
    ล้างสระน้ำสำนักงานอธิการบดี
    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน