ข่าวประกาศ !
  สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ จะทำการปิดลิ้งค์เว็บไซต์เดิมของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ทุกหน่วยงานในวันที่ 30 มกราคม 2554 นี้ จึงขอให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ นำข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์เดิมเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ (UBU - Web Template)ให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว โดยในขณะนี้เว็บไซต์เดิมของทุกหน่วยงานจะสามารถเข้าดูได้ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น