Untitled Document
ประวัติวิทยากร
เขียนที่โรงสีเดชอุดมศิริโชค
วันที่ 22 สิงหาคม 2554
ประวัติโดยสังเขป

        ข้าพเจ้านายฮวงเซ็ง แซ่ลี้ เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2497 ที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ และมาโตที่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7)และได้มาเรียน ภาษาจีนที่จังหวัดสุรินทร์ 3 ปี พ.ศ.2516 มาเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนฮั้วเฉียวกับฮักอุบลอีก 3 ปี กับ น้องชาย 2 คน (เป็นฝาแฝด) ตอนเรียนอยู่ทางโรงเรียนไม่ได้เก็บค่าเทอม ได้ทำงานแลกกับค่าเทอมเพราะ ฐานะทางบ้านไม่สู้จะดีนักและได้รับความอุปการะจาก อาจารย์ พยนต์ จาฬุพจน์ (ครูจิว) ซึ่งเปรียบเสมือน พ่อคนที่ 2 เมื่อพ.ศ.2521(ปีน้ำท่วมใหญ่เมืองอุบลราชธานี ) ได้ไปเช่าโรงสีขนาดกลางที่บ้านแต้เก่า (ทางไปอำเภอตระการพืชผล) เช่าอยู่ 3 ปีหมดสัญญา ปีพ.ศ.2523 ได้มาซื้อโรงสีเป็นของตัวเองที่ ตำบล ทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม (จน ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 30 ปี) ปีพ.ศ.2526 ได้แต่งงาน (ตอนอายุ 29) กับนาง มัณฑนา แซ่ลี้ และมีบุตรสาว 3 คน คนโตเรียนจบแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 2 เรียนจบคณะบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันไปเรียนต่อที่ปักกิ่ง คนที่ 3 กำลังเรียนอยู่ประเทศนิวซีแลนด์ ปี 3 คณะ เศรษฐศาสตร์และการเงิน ได้ประกอบธุรกิจโรงสีข้าวมาตลอด (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานชมรม โรงสีข้าว จังหวัดอุบลราชธานีและมีช่วงหนึ่งของชีวิตได้เจอวิกฤษเต็มๆ แทบจะเอาตัวไม่รอด มีหนี้สินล้นพ้นตัว (ก็มืดๆในชีวิต) เมื่อปีพ.ศ.2547เหมือนกับบุญส่งผล ได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของ คุณแม ่สิริ กรินชัย ที่ยุวพุธฯหลักจากนั้นมาก็ได้พบแสงสว่างของชีวิตและเป็นครอบครัววิถีพุทธได้เต็มๆ


 

        หลังจากได้รับอานิสงค์แห่ง “พระรัตนตรัย” แล้วก็ได้ส่งญาติธรรมเข้าอบรมธรรมะเยอะมากเมื่อปี พ.ศ.2552 ได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้น 1 ศูนย์ ที่โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา(ปัจจุบันดำรงค์ตำแหน่งประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นมา 8 ปี) และตลอดชีวิตตั้งใจอุทิศตนให้กับพระศาสนาเพราะรู้เลยว่า ครอบครัวได้รับ “ความจริงอันประเสริฐ”อย่างเปี่ยมล้นและใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวได้เป็นอย่างดีที่สุดเท่า ที่ชีวิตเคยได้รับมา และมีคติเตือนใจอยู่เสมอว่า “ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว”

 
 
 
 
 
 


ธรรมะอุดมศิริโชค