มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4535-3000 ถึง 3
 
แผนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนที่การเดินทางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer   
Last updated (25/01/2010)  
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to webmaster@ubu.ac.th  
Copyright © 2010 Ubon Ratchathani University UbonRatchathani Thailand 34190  
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190 Tel. (045)353000-3