มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน: คุณวุฒิ และ ตำแหน่งทางวิชาการ? 
โพสโดย วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์     วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 , 01:32:51 น.
หมวด : การเรียนการสอน , มีผู้อ่านแล้ว 5,358 ครั้ง
  

ค่าน้ำหนักระดับคุณภาพอาจารย์ที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์การพิจารณา สำหรับตัวบ่งชี้้การพัฒนาคณาจารย์ที่ปรากฏในการประกันคุณภาพ เป็นตัวเลขที่มีฤทธิ์เดชเอาการ  

  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
อาจารย์ 0 2 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6
รองศาสตราจารย์ 3 5 8
ศาสตราจารย์ 6 8 10

เพราะ เมื่อเอาตัวเลขในตารางของคณาจารย์ทุกคนไปรวม/เปลี่ยน ได้ค่าหนึ่งแล้ว มันจะกลายเป็นตัวตั้ง ส่วนตัวหารคือ จำนวนอาจารย์ทั้งหมด เช่น

ข้าพเจ้าเอง เปลี่ยนเป็นค่าตัวเลข ก็คือ ปริญญาโท+ ผศ. ก็คือ 3 เท่านั้นเอง

ยิ่งคนที่เข้ามาเป็นอาจารย์ตอนจบปริญญาตรี แล้วยังไม่ไปเรียนต่อ หรือกำลังเรียนยังไม่จบ ตำแหน่งทางวิชาการก็ยังไม่ได้ขอ ค่าตัวเลข ก็คือ 0 (ศูนย์) ไอ้ที่จะไปช่วยให้ตัวตั้งเพิ่ม ไม่มีเอาเลย แต่ ทำให้ตัวหารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง ผลลัพธ์ก็ต้องน้อยลงแน่นอน

เห็นอย่างนี้แล้ว ก็พอจะขีดลู่วิ่ง ให้กำหนดเป้าหมาย เป็น ปริญญาเอก + ศาสตราจารย์ เพื่อเอาแต้มให้เต็ม 10 กันถ้วนหน้า ถ้าได้อย่างนี้ ต้องดีแน่ในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ เนื้อหาสาขาวิชา และ งานวิจัยที่จะพบเจอลู่ทางใหม่ๆ ช่วยตอบคำถามวิจัย และ องค์ความรู้ที่ได้ก็วกกลับมาในกระบวนการเรียนการสอน สร้างบัณฑิตคุณภาพ แข่งขันได้ในระดับสากล 

อย่างไรก็ตาม ตามรายทางที่วิ่งไปสู่เป้าหมายนั้น จำเป็นต้องพกพา จรรณยาบรรณ ของความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และ สาขาวิชาชีพไว้ไม่ให้ตกหล่น จึงจะ เป็นครูที่ อุดมด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา เป็นต้นแบบ ให้มหาวิทยาลัยอุบลฯ ได้สร้างบัณฑิตที่ เป็นคนเก่งและ คนดีศรีสังคมได้อย่างสมบูรณ์

วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์

อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๕๔

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 6
นาย ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ   4 มกราคม 2555 , 22:45 น.
  สงสัยครับว่า..."ทำไมคณาจารย์ที่ ม.อุบลฯ ไม่นิยมเขียนหนังสือในรายวิชาที่สอน ที่ไม่ใช่เอกสาร ppt" ในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นมี
ความคิดเห็นที่ 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์   6 กรกฎาคม 2554 , 23:52 น.
  สำหรับ กลุ่ม คณิตศาสตร์ นอกจากที่ ความเห็นที่ ๓ เสนอแล้ว สาขานี้ รัฐบาลสนับสนุนสุดแรงอยู่แล้ว ทั้งกลุ่ม Pure Math, Applied Math และ Math Ed เพื่อนบ้านเราคือ เวียดนามนั้น สุดยอดนะเรื่องคณิตศาสตร์ อาจจะ สองค้นหา ในมหาวิทยาลัย ที่ เคยลงนามความร่วมมือไว้กับเราแล้ว คือ เว้ และ ดานัง ที่มีคนเก่งๆด้านนี้ เยอะ ติดต่อทำวิจัยร่วมกันได้ ผ่าน ทาง Internet น่าจะเป็นการเปิดมิติ ความร่วมมือแบบใหม่ได้นะ
ความคิดเห็นที่ 4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์   6 กรกฎาคม 2554 , 23:48 น.
  ความเห็นที่ ๑ ครูว่า ขอ ให้พวกเรารักษาการทำวิจัยไว้อย่างต่อเนือง และ ให้มีคุณภาพ ก็จะไปถึง รศ. ได้ไม่เกินรอนะ เชียร์ทุกคน
ความคิดเห็นที่ 3
rungnapa tipakontitikul   6 กรกฎาคม 2554 , 15:12 น.
  หนูมีเพื่อนชื่อ รศ.ดร.สาธิต แซ่จึง เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ มข. ตอน ป.ตรี และเจอกันอีกทีตอนเรียน โท-เอก ที่เชียงใหม่ เพื่อคนนี้เก่งมากคะ และเป็นกันเอง เรียนสาขาคณิตศาสตร์ ประวัติสวยมากคะ เคยได้รับรางวัลนักวิจัยหน้าใหม่ สกว. ตอนนี้ได้ รศ.นานแล้ว ขอเสนออย่างนี้คะ อาจารย์อาจจะให้ หัวหน้าภาค หรือคณะขอเชิญมาพูดคุย แนะแนวทางการวิจัยทางด้านคณิศาสตร์ เผื่อว่าจะเห็นทาง ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง รศ.ดร.สาธิต แซ่จึง ทำงานที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใกล้ ๆ นี่เองคะ
ความคิดเห็นที่ 2
bunthom suraporn   6 กรกฎาคม 2554 , 11:19 น.
  การทำวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขอผลงานทางวิชาการ งานทางด้านคณิตศาสตร์ค่อนข้างทำวิจัยลำบากแสดงเป็นรูปธรรมค่อนข้างยาก เขียนบทความถ้ายากหน่อยหาคนอ่านให้ก็ไม่มี บทความเก่าที่จะหาอ่านเป็นreference แสนหายาก จึงเป็นปัญหาของการทำวิจัยด้านคณิตศาสตร์มาก โปรดชี้แนะแนวทาง
ความคิดเห็นที่ 1
rungnapa tipakontitikul   5 กรกฎาคม 2554 , 08:38 น.
  ตำแหน่งทางวิชาการ....หนูมองว่า ผศ. รศ. ยังพอทำกันได้อยู่ แต่ ศ. นี่สิ ยากเอาการคะ แต่อย่างไรก็ตาม ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่สายอาจารย์ต้องทำ..เพื่อพัฒนา มอบ. ในภาพรวม จากตัวเลขบุคคลากรที่มีและไม่มีตำแหน่งของ มอบ. มี 2 ช่วงที่ห่าง 1. ช่วงกระตุ้นให้อาจารย์ขอ ผศ. ช่วงนี้เข้าใจว่าอาจารย์ที่ยังไม่ขอ คงอยู่ระหว่างดำเนินการกัน ช่วงที่ 2 ขอ รศ. คะ ช่วงนี้ห่างกันมาก คิดว่าต้องมีการกระตุ้นอย่างแรง....
แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
ตำแหน่ง :  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์ และการออกแบบ
หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  7
จำนวนผู้ชม :  40950
Blog :  wanwalai
  เรื่องย้อนหลัง
ตรวจประเมินรอบ ๓ ม.อุบลฯ ปีหน้า ต้องมาฟัง ผอ.สมศ. ศ.ดร.ชาญณร...
สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โอกาสการเรียนรู้ของชีว...
ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน: คุณวุฒิ และ ตำแหน่งทางวิชาการ?
การประกันคุณภาพ ถึงจะยุ่งขึ้น ลำบากมากขึ้น ก็พาเราไปใกล้เป้า...
ความมั่นคงของชีวิต???
จัดตารางสอนตารางสอบให้ดี ช่วยให้นักศึกษาเรียนดีได้
งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี