มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
โปรโตคอล BGP 
โพสโดย สุรศักดิ์ ศรีวิเศษ     วันที่ 10 ตุลาคม 2560 , 14:41:57 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี , มีผู้อ่านแล้ว 336 ครั้ง
  

โปรโตคอล BGP

Protocol OSPF เป็น Protocol ที่กำลังได้รับการสนับสนุนให้เป็นมาตรฐานในการเลือกทางเดินข้อมูลภายในเครือข่ายอัตโนมัติบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วน Protocol BGP (Border Gateway Protocal) ได้รับการพัฒนาขึ้นมาให้สำหรับการเลือกทางเดินระหว่างเครือข่ายอัตโนมัติ ทั้งนี้เนื่องจากการเลือกทางเดินภายในจะคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเป็นหลัก แต่การเลือกทางเดินระหว่างเครือข่าย จะต้องนำนโยบายของแต่ละระบบมาร่วมพิจารณาด้วย ตัวอย่างเช่นระบบเครือข่ายอัตโนมัติขององค์กรทั่วไป มีความต้องการที่จะรับและส่งข้อมูลไปยัง Host ใด ๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้ตนเองทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับและส่งข้อมูลให้กับเครือข่ายอื่น ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรเหล่านี้ยินดีอย่างยิ่งในการให้บริการแก่ทุกเครือข่ายที่จ่ายค่าบริการ ดังเช่นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่มีความรู้พร้อมทุกด้านที่จะให้บริการแก่ลูกค้าที่ชำระค่าบริการอย่างสม่ำเสมอ Protocol BGP ได้รับการออกแบบมาให้จัดการกับปัญหาเหล่านี้ นโยบายที่ใช้กันทั่วไปในระบบเครือข่ายอัตโนมัติจะเกี่ยวข้องกับ การเมือง, การปกครอง, การรักษาความปลอดภัย, และการพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น 1. ไม่อนุญาตให้ฝากส่งข้อมูลผ่านบางพื้นที่ 2. ไม่ส่งข้อมูลของ IBM ผ่านระบบของ Microsolf 3. ไม่ส่งข้อมูลออกนอกเขตประเทศไทยยกเว้นเป็นการสื่อสารระหว่างประเทศ 4. ไม่ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายทหาร ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่น 5. ไม่เลือกระบบนนทรีเน็ทไว้ในเส้นทางที่เริ่มต้นจาก NECTEC
แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : 
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  6
จำนวนผู้ชม :  4666
Blog :  surasak
  เรื่องย้อนหลัง
LoRA, LoRaWAN คืออะไร
โปรโตคอล BGP
HA ได้โดยไม่ต้องพึ่ง Storage
วิธีตรวจสอบเว็บไซต์และไฟล์ที่เป็นอันตรายด้วย Virustotal.com
เพิ่มประสิทธิภาพ Google Apps ด้วย Google Apps Script และ API
การติดตั้งโปรแกรมต่างๆสำหรับพัฒนา Google Cloud Platform
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี