มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
สมัครเข้าใช้งาน
ขั้นตอนที่ 1/3

1. ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ด้วยการใช้ รหัสการเข้าใช้งาน internet ของมหาวิทยาลัย
2. ขณะนี้จำกัดสิทธิการสมัครสำหรับเจ้าหน้าที่และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เท่านั้น


username :
password :
 
 

ค้นหา
 
  บทความล่าสุด
การนำเอา blended learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก "สมองก...
เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับ...
การ config Mikrotik VLAN-Switch Trunk and Access
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power Bi Desktop
Data Analysis Expression (DAX) for Power BI
ติดตั้งโปรแกรม Aduino เพื่อการใช้งาน Board EPS8266 บน Aduino...
"เริ่มต้นเรียนรู้เทคโนโลยี IOTs ด้วย Arduino"
แนะนำ เครื่องมือ Open Source สำหรับ Monitor Network
 
  บทความยอดนิยม
GPS และ GIS ต่างกันอย่างไร? (18208)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidM... (17831)
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (15100)
หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งโรงไฟฟ้า (13855)
Cmos และการ Clear Cmos ทำอย่างไร (13547)
  สมาชิกใหม่
นายณัฐพล มารุตะพันธ์
ประสิทธิชัย พูลผล
วีณาวรรณ ประชุมชิต
โตมร หลินหะตระกูล
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
  ดูสมาชิกทั้งหมด
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี