มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ค้นหา   หมวด
 
   ผลการค้นหา
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ฉัตรชัย พรหมนา  4 เมษายน 2561   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป

รัชนี นิคมเขตต์  19 มกราคม 2561   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
“เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม”
รัชนี นิคมเขตต์  19 มกราคม 2561   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
นวัตกรรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
ภาคินัย บุญไพโรจน์  3 มกราคม 2561   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
ฉัตรชัย พรหมนา  13 ตุลาคม 2560   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาหรือการบริหารสินทรัพย์
อรุณศรี โพธิโกฏิ  11 ตุลาคม 2560   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ
ฉัตรชัย พรหมนา  1 ตุลาคม 2559   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
วาสนา สะอาด  29 กันยายน 2559   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี
อรุณศรี โพธิโกฏิ  8 กันยายน 2558   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
ฉัตรชัย พรหมนา  8 กันยายน 2558   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
รัชนี นิคมเขตต์  11 มิถุนายน 2558   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
วาสนา สะอาด  3 มีนาคม 2558   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อรุณศรี โพธิโกฏิ  10 กันยายน 2557   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ฉัตรชัย พรหมนา  10 กันยายน 2557   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การกำหนดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดซื้อในองค์กร
อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ  1 กันยายน 2554   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
หัวใจสำคัญขององค์กร อีกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม
อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ  28 กรกฎาคม 2554   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
งดรับบริจาคร่างกายชั่วคราว!
สุพัตรา ขจัดโรคา  6 พฤษภาคม 2557   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การบริจาคร่างกาย
สุพัตรา ขจัดโรคา  22 เมษายน 2557   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในมุมมองของข้าพเจ้า
มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์  17 เมษายน 2557   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
UAV (Unmanned Aerial Vehicle):Drone กับการศึกษาจะเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์  5 กุมภาพันธ์ 2557   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 Page : 1 2

 

ค้นหา
 
  บทความล่าสุด
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
“เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม...
นวัตกรรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาหรือการบริหารสินทรัพย์
การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 
  บทความยอดนิยม
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (11760)
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean (9661)
การบริจาคร่างกาย (5762)
ตรวจประเมินรอบ ๓ ม.อุบลฯ ปีหน้า ต้องมาฟัง ผอ.สมศ. ศ.ดร.ชาญณร... (5565)
UBON Model (4489)
  สมาชิกใหม่
ประสิทธิชัย พูลผล
วีณาวรรณ ประชุมชิต
โตมร หลินหะตระกูล
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
ทวนธน บุญลือ
  ดูสมาชิกทั้งหมด
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี