มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy workplace) 
โพสโดย รัชนี นิคมเขตต์     วันที่ 9 สิงหาคม 2559 , 14:29:27 น.
หมวด : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา , มีผู้อ่านแล้ว 943 ครั้ง
  

             จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace)” ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559  รวม 2 วัน จากวิทยากรคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดจากการทำกิจกรรมกลุ่ม ทำให้ได้เข้าใจว่า การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานนั้นเป็นเรื่องที่ ทุกคนในองค์กรนั้นทำได้ง่ายๆ สามารถทำได้ทุกเวลาทุกวินาที โดยเริ่มจากการสร้างความสุขให้กับตัวเราเอง และไม่เบียดเบียน และทำให้ผู้อื่นที่อยู่รอบๆ ตัวเราเดือดร้อน เมื่อเรามีความสุขแล้ว ก็แบ่งปันให้กับคนรอบข้าง และเมื่อเราและทุกคนในองค์กรมีความสุข ก็ย่อมจะส่งผลให้งานเกิดความสำเร็จ อย่างแน่นอน

              สำหรับแนวคิดหรือหลักในการสร้างความสุขให้แก่ตนเองและคนรอบข้างนั้น มีให้เราได้เรียนรู้ ศึกษา หาอ่าน ได้มากมาย หลายช่องทาง โดยเฉพาะในโลกโซเชียลปัจจุบันนี้ แต่ละท่านคงจะได้รับการส่งความสุขทั้งทางไลน์ ทางเฟสบุ๊ค อาจจะเป็นรูปภาพหรือคำคม หรือบทความดีๆ จากเพื่อนๆ ทุกเช้า คงปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งก็ทำให้เราเกิดความสุข เกิดกำลังใจ เกิดพลัง หรือเกิดการปรับเปลี่ยนมุมมอง แง่คิดได้บ้าง ไม่มากก็น้อย แต่จะขอหยิบยกตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียว ซึ่งเป็นบทความจากคำอวยพรปีใหม่ 20 ประการ มาเพื่อเป็นหลักการง่ายๆ ในการสร้างความสุขให้กับตนเองและคนรอบข้าง ดังนี้

         1. รู้จักให้อภัย

         2. แบ่งบันความรักให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง

         3. เรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น

         4. มองปัญหาเป็นสิ่งท้ายทาย เพราะในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสอยู่เสมอ

         5. พอใจในสิ่งที่มี (อยากมากทุกข์มาก อยากน้อยทุกข์น้อย ไม่อยากไม่ทุกข์)

         6. พูดถึงผู้อื่นในแง่ดี (คำพูดมาจากใจ เมื่อคิดดีคำพูดก็จะดีไปด้วย)

         7. อยู่ท่ามกลางคนคิดบวก เพื่อให้เกิดพลังและกำลังใจในการแก้ปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์

         8. ไม่เสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง บางอย่างต้องปิดหูปิดตาเสียบ้าง อย่าทำตัวเป็นศูนย์กลางของโลก

         9. ไม่โทษใคร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามใหญ่โต เมื่อเกิดปัญหาต้องแก้ที่ตัวเราก่อน

       10. ไม่เปรียบเทียบ เพราะทุกคนมีต้นทุนไม่เท่ากัน

       11. อยู่กับปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ไม่ยึดติดกับอดีต และไม่กังวลกับอนาคตมากเกินไป

       12. ทำตามเสียงหัวใจ แต่ต้องไม่เบียดเบียนและทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

       13. รับฟังความคิดเห็น ยอมรับความเห็นต่างความหลากหลาย เพื่อหาความสมดุลของชีวิต

       14. ถนอมความสัมพันธ์ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา อะไรที่เราไม่อยากให้ผู้อื่นทำกับเรา ก็ต้องตระหนักที่จะไม่ทำสิ่งนั้นกับผู้อื่นเช่นกัน

       15. ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

       16. ตื่นนอนเวลาเดิมทุกเช้า ช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานเป็นระบบ และสร้างวินัยในตนเอง

       17. กินถูกหลักโภชนาการ เพื่อประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อร่างกาย

       18. ออกกำลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพและเป็นการผ่อนคลายทั้งกล้ามเนื้อ อารมณ์ และจิตใจ

       19. ทำสมาธิ เพื่อนำไปสู่การรู้สติ สงบ ผ่อนคลาย

       20. ยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่พยายามฝืนความเป็นไปของสรรพสิ่งทั้งหลาย พึงระลึกอยู่เสมอว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" ไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอน ทุกอย่างเป็นของชั่วคราว ล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป 

              การสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรสามารถทำได้ง่ายๆ ไม่ต้องลงทุน หรือเสียเงินทองทรัพย์สินแต่อย่างใด และสามารถทำได้ทุกเวลาทุกวินาที และเริ่มจากการสร้างความสุขให้กับตัวเราเอง โดยไม่เบียดเบียนและทำให้ผู้อื่นที่อยู่รอบๆ ตัวเราเดือดร้อน เมื่อเรามีความสุขแล้ว ก็พึงแบ่งปันความสุขนั้นให้กับคนรอบข้าง และเมื่อเราและทุกคนในองค์กรมีความสุข ก็ย่อมจะส่งผลให้งานเกิดความสำเร็จ อย่างแน่นอน

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
นางรัชนี นิคมเขตต์   9 สิงหาคม 2559 , 14:31 น.
 
แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางรัชนี นิคมเขตต์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  5
จำนวนผู้ชม :  20097
Blog :  ratchanee
  เรื่องย้อนหลัง
“เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม...
การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy wo...
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
“ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่”
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี