มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
 
โพสโดย รัชนี นิคมเขตต์     วันที่ 19 มกราคม 2561 , 11:35 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 
อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 276 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
“เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม” 
โพสโดย รัชนี นิคมเขตต์     วันที่ 19 มกราคม 2561 , 10:43 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

“เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม”

จากการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม”ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560ได้รับเนื้อหาสาระและความรู้จากวิทยากร โดยได้รวบรวม          เรียบเรียง เสริมเพิ่มเติมบางส่วน แ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 2,217 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy workplace) 
โพสโดย รัชนี นิคมเขตต์     วันที่ 9 สิงหาคม 2559 , 14:29 น.
หมวด : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
 

             จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace)” ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559  รวม 2 วัน จากวิทยากรคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดจากการทำกิจกรรมกลุ่ม ทำให้ได้เข้าใจว่า การส ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 785 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 1 ความเห็น
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
โพสโดย รัชนี นิคมเขตต์     วันที่ 11 มิถุนายน 2558 , 15:56 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

              จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร” ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2558 รวม 2 วัน จากวิทยากรคือท่านอาจารย์สง่า อร่ามวิทย์ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและการเป็นวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดจากการทำกิจกรรมกลุ่ม ทำให้ได้เข้าใจว่า การให้บริการเป็นหน้าที่ในชีวิตประจำวั ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 11,760 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
“ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่” 
โพสโดย รัชนี นิคมเขตต์     วันที่ 8 กันยายน 2557 , 15:54 น.
หมวด : เรื่องทั่วไป
 

           จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่” ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2557 รวม 2 วัน จากวิทยากร ท่าน ดร.สุชาติ สังข์เกษม ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและการเป็นวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 30 ปี ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการอบรมครั้งนี้ว่า ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน คนที่เป็นหัวหน้าคนมักจะหนีไม่พ้นปัญหาเรื่อง “คน&rdquo ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,530 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางรัชนี นิคมเขตต์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  5
จำนวนผู้ชม :  16568
Blog :  ratchanee
  เรื่องย้อนหลัง
“เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม...
การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy wo...
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
“ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่”
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี