มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
นวัตกรรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 
โพสโดย ภาคินัย บุญไพโรจน์     วันที่ 3 มกราคม 2561 , 16:26:45 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 334 ครั้ง
  

นวัตกรรม (ใหม่+คุณค่า+ยอมรับ/นำไปใช้)

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

- สิ่งประดิษฐ์ วิธีการใหม่ สินค้าใหม่

ที่เกิดจากความคิดใหม่

- ผสานกลไก หลักการ เทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกัน

- ประยุกต์วิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ

- วิจัย สร้างทฤษฎีใหม่ และวิทยาการใหม่ๆ

ได้คุณค่า ยอมรับ และนำไปใช้

- ขจัดปัญหา ใช้งานได้ประสิทธิภาพและคุณภาพเต็มที่ ลดการใช้ทรัพยากร

  เพิ่มคุณภาพ รวดเร็ว Better, Faster, Cheaper

- เกิดประโยชน์ใช้งานใหม่ ลดต้นทุน สร้างรายได้เพิ่ม

 

 

PDCA ขั้นตอนของการทำงานอย่างมีเป้าหมาย

 

                              อ้างอิง : เอกสารการประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารธุรการ ครั้งที่ 6

                          เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม"

 

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ภาคินัย บุญไพโรจน์
หน่วยงาน : 
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  4
จำนวนผู้ชม :  2935
Blog :  phakinai
  เรื่องย้อนหลัง
นวัตกรรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
การผลิตสื่อวีดิทัศน์โดยโปรแกรม Final Cut Pro X
อบรม Microsoft Office 365
อบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือด้วยระบบปฏิบัติการแอ...
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี