สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog   |  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    

          ยินดีต้อนรับสู่ OCN Blog  ช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น อัพเดทเรื่องราวต่างๆของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           OCN Blog มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งหวังให้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ ข้อคิดเห็น และร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาในอนาคต

 
การบริหารจัดการทั่วไป
 
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
ติดตั้งโปรแกรม Aduino เพื่อการใช้งาน Board EPS8266 บน Aduino IDE
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
“เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม”
อ่านทั้งหมด 
 
การบริหารงานบุคคล
 
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
 
 
 
การเงินและทรัพย์สิน
 
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ความหมายและรายละเอียดของแผนต่างๆ
หัวข้อการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจัดทำประจำปี
อ่านทั้งหมด 
 
เรื่องทั่วไป
 
พื้นฐานเรียนรู้กับ คำสั่ง บน Linux
ไวรัส Facebook , Youetobe ผมเจอกะตัวเอง เผื่อเป็นประโยชน์ ครับ
การรักษาคำพูด = การรักษาเกียรติ. คำมั่นสัญญา
“ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่”
อ่านทั้งหมด 
 
การประกันคุณภาพ
 
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาแผน
ความหมายของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตามเกณฑ์การประเมิน
การกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554
อ่านทั้งหมด 
 
IT , เทคโนโลยี
 
การใช้งาน Studiox เพื่อสร้างวิชาบน Thai MOOC
MOOC มาตรฐานของการเรีนออนไลน์แห่งอนาคต
ืNetwork Design and Configuration
รู้จักกับโปรแกรม Power Bi Desktop
อ่านทั้งหมด 
 
   
 

ค้นหา
 
  บทความล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
ติดตั้งโปรแกรม Aduino เพื่อการใช้งาน Board EPS8266 บน Aduino...
การใช้งาน Studiox เพื่อสร้างวิชาบน Thai MOOC
MOOC มาตรฐานของการเรีนออนไลน์แห่งอนาคต
ืNetwork Design and Configuration
รู้จักกับโปรแกรม Power Bi Desktop
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
มาสร้าง Hybrid Mobile Application ด้วย Ionic Framework กันเถ...
“เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม...
 
  บทความยอดนิยม
GPS และ GIS ต่างกันอย่างไร? (18813)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidM... (18524)
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (15419)
Cmos และการ Clear Cmos ทำอย่างไร (14421)
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean (11713)
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี