มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
UBON Model 
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 6 มิถุนายน 2554 , 17:48 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 
สืบเนื่องจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ท่านสุรพล สายพันธ์) ได้กำหนดและมอบนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานีเป็น ๔ นคร ประกอบด้วย นครแห่งธรรม นครแห่งเทียน นครแห่งการพัฒนา นครแห่งความฮักแพง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยของเราจะต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้น เรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างอาเซียนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราชาวจังหวัดอุบลราชธานีควรจะให้ความส ...
อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 4,535 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 1 ความเห็น
3G กับการเรียนการสอน 
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 2 มิถุนายน 2554 , 08:39 น.
หมวด : การเรียนการสอน
 

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสุรพล สายพันธ์) ได้ลงนาม MOU กับ TOT เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2554  ในการพัฒนาระบบสื่อสารเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดให้มีการพัฒนาระบบ 3G ใช้ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนอย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงในบทความก่อนหน้านี้มาแล้ว หลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่า “G” มันคืออะไรกันแน่

G มาจ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 8,028 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
จ.อุบลฯ นครแห่งการพัฒนา และ ม.อุบลฯ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนา 
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 1 มิถุนายน 2554 , 11:37 น.
หมวด : เรื่องทั่วไป
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ท่านสุรพล สายพันธ์) ได้กำหนดและมอบนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบการเป็น ๔ นคร ประกอบด้วย นครแห่งธรรม นครแห่งเทียน นครแห่งการพัฒนา นครแห่งความฮักแพง

กล่าวสำหรับ นครแห่งการพัฒนา หมายถึง  การเป็นจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าและทันสมัยในทุก  ๆ  ด้าน  ทัดเทียมจังหวัดสำคัญอื่น ๆ  ของประเทศไทยรวมทั้งการเป็นจังหวัดศูนย์กลางแห่งความเจริญของกลุ่มประเทศอินโดจีน ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 4,410 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 1 ความเห็น
นักศึกษาใหม่ กับชีวิตใหม่ที่ ม.อุบลฯ  
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 , 17:10 น.
หมวด : เรื่องทั่วไป
 

เมื่อวานนี้ (30 พ.ค. 2554) เป็นวันเริ่มต้นสำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจคือ เราได้เห็นใบหน้าของความตั้งใจของเหล่านักศึกษาใหม่ทุกคนที่มีความตั้งใจจริงในการที่มาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สิ่งหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาใหม่ทุกคนควรจะต้องตระหนักคือ การปรับตัวเข้ากับระบบใหม่ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องรู้จักสังเกตและเรียนรู้ว่าการเรียนไม่เหมือนกับมัธยมศึกษาที่ผ่านมา ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 4,852 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
Page : 1 2 3 4 5        
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผศ. ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
ตำแหน่ง :  อดีต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ และวิทยาเขตมุกดาหาร
หน่วยงาน :  ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ
และคอมพิวเตอร์
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  24
จำนวนผู้ชม :  127827
Blog :  manoon
  เรื่องย้อนหลัง
๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในมุมมองของข้าพเจ้า
UAV (Unmanned Aerial Vehicle):Drone กับการศึกษาจะเกี่ยวข้องก...
ปัญหาที่จอดรถยนต์ (ในอนาคตของ ม.อุบลฯ)
ความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผ...
เดิน : WALK แล้วนักศึกษาได้อะไร?
นักศึกษาใหม่ ควรจะทำอะไรที่ใหม่ๆ?
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ?
อาเซียน อะไรก็ประชาคมอาเซียน?
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนักปราชญ์ราชธานี
Marketing 3.0 for Education
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี