มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
เรื่องดีๆ ของ ม.อุบลฯ  
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 17 มิถุนายน 2554 , 11:12:04 น.
หมวด : การพัฒนานักศึกษา , มีผู้อ่านแล้ว 5,642 ครั้ง
  

ตามที่ได้เคยเสนอไปก่อนหน้านั้นว่า UBON model เป็นสิ่งที่อาจจะนำมาพิจารณาในการพัฒนาด้านต่างๆ สิ่งหนึ่งที่เป็นภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา

คุณภาพของนักศึกษานั้นคงจะต้องดูที่ผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ ว่า เมื่อนักศึกษาได้รับการศึกษาได้รับการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปแล้ว ผลเป็นอย่างไร  แน่นอนครับครูบาอาจารย์ทุกท่านของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความปรารถนาดีอยากจะให้ลูกศิษย์ทุกคนได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ  เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก ม.อุบลฯ ออกไปแล้ว สามารถที่จะประกอบอาชีพที่ดีสุจริตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

แน่นอนครับ สำหรับ ม.อุบลฯ แล้วเรามีสิ่งดีๆ ที่ว่านั่นคือ นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ทั้งปัจจุบันและสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ล้วนก็ประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องได้รับรางวัล จากความบากบั่นต่อสู้ในการใช้ชีวิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ผู้เขียนขออนุญาตยกตัวอย่างบางส่วนเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบเรื่องดีๆ ของ ม.อุบลฯ

1. นายประภัย ริทัศน์โส นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สอบได้อันดับที่ 1 ของประเทศไทยในการสอบผ่านความรู้เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 63 กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของสำนักฝึกอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

2. นายกรีฑา ทองอ้วน นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 100,000 บาท ประเภท Mobile Game ชื่อผลงาน "Rocoblin" จากงาน Sipa Game Contest 2010 ค้นหาสุดยอดนักพัฒนาเกมแห่งประเทศไทยจัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) วันที่ 15 ตุลาคม 2553

3. จอย ราเนีย หรือ นางสาวจุฑามาศ วิชัย หรือ คิมจีเฮ (Kim Jee Hye) สาวไทยหน้าใสหนึ่งเดียวในวง "Rania" นักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์

4. Mr Souksavang Hengonsavanh (นักศึกษาจาก สปป.ลาว) สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) จากวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลยกย่อง Best Employee of IT Department ของ SAVAN VEGAS สะหวันนะเขต สปป.ลาว

เรื่องที่จะดีหรือไม่ดีนั้น ก็อาจจะเหมือนที่มีคนได้กล่าวไว้ว่า “จะดีหรือไม่ดี ให้ดูที่ผลของงาน” ซึ่งจริงๆ แล้วผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้นมีมากมาย ทุกคณะต่างก็สนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยเหตุนี้ เรื่องดีๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เกี่ยวกับผลงานดีๆ ของนักศึกษา

สิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อให้เราทุกคนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา) ได้รับทราบว่า ม.อุบลฯ ของเราก็มีเรื่องที่ดีๆเช่นกัน และจะมีแต่เรื่องที่ดีๆ ในด้านอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการวิจัยของอาจารย์และบุคลากร ซึ่งจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป  

ดังนั้น เราทุกคนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถของเขาเอง ผู้เขียนก็เชื่อว่า “เด็ก ม.อุบลฯ ทุกคนมีความสามารถและจะสามารถทำเรื่องที่ดีๆ เพื่อ ม.อุบลฯ” เรามาร่วมกันสนับสนุนนะครับ

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผศ. ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
ตำแหน่ง :  อดีต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ และวิทยาเขตมุกดาหาร
หน่วยงาน :  ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ
และคอมพิวเตอร์
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  24
จำนวนผู้ชม :  125194
Blog :  manoon
  เรื่องย้อนหลัง
๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในมุมมองของข้าพเจ้า
UAV (Unmanned Aerial Vehicle):Drone กับการศึกษาจะเกี่ยวข้องก...
ปัญหาที่จอดรถยนต์ (ในอนาคตของ ม.อุบลฯ)
ความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผ...
เดิน : WALK แล้วนักศึกษาได้อะไร?
นักศึกษาใหม่ ควรจะทำอะไรที่ใหม่ๆ?
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ?
อาเซียน อะไรก็ประชาคมอาเซียน?
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนักปราชญ์ราชธานี
Marketing 3.0 for Education
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี