มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
UAV (Unmanned Aerial Vehicle):Drone กับการศึกษาจะเกี่ยวข้องกันอย่างไร? 
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 , 08:55:47 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 3,201 ครั้ง
  

     UAV คือ อะไร และ Drone คือ อะไร หลายๆ ท่านอาจจะสามารถหาเพิ่มเติมจาก Google ได้ ผมสรุปง่ายๆ คือ UAV เป็นชื่อทางการสำหรับเรียกอุปกรณ์อิเล็กทรอลิกส์ที่บินร่อนได้บนท้องฟ้าแบบชนิดที่เรียกว่าไร้คนขับขนาดเล็กและเช่นเดียวกัน Drone เป็นคำทั่วๆ ไป ที่ใช้เรียกอุปกรณ์ดังกล่าวหรือ อาจเรียกว่า อากาศยานไร้มนุษย์ขับขนาดเล็กขนาดจิ๋ว

    ที่นี้ Drone กับการศึกษาจะเป็นอย่างไร ครับ Drone อุปกรณ์ขนาดเล็กที่ปัจจุบัน (ที่ผลิตจากประเทศจีนและราคาถูกมากๆ  ขอบอก) ทำงานแบบบังคับด้วย Remote Control ขนาด ๔ ใบพัด หรือ ๖ ใบพัด (ดูได้จาก  และ   )  และลองดูภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้ Drone ในการบันทึกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่จาม มหาปุญโญ 

 

   ในความคิดส่วนตัวของผู้เขียน (ในฐานะที่เป็นประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร) คิดว่า Drone น่าจะสามารถถูกนำมาใช้ในการทำโครงงานหรืองานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้ แต่จะเป็นอย่างไรวิจัยอย่างไรนั้น คงจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครู อาจารย์ นักเรียน ที่อาจจะคิดโครงงานเกี่ยวกับเรื่องการใช้ Drone  ซึ่งจริงๆ แล้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความร่วมมือทางวิชาการกันอยู่แล้ว ก็อาจจะคิดโครงการประยุกต์การใช้ Drone ในการทำวิจัยหรือพัฒนาการเรียนการสอน   

       หลายสิ่งหลายอย่างผู้เขียนคิดว่าจะสามารถนำ Drone มาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาได้อย่างแน่นอน  ง่ายๆ ที่สุด แค่นำ Drone มาใช้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวทางอากาศในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช่น กิจกรรมนักศึกษาใหม่เดินไปสักการะหลวงปู่ชาที่วัดหนองป่าพง  กิจกรรมการเดินแถวของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  หรือการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฤดูกาลต่างๆ เพื่อประกอบการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นสีเขียว เป็นต้น

    การใช้ Drone สำหรับการบันทึกภาพ (นิ่งและเคลื่อนไหว)มุมสูงของสถานที่การศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร หรือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะทำให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา สามารถได้เห็นสภาพพื้นที่สถานที่ของตนอันเป็นการสร้างความตระหนักรักสถานบันในการช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมจะเห็นตรงไหนที่มีพื้นที่สีเขียว ตรงไหนไม่สะอาดมีขยะหรืออื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยในการวางแผนพัฒนาสถาบันโรงเรียนมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่เหมาะสมกับการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศที่เรียกว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้” เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        สุดท้าย ผู้เขียนก็ได้แต่หวังว่าผู้บริหารของสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับใดจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ อื่นๆ จะลองพิจารณานำอากาศยานไร้คนขับขนาดจิ๋วมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถาบันเหล่านั้นในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย สิ่งใดที่ยังไม่ดีก็พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  สิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็ทำให้ดียิ่งๆ ขึ้น

มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อดีตรองอธิการบดี ม.อุบลฯ

(พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๕)

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผศ. ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
ตำแหน่ง :  อดีต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ และวิทยาเขตมุกดาหาร
หน่วยงาน :  ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ
และคอมพิวเตอร์
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  24
จำนวนผู้ชม :  127827
Blog :  manoon
  เรื่องย้อนหลัง
๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในมุมมองของข้าพเจ้า
UAV (Unmanned Aerial Vehicle):Drone กับการศึกษาจะเกี่ยวข้องก...
ปัญหาที่จอดรถยนต์ (ในอนาคตของ ม.อุบลฯ)
ความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผ...
เดิน : WALK แล้วนักศึกษาได้อะไร?
นักศึกษาใหม่ ควรจะทำอะไรที่ใหม่ๆ?
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ?
อาเซียน อะไรก็ประชาคมอาเซียน?
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนักปราชญ์ราชธานี
Marketing 3.0 for Education
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี