มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ปัญหาที่จอดรถยนต์ (ในอนาคตของ ม.อุบลฯ) 
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 , 11:38:25 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 3,147 ครั้ง
  

หลายๆ ท่านอาจจะคิดว่าปัญหาดังกล่าวตามชื่อของเรื่องในวันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น เพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีเนื้อที่ประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าไร่ แล้วฉะไนจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถยนต์กันเล่า

ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีเนื้อที่ประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าไร่ก็ตามแต่ เนื้อที่สำหรับเขตการศึกษามีเพียง ๔๐๐ ไร่ เท่านั้นเอง (๑ ไร่เท่ากับ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ดังนั้น ๔๐๐ ไร่ ก็ประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ ตารางเมตร ก็นับว่ามากพอสมควรหากคิดคำนวณเป็นตารางเมตร)

ที่นี้ กลับมาดูตัวเลขจำนวนบุคลากรของ ม.อุบลฯ ในปัจจุบันซึ่งมีประมาณ ๑,๕๐๐ คน (ยังไม่รวมบุคคลอื่นๆ เช่น สหกรณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ แม่ค้า เป็นต้น) โดยที่หากทุกคนใช้รถยนต์กันทุกท่าน (ในอนาคตย่อมจะมีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้นและโอกาสที่ทุกคนจะมีรถยนต์ย่อมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน) รถยนต์ ๑ คันใช้พื้นที่จอดประมาณ ๑๕ ตารางเมตร (๓ เมตร x ๕ เมตร) จะต้องมีพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับบุคลากรประมาณ ๒๒,๕๐๐ ตารางเมตร  นอกจากนั้น หากนักศึกษาของ ม.อุบลฯ (ประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน) ใช้รถจักรยานยนต์ร้อยละ ๙๐ และใช้รถยนต์ร้อยละ ๑๐ จะใช้พื้นที่จอดรถทั้งสิ้นประมาณ ๓๖,๐๐๐ ตารางเมตร  ดังนั้น จะต้องมีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์โดยประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ ๕๘,๕๐๐ ตารางเมตร โดยคิดเป็นร้อยละ ๙.๑๔ ของพื้นที่เขตการศึกษา

        ที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะเป็นปัญหาสำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในอนาคต เนื่องจากจำเป็นจะต้องจัดหาที่จอดรถซึ่งกระทบต่อพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างแน่นอน และหากมีรถยนต์รถจักรยานยนต์จำนวนมากก็ย่อมจะเกิดมลพิษภาวะสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้พลังน้ำมัน ดังนั้น วิธีการวางแผนและแก้ไข อาจจะลองพิจารณาดังนี้

๑.รณรงค์ให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหันมาขี่จักรยาน

๒.จัดหารถยนต์ (เน้นพลังงานทดแทนและหรือพลังงานแสงอาทิตย์) วิ่งรอบรับ-ส่ง ภายในเขตพื้นที่การศึกษา – ที่พักอาศัย-และอื่นๆ (ทำให้บุคลากรและนักศึกษา ไม่ต้องนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในเขตพื้นที่การศึกษา

๓.ไม่ทราบ (อันนี้ จะต้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยช่วยกันคิด และหรือบุคลากร นักศึกษา ได้ช่วยกันคิด)

ที่กล่าวมาทั้งหมดก็ด้วยความห่วงใยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (อาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับ)

 

มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯม.อุบลฯ

(พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๕)

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผศ. ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
ตำแหน่ง :  อดีต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ และวิทยาเขตมุกดาหาร
หน่วยงาน :  ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ
และคอมพิวเตอร์
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  24
จำนวนผู้ชม :  127813
Blog :  manoon
  เรื่องย้อนหลัง
๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในมุมมองของข้าพเจ้า
UAV (Unmanned Aerial Vehicle):Drone กับการศึกษาจะเกี่ยวข้องก...
ปัญหาที่จอดรถยนต์ (ในอนาคตของ ม.อุบลฯ)
ความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผ...
เดิน : WALK แล้วนักศึกษาได้อะไร?
นักศึกษาใหม่ ควรจะทำอะไรที่ใหม่ๆ?
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ?
อาเซียน อะไรก็ประชาคมอาเซียน?
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนักปราชญ์ราชธานี
Marketing 3.0 for Education
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี