มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
เดิน : WALK แล้วนักศึกษาได้อะไร? 
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 , 08:16:07 น.
หมวด : การพัฒนานักศึกษา , มีผู้อ่านแล้ว 3,482 ครั้ง
  

ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ คือ “เดิน”

หลายๆ ท่าน (ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทั้งเก่าและใหม่ ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป) อาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้อง “เดิน” แล้วเดินไปไหนกัน จากไหนไปที่จุดหมายปลายทางคือที่ใด

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเดินจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปจุดหมายปลายทางที่วัดหนองป่าพง (ซึ่งผู้เขียนคิดว่าทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีสำหรับวัดหนองป่าพง) ระยะทางห่างกันระหว่างสองสถานที่น่าจะประมาณ ๑๒ กิโลเมตร  แต่ที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนในวันนี้นั้นอยากจะเสนอเกี่ยวกับคำ “เดิน” เสียก่อน ทั้งนี้ ในเมื่อประเทศไทยของเราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้เขียนก็เลยเสนอคำว่า “เดิน” ให้พร้อมกับการเป็นประชาคมอาเซียนที่จะต้องใช้ภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกัน ดังนั้น “เดิน” =“WALK”  และเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเดินจะเป็นอย่างไร ขอเสนอแยกแตกคำว่า “WALK” ประกอบด้วยดังนี้

 W =    Wake คือ การตื่นเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ชีวิตใหม่ของเราในแต่ละวัน

 A =    Active คือ การเรากระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียน ทำงาน ทำกิจวัตรประจำวัน

L =     Live  คือ การดำรงอยู่อย่างมีชีวิตชีวา

K =     Know คือ การรู้ว่าจะควรไม่ควรเป็นประโยชน์ต่อการมีชีวิตของเรา

ครับ เมื่อเป็นอย่างข้างต้นแล้ว “เดิน” จะเป็นการที่เราตื่น (ตัว) ลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยความกระตือรือร้นพร้อมที่เผชิญอย่างมีชีวิตชีวาให้มีชีวิตที่ดำรงสุข เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ใช้ในวันข้างต้น

ผู้เขียนขอวกกลับมาที่การเดินของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปวัดหนองป่าพง) เป็นการเดินที่จะทำให้นักศึกษาใหม่ได้กำหนดรู้ตัวเองให้ตื่นตระหนักว่าชีวิตของนักศึกษาใหม่ได้เริ่มต้นแล้วมีความพร้อมที่จะไปสู่เป้าหมายในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย นั่นคือการสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาชีพของตนในระยะเวลาที่กำหนด (อาจจะ ๔ ปี ๕ ปี หรือ ๖ ปี แล้วแต่ละหลักสูตร) การเดินดังกล่าวหากนักศึกษาทุกคนกำหนดรู้ว่าการก้าวเดินไปข้างหน้ามีปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่หากว่าเรามีความตั้งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อรับรองได้ว่าเป้าหมายเราจะไปถึงแน่นอน  

การเดินหากว่าทุกคนได้กำหนดรู้ลึกลงไปอีกว่าก้าวเท้าซ้ายให้รู้ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ให้รู้ว่าขวา สิ่งนี้คือ การสร้างสติ  ซึ่งสตินี่แหละเป็นตัวเริ่มต้นของการทำอะไรก็ตามแต่จะนำไปสู่สิ่งที่เป็นสมาธิและเป็นปัญญาในที่สุด  เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดปรัชญาไว้ว่า “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง” เพราะฉะนั้นกิจกรรมการเดินดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเป็นจริง คือ สร้างให้นักศึกษาใหม่ มี “สติ” (ซึ่งผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณอดีตอธิการบดี ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ ที่ริ่เริมกิจกรรมนี้ และขอขอบพระคุณ รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีท่านปัจจุบันที่ได้สนับสนุนกิจกรรมนี้)

ผู้เขียนก็หวังว่ากิจกรรมการเดินในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้ จะเป็นกิจกรรมที่สามารถเป็นการทำให้นักศึกษาใหม่ได้ตื่นเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยความกระตือรือร้นในการเรียนและเป็นการเรียนอย่างมีชีวิตชีวาเพื่อทำให้ได้รู้รับรู้ความรู้ต่างๆ ที่อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหม่พร้อมออกไปเผชิญกับชีวิตจริงอีกครั้งหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   การเดินดังกล่าวนอกจากจะเป็นกิจกรรมของนักศึกษาใหม่แล้ว ผู้เขียนอยากจะเชิญชวนนักศึกษาเก่า (รุ่นพี่) ศิษย์เก่า อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่านได้ร่วมเดิน เพื่อตัว “K” คือ the KING เพื่อในหลวงของเรา อันจะเป็นการเดินเทิดพระเกียรติเพื่อถวายจิตความเคารพสักการะให้พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน (เพราะขณะที่เราเดินนั้นเราสามารถกำหนดจิตถวายพระพรส่งกระแสจิตถวายพระพรแด่พระองค์ท่านได้) มาพวกเราออกมา เดินเทิดพระเกียรติ for the KINGของเรา

มนูญ ศรีวิรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์

และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร 

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผศ. ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
ตำแหน่ง :  อดีต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ และวิทยาเขตมุกดาหาร
หน่วยงาน :  ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ
และคอมพิวเตอร์
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  24
จำนวนผู้ชม :  127825
Blog :  manoon
  เรื่องย้อนหลัง
๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในมุมมองของข้าพเจ้า
UAV (Unmanned Aerial Vehicle):Drone กับการศึกษาจะเกี่ยวข้องก...
ปัญหาที่จอดรถยนต์ (ในอนาคตของ ม.อุบลฯ)
ความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผ...
เดิน : WALK แล้วนักศึกษาได้อะไร?
นักศึกษาใหม่ ควรจะทำอะไรที่ใหม่ๆ?
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ?
อาเซียน อะไรก็ประชาคมอาเซียน?
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนักปราชญ์ราชธานี
Marketing 3.0 for Education
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี