มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
นักศึกษาใหม่ ควรจะทำอะไรที่ใหม่ๆ? 
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 , 10:53:13 น.
หมวด : การพัฒนานักศึกษา , มีผู้อ่านแล้ว 3,620 ครั้ง
  

ช่วงนี้เป็นเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่อยู่วัยเรียนที่จะต้องย้ายสถานที่เรียนหรือเปลี่ยนสถานะของระดับการเรียนการศึกษาที่สูงขึ้น (เพราะการศึกษามีความสัมพันธ์กับเรื่องของอายุ) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ก็จะต้องเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา โดยที่การศึกษาระดับนี้จะต้องเหมาะสมกับความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน นักเรียนเหล่านี้ ก็จะกลายเป็น "นักศึกษาใหม่" แล้วนักศึกษาใหม่เหล่านี้ควรจะต้องทำอะไรใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะของคำว่า "นักศึกษาใหม่" หรือไม่อย่างไร

 
แน่นอนครับ นักศึกษาใหม่ สิ่งที่จะต้องเจอกันสิ่งใหม่ๆ ในชีวิตอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย มีมากมายเหลือเกิน เริ่มตั้งแต่การพบเพื่อนๆ ใหม่ เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องเรียนรู้ปรับตัวการใช้ชีวิตกับเพื่อนใหม่ที่เราอาจจะไม่รู้จักมาก่อน จะต้องเรียนรู้การช่วยเหลือตัวเองในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาขณะที่เรียนระดับมัธยมนั้นอาจจะไม่ต้องดำเนินการเพราะโปรแกรมวิชาต่างๆ ถูกจัดการตามที่โรงเรียนกำหนด ทั้งนี้ การเรียนในมหาวิทยาลัยจะต้องเรียนวิชาต่างๆ ของคณะวิชาต่างๆ วิชาพื้นฐาน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) วิชาต่างประเทศ (คณะที่เกี่ยวกับด้านภาษาศาสตร์) วิชาการปกครอง (คณะที่เกี่ยวกับด้านรัฐศาสตร์) เป็นต้น นอกจากนั้น ก็จะต้องเรียนวิชาชีพของคณะที่นักศึกษาได้ตัดสินใจเลือกเข้ามาศึกษา เช่น วิชาวิศวกรรมพื้นฐาน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นต้น
 
นอกจาก นักศึกษาใหม่จะต้องปรับตัวดังกล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเสมอในมหาวิทยาลัย คือ การได้มีโอกาสเรียนกิจกรรมในมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ กิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสา เป็นต้น โดยกิจกรรมเหล่านี้จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษารุ่นพี่ๆ ซึ่งบางครั้งนักศึกษาใหม่จะต้องตั้งใจและให้ความร่วมมือเพราะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆ นักศึกษาใหม่และพี่ๆ นักศึกษาเก่า โดยที่สิ่งที่ไหนที่อาจจะไม่ดีนักศึกษาใหม่ก็ต้องพิจารณาเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ของชีวิตเพื่อนำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต สำหรับสิ่งที่ดีๆ นักศึกษาใหม่ก็ควรจะต้องจดจำเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีๆ และนำส่งต่อให้รุ่นน้องๆ ในปีต่อไป
 
การเรียนของนักศึกษาใหม่ สิ่งใหม่ๆ ที่นักศึกษาใหม่ควรจะให้ความใส่ใจเพื่อเตรียมตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ คือ การที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สิ่งใหม่ๆ ที่ว่า คือ "การใส่ใจสนใจด้านเทคโนโลยีและด้านภาษา"
 
ด้านเทคโนโลยี นักศึกษาใหม่คงจะต้องให้ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้Search Engines เพื่อการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการเรียน การใช้Social Networks เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาใหม่สามารถจะใช้ประโยชน์จากการใช้ดังกล่าว และเช่นเดียวกันในประเด็นนี้นั้นอาจารย์ผู้สอนก็ควรจะต้องให้ความสำคัญประยุกต์ใช้การเรียนการสอนเช่นกัน โดยกรณีของการใช้ Social Networksเพื่อการเรียนการสอน ผู้เขียนได้เคยนำเสนอมาแล้วเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ (สำหรับเรื่องนี้ ผู้เขียนได้มีบทความทางวิชาการ การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : msrivirat.blogspot.com/2010/04/applying-to-use-social-network-for.html) ดังนั้น นักศึกษาใหม่ ก็ควรจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นกัน
 
 
ด้านภาษา ผู้เขียนขอเน้นว่าเป็นภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยนักศึกษาใหม่จะต้องเริ่มตั้งแต่การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน เพราะภาษาไทยนักศึกษาจะต้องสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนทั้งในแง่การนำเสนอผลงาน การทำการบ้าน และการสอบวัดผลการเรียน นอกจากภาษาไทยแล้ว นักศึกษาใหม่จะต้องให้ความสำคัญของภาษาที่จะใช้เป็นสำหรับการสื่อสารในการที่เป็นประชาคมอาเซียน นั่นคือ "ภาษาอังกฤษ" โดยในหลักสูตรระดับปริญญาตรีนั้นทุกหลักสูตรสาขาวิชาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (ของคณะด้านภาษาศาสตร์) อย่างน้อย ๓ ถึง ๔ วิชา (ประมาณ ๙ ถึง ๑๒ หน่วยกิต) อย่างไรก็ดี ผู้เขียนคิดว่า นอกจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ถูกบังคับให้เรียนแล้ว นักศึกษาใหม่ควรจะต้องเรียนศึกษาเองเพิ่มเติมได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ e-Learning ซึ่งมีมากมายผ่าน website ต่างๆ
 
นอกจากนั้น ที่นักศึกษาใหม่จะต้องเพิ่มเติมในทั้งสองด้านข้างต้นตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาใหม่จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ตัวเองกลายเป็นคนใหม่ กลายเป็นนักศึกษาใหม่ที่สมบูรณ์ คือ การเรียนรู้ส่งเสริมให้ตัวเองเป็นนักศึกษาที่มีจิตอาสา (ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ : ubumanoon.blogspot.com/2012/05/blog-post.html)  
 
 
ครับ สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอให้กำลังใจกับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่จะได้พบกับสิ่งใหม่ๆ เลือกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย เลือกทำในสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนๆ พี่ๆ ในคณะในมหาวิทยาลัย และประการสำคัญ คือ เลือกทำสิ่งดีๆ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
 
"นักศึกษาใหม่ หากไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงชีิวิตให้ใหม่ๆ เขาก็ไม่ถูกเรียกว่านักศึกษาใหม่"
 
มนูญ ศรีวิรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร
www.facebook.com/mukdahancampus
แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผศ. ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
ตำแหน่ง :  อดีต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ และวิทยาเขตมุกดาหาร
หน่วยงาน :  ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ
และคอมพิวเตอร์
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  24
จำนวนผู้ชม :  125166
Blog :  manoon
  เรื่องย้อนหลัง
๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในมุมมองของข้าพเจ้า
UAV (Unmanned Aerial Vehicle):Drone กับการศึกษาจะเกี่ยวข้องก...
ปัญหาที่จอดรถยนต์ (ในอนาคตของ ม.อุบลฯ)
ความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผ...
เดิน : WALK แล้วนักศึกษาได้อะไร?
นักศึกษาใหม่ ควรจะทำอะไรที่ใหม่ๆ?
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ?
อาเซียน อะไรก็ประชาคมอาเซียน?
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนักปราชญ์ราชธานี
Marketing 3.0 for Education
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี