มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ? 
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 1 เมษายน 2555 , 17:10:33 น.
หมวด : เรื่องทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 8,485 ครั้ง
  

 

          เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕  องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย หรือ WWF Thailand เปิดเผยว่า กองทุนสัตว์ป่าโลกสากลจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟให้โลกพัก (Earth Hour 2012) เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น. เชิญชวนคนไทยปิดไฟดวงที่ไม่ใช้พร้อมกับคนทั่วโลกอีก ๑.๘ พันล้านคน โดยรณรงค์ให้หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และชุมชนที่พักอาศัย พร้อมใจกันปิดไฟที่ไม่มีความจำเป็นเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักให้เกิดภาวะโลกร้อนและภาวะอากาศแปรปรวนอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

          จากข้างต้นผู้เขียนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสำหรับคนไทยทุกคนที่จะต้องตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว เพราะทุกวันนี้เราต่างก็ใช้พลังงานกันมากมายเหลือเกิน ทั้งที่ ความเป็นจริงนั้นพลังงานด้านต่างๆ นับวันยิ่งจะน้อยลงไปทุกทีและมีแนวโน้มที่จะมีราคาที่สูงขึ้น  หากเราไม่ช่วยกันประหยัดรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งในอนาคตเราจะต้องไม่มีพลังงานให้ใช้อย่างแน่นอน

          การประหยัดพลังงานด้านต่างๆ นั้น หากว่าเราเริ่มต้นช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างจริงจังเชื่อว่าเราจะสามารถยึดเวลาการหมดพลังงานออกไปได้ และในขณะเดียวกันเราก็จะต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นมาทดแทนพลังงานที่ใช้ในปัจจุบันและกำลังจะหมดไป  

          การปิดไฟให้โลกพักข้างต้น หากว่าเราสามารถขยายผลออกไปในการปิดไฟด้านต่างๆ เวลาช่วงต่างๆ ผู้เขียนก็เชื่อว่าน่าจะดีเหมือนกันและสามารถที่จะทำให้โลกของเรามีพลังงานไว้ใช้ในกรณีที่จำเป็น  ซึ่งอาจจะพิจารณาปิดไฟ (ผู้เขียนขอเสนอความคิดเห็นนะครับ ดีหรือไม่ ขอให้ทุกท่านได้คิดต่อยอดเพื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ) ดังต่อไปนี้

๑.     การปิดตู้ ATM ของธนาคารต่างๆ โดยอาจจะปิดตั้งแต่เวลา ๐๑.๓๐ – ๐๔.๓๐ น. ผู้เขียนเชื่อว่าหากปิดไฟของตู้ ATM ธนาคารต่างๆ ทั่วไปประเทศน่าจะสามารถประหยัดไฟฟ้าไปได้มาก  ข้อเสียคือ ช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีผู้ที่ต้องการใช้เงินในกรณีจำเป็น และอีกอย่างคือ หากปิดไฟดังกล่าวอาจจะมีเหล่าผู้ประสงค์ร้ายงัดแงะตู้ ATM

๒.     การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ของหน่วยงานราชการต่างๆ โดยอาจจะปิดตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐-๐๔.๓๐ น. ซึ่งการปิดดังกล่าวจะเป็นการปิดเครื่องปรับอากาศของห้อง Server ไปด้วย  ข้อเสียคือ อาจจะมีผู้ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว

๓.     การปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นเวลา ๐๑.๓๐-๐๕.๐๐ น.   เช่น ไฟฟ้าส่องถนน (อาจจะปิดดวงเว้นดวง) ไฟป้ายชื่ออาคาร เป็นต้น

       ขออนุญาตกลับมาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เขียนอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า หรือ เสนอข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนประเด็นการประหยัดพลังงานเพื่อจะได้ช่วยเหลือโลกของเรา  อย่างน้อยที่สุดหากท่านทำงานเสร็จแล้วถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการประหยัดพลังงาน  แน่นอนครับหลายๆ ท่านอาจจะบอกว่าไม่ใช่บ้านของเราๆ จะประหยัดไปทำไม  แต่หากเราทำอย่างนั้นเราได้ช่วยโลกของเราใบนี้ให้มีชีวิตไปอีกนานเพื่อลูกหลานของเราให้วันข้างหน้า

     สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอเชิญชวนพวกเรา ม.อุบลฯ อีกครั้งในการประหยัดพลังงานในด้านต่างๆ ที่ท่านคิดว่าท่านสามารถจะประหยัดได้  เสนอความคิดเห็นเรื่องการประหยัดพลังงาน เชิญนะครับ

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
นาย สมัย กิ่งคำ   25 เมษายน 2555 , 18:35 น.
  ในฐานะผู้เขียนเป็นพนักงานขับรถยนต์ขอร่วมประหยัดพลังและลดโลกร้อนดังนี้ 1.ขับรถไม่เกินกฏหมายกำหนดคือ 90 กม./ชม. 2.จอดรอเกิน 5 นาทีดับเครื่องยนต์ 3.ทางเดียวกันเวลาใกล้เคียงกันควรเดินทางร่วมกัน 4.ก่อนถึงที่หมายประมาณ 5 นาทีควรปิดเครื่องปรับอากาศ 5.ควรตรวจสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาหรือระยะทาง 6.ตรวจลมยางสัปดาห์ละครั้ง
แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผศ. ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
ตำแหน่ง :  อดีต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ และวิทยาเขตมุกดาหาร
หน่วยงาน :  ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ
และคอมพิวเตอร์
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  24
จำนวนผู้ชม :  127811
Blog :  manoon
  เรื่องย้อนหลัง
๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในมุมมองของข้าพเจ้า
UAV (Unmanned Aerial Vehicle):Drone กับการศึกษาจะเกี่ยวข้องก...
ปัญหาที่จอดรถยนต์ (ในอนาคตของ ม.อุบลฯ)
ความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผ...
เดิน : WALK แล้วนักศึกษาได้อะไร?
นักศึกษาใหม่ ควรจะทำอะไรที่ใหม่ๆ?
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ?
อาเซียน อะไรก็ประชาคมอาเซียน?
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนักปราชญ์ราชธานี
Marketing 3.0 for Education
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี