มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
วันศุกร์ ร่วมกันสร้างความสุข เพื่อ ม.อุบลฯ  
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 , 14:33:20 น.
หมวด : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา , มีผู้อ่านแล้ว 5,105 ครั้ง
  

วันนี้วันศุกร์ผู้เขียนขออนุญาตนำเสนออะไรที่เกี่ยวข้องกับ "วันศุกร์" และ อีกคำหนึ่งที่พร้องเสียงกันกับ "ศุกร์" คือ "สุข" ซึ่งก็คือ "ความสุข"

หลายคนไม่ว่าเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือ ผู้มีหน้าที่การงานที่จะต้องปฏิบัติระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เมื่อไรก็ตามที่ถึงวันศุกร์แล้ว ผู้เขียนเชื่อว่าหลายๆ ท่านจะเกิดความสุขขึ้นมาทันทีที่นึกถึงว่า พรุ่งนี้จะเป็นวันเสาร์เราไม่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปเรียนไปทำงานตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็น ๘ นาฬิกา หรือ ๘.๓๐ นาฬิกา เราสามารถที่จะตื่นนอนสายๆ นอนอ่านหนังสือดูโทรทัศน์ละครจักรๆ วงศ์ๆ หรือรายการอะไรที่รู้สึกว่าไม่มีใครจะมาสั่งงานสั่งการเราได้ ความสุขในการใช้ชีวิตก็เกิดขึ้นมาทันที

ที่นี้วันศุกร์ที่เราจะสามารถร่วมสร้างความสุขเพื่อหน่วยงานของเรา โดยเฉพาะท่านใดที่ทำงาน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น จะทำอย่างไรดี หากทุกคนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทำงานในวันศุกร์อย่างมีความสุขแล้วเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ซึ่งผู้เขียนขอขยายความ ดังนี้

ทำงานในวันศุกร์อย่างมีความสุข หมายถึง งานที่เราได้รับมอบหมายในสัปดาห์นี้ (ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์) เราควรจะต้องดำเนินการจัดการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยและมีความถูกต้องอย่างสมบูรณ์ โดยจะต้องไม่มีงานใดๆ เอกสารใดๆ วางบนโต็ะทำงานของเรา ซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็จะเกิดความสุข เพราะเมื่อผ่านวันศุกร์สู่วันเสาร์ท่านก็จะไม่มีเรื่องใดๆ ที่ค้างไว้จิตใจของท่านให้เกิดกังวลหรือเป็นห่วง และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกิดงานเกิดการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ และที่สำคัญเกิดความสุขกับตัวท่านเอง อันความสุขดังกล่าวเป็นความสุขง่ายๆ ที่ไม่ได้ใช้เงินตราซื้อหา ที่นี้ท่านเห็นหรือยังละครับว่า "หากทำงานในวันศุกร์อย่างมีความสุข" จะเกิดประโยชน์อย่างมากมายเลยครับ

ผู้เขียนขอกล่าวถึงวันศุกร์ในสัปดาห์หน้า (คือวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๔) ซึ่งผู้เขียนคิดว่าจะเป็นวันศุกร์ที่เกิดความสุขอีกวันหนึ่งสำหรับทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ) ที่กล่าวอย่างนั้นก็เพราะว่า ในวันศุกร์ดังกล่าวจะมีกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวกับวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ ขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชา ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัติ เขียนว่า "ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ซึ่งจะมีกิจกรรมที่เกิดความสุขดังนี้

๗ นาฬิกา ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (ณ บริเวณ อาคารสำนักงานอธิการบดี หลังใหม่)

๘ นาฬิกา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (ณ พื้นที่บริเวณด้านข้างอาคาคสำนักงานอธิการบดี หลังใหม่)

๙ นาฬิกา บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ จำนวนอย่างน้อย ๘๔,๐๐๐ CC (ณ ศาลาแปดเหลี่ยม ข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี หลังใหม่)

๙.๓๐ นาฬิกา ปาฐกถาเกียรติยศ "การทำงานตามรอยพระบาท" โดย ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (ณ ห้องประชุม อาคารเทพรัตนสิริปภา) นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวน ๕๘๔ คน

ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเชิญศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันศุกร์ ร่วมกันสร้างความสุข"๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นะครับ

ครับสุดท้ายนี้ ผู้เขียนอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้กำหนดให้วันศุกร์เป็นวันแห่งการสร้างความสุขเพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว เพื่อองค์กร และเพื่อสังคม นะครับ

"อยากจะมีความสุข จะต้องทำวันศุกร์ให้ดีที่สุด"

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผศ. ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
ตำแหน่ง :  อดีต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ และวิทยาเขตมุกดาหาร
หน่วยงาน :  ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ
และคอมพิวเตอร์
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  24
จำนวนผู้ชม :  125192
Blog :  manoon
  เรื่องย้อนหลัง
๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในมุมมองของข้าพเจ้า
UAV (Unmanned Aerial Vehicle):Drone กับการศึกษาจะเกี่ยวข้องก...
ปัญหาที่จอดรถยนต์ (ในอนาคตของ ม.อุบลฯ)
ความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผ...
เดิน : WALK แล้วนักศึกษาได้อะไร?
นักศึกษาใหม่ ควรจะทำอะไรที่ใหม่ๆ?
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ?
อาเซียน อะไรก็ประชาคมอาเซียน?
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนักปราชญ์ราชธานี
Marketing 3.0 for Education
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี