มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
แห่เทียนพรรษา จ.อุบลฯ และ ม.อุบลฯ  
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 , 10:47:13 น.
หมวด : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม , มีผู้อ่านแล้ว 6,188 ครั้ง
  

ประเพณีที่ดีของไทยเราได้ผ่านไปแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมา (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔) ซึ่งเป็นช่วงวันเวลาที่คนไทยทุกจังหวัดต่างให้ความสำคัญช่วงเวลาดังกล่าว หลายๆ จังหวัดได้จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอย่างยิ่งใหญ่และงดงาม

กล่าวสำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้ขอย้ำเน้นว่าเป็นจังหวัดแรกๆ ที่ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาได้อย่างยิ่งใหญ่และงดงาม โดยให้ความสำคัญของภูมิปัญญาที่สะสมและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน  เพื่อทำให้ลูกหลานของเมืองอุบลฯ ได้เรียนรู้วิถีของการหล่อเทียนแกะสลักเทียน ซึ่งสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมากเลยที่เดียว โดยที่ผ่านมานั้น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นที่กล่าวขวัญเป็นอย่างมากสำหรับคนไทยและชาวต่างประเทศ (ซึ่งผู้เขียนคงจะไม่ต้องบรรยายเพิ่มเติม)

แต่หลายๆ ท่านอาจจะรู้สึกว่าในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมาเช่นกัน จังหวัดต่างๆ ล้วนต่างในความสำคัญและส่งเสริมประเพณีดังกล่าว (เช่น นครราชสีมา สุพรรณบุรี เป็นต้น และอื่นๆ อีกหลายจังหวัด) และนับวันว่าจะยิ่งใหญ่และงดงามเช่นเดียวกันกับจังหวัดอุบลราชธานี  ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนก็เลยอยากจะเสนอข้อคำถามที่อาจจะให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ช่วยกันคิดและช่วยให้ปรับปรุงพัฒนาประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวอุบลฯ สำหรับการจัดงานในปีต่อไปๆ ดังนี้

  1. จะทำอย่างไรที่จะทำให้ประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวอุบลฯ เป็นที่ประทับใจและน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม (ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่า “นครแห่งการพัฒนา” “นครแห่งเทียน” “นครแห่งธรรม”)
  2. จะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในประเพณีดังกล่าวให้ได้มากที่สุด (ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่า “นครแห่งความฮักแพง”)

เอาเป็นว่าสำหรับคำถามดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุบลราชธานี ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และทุกภาคส่วนคงจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำให้เกิดการเป็นรูปธรรมให้ได้ (ก็คงจะเป็นเรื่องของทั้งจังหวัด)

ที่นี้สำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาหลักของจังหวัดอุบลราชธานี และมีพันธกิจตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โดยประเพณีแห่เทียนพรรษาปีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกัน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเช่นเดียวกันว่า มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการช่วยคิดช่วยพัฒนาประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีได้อย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง” แน่นอนครับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้องเป็นสติและปัญญาให้สังคมให้กับจังหวัดและให้กับประเทศชาติ  ผู้เขียนคิดว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้องทำได้อย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ เราชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หากท่านใดที่จะกรุณาชี้แนะการปรับปรุงพัฒนาประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวอุบลฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง

สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนเชื่อว่าจะเกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างแน่นอน เพราะเมื่อไรที่มีการแข่งขัน ทุกคนทุกฝ่ายในองค์กรจะได้มาระดมความคิดเห็นและช่วยกันคนละไม้คนละมือ และเมื่อนั้น เรา (ม.อุบลฯ) ก็คงจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี โดยที่ทุกคนทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมเช่นเดียวกัน  ขอให้การช่วยกันการพัฒนาประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี เป็นการหล่อหลอมความรักความสามัคคีของชาวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็น “นครแห่งความฮักแพง” นะครับ

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผศ. ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
ตำแหน่ง :  อดีต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ และวิทยาเขตมุกดาหาร
หน่วยงาน :  ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ
และคอมพิวเตอร์
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  24
จำนวนผู้ชม :  125188
Blog :  manoon
  เรื่องย้อนหลัง
๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในมุมมองของข้าพเจ้า
UAV (Unmanned Aerial Vehicle):Drone กับการศึกษาจะเกี่ยวข้องก...
ปัญหาที่จอดรถยนต์ (ในอนาคตของ ม.อุบลฯ)
ความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผ...
เดิน : WALK แล้วนักศึกษาได้อะไร?
นักศึกษาใหม่ ควรจะทำอะไรที่ใหม่ๆ?
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ?
อาเซียน อะไรก็ประชาคมอาเซียน?
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนักปราชญ์ราชธานี
Marketing 3.0 for Education
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี