มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การจัดทำข้อมูลนักศึกษา ตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปี 2557 
โพสโดย กมลวรรณ จันทป     วันที่ 10 กันยายน 2557 , 10:51:06 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี , มีผู้อ่านแล้ว 1,397 ครั้ง
  

 

จากการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำข้อมูลนักศึกษา ตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา จะปรับเปลี่ยนปฏิทินการส่งข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนแบบอาเซียน ดังนี้

 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาในภาคการศึกษา 1/ 57  มีดังนี้ 

  - field ข้อมูลบางอย่างของนักศึกษาที่ สกอ. จำเป็นต้องใช้งาน  มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถจัดเก็บได้ครบถ้วน เช่น ความสามารถพิเศษ  เป็นต้น 

 - รหัส หลักสูตรตามมาตรฐานใหม่ของ สกอ. ที่จัดเก็บใหม่ แต่ของมหาวิทยาลัยยังใช้เป็นรหัสเดิม จึงจำเป็นต้องทำการ mapping ใหม่ 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ในการนำส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ สกอ. จะมีขั้นตอนกระบวนการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังภาพ 
 

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางสาวกมลวรรณ จันทป
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  11
จำนวนผู้ชม :  15544
Blog :  kamonwan
  เรื่องย้อนหลัง
การใช้งาน Studiox เพื่อสร้างวิชาบน Thai MOOC
การเริ่มต้นติดตั้ง Ionic framework
Google Cloud Dataproc
การเติบโตของข้อมูลกับ Data Science
การทำ case study : การลงทะเบียนเรียน นศ. With Node.js ( ปร...
การจัดทำข้อมูลนักศึกษา ตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปี 2557
Social Game
ติดต่อฐานข้อมูล Mysql ด้วย Myodbc
Reverse Engineering เรื่องง่ายๆ ที่น่าทำ
การแก้ไขปัญหาการวางข้อมูลที่มีปริมาณมากลงใน Access แล้วเกิด ...
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี