มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การทำ case study : การลงทะเบียนเรียน นศ. With Node.js ( ประยุกต์ใช้กับ PHP) 
โพสโดย กมลวรรณ จันทป     วันที่ 5 กันยายน 2558 , 11:22:22 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี , มีผู้อ่านแล้ว 4,258 ครั้ง
  

สิ่งที่ต้องใช้

-          Node.js high performance (รองรับ 800 concurrent connection / core)

แยกเป็น โปรแกรมทำ Caching และ ตัวทำ Server

-          Socket.io

-          Redis – ใช้เพื่อ Cach ข้อมูลรายวิชา ว่ามีอะไรบ้าง และใช้เพื่อ pub / sub  เมื่อมีคน publish ข้อมูลเข้า channel จะมี msg แจ้ง ใน workshopนี้  จะ ให้ redis เก็บ จำนวนวิชา / จำนวนคน  โดยปกติ Redis เก็บเป็น key value    

-          Angular.js

-          REST  เพื่อทำงานร่วมกับ php ,.Net  เป็นต้น   

 

วิธีการติดตั้ง

1.       กรณีลง php ,server อยู่แล้ว  ให้ติดตั้ง ตามลำดับ  ดังรูป และ Install คลิก Next  ไปเรื่อยๆ

2.    ติดตั้ง rtw โดย unzip และ install ไปที่ directory ใดๆ จากนั้นเข้า command prompt เพื่อ install package ต่างๆ

 

 

ปล. หากมี error เช่น c:.... pm ให้ตามไปที่ ไดเร็คทอรี่ดังกล่าวแล้วสร้าง folder npm ตาม ไดเร็คทอรี่นั้นๆ    

3.       เข้า command prompt เพื่อ install package ต่าง ๆของ node  โดย พิมพ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 4 . หากต้องการ install package อื่นๆ ของ เว็บ  ให้พิมพ์  npm install –g bower   (โดยจะโหลด package ต่างๆจาก web) แต่ใน workshop นี้ผู้จัดเตรียมไว้ให้ใน package แล้ว โดยพิมพ์คำสั่ง 

                       

      

 

วิธีการสร้าง DB

            1.    ทำการ import ไฟล์ registra.sql (ที่เตรียมไว้ให้) ลง mysql  โดย

       2.   เปิดไฟล์ init.js  และ run โดยใช้ command prompt

 

         จะปรากฏ error ดังรูป

 

3.ทำการ comment ใน ไฟล์ init.js ดังรูป

 

การใช้ Redis

เนื่องจาก REDIS จะ run ได้ เฉพาะ windows 64 bit

 

การ connect เข้าหาเครื่อง redis  server ที่ไม่ใด้ลงที่เครื่องตนเอง ทำได้โดย

1 .  เข้าดู ip server  ที่ได้ทำการติดตั้ง redis server ไว้ เช่น  172.xx.92.xx

2.  แก้ใน ไฟล์ init.js ดังรูป

3. ทำการทดลองใช้ nodeในการทำ query  โดยแก้ไข code ใน init.js ดังรูป

 

 

 

การเก็บแบบ json  เพื่อเรียกใช้งานต่อ

ทำการแก้ไข index.html เพื่อเรียกใช้ angular.js module

 

ตัวอย่าง : การให้คลิกแล้วฟอร์มใน index.php แล้วมีผลลัพธ์เกิดขึ้น

ในไฟล์ index.html ในส่วนของปุ่ม search ให้ใส่ event ที่ได้สร้างขึ้นข้างต้น ดังตัวอย่าง  

เมื่อทดลอง search ผ่านเว็บและลองเปิด console ของ browser จะปรากฏดังรุป

เมื่อต้องการให้ bind กับ ng model ชื่อ searchString  เพื่อให้เวลา search แสดงค่าตามที่ input

 

 

เมื่อต้องการให้แสดงค่า value ที่ search ใน form

แก้ใขใน app.js

 

แก้ในใน index.html ในส่วนที่ต้องการแสดงผล

การเรียกใช้ angular เพื่อ วนลูปแสดงผล section และจำนวนผู้ลงทะเบียน

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางสาวกมลวรรณ จันทป
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  11
จำนวนผู้ชม :  15547
Blog :  kamonwan
  เรื่องย้อนหลัง
การใช้งาน Studiox เพื่อสร้างวิชาบน Thai MOOC
การเริ่มต้นติดตั้ง Ionic framework
Google Cloud Dataproc
การเติบโตของข้อมูลกับ Data Science
การทำ case study : การลงทะเบียนเรียน นศ. With Node.js ( ปร...
การจัดทำข้อมูลนักศึกษา ตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปี 2557
Social Game
ติดต่อฐานข้อมูล Mysql ด้วย Myodbc
Reverse Engineering เรื่องง่ายๆ ที่น่าทำ
การแก้ไขปัญหาการวางข้อมูลที่มีปริมาณมากลงใน Access แล้วเกิด ...
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี