มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 8 กันยายน 2558 , 13:55 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

หลักการและเหตุผล    รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม

การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรกำหนดขึ้น  ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน     

1.  ด้านการดำเนินงาน (Operations) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหย ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,251 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 10 กันยายน 2557 , 17:09 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

สรุปประเด็นจากการเข้าอบรมหลักสูตร  “กฎระเบียบการเงิน การคลัง และการบริหารงานพัสดุ สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน”

จัดโดย    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ. เมือง จ. ขอนแก่น     ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2557 

 

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 545 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางอรุณศรี โพธิโกฏิ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  2
จำนวนผู้ชม :  1796
Blog :  arunsri
  เรื่องย้อนหลัง
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี