มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
มาตรฐานการรู้สารสนเทศกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
โพสโดย อนวัช กาทอง     วันที่ 21 มีนาคม 2557 , 08:18 น.
หมวด : การพัฒนานักศึกษา
 

มาตรฐานการรู้สารสนเทศกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

            การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียนที่ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย… และมีการเรียนรู้แสวงหาด้วยตนเอง ..... ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญที่อำนวยความสะดวกในการใช้สารสนเทศในการเรียนการสอน ตลอดจนการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการรวบรวม จัดบริการและชี้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า   การที่ผู้เรียนจะสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประส ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 5,580 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายอนวัช กาทอง
ตำแหน่ง :  นักเอกสารสนเทศ
หน่วยงาน :  ฝ่ายหอสมุด
คณะ/สำนัก :  สำนักวิทยบริการ
จำนวนเรื่อง :  1
จำนวนผู้ชม :  5580
Blog :  anawat
  เรื่องย้อนหลัง
มาตรฐานการรู้สารสนเทศกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี